Zázemí pro první pomoc

Software | 01.07.04

Do rodiny produktů Robo od Macromedie patří i RoboHelp X5. Je to účinný nástrojk vytváření nápovědy pro nejrůznější příležitosti, nejspíše samozřejmě nápovědy k softwarovým...

Do rodiny produktů Robo od Macromedie patří i RoboHelp X5. Je to účinný nástroj
k vytváření nápovědy pro nejrůznější příležitosti, nejspíše samozřejmě nápovědy
k softwarovým produktům. Od svých sourozenců se liší zejména cílovou skupinou
uživatelů a svým posláním. Zatímco třeba RoboInfo je nástroj pro vytváření
obecných informačních zdrojů, zevrubných návodů všeho druhů a příruček,
RoboHelp slouží k vytváření integrované nebo distribuované nápovědy. Výstupem
je tedy "klasický" soubor nápovědy systému Windows nebo interaktivní prezentace
umístěná na webovém serveru.
Postup práce i uživatelské rozhraní je prakticky stejné jako v RoboInfu. V
první fázi je vytvořen projekt, což je obecně řečeno kontejner, do něhož se
ukládají jednotlivé informace. Ty lze buď přímo v prostředí RoboHelpu vytvářet
(tedy psát), nebo lze použít importní filtry pro integraci již existující
dokumentace. Musím upozornit, že při tvorbě importních filtrů bylo zřejmě
abstrahováno od existence znakových sad, které obsahují diakritiku, což bohužel
vede k jejich naprosté nepoužitelnosti pro dokumenty v českém jazyce. Takže
zatímco při přímém psaní se dá "příliš žluťoučkými koňmi" přímo hýřit, po
importu téhož textu bude výsledek tristní. Použití dříve vytvořených dokumentů
v podporovaných formátech PDF, HTML a DOC je nicméně užitečným rysem RoboHelpu.
Po importu lze samozřejmě všechna data ještě upravovat přímo v náhledové
záložce, výjimku tvoří soubory HTML, k jejichž editaci se vcelku rozumně
otevírá přednastavený editor.
Pomocí průvodců lze pak vytvářet obsahy a rejstříky klíčových slov, dodávat
jednotlivým slovům vysvětlivky a v neposlední řadě se otevírá možnost
jednotlivé kapitoly provázat pomocí hypertextových odkazů. Výsledný text pak
bude prudce interaktivní a hledaná informace bude snadno dostupná. Podle
zvoleného typu výstupního souboru (on-line nápověda, nápověda ve formátu Flash
nebo nativní soubor windowsovské nápovědy) je vygenerována příslušná sada
zdrojových dat. Vše, co uživatel do aplikace vložil, je zarámováno do
jednotného rámce, který umožňuje navigaci v dokumentaci, integrován je i
vyhledávací stroj. Vzhled výsledku je více než uspokojivý, zejména pokud se
jedná o variantu nápovědy v HTML.
I tento produkt lze integrovat do systému kontroly verzí dokumentů, jenž je
stejný jako v případě RoboInfo. Nemělo by se tedy stát, že jiný člen týmu,
pracující na téže dokumentaci, ztratí upravená data při současném otevření
souboru více uživateli. Systém navíc pomáhá udržet pořádek v jednotlivých
verzích dokumentace, neboť bleskový vývoj, zejména softwarový, obvykle
překračuje možnosti tištěné dokumentace, zatímco elektronická podoba může
reagovat mnohem pružněji a navíc s minimálním ztrátami na lesních porostech.
Celkově považuji RoboHelp za velmi zdařilý produkt, velmi flexibilní vůči
úpravám a aktualizacím. Při práci s ním je pouze třeba postupovat obezřetně,
zejména v případě importu již existujících souborů.

Macromedia RoboHelp X5 Office
Precenzi poskytla firma:
Digital Media, s. r. o.
Schweitzerova 22, Olomouc
http://www.digitalmedia.cz
Cena: 26 971 Kč (bez DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.