Zajímavé utility

Software | 01.10.04

Drobnosti, které stojí za vyzkoušení Dnes doporučuji vyzkoušet několik drobných utilitek, třeba vám v práci s počítačem přijdou občas vhod. Třeba může dojít k situaci, kdy budet...

Drobnosti, které stojí za vyzkoušení

Dnes doporučuji vyzkoušet několik drobných utilitek, třeba vám v práci s
počítačem přijdou občas vhod. Třeba může dojít k situaci, kdy budete potřebovat
vytisknout seznam adresářů nebo souborů, které se nacházejí na vašem harddisku,
disketě nebo cédéčku. K tomu je určen specializovaný program DirPrinting, pro
nějž je tato záležitost hračkou. Pro porovnání obsahu dvou souborů již bylo
vytvořeno mnoho programů, ale s ExamDiff můžete porovnat i obsah adresářů,
přičemž kvalitou zobrazení i rozsahem funkcí jej můžeme bezostyšně zařadit mezi
vyspělé programy. Kopírování velkých souborů nebo velkého počtu souborů či
celých adresářů může být zdlouhavá záležitost, nehledě na to, že o probíhající
proceduře nemáte téměř žádné informace. Ne tak Secure Copy, program
specializovaný na kopírování. Ten pracuje nejen rychle, ale poskytuje také
během celé procedury rozsáhlé statistické údaje. Systémová schránka Windows je
velmi užitečná věc pro přenášení dat mezi aplikacemi, má však nevýhodu, že
pojme pouze jednu sadu dat a po vypnutí nebo restartování počítače se i tato
sada nenávratně ztratí. Nainstalujte si SmartBoard a od toho okamžiku budou pro
vás všechna data zkopírovaná do schránky trvale přístupná.

DirPrinting 0.8.55
Licence: freeware
Domovská stránka: http://www.majusoft.de/DirPrinting/index_en.htm
DirPrinting je jednoduchý freewarový program, který je určen k prohlížení a
tisku adresářů. Pracovní plocha programu je rozdělena na dvě okna: okno
adresářové, ve kterém se zobrazují všechny adresáře vašeho disku ve stromové
struktuře, a okno souborové, ve kterém se zobrazuje obsah vybraného adresáře,
tj. jeho soubory a volitelně i jeho podadresáře. Tento seznam můžete třídit
podle různých kritérií. Šířka adresářového okna i okna souborového se
automaticky přizpůsobuje položkám, klávesou F6 můžete zvolit automatické
přizpůsobování jednotlivých sloupců s údaji. Abyste neztratili orientaci, ke
kterému adresáři patří soubory, s nimiž pracujete v souborovém okně, zůstává
příslušný adresář v adresářovém okně označen speciální značkou. Stavová lišta
zobrazuje celkovou velikost souborů v souborovém okně, zobrazuje se v ní i
průběh operace hledání adresáře nebo souboru, a to i v případě, že okno
programu minimalizujete. Obsah kteréhokoli okna je v každém okamžiku připraven
k vytištění, s možností zobrazení náhledu před tiskem. DirPrinting je vybaven
běžnými funkcemi, jakými jsou Vyhledání adresáře či souboru, Kopírovat do
schránky, Uložit jako textový soubor a Poslat jako e-mail. Seznam souborů lze
filtrovat. Všechny operace se provádějí velmi snadno, hlavní operace se spouští
speciálními tlačítky. Budete-li si přát, můžete mít DirPrinting stále na očích
(vždy na vrchu) nebo jej můžete na obrazovce zprůhlednit. Tento efekt však
funguje pouze pod Windows 2000 a výše. Program DirPrinting je nenáročný nejen
na systémové prostředky počítače, ale i na obsluhu a nároky uživatele.

ExamDiff 1.6k
Licence: freeware
Domovská stránka: http://www.prestosoft.com/ps.asp?page=edp_examdiff
Program ExamDiff byl vytvořen jako nástroj pro porovnávání obsahu souborů a
adresářů. Pokud si jej nainstalujete, zjistíte, že je opravdu zdařilým a
vyspělým programem, neboť obsahuje řadu pokročilých vizuálních prostředků a
doplňkových nástrojů a vládne bohatými možnostmi nastavení. Pracuje rychle a
zcela spolehlivě. Dokáže porovnat nejen obsah dvou souborů, ale také dva
adresáře z hlediska obsahu jejich souborů. Pro porovnávací funkce používá
standardně dvě okna, jejichž vzájemnou orientaci lze přepínat (vedle sebe, pod
sebou), zjištěné rozdíly vyznačuje barevně, přičemž všechny barvy lze
uživatelsky nastavit. Chcete-li, aby se v oknech zobrazily pouze rozdíly nebo
aby se při porovnání ignorovaly prázdné řádky, mezery a velikost písma,
ExamDiff vám to umožní. Jednotlivé řádky mohou být opatřeny pro snazší
orientaci v rozsáhlých souborech číslováním, samozřejmá je synchronizace
rolování obou oken v obou směrech (vertikálním i horizontálním). Editace
souborů je také možná, v ExamDiff nepřímo v externím editoru, který si sami
zvolíte. Je schopen detekovat změny a ihned uživatele vyzve k novému porovnání,
přičemž po novém porovnání nabídne stejné místo v souboru jako před porovnáním.
Je vybaven celou řadou příkazových tlačítek, jimiž můžete provádět rozmanité
operace týkající se vyhledávání jednotlivých rozdílů a jejich synchronizace.
Podržíte-li kurzor myši na titulní liště jednoho z obou oken, zobrazí ExamDiff
okénko s podrobnými údaji o souboru (vlastnosti souboru), podržíte-li kurzor
myši na žluté trojúhelníčkové značce označující aktuální rozdíl, obdržíte v
podobném okénku pořadové číslo rozdílu. ExamDiff je možné ovládat pomocí
příkazové řádky DOS, která umožňuje zadat celou řadu parametrů.
Rekurzivní porovnávání, nastavení barvy pozadí a zobrazovacího fontu,
uživatelsky nastavitelné reporty, filtrace, synchronizace a správa souborů,
podpora metody Drag and Drop, vyhledávací a nahrazovací funkce, uložení změn ve
formátu UNIX DIFF to je výčet dalších vlastností a schopností, jimiž program
ExamDiff disponuje. Autoři programu nabízejí také placenou verzi ExamDiff Pro
3.2 za 35 USD, která navíc umožňuje přímou editaci souboru v prohlížecích
oknech, zalamuje v nich dlouhé řádky, porovnává CRC soubory a u spouštěcích
souborů a knihoven DLL jejich verze, při vyhledávacích operacích lze použít
zástupné znaky, podporuje plug-iny atd. ExamDiff určitě stojí za pozornost,
vyzkoušejte jej, určitě neprohloupíte.

SmartBoard 4.0
Licence: shareware, 28 USD, 30denní trial
Domovská stránka: http://www.x2net.com/smartboard/index.htm
Uživatelé operačního systému Windows znají tzv. systémovou schránku, pomocí níž
lze kopírovat nebo přesouvat vybrané texty, grafiku i zvukové soubory uvnitř
aplikace nebo mezi aplikacemi. Avšak tato schránka, jak všichni víme, je
schopna pojmout pouze jedinou položku, což znamená, že každá nově vložená
položka automaticky nahradí položku dosavadní, navíc ukončením operačního
systému se obsah schránky nenávratně vymaže. Oba nedostatky nemá SmartBoard,
inteligentní aplikace britské firmy X2NET Limited. Vše, co vložíte do systémové
schránky, SmartBoard z této schránky přejímá a v sobě uchovává tak dlouho,
dokud to odtud sami nevymažete. Tak můžete do určité aplikace vložit text,
který jste do schránky zkopírovali před měsícem nebo před půl rokem i déle a
který třeba už ani nikde jinde nemáte uchovaný. SmartBoard všechny vložené
texty, obrázky a zvuky zobrazí v okně, které vzhledem i funkcí lehce připomíná
okno zpráv MS Outlooku: horní okno zobrazuje v řádkovém seznamu "hlavičky"
položek začátky uloženého textu, dolní prohlížecí okno zobrazuje kompletní
obsah vybrané položky. Seznam položek můžete standardně třídit podle
kteréhokoli údaje kliknutím na hlavičku příslušného sloupce, neperspektivní
položky můžete odstranit. Aby zjednodušil přehled, rozděluje SmartBoard
textové, grafické a ostatní formáty do tří samostatných seznamů. Mezi těmito
seznamy přecházíte jednoduše pomocí záložek. Položky můžete seskupovat do
kategorií (složek a podsložek), přesouvání položek mezi kategoriemi je
samozřejmě možné a podporuje metodu Drag and Drop. SmartBoard podporuje také
víceuživatelské systémy, tedy jej můžete používat v počítačové síti i v
internetu. Je trvale zastoupen ikonou v systémové liště, odkud jej můžete
kdykoli zobrazit jediným kliknutím na tuto ikonu. Nadstavbou programu je
kontrola pravopisu textových položek, změna jejich formátu a velikosti písmen.
Tato nadstavba má sloužit k dodatečné korekci textu před jeho vložením do
dokumentu. Položky SmartBoardu můžete vložit jako tělo e-mailové zprávy nebo
jako její přílohu. K obojímu je SmartBoard vybaven speciálními tlačítky v
nástrojové liště. Vkládání položek ze SmartBoardu je snadné a uplatní se
výhodně především při vytváření nového dokumentu, který sestavujete z částí
jednoho dokumentu nebo dokonce z částí různých souborů: v dokumentech postupně
vyberte a do schránky standardním způsobem zkopírujte texty, tabulky, grafy
atd., pak otevřete aplikaci SmartBoard, kde již budete mít všechny zkopírované
položky zobrazeny v seznamu. Na každé vybrané položce dvakrát klikněte, můžete
použít i položky vložené do schránky již dříve. Výběrem položek v seznamu "na
přeskáčku" můžete stanovit konečné pořadí položek vkládaných do nového
dokumentu. Tento postup vaší práci výrazně zjednoduší a zefektivní ve srovnání
se standardní schránkou, kdy se pro zkopírování a vkládání každé položky musíte
neustále přepínat mezi aplikacemi. Vzhled, nastavení a ovládání programu jsou
na opravdu vysoké úrovni, vyzkoušejte jej a budete překvapeni jeho možnostmi.

Secure Copy 2.3
Licence: freeware
Domovská stránka: http://www.pineda.no/products/securecopy
Kopírování adresářů a souborů je snad nejběžnější operací, kterou uživatelé
počítače provádějí. Secure Copy je specializovaným nástrojem pro kopírování
velkých souborů nebo velkého počtu souborů, jeho silnou stránkou je velká
rychlost kopírování v porovnání se standardními kopírovacími utilitami, přičemž
ji lze uživatelsky nastavit. Důležitější schopností programu je poskytování
podrobných statistických informací v průběhu operace. Z nich se dozvíte název,
typ a velikost aktuálně kopírovaného souboru, cílovou složku, typ transferu,
čas zahájení operace, uplynulý a zbývající čas operace, objem dosud přenesených
i zbývajících souborů a jejich počet. Statistika je doplněna dvěma páskovými
grafy: první zobrazuje průběh operace kopírování aktuálního souboru, druhý
zobrazuje celkový průběh kopírování. Oba grafy poskytují i procentuální údaje.
Kdykoli v průběhu operace můžete tlačítkem PAUSE proces zastavit a v klidu si
prohlédnout statistiku kopírovacího procesu v daný okamžik. Tlačítkem RESUME
pak opět spustíte pokračování procedury. Jestliže v průběhu kopírovacího
procesu dojde k nějaké chybě, Secure Copy proces zastaví a chybu ohlásí. Ke
kopírování lze zvolit jednotlivé soubory nebo celé složky. Všechny operace lze
provádět jak v rámci jednoho počítače, tak i mezi počítači v síti. Program
Secure Copy nemá nahradit standardní kopírovací funkce operačního systému
Windows, je spíše doplňkem pro uživatele, kteří vyžadují rychlost při
kopírování velkého objemu dat a pro které poskytované statistické informace
mají nějaký význam.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.