Zajímavé adresy na Internetu - Ministerstva a státní instituce

Software | 01.08.00

Pohled na Hrad a do podhradíNáš přehled začneme na Hradě. Oficiální stránky prezidenta republiky http://www.hrad.cz přinášejí obecné informace o statutu prezidenta a jeho povinnostec...

Pohled na Hrad a do podhradí
Náš přehled začneme na Hradě. Oficiální stránky prezidenta republiky
http://www.hrad.cz přinášejí obecné informace o statutu prezidenta a jeho
povinnostech, dále tady najdete životopis prezidenta, vybrané projevy za
posledních deset let a další oficiální texty. Porovnejte si třeba jeho
novoroční projevy. Z přehledu domácích a zahraničních akcí zjistíte, jak je náš
prezident pracovně vytížen a kde se momentálně nachází. Stránky dále přináší
životopisy všech našich prezidentů, informace o kulturním dění na Hradě a
virtuální prohlídku některých objektů Pražského hradu. Doporučoval bych také
podívat se na zajímavé fotografie Hradčan z ptačí perspektivy. Graficky jsou
stránky povedené, i když střídmé a decentní, tak jak se na hlavu státu sluší.

Hrad máme za sebou a tak se můžeme vypravit do podhradí. Nejdříve se patří
podívat se, co přinášejí stránky Poslanecké sněmovny. Informace o dění a
činnosti sněmovny najdete na adrese http://www.psp.cz. Na titulní straně vás
uvítá sedm oddílů Poslanci, Výbory, komise a delegace, Poslanecké kluby,
Dokumenty, Kancelář Poslanecké sněmovny, Informace, Co je nového. První oddíl
přináší seznam všech poslanců, můžete si v něm zjistit, jak jednotliví poslanci
v minulosti hlasovali a najdete zde také některé jejich projevy. Kladně
hodnotím také skutečnost, že poslancům můžete zaslat mail. Co tak vyzkoušet si,
jestli vám odpoví? V oddílu "Dokumenty" najdete databázi sněmovních dokumentů,
statistiku hlasování, audioa videopřenosy z jednání. Stránky umožňují
fulltextové vyhledávání v dokumentech, graficky jsou střídmé, ale hezké,
uspořádání logické a orientace na nich snadná.

Senát není od sněmovny tak daleko. Druhou komoru našeho parlamentu najdete na
adrese http://www.senat.cz. Stránky nabízejí základní údaje o Senátu, jeho
funkci, seznam senátorů s fotografiemi a základními osobními údaji, adresy
jejich kanceláří ve volebních obvodech, programy jednání a podobně. Čtenářsky
zajímavý je oddíl "Dokumenty" a "Hlasování senátorů". "Dokumenty" přinášejí
přepis těsnopisných zpráv ze zasedání Senátu (zajímavý pohled do senátní
kuchyně) a umožňují také fulltextové hledání v senátních dokumentech. Vyzkoušel
jsem si slovo Internet a zjistil, že se vyskytuje pouze ve 20 dokumentech.
Naposledy se Internet vyskytl v návrhu zákona ze dne 18. 11. 1999, kterým se
mění jakýsi jiný zákon. Chcete vědět, jak hlasují vaši senátoři? Podívejte se
na oddíl "Hlasování senátorů".

A teď půjdeme o kousek dál, na Úřad vlády České republiky
http://www.vlada.cz/index.htm.
Internetové stránky naší vlády jsou k dispozici v angličtině a češtině a kromě
jiného nabízejí program zasedání vlády, její programové prohlášení
(zkontrolujte si, jak ho vláda plní), text opoziční smlouvy (tady zjistíte,
proč ho neplní) a další oficiální dokumenty. Zájemci o evropské právo mohou
využít databázi ISAP, která nabízí některé evropské a naše právní předpisy v
angličtině. Tiskové oddělení úřadu vlády uveřejňuje kromě tiskových zpráv také
denní program vybraných členů vlády. Na stránkách můžete rovněž fulltextově
rešeršovat v usneseních vlády. Vyzkoušel jsem opět slovo Internet a s hrůzou
zjistil, že se v dokumentech z jednání vlády v období od 1. 1. 1993 do 6. 7.
2000 objevuje, věřte nebo ne, celkem šestkrát! Závěry si udělejte sami. Jinak
je na serveru vlády pouze 32 dokumentů, kde se slovo Internet vyskytuje.

Rady a tipy pro cestovatele
Ministerstvo zahraničních věcí provozuje dva servery. První www.czech.cz je
určen pro cizince, a kromě obecných informací o naší republice a výborného
turistického průvodce přináší také praktické informace. Stránky jsou samozřejmě
v angličtině. Druhý server www.mzv.cz je určen nám, domorodcům. Velice užitečná
část se nazývá "Konzulární a vízové informace" a přináší informace o vstupu do
jednotlivých zemí a vízovém režimu, dále tady najdete praktické rady týkající
se cestování v jednotlivých státech. Ministerstvo si zaslouží pochvalu za
neustálou aktualizaci. Tak například stránky o Chorvatsku již obsahují
informace o zdražení pohonných látek, ke kterému tam přednedávnem došlo. Také
informace o zavedení víz pro cesty na Ukrajinu, do Ruska a Běloruska se
okamžitě objevily na příslušných stránkách. Oddíl "Diplomatické mise a
konzulární úřady" přináší adresy cizích velvyslanectví u nás a našich
velvyslanectví a konzulátů v cizině. Velice užitečný server pro každého, kdo
hodně cestuje.

Užitečné databáze
Obchodní rejstřík, který najdete na stránkách ministerstva spravedlnosti
www.justice.cz je nejenom velice užitečnou, ale také často navštěvovanou
databází. Umožňuje vyhledávání firem, jež jsou zapsány v obchodním rejstříku.
Potřebovali jste někdy soudního tlumočníka, který tlumočí z tadžičtiny nebo
jiných exotických jazyků? V tomto případě hledejte v databázi soudních
tlumočníků a znalců. Z karty tlumočníka se také dovíte, jaké další jazyky
dotyčný ovládá. Podobně můžete hledat v databázi znalců. Dále zde najdete
přehled státních zástupců a soudců podle jednotlivých krajů. Stránky přinášejí
také evidenci úpadů.

Stránky ministerstva financí www.mfcr.cz/scripts/hp/default.asp nabízejí
informace o činnosti ministerstva a tiskové zprávy. Dále zde najdete vyhlášky,
zákony, nařízení, informace o daních, různé statistiky atd. Řekl bych to asi
takhle: pro obyčejného občana málo atraktivní věci. Manažéry, podnikatele a
novináře zaujme určitě databáze ARES, zpřístupňující veřejně přístupné údaje o
podnikatelských subjektech u nás. Konkrétně tady najdete údaje o firmách z
obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a registru ekonomických
subjektů, který vede Český statistický úřad. Dále na stránkách najdete seznam
plátců DPH.

Stránky ministerstva průmyslu a obchodu najdete na adrese www.mpo.cz. Na úvodní
stránce ministerstva si přečtete nařízení vlády, vyhlášky, zákony a další
oficiálnosti. Pro většinu z nás nic zajímavého. Dále tady najdete linky na
archiv dokumentů, tiskové zprávy a registr živnostenského podnikání, který je
jednoznačně tou nejužitečnější částí serveru. Hledáte aktuální zprávy o
obchodních partnerech, chcete si zkontrolovat, jestli souhlasí IČO, adresa a
podobně? Tady jste na správném místě.

Internet, armáda a policie
Hezká úvodní stránka ministerstva obrany www.army.cz připomíná svou grafikou
spíše zpravodajský server než armádní stránku. Kromě posledních zpráv a
informací tiskového odboru MO najdete na homepage i fotografie a podrobné
informace o letadlech, které armáda hodlá nakoupit. Pak se můžete rozhodnout,
kam dál. Máte možnost volit mezi stránkami ministerstva obrany a stránkami
Armády ČR. Na stránkách MO najdete např. nejenom otevřenou linku armády pro
vojáky a jejich rodiče, nýbrž i slangový slovník vojáka. Nemohu si pomoci, ale
musím se zmínit i o takovém detailu jako jsou aktuální přírůstky do vědecké
knihovny a resumé některých článků ze zahraničního odborného tisku. Armádní
stránky přinášejí zase informace o jednotlivých druzích vojsk, jejich úkolech a
činnosti. Server je graficky velice hezky navržen a překvapil mě hlavně
spoustou informací. To jsem tedy u vojáků nečekal. Gratuluji.
Co tak podívat se, co přináší ministerstvo vnitra na svých stránkách
www.mvcr.cz. Kromě obecných informací o činnosti ministerstva, tiskových zpráv
a návrhů zákonů, najdete na těchto stránkách také užitečné informace. Patří k
nim například informace o uzávěrkách silnic v Praze a v celé ČR. Pro motoristy
může být zajímavá databáze odcizených vozidel za poslední tři roky. Najdete zde
také seznam hraničních přechodů s údaji o provozní době a okruhu osob, kterým
slouží. Především pro cizince je určen zákon o pobytu cizinců, jejž si mohou
přečíst v angličtině.

Zlatá střední cesta
Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz nabízí návrhy, koncepce, zákony,
vybrané statistické údaje týkající se cestovního ruchu, plán rozvoje,
regionální programy. Postrádal jsem možnost fulltextového vyhledávaní.
Pozitivně hodnotím uvedení mailových adres u čelných představitelů
ministerstva. Návštěvu stránek Ministerstva zemědělství www.mze.cz jsem začal
vyhledáváním slova Internet, které se objevilo v dvou dokumentech. Jinak tady
najdete informace o činnosti ministerstva, přehled zahraničního obchodu se
zemědělskými komoditami, statistická šetření ministerstva, informace o
integraci do EU, legislativní záležitosti a podobně.
Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz nabízí návrhy zákonů, oficiální
dokumenty a další oficiality. Z užitečných věcí tady najdete očkovací kalendář
pro děti a seznam zemí, s kterými máme uzavřenou dohodu o bezplatném poskytnutí
zdravotní péče v cizině.
Stránky Ministerstva životního prostředí www.env.cz jsou samozřejmě laděny do
zelena. Orientaci na stránkách vám ulehčí mapa, která je vlevo nahoře. Na
stránkách najdete oficiální dokumenty a informace o činnosti ministerstva, dále
výběrová řízení a jejich výsledky, organizační strukturu a přehled všech
minulých ministrů. K užitečnostem pro odborníky patří databáze předpisů
evropského společenství a informace o tom, kde je uložen jejich překlad. Dále
je tady struktura ministerstva, včetně jím řízených organizací a institucí s
odkazy na jejich internetové stránky.

A co tak nezanedbávat Internet?
Nemohu si pomoci, ale v srovnání s ostatními ministerstvy působí stránky
Ministerstva kultury www.mkcr.cz jako nejméně propracované. Jsem zklamán. Vše
je to nějak smíchané a řazení informací nemá logiku. Ani se nedivím, že od 1.
1. 1999 tyto stránky navštívilo pouze necelých 50 000 návštěvníku. Co tam
najdeme? Samozřejmě životopis ministra, organizační strukturu ministerstva a
dále kaleidoskop informací bez ladu a skladu. Volná pracovní místa vedle
informací o významu hvězdáren a planetárií, výroční zprávy a konkursy vedle
zprávy o kinematografii za rok 1998, návrhy zákonů, výsledky grantů a konkursů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz/scripts/default.asp nabízí
obecné informace o své činnosti, koncepce, nařízení, vyhlášky, zákony o
důchodovém pojištění, informace o nemocenském pojištění a penzijním
připojištění. Nic moc vzrušujícího, říkal jsem si. Pak jsem ale objevil plnou
verzi tří příruček věnovaných bezpečnosti práce, které vypracoval Český úřad
bezpečnosti práce. Nalistoval jsem si příručku bezpečnosti práce pro kutily a
teď již vím, jaká bezpečnostní opatření bych měl dodržovat při práci s
motorovou pilou, křovinořezem a malotraktorem. Know how tedy díky ministerstvu
mám, schází pouze křovinořez nebo malotraktor. Také vím, jak budu zapalovat
plynové spotřebiče, až se jednou přestěhuji: "Plynové spotřebiče zapalujte
takto: nejprve rozškrtněte zápalku nebo si připravte jiný plamen, teprve potom
otevřete plyn nikdy naopak." Jelikož stránky umožňují vyhledávání, tak jsem pro
změnu opět testoval výskyt slova Internet. Bohužel, někdy příště prozatím
výsledek hledání byl 0. Ale pro manželku jsem objevil jednu důležitou informaci
"Nevyvařujte prádlo v hrnci v kuchyni na plynovém sporáku je to způsob nanejvýš
nebezpečný." Co vy nato?

Úvodní stránka Ministerstva dopravy a spojů www.mdcr.cz je rozdělená podle
jednotlivých druhů dopravy, dále je tady oddíl o komunikacích a poště. Na
stránkách najdete informace o činnosti ministerstva, zákony, dokumenty a
návrhy. Nemohu si pomoci, ale nic prakticky užitečného jsem tady nenašel.
Filatelisty snad potěší emisní plán známek na rok 2000 a 2001. Jinak grafika
stránek nic moc, fulltextové vyhledávání k dispozici není, osobní stránku
ministra zdobí jakýsi blikající panáček, z profilu připomínající Švejka.
Zajímalo by mě, jestli to má být pomsta, nebo nedostatek tvůrčí fantazie autora
těchto stránek. Kdoví? Půjdeme raději o něco dále. Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz přináší oficiální dokumenty, návrhy zákonů,
předpisy, dokumenty atd. týkající se jeho činnosti. Stránky přinášejí hodně
linků na jiné zajímavé webové stránky (instituce, knihovny, muzea), graficky
jsou ale strašné. Najdete tady animované ikonky, jaké vidíte většinou na
amatérských stránkách. Design není u všech oddílů stejný, informací a dokumentů
je zde sice hodně, chtělo by to ale ujasnit koncepci a provedení jednotlivých
stránek.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.