WINDOWS 2000 - První kroky

Software | 01.05.00

Pokud si nainstaluje upgrade, zjistíte, že Windows 2000 jsou "zemípříležitostí". Poradíme vám jak si přizpůsobit plochu, uspořádat soubory, zajistit zabezpečení, připojit se k Intern...

Pokud si nainstaluje upgrade, zjistíte, že Windows 2000 jsou "zemí
příležitostí". Poradíme vám jak si přizpůsobit plochu, uspořádat soubory,
zajistit zabezpečení, připojit se k Internetu a mnohé další.
Na první pohled vypadají jako Windows 95/98 staré známé Menu tlačítka Start,
Koš i Hlavní panel. Když si s nimi ale budete chvíli hrát, objevíte ve vzhledu
i funkcích někeré rozdíly. To, že se Windows 2000 od 95/98 liší, asi překvapí
málokoho, protože jsou přímým pokračováním Windows NT. Na druhou stranu
nevypadají a ani nepracují jako NT. Takže ať upgradujete z jakéhokoliv systému,
budete se moci v jejich rozdílech pěkně "povrtat". Své produktivitě však
prozatím sbohem nedávejte. I když se poslední Windows v ledasčem s dvěma
předešlými verzemi překrývají, přinášejí i pár úskalí. Následující rady vám
pomohou nenechat se jimi nijak "vykolejit".
Přizpůsobení Plochy

POKUD PLOCHA vypadá jako ve Windows 9x, pak se také musí jako ve Windows 9x
chovat, že ano? Ale to není tak jisté. Některé části fungují stejně, jiné ne.
Takže důvěřuj, ale prověřuj...
UPRAVTE SI MENU TLAČÍTKA START K OBRAZU SVÉMU

Menu tlačítka Start se ve Windows 9x protivným způsobem rozrůstá do přílišných
rozměrů tím, že vytváří nemotorná kaskádová menu. V Personalized Menu se ve
Windows 2000 žádné stupňování jednotlivých menu pod tlačítkem Start nekoná a
objeví se jen položky, které byste mohli teoreticky potřebovat. Windows to
provedou tak, že rozpoznají aplikace, jež jste používali nebo instalovali v
poslední době, a zobrazí pouze ty ostatní spadnou mimo viditelnou část menu.
Chcete-li se dostat k celému obsahu menu, ťukněte na symbol dvojité šipky dolů
na konci seznamu. Celé menu se přeskupí podle abecedního pořádku a ukáže vám
všechny položky; ty původně zobrazené se navíc zvýrazní.
Pokud nevíte, kde se položka skrývá, můžete Personalized Menu vypnout a
zobrazit si celé startovací menu. Vyberte Start/Settings/ Taskbar & Startmenu a
pod kartou General zrušte volbu Use Personalized Menu.
[98] VYTVOŘTE SI VHODNÝ PANEL NÁSTROJŮ

Panel Snadné spuštění (na Hlavním panelu mezi tlačítkem Start a tlačítky
momentálně aktivních programů) umožňuje pohotové spouštění několika vybraných
položek pomocí jednoho ťuknutí nejsou to však jediné možnosti, které máte.
Chcete-li na panel nástrojů přidat program, dokument nebo ikonu souboru,
přetáhněte ji prostě z Průzkumníka na zvolené místo na panelu. Chcete-li naopak
položku z nástrojové lišty odstranit, ťukněte na ni pravým tlačítkem a zvolte
Delete (Odstranit). Chcete-li panel nahradit jiným, již nakonfigurovaným,
ťukněte pravým tlačítkem na prázdné místo na Hlavním panelu, zvolte Toolbars
(Panely) a vyberte jednu z alternativních možností pro panely nástrojů.
[98] ZAPNĚTE SI SYSTÉM ACTIVE DESKTOP

Po ZAPNUTÍ VOLBY aktivní DESKTOP si můžete vzhled a činnost plochy Windows
přizpůsobit tak, aby se chovala jako webovská stránka a mít tak třeba k
dispozici spouštěcí ikony reagující na jediné ťuknutí. Důležitější ale je, že
si přímo na plochu můžete z Webu stáhnout věci jako vyhledávací formulář
AltaVisty nebo aplety v JavaScriptu a zařídit, aby se tento obsah pravidelně
updatoval. Aktivní Desktop je sice známý už z Windows 95, ale ve Windows 2000
je mnohem snazší upravit si jeho nastavení.
Dvoutisícovky dovolují zapnout Aktivní Desktop následující cestou: vyberte
Control Panel/Folder Options (najdete též pod menu Tools v jakémkoliv oknu
Exploreru). V oblasti Aktivního Desktopu vyberte kartu General, pak vyberte
volbu Enable Web content on my desktop. Dva další způsoby zapnutí Aktivního
Desktopu přetrvávají z Windows 98. Můžete ťuknout pravým tlačítkem na prázdné
místo na ploše, vybrat Systém Aktivní Desktop/Zobrazit jako stránku WWW. Nebo
můžete ťuknout pravým tlačítkem na prázdné místo na ploše, vybrat Vlastnosti a
na kartě Síť WWW zvolit Zobrazit aktivní plochu jako stránku WWW.
[98] PŘIDEJTE AKTIVNÍ POLOŽKY

KDYŽ si poprvé zapnete aktivní plochu, objeví se pouze jediná položka obsahu
Webu Panel kanálů aplikace Internet Explorer. Chcete-li přidat nové položky,
ťukněte pravým tlačítkem na prázdné místo na ploše a zvolte Active Desktop/New
Desktop Item (Ve Windows 98 Systém Active Desktop/Vlastnosti/Síť WWW/
Nová). Dialogové okno vám nabídne možnost prohlížet si on-line galerii systému
Active Desktop na serveru Microsoftu a nainstalovat si nové položky, nebo se
podívat na webovou adresu, disk nebo na síť, a najít položku, kterou chcete
přidat, zde. Za prohlédnutí stojí Microsoft Desktop Gallery především tehdy,
zajímají-li vás burzovní zprávy, předpověď počasí nebo AudioNet jukebox.
[98] PŘIZPŮSOBTE SI AKTIVNÍ PLOCHU

ABYSTE SI s obsahem mohli hrát a upravovat ho, ťukněte pravým tlačítkem na
prázdné místo na ploše a zvolte Systém Active Desktop/Upravit plochu. Zobrazí
se karta Síť WWW se seznamem aktuálních položek Aktivní plochy, které můžete
povolit tak, že je ťuknutím zatrhnete. Ťuknutím na tlačítko Nová můžete také
přidávat další aktivní položky (viz tip "Přidejte aktivní položky").
ABY SE VÁM POLOŽKY AKTIVNÍ PLOCHY NETOULALY
POKUD JSTE SI Aktivní plochu upravili podle svých preferencí, můžete se nyní
zabezpečit proti nechtěnému přenastavení nebo přesunutí položek tím, že je
zamknete na místě. Ťukněte pravým tlačítkem na prázdné místo na ploše a zvolte
Active Desktop. Pokud je zatržena volba Lock Desktop Items, nemůžete vaši
plochu upravovat. Ale co když ji budete chtít upravovat později? Ťukněte pravým
tlačítkem na prázdné místo na ploše, vyberte opět Active Desktop a ťukněte na
Lock Desktop Items a odstraňte zatržení této volby.
[98] ABY SE DO OKNA PRŮZKUMNÍKA VEŠLO VÍCE SOUBORŮ

RÁMEC po levé straně okna Průzkumníka je sice šikovný pro náhled informací ale
zabírá také spoustu místa. Pokud byste před sebou raději viděli více souborů,
změňte v Průzkumníkovi nastavení Web-view: vyberte Tools/Folder Options a v
oblasti Web-view vyberte Use Windows classic folders a ťukněte na OK.
VELICE UŽITEČNÝ POPIS ADRESÁŘŮ

PŘESTOŽE můžete dávat adresářům dlouhé názvy, není v nich dostatek prostoru pro
podrobné rozepsání toho, co adresář vlastně obsahuje, kdo tam co dal a co je k
čemu dobré. Ve dvoutisícovkách ale máte možnost si jednotlivé adresáře
opoznámkovat a to pomocí jednoduchého textu nebo HTML. Otevřete adresář, k
němuž chcete připojit poznámky, a ťukněte v něm pravým tlačítkem na prázdné
místo. Vyberte Customize This Folder, ťukněte na Next a prostě zatrhněte Add
Folder Comment a ťukněte na Next. Do oblasti pro komentář vepište text nebo
vložte kód HTML. Ťukněte na Next a potom na Finish. Výsledek se objeví v levém
rámci u okomentovaného adresáře (pokud máte Průzkumníka/Explorer nastaveného na
Web-view).
SLOŽKA S NÁHLEDEM

CHCETE SE PODÍVAT NA velikost všech souborů? Nebylo by logické zobrazovat
komprimované soubory jinou barvou? Windows 2000 tohle všechno umějí ale musíte
jim to nejdřív nařídit. Otevřete Folder Options, ať už z Control panelu nebo z
menu Tools v Průzkumníkovi/Exploreru. Ťukněte na kartu View, pak projeďte
seznam a kde je to potřeba, zadejte ťuknutím znaménko pro přidání nebo
odstranění položky. Ťukněte na OK, aby se provedly změny v konkrétním adresáři,
nebo ťukněte na políčko Like Current Folder, aby se změny aplikovaly na všechny
adresáře. (Pokud otevřete Folder Options z Control panelu, nebude tato možnost
aktivní implicitně se změny provedné odsud provedou ve všech adresářích)
Chcete-li se později vrátit ke standardnímu nastavení, otevřete znovu Folder
Options a ťukněte na Restore Defaults.
JAK SNÁZE NA ZÁSTUPCE

VYTVOŘENÍ ZÁSTUPCE na ploše (nebo v kterémkoliv adresáři) bylo vždycky dost
snadné: (ťuknout pravým tlačítkem na prázdné místo a zvolit Nový
objekt/Zástupce (New/Shortcut), a pak vložit zástupce. Tento poslední krok v
minulosti většinou znamenal ťuknout na tlačítko Procházet (Browse), a pak
prohlížet soubory dokud nenajdete ten správný. Windows 2000 ale automaticky
cestu dokončí: Vepište C: a objeví se seznam všech položek v kořenovém adresáři
C:, včetně složek první úrovně. Vepište C:\d a zobrazí se všechny soubory
kořenového adresáře, začínající na M, a také všechny adresáře (např.
Dokumenty). Čím víc toho napíšete, tím užší bude výběr. Tato možnost
automatického dokončení funguje i pod Start/Spustit (Run), ale zobrazí se pouze
spustitelné soubory a adresáře.
Práce se soubory

WINDOWS 2000 pracují se soubory jinak než Windows 95 nebo 98. Jsou vytvořena
tak, aby uchovávala adresáře jiným způsobem, pomocí NTFS NT File Systemu. NTFS
však není nezbytný Windows 2000 si dokáží poradit i se starou alokační tabulkou
souborů DOS/Windows a vylepšenou FAT32 (32bitovou alokační tabulkou souborů)
pro 98. Ale právě tady začínají rozdíly...
KDO HLEDÁ, NAJDE
WINDOWS 2000 nahrazují jednoduchou funkci Najít soubory či složky novou funkcí
Search (Hledat), připomínající spíše okno Internet Exploreru. Jsou tu k
dispozici efektivnější možnosti, než je prosté vyhledávání, ale pro jejich
správné užívání je třeba trochu šikovnosti. V menu Start zvolte Search/For
Files or Folders, a objeví se na dvě části rozdělené okno s formulářem pro
hledání. První tři políčka formuláře přehledně kombinují tři nejběžnější
kritéria hledání název souboru nebo složky, text v souboru a složku nebo disk k
prohledání. Hledání standardně prochází i vnořené složky.
Hledání používá dosti jednoduchá kritéria prosté klíčové slovo nebo frázi
namísto sofistikovanější booleovské logiky. Můžete ale použít hvězdičku (*)
nebo otazník (?) jako "žolíka". Hvězdičku lze užít jako předponu (*.doc),
příponu (boo* by našlo boogie, boolean nebo bootstrap) uprostřed znaků (po
tr*ble by se objevilo trainable, tribble a trouble) nebo v kombinaci těchto
možností (např. *My*). Každý otazník zastupuje jeden znak (boo? by našlo book,
boot).
Chcete-li inteligentnější vyhledávání podle datumu, typu nebo velikosti souboru
ťukněte na Search Options a zatrhněte příslušné kritérium. Ťuknete-li např. na
Date, dostanete seznam, který vám umožní zúžit výběr na soubory vytvořené,
modifikované nebo naposled používané během určitých dní nebo měsíců či v
časovém rozmezí. Kritéria Type (typ) a Size (velikost) vám umožní specifikovat
výběr na jakýkoliv registrovaný typ nebo danou velikost. Kromě toho nabízejí
Advanced options (pokročilé možnosti) schopnost vyloučit prohlížení vnořených
složek, rozlišovat velká a malá písmena, a prohlížet tzv. "pomalé soubory" tedy
ty, které jsou uloženy na přenosných paměťových médiích.
UKLÁDEJTE SI PROHLÍŽENÍ K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ

HLEDÁTE často stejný typ souboru nebo specifický adresář na pevném disku?
Nemrhejte úsilím uložte si kritéria, která při hledání používáte, abyste je
nemuseli stále nastavovat. Až dokončíte nastavování požadavků, ťukněte pravým
tlačítkem na okno pro výsledky hledání (nebo zvolte menu File) a vyberte Save
Search. Budete dotázáni na název souboru a jeho umístění, a Hledání uloží
výsledky jako soubor s příponou fnd. Chcete-li hledání provést znovu,
vyhledejte v Průzkumníkovi soubor s příponou fnd a dvakrát na něj ťukněte. Tak
se spustí Hledání s již dříve nastavenými a uloženými kritérii.
VYTVOŘENÍ INDEXU PRO POHOTOVĚJŠÍ HLEDÁNÍ

CHCETE-LI URYCHLIT fungování funkce Search a rozšířit její schopnosti (jako je
třeba vyhledání dokumentu MS Office podle autora), využijte možnost indexování.
Ťukněte na Indexing Service v dialogovém okně Search a postupujte podle
instrukcí na obrazovce. Takhle začíná proces, který analyzuje všechny dokumenty
na celém počítači nebo na vybraném diskovém oddílu, a jenž si shromáždí různé
vlastnosti jako jsou informace o autorovi v dokumentech Office, v e-mailu či
newsgroupových zprávách a v dokumentech HTML. Interpretuje jazyk dokumentu a
vytáhne si z něj klíčová slova. Tyto detaily jsou indexovány ve zkomprimovaném
souboru, který může vyhledávací funkce snadno procházet.
Indexování celého počítače vyžaduje čas a zaměstnává systém první index si
můžete nechat udělat přes noc, kdy s počítačem nepracujete. Pozdější doplňování
indexu už není pro systém tak náročné a provádí se automaticky. Indexy ani
nezabírají moc místa na disku náš index asi 1 700 dokumentů zabral nějaký 1 MB.
Když si všimnete, že se výkon vašeho počítače začíná najednou snižovat, vypněte
na chvíli indexování. Vyberte Start/Search/For Files and Folders, ťukněte na
Indexing Service, a pak na No, do not enable Indexing Service.
PŘIZPŮSOBTE SI PANEL NÁSTROJŮ PRŮZKUMNÍKA

Panely nástrojů Průzkumníka/Exploreru nejsou tesané do kamene. Takže chcete-li
přidat nebo odstranit některá tlačítka, vyberte View/Toolbars/Customize.
Dialogové okno přizpůsobení obsahuje dva seznamy tlačítek tlačítka k dispozici
a tlačítka momentálně užívaná. Chcete-li některé z nich odstranit, ťukněte na
jeho název mezi momentálně používanými tlačítky, a pak na Remove. Chcete-li
nějaké přidat, ťukněte mezi momentálně používanými tlačítky na místo, kam se má
vložit nové tlačítko se objeví nad označeným vyberte tlačítko, které chcete
doplnit, a ťukněte Add. Pokud chcete změnit pozici tlačítka, označte jej a
ťukněte na Move up nebo Move down. Krom toho můžete k přetahování,
přemisťování, přidávání a odstraňování položek používat i myš. Když to s
úpravami lišty poněkud přeženete, můžete se snadno vrátit k jejímu standardnímu
nastavení ťuknutím na tlačítko Reset v dialogovém okně Customize Toolbar.
[98] ULOŽTE SI OBLAST NÁSTROJOVÉ LIŠTY

UŽ VÁS UNAVUJE neustálé ťukání na šipky, když se chcete podívat na ikony, jež
jsou úplně vpravo na nástrojové liště Průzkumníka? Zrušte textové popisky, tak
aby horizontálně nezabíraly plochu.
Nemějte strach když zapomenete, co které tlačítko dělá, najeďte na něj kurzorem
myši a brzy se objeví popiska. Vyberte View/Toolbars/Customize. V Text Options
vyberte No text labels. Tlačítko Reset v Custonize Toolbar toto nastavení
neovlivní.
(Ve Windows 98 stačí zrušit zaškrtnutí u Zobrazit/Panely nástrojů/Textové
popisky.)

RYCHLÁ KOMPRIMACE

ŠETŘÍTE-LI místem na pevném disku, proč si nezkomprimovat soubory a složky, jež
moc často nepoužíváte? Může to být třeba program, který nespouštíte příliš
často, nebo stará data, která nemáte čas zarchivovat prostě všechno, co pak lze
nahrávat malinko pomaleji než obvykle (ano, to je daň za komprimaci souborů).
V Průzkumníkovi/Exploreru ťukněte pravým tlačítkem na soubor nebo složku a
vyberte Properties. Na kartě General ťukněte na tlačítko Advanced a zaškrtněte
volbu Compress contents to save disk space.
ZOBRAZENÍ MULTIMEDIÁLNÍCH SOUBORŮ

V KTERÉMKOLI PRŮZKUMNÍKOVI/EXPLORERU, který využívá zobrazení jako stránku WWW
včetně těch s výsledky hledání si můžete spouštět zvukové nebo videosoubory bez
přehrávacího programu. V případě souborů avi, mpg a wav dejte pozor, aby bylo v
Tools/Folder Options/General zatrženo Enable Web content in folders, a ujistěte
se, že máte nainstalovaný MediaPlayer nebo RealPlayer. Pak vyberte
multimediální soubor. V info-rámci se objeví náhled s prvním snímkem
videosekvence a posuvná lišta s ovladači přehrávače. Pro přehrávání ťukněte na
Play. Jednotlivé snímky videa si lze prohlédnout klasicky posouváním lišty pod
náhledem.
UPRAVTE SI FAT

POKUD jste si pro správu souborů ve Windows 2000 zvolili systém FAT nebo FAT32,
a přesto chcete využívat lepší a bezpečnější správu založenou na Windows NT
File System, je tu řešení.

Můžete si disk nebo diskový oddíl (partition) zkonvertovat ovšem zabere to
spoustu času. Nejprve musíte nabootovat z jiného disku nebo oddílu, což
nejsnadněji provedete tak, že použijete spouštěcí disketu. (Viz Údržba systému
Vytvořte si spouštěcí diskety.)
Spusťte systém v režimu příkazové řádky tato volba se objeví během nabíhání
Windows 2000. Syntaxe konverze vypadá takto: convert [drive] /fs:ntfs [/v].

Abyste na NTFS převedli konkrétně disk C:, zadejte convert c: /fs:ntfs,
nepovinně s /v na konci (to určuje, že se budou při konverzi zobrazovat všechna
hlášení).
Ale pozor, nezapomeňte, že jakmile jednou kompletně přejdete na NTFS, nebude
váš počítač už schopen spustit DOS ani Windows 9x!

ZMĚNA MENU "SEND TO"

POKUD "posíláte položky na určité místo" třeba na disketu nebo do složky je
jedním z nejrychlejších způsobů, jak to provést, ťuknout pravým tlačítkem na
zvolené soubory a vybrat Sent to (Odeslat).
Toto menu obsahuje standardně běžné cíle jako je třeba Briefcase/Aktovka. Je
ale jednoduché do tohoto menu přidávat nebo z něj vyndavat položky. V
Průzkumníku/Exploreru dvakrát ťukněte na disk, kde jsou nainstalována Windows
2000, a otevřete složku Documents and Settings. Ťukněte dvakrát na vaši složku.
Ťukněte dvakrát na složku Send to, a přidejte nebo odstraňte podle potřeby nové
zástupce (vyberte File/New/Shortcut a najděte položku, kterou chcete vložit
jako nového zástupce).
Poznámka: Na rozdíl od Windows 95/98 má složka Send to ve Windows 2000 atribut
Skrytý, takže pokud ji nevidíte, zvolte v jakémkoliv okně Průzkumníka/Exploreru
Tools/Folder Options, ťukněte na kartu View a vyberete Show hidden files and
folders.
Práce se soubory

WINDOWS 2000 VĚDÍ, kdo jste. Než s nimi začnete pracovat, musíte mít
uživatelské konto a heslo. I implicitní uživatelé mohou použít heslo bez znaků,
ale to musí existovat dříve, než se na něj zalogujete. Nicméně tato taktika
zapříčiňuje, že nastavení plochy a historie dokumentů zůstanou skryty různým
slídivým očím protože nastavení každého uživatele je uchováváno v samostatné
složce v Documents and Settings na pevném disku s instalací Windows.
UCHOVEJTE SI TAJEMSTVÍ

EXISTUJÍ DVA rychlé způsoby, jak si udržet lidi dál od své plochy, když své PC
musíte nechat chvíli o samotě. V obou případech musíte zmáčknout
--. Ve Windows 9x se objeví okno Task Manageru. Ve Windows
2000 vyvolá tento trojhmat dialogové okno s možností mnoha voleb. Ťukněte na
Lock Computer, a plocha se zatemní, dokud znovu nezadáte své uživatelské jméno
a heslo. V případě, že chcete práci ukončit, ťukněte na tlačítko Log Off.
VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE

POKUD CHCETE umožnit přístup k vašemu počítači, ale ne ke své ploše, dokumentům
atd., vytvořte nové uživatelské konto. Tato konta mohou být omezována na mnoha
úrovních a vytvoříte je v položce Users and Passwords v Ovládacích panelech.
Zmáčkněte tlačítko Add a vepište uživatelské jméno, případně i plné jméno a
popis uživatele. Ťukněte na Next a vepište heslo nového uživatele.
Na další stránce vás čeká volba mezi třemi úrovněmi zabezpečení: Standardní
uživatel (Standard user), Omezený uživatel (Restricted user) a Ostatní (Other).
Standardní a Omezení uživatelé mají přístup k programům a mohou ukládat
dokumenty, ale žádný z nich nemá bez dovolení přístup k souborům někoho jiného.
Omezení uživatelé nemohou instalovat software. Nastavení Ostatní dovoluje širší
škálu povolení od všemohoucího Administrátora po Zálohovače (Backup operator),
který může spouštět jen zálohovací software. Zvolte omezení pro nového
uživatele, ťukněte Finish a OK.
OMEZENÍ PRIVILEGIÍ UŽIVATELŮ

AŤ UŽ PRACUJETE doma nebo v práci, existují vždy jisté soubory a nastavení,
které chcete skrýt před něčíma očima a uchránit před neopatrným zacházením.
Windows 2000 vám dávají možnost specifikovat privilegia každého uživatele.
Nalogujte se do Windows 2000 na administrátorské úrovni a vyberte
Start/Settings/Control Panels/Users and Passwords. Vyberte uživatelské jméno a
ťukněte na Properties. Ťukněte na kartu Group Membership a vyberte příslušnou
úroveň, např. Restricted users nebo na seznamu Other třeba Guests.
ZAKÓDUJTE SI SOUBORY NEBO SLOŽKY

SYSTÉM UCHOVÁVÁNÍ SOUBORŮ Windows 2000 NTFS vám umožňuje zakódovat soubory a
složky na disku. Dosáhnete toho ťuknutím pravým tlačítkem na soubor či složku,
kterou chcete zašifrovat, a zvolením Properties. Pod kartou General pak
vyberete Advanced. Zaškrtnete volbu Encrypt contents to secure data. Při
kódování složky se vás systém zeptá, zda chcete zakódovat všechny její soubory
včetně vnořených složek. Ať už zvolíte cokoliv, systém zakóduje všechny
soubory, které do složky od té doby vložíte.
Tato technika má některá omezení. Nemůžete zakódovat složky obsahující
systémové nebo komprimované soubory a složky. Pokud jste zaškrtli volbu
Compress, musíte ji dříve než začnete s kódováním odznačit.
ZAMKNĚTE SI DVEŘE

POD NT 4.0, a teď i pod Windows 2000, musejí všichni noví uživatelé logující se
do systému zmáčknout pro bezpečné nabootování --. Tento
proces, pro uživatele Windows 9x poněkud neobvyklý, ale dodává jistý stupeň
zabezpečení proti příležitostným "čmuchalům". Krom toho je pro Windows 2000
doporučen Microsoftem. Pro jeho aktivaci vyberte Start/Settings/Control
Panels/Users and Passwords. Ťukněte na kartu Advanced a na políčko nadepsané
jako Require users to press -- before logging on.
Práce s hardwarem a softwarem

NEJVĚTŠÍ CHLOUBA plug and play, která skoro fungovala pod Windows 95/98, stále
skoro funguje i pod Windows 2000. Není ale ani automatická, ani bezchybná.
Windows 2000 mají svůj idiosynkratický způsob, jak se vypořádat s potížemi.
MODLENÍ NEPOMŮŽE, PLUG AND PLAY ANO

S TAK ZVANÝM hardwarem plug and play to vždycky nebylo tak jednoduché, jak se
uvádělo. Často se stalo, že když jste pod Windows 98 poprvé zapojili USB
zařízení, museli jste procházet soubory na instalačním CD-ROMu a hledat správný
ovladač. Windows 2000 jsou při hledání ovladačů chytřejší: Projíždějí během
instalace všechny složky disku, na který je navedete. V průvodci Found New
Hardware, zvolte zdroj pro ovladače (řekněme třeba disketová jednotka A: nebo
mechanika CD-ROM) a počkejte, až si Windows 2000 příslušný ovladač najdou.
Přestože třeba nemáte instalační disk, neznamená to, že budete mít nutně smůlu.
Dvoutisícovky obsahují ovladače pro spoustu druhů hardwaru, které Windows 98
neměla např. ovladače pro Imation SuperDisk. I když Windows 2000 potřebný
ovladač neobsahují a výrobce jej nedodává, pořád je tu šance, že se vám jej
podaří nahradit driverem pro Windows 98.
KONFIGURACE TISKÁRNY

V PŘEDCHOZÍCH verzích Windows se složka Tiskárny/Printers nacházela na dvou
místech pod Start/Nastavení (Settings) a pod ikonou Tento počítač (My
computer). I ve Windows 2000 ji naleznete pod Start/Settings, ale už ne přímo
pod ikonou Tento počítač. Místo toho se nachází spolu s ostatními
konfiguračními nástroji v Control panelech. Chcete-li přidat tiskárnu, ťukněte,
stejně jako u předchozích verzí, dvakrát na ikonu Add Printer. Chcete-li
nastavit jinou výchozí tiskárnu, ťukněte na ni pravým tlačítkem a vyberte Set
as Default Printer. Na ikoně nové tiskárny se objeví maličký zatrhovací znak.
INSTALACE ZAŘÍZENÍ BEZ PODPORY PLUG AND PLAY

POLOŽKA PŘIDAT NOVÝ HARDWARE v Ovládacích (Control) panelech funguje ve Windows
2000 jinak a lépe než v předchozích verzích. Spusťte ji, a dostanete dvě
možnosti přidat zařízení nebo doladit jeho nastavení, anebo nějaké odstranit a
odpojit. Zvolte Add/Troubleshoot a Device a průvodce se pokusí najít plug and
play hardware. Pokud žádný nenajde, objeví se seznam nainstalovaných zařízení
(pro případ, že chcete dolaďovat). Zvolte Add a New Device a ťukněte Next.
Průvodce se pokusí najít nový hardware, a pokud se mu to nepodaří, dá vám k
dispozici seznam hardwarových kategorií, z něhož si můžete vybrat. Jestliže
svůj hardware na seznamu nenajdete, zvolte Other devices, a pak Next. Ťukněte
na tlačítko Have Disk, a použijte ovladače od výrobce.
Pokud ovladače od výrobce nemáte, stáhněte si je z webové stránky prodejce, a
odkažte průvodce na složku, kam je uložíte.

ŘÁDNÉ ODSTRANĚNÍ ODSTRANITELNÝCH ZAŘÍZENÍ
DÍKY velkému rozšíření USB hardwaru je teď odstranění zařízení jednodušší než
kdy dříve Windows 2000 ale na rozdíl od 98 někdy odstranění odmítají.
Odstraňování záznamových zařízení, modemů a síťových karet může způsobit
problémy aplikacím, které mohou počítat s přístupem k nim Windows 2000 proto,
když se o jejich odstranění pokoušíte, podají varovnou hlášku.
Ve Windows 2000 je naštěstí program Unplug or Eject Hardware, jehož ikonu
najdeme na systémové liště. Ten obsahuje seznam veškerého rizikového hardwaru,
který se pokoušíte odstranit. Takže předtím spusťte utilitu Unplug or Eject
Hardware a konkrétní položku v něm zrušte.
VYLAĎOVANÍ HARDWARU

Aplikace ADD/REMOVE hardware z Control panelů ve Windows 2000 zjednodušuje
vylaďování problémů s hardwarem. Spusťte ji a vyberte Add/Troubleshoot a
Device. Všechna zařízení, která Windows 2000 označí jako problematická, se
objeví na začátku seznamu se žlutými nebo červenými znaménky, jež určují
závažnost problému. Ťukněte na zvolenené hardwarové zařízení, a pak na Next.
Zobrazí se vám analýza problému; ťukněte na Finish a spustí se průvodce.
NAJDĚTE, KDE JE ZAKOPANÝ PES

POUŽÍVÁTE JEN NĚKOLIK aplikací, ale výkon vašeho PC se zpomaluje. Windows 2000
nabízejí jednoduchý způsob, jak najít viníka. Stiskněte -- a
ťukněte na tlačítko Task Manager. Pod kartou Aplikace najdete seznam spuštěných
programů víc o zdrojích svého systému najde ťuknutím na kartu Procesy. Tady
jsou vypsány všechny systémové procesy a aplikace s údajem o jimi používaném
množství paměti a CPU. Pokud najdete jednu aplikaci, která si křečkuje paměť
nebo čas CPU, zavřete ji a osvobodíte tak ostatní. Ale pozor na toto
rozhodování pomocí jediného ťuknutí: mohli byste zničit nebo přijít o neuložená
data. Místo toho se do aplikace přepněte pomocí -, uložte si data a
pak normálně program ukončete. Některé programy stačí minimalizovat na ploše ve
formě ikon.
ODSTRAŇTE NEVYUŽÍVANÝ SOFTWARE

MÁTE MÁLO místa na disku? Windows 2000 vám poskytují větší podporu při
rozhodování, které programy odstranit, než předchozí verze. Zatímco Windows
95/98 pod ikonou Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech nabízela
jen seznam názvů aplikací, dvoutisícovky podávají detailnější informace.
Vyberte program ťuknutím na jeho název, a ukážou se vám podrobnosti: přesný
čas, kdy jste program naposled používali, shrnutí, je-li používán často nebo
jen sporadicky, a ve většině případů i kolik místa na disku zabírá.
Přehled také obsahuje tlačítka Change a Remove, pomocí nichž můžete určit
příští osud programu. Ale pozor, v některých případech se po jejich stisknutí
program automaticky odstraní často bez jakéhokoli varování. Mnohý kancelářský
software vám však sám o sobě dává možnost přizpůsobit si konfiguraci programu
přidáním nebo odebráním komponent.
MNOHOJAZYČNÁ PODPORA

SPRECHEN SIE DEUTSCHE? Se habla espaňol? Což si takhle v těchto jazycích napsat
dopis nebo si přečíst dokument napsaný v nějaké jiné řeči? Windows 2000 vám
dávají možnost lokalizovat rozložení klávesnice a ostatní systémová nastavení
tak, abyste měli přístup k jazykům a abecedám tak rozmanitým jako je cyrilice,
hebrejština a thajština. Tato nastavení také zahrnují alternativní formáty pro
převádění dat, měny a čísel. A co je nejlepší, můžete si nainstalovat podporu
pro spoustu jazyků a podle potřeby se mezi nimi přepínat.
Chcete-li do svého systému přidat nový jazyk, nalogujte se jako Administrátor,
pak otevřte Control panely a Regional Options. Poté ťukněte na kartu Input
Locales, tam na tlačítko Přidat a vyberte za seznamu nový jazyk a příslušné
rozložení klávesnice. Na seznamu Installed Input Locales se vedle přidaného
jazyka objeví zatržení.
Až dokončíte instalaci nastavení jazyka, který chcete používat, přesvědčete se,
že je zatržená možnost Enable indicator on taskbar. Pak stiskněte Apply nebo
OK. Na systémové liště se vedle hodin objeví ikonka Regional Settings v podobě
modrého čtverečku se dvěma vepsanými písmeny.
Když chcete pracovat s dokumentem v cizím jazyce, ťukněte na tuto modrou
ikonku. Z objevivšího se seznamu vyberte příslušný jazyk. Menu, panely nástrojů
a dialogová okna si zachovají původní nastavení, ale ve většině aplikací budete
moci číst a psát dokumenty v různých jazycích a s použitím různých abeced.
Jak na sítě a Internet
Ve Windows 2000 se připojení k lokální síti i k síti největší Internetu
nastavuje pomocí formuláře v Ovládacích panelech. Panel Sítě a Telefonické
připojení sítě je však jen základ opravdová legrace začíná teprve ve chvíli,
kdy se připojíte...
Sdílení internetové přípojky

Stejně jako ve Windows 98, lze i ve Windows 2000 napojit všechny počítače
domácí či malé podnikové sítě na Internet pomocí jedné jediné přípojky. Abyste
toho dosáhli, budete muset nastavit sdílené připojení, což není nijak složité.
Na počítači, který je na Internet napojen, ťukněte na Start/Settings/Network/
Dial-up Connections. Z nabízených připojení ťukněte pravým tlačítkem na to,
které chcete sdílet, vyberte položku Properties a na kartě Sharing zaškrtněte
Enable Internet connection sharing for this connection. Chcete, aby mohl
vytáčet spojení na Internet i druhý počítač? Tak prostě zaškrtněte volbu Enable
on-demand dialing.
Chcete-li pak sdílené připojení využívat, spusťte na zasíťovaných počítačích
Průvodce připojením k Internetu a zvolte Connect through LAN.
Poznámka: Při nastavování sdíleného síťového přístupu přidělí Windows 2000
počítači s fyzickou internetovou přípojkou IP adresu nelze to proto doporučit v
případě, že počítače ve vaší síti mají statickou IP adresu přidělenou
poskytovatelem Internetu (což je typické pro kabelové připojení). Nezkoušejte
to ani tehdy, jestliže provozujete síť s doménovými správci Windows 2000 Server
či Windows NT, DNS servery, bránami či DHCP servery.
Namapujte si sdílenou složku jako disk
Pokud často využíváte sdílenou složku na jiném počítači, není důvod ztrácet čas
neustálým prohledáváním Síťového okolí (My Network Places). Mnohem pohodlnější
je přidělit složce písmenko jako obyčejnému disku snadno ji pak naleznete např.
v dialogovém okně Otevřít soubor či v Průzkumníkovi. Sdílenou složku můžete
namapovat jako disk, pokud v Průzkumníkovi zvolíte Tools/Map Network Drive.
Vyberte si dosud neobsazené písmenko, ťukněte na tlačítko Browse vedle pole
Složka a sdílenou složku vyhledejte. Nakonec ťukněte na OK a Finish.
Synchronizace off-line

Síťové disky jsou skvělým místem pro ukládání datových souborů o zálohování se
stará správce sítě, a pokud se vám váš počítač porouchá, snadno se k datům
dostanete z cizího PC. Co však dělat v případě, že spadne síť? Windows 2000
poskytují skvělou možnost označit složky či soubory jako dostupné off-line
(Available Offline). V okně My Computer či My Network Places vyhledejte složku
či soubor, jenž má být neustále dostupný, a zvolte File/Make Available Offline.
Pokud počítač tuto volbu nezobrazuje, bude zapotřebí nastavit využívání souborů
off-line. V okně My Computer vyberte Tools/Folder Options, ťukněte na kartu
Offline Files a zaškrtněte políčko Enable Offline Files.
Při prvním pokusu o zpřístupnění souboru či složky off-line vám bude nápomocen
průvodce off-line soubory, který se také postará o synchronizaci souborů
uložených na vašem disku, a těch na síti. Pokud spadne síť, objeví se ve
stavové řádce na Hlavním panelu ikona s balónkem, jenž vám signalizuje, že se
nacházíte v režimu off-line. Se soubory však můžete pracovat i nadále. Když se
pak opětovně připojíte, Windows 2000 sladí soubory, s nimiž jste pracovali, s
těmi síťovými.
Synchronizace off-line souborů je takzvaně "blbovzdorná". Pokud někdo pozměnil
soubor, který jste využívali off-line, budete moci vybírat ze tří možností:
Zachovat soubor ze sítě, zachovat soubor na vašem hard disku, či zachovat oba.
Pokud off-line soubor smažete, ale někdo jiný pozmění jeho síťový protějšek,
zůstane na síti i po synchronizaci. Při slaďování složek budou nově přidané
soubory zkopírovány ze sítě na váš disk.


2000 v pohybu - Mobilní tipy

Problém s mobilním systémem s možností připojení na Internet na vašem stole je
ten, že ne vždy ho na tom stole máte. A když notebook odpojíte ze sítě LAN,
vyndáte z dokovací stanice a vytáhnete napájecí kabel, je nutné provést změny v
konfiguraci. Dvoutisícovky ale nabízejí nové fígle, díky nimž z notebooku
vyždímáte víc než dřív.
POWER PLAY

KDYŽ NOTEBOOK vyndáte z dokovací stanice, měli byste změnit schéma spotřeby
energie, aby váš počítač pracoval s optimálním výkonem. V Control panelech
vyberte Power Options. Na standardní kartě Power Schemes vyberte vyberte na
seznamu Portable/Laptop nebo Max Battery, chcete-li šetřit energií. Až se s
počítačem vrátíte zpět ke stolu, vyberte schéma Home/Office Desk.
POZOR NA SYNCHRONIZACI

SOUBORY NA SÍTI nebo na záznamových zařízení připojených k dokovací stanici
nebudou když se z doku odpojíte přístupné. O jejich přístupnosti se můžete
přesvědčit tak, že je označíte jako Available Offline a zkontrolujte, jestli
jsou synchronizované (viz tip Synchronizace Offline). Následuje nejdůležitější
krok dříve než vyndáte počítač ze stanice, udělejte Start/Log Off.
SBALTE SI AKTOVKU

POKUD PŘENÁŠÍTE informace s použitím Zipu apod., použijte My Briefcase
(Aktovku), abyste měli kontrolu nad verzemi souborů. Stejně jako ve Windows 9x,
není ani tady snadné se s touto funkcí naučit zacházet, ale funguje celkem
spolehlivě: Nejprve vložte do hlavního počítače přenosný "kyvadlový" disk.
Otevřete My Briefcase a přetáhněte do ní všechny soubory, které chcete
přenášet. Pak tuto složku přetáhněte na "kyvadlový" disk. Až se úplně
zkopíruje, vyndejte disk, a vložte ho do svého přenosného (nebo domácího)
počítače. Pak můžete začít se soubory normálně pracovat.
Až budete chtít soubory synchronizovat s "hlavním" stolním počítačem, vyjměte z
notebooku přenosný disk a vložte jej znovu do stolního počítače. Teď je třeba
dávat pozor: Na přenosném disku otevřete Briefcase, a pak v menu Aktovky
vyberte buď Update All (pak se aktualizují všechny soubory), nebo pokud chcete
aktualizovat pouze jeden nebo dva soubory, je ťuknutím označte, a pak vyberte
Update Selection.
Nástroje pro přístupnost
PRO LIDI S VADOU vidění, sluchu nebo pohyblivosti nemusí být grafické operační
prostředí darem z nebes. Proto Windows obsahují nástroje pro usnadnění práce
(Vyberte Start/Programs/Accesories/Accessibility). Některé z těchto nástrojů
jsou užitečné také pro ty, kteří žádnou vadou netrpí. Tady je několik ukázek,
ale na www.microsoft.com/
enable si můžete stáhnout spoustu dalších.
Lupa: Tento nástroj, jenž byl poprvé použit ve Windows 98, využívá horní
šestinu obrazovky pro zobrazení oblasti kolem kurzoru myši ve dvojaž
devítinásobném zvětšení.
Windows Narrator: Tento převodník textu na mluvené slovo vysvětluje, kde se
nacházíte jestli se pohybujete na ploše, v dialogovém okně nebo v aplikaci.
Počítačem generovaný hlas předčítá text na tlačítkách a v menu, popisuje, které
volby jsou zatrženy, a na klávesnici provádí operace nezbytné pro zavření
dialogových oken. Chcete-li upravit hlasitost a rychlost hlasu, ťukněte na
tlačítko Voice.
Klávesnice na obrazovce: Pro ty, kdo nemohou pracovat s normální mechanickou
klávesnicí, mají Windows 2000 přizpůsobitelnou klávesnici na obrazovce, na níž
se dá psát pomocí myši, trackballu nebo joysticku. Jejím prostřednictvím můžete
psát v jakékoli spuštěné aplikaci pomocí ťukání na jednotlivé klávesy nebo,
pokud je pro vás ťukání příliš náročné, stačí setrváte-li na klávese určitou
dobu (tu si snadno nastavíte v dialogovém okně pod Settings/Typing Mode).
Utility Manager: Pokud chcete spustit kteroukoliv z výše jmenovaných aplikací,
použijte Utility Manager (vyberte Start/Programs/Accessories/Accessibility).
Jakmile se program spustí, spustí se i Narrator. Kteroukoli z předchozích
aplikací ale můžete nakonfigurovat také tak, že se bude spouštět zároveň s
Windows nebo Utility Managerem.
Údržba systému

AŤ JE VÁŠ OPERAČNÍ SYSTÉM sebedokonalejší, poruchám počítače zabránit nemůže.
Je samozřejmé, že ve Windows 2000 se systém nehroutí tak často, ale občas se to
stane a vy musíte být na takové případy připraveni. Dvoutisícovky nabízejí na
rozdíl od předchozích verzí řešení, které vám pomůže natáhnout zálohu a
pracovat dál. Tady je několik rad.
VYTVOŘTE SI SPOUŠTĚCÍ DISKETU

TADY VIDÍTE, JAK SE ČASY ZMĚNILY: Windows 2000 místo aby jim stačila jedna
bootovací disketa stejně jako všem ostatním systémům od dob DOSu 1.0 nyní
potřebují čtyři 1,44MB diskety. Dvoutisícovky mohou samozřejmě naběhnout i z
CD-ROMu a opravit porušenou instalaci Windows. Ale pokud potřebujete vytvořit
spouštěcí disketu pro notebooky nebo pro PC bez mechaniky CD-ROM, jsou nutné
právě diskety. Nejprve založte do mechaniky CD s Windows 2000 Pro a do floppy
jednotky vložte jednu ze čtyř naformátovaných disket. Pak vyberte Start/Run
(nebo stiskněte klávesu a zároveň R na windovsovské klávesnici). V
dialogovém okně ťukněte na Browse a vyberte CD-ROM s Windows. Teď se přepněte
do složky BOOTDISK a dvakrát ťukněte na makeboot.exe. Ťukněte na OK, a program
se spustí. Odpovězte na dotaz na písmeno vaší disketové jednotky. Windows 2000
začnou kopírovat bootovací soubory na disketu a po jejím zaplnění si
automaticky vyžádají novou.
POŘIĎTE SI ZÁLOHU KONFIGURACE SYSTÉMU

ŽIJETE VE STRACHU, že se vám vážně poškodí konfigurace systému? Využijte nové
funkce programu Backup, a zazálohujte si důležitá systémová data. Můžete jím
obnovit nastavení Registru, systémové bootovací soubory či uživatelská
nastavení. Je to opravdu skvělé opatření pro ty, kteří oplývají spíš nadšením
než technickými znalostmi.
Chcete-li zálohovat data, vyberte
Start/Programs/Accesories/System/Tools/Backup. V dialogovém okně ťukněte na
Backup Wizard, pak Next, a v seznamu možností zatrhněte Only backup the Systém
State data. Pak dokončete průvodce, tj. potažmo zálohování. Pro obnovu dat
systémového stavu vložte do příslušné jednotky vaši zálohu, z karty Welcome
spusťte Restore Wizard a vyberte ze seznamu příslušnou zálohovou sadu.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.