Windows

Software | 01.04.04

Čerstvě nainstalovaná Windows můžeme přirovnat k nově postaveném domu. Fungujevoda, elektřina i topení, ale přesto v něm něco chybí jeho zařízení, které z něj udělá ten správn

Čerstvě nainstalovaná Windows můžeme přirovnat k nově postaveném domu. Funguje
voda, elektřina i topení, ale přesto v něm něco chybí jeho zařízení, které z
něj udělá ten správný domov pro všechny jeho obyvatele. My se vám v tomto
článku pokusíme poradit, jak si svoje Windows zařídit tak, abyste se při práci
s nimi cítili zrovna tak, jako v útulně zařízeném domě.
okud si svá Windows nainstalujete tak, jak firma Microsoft předpokládá, budete
mít po skončení instalace okamžitě k dispozici všechny potřebné nástroje. Toto
výchozí nastavení však jen velmi zřídka bývá pohodlné. Teprve až si systém
nastavíte podle své chuti, můžete říci, že se při práci s ním budete cítit
skutečně dobře. Je totiž dostatečně známo, že v čerstvé instalaci operačního
systému Windows zdaleka není nastaveno vše tak, aby všechny akce bylo možno
provádět tím nejrychlejším a nejpohodlnějším postupem. Proto se můžete
spolehnout na to, že v tomto článku naleznete skutečně takové triky, tipy a
utility, že po jejich nasazení se váš systém stane rychlejším a efektivita vaší
práce dozajista stoupne.
Často to bývají pouhé maličkosti, jež pak ve své podstatě způsobí velký rozdíl
v chování systému. Ukážeme vám, jak prostřednictvím několika obrázků, panelů
nástrojů a dalších pomůcek svoje Windows dovybavit, a tak je zútulnit.
Pokud použijeme naše srovnání Windows s nově postaveným domem, pak se dá říci,
že se v první části našeho článku zaměříme pouze na nábytek a pověšení obrázků,
vystačíme tedy s prostředky samotných Windows. Tak jednotlivým místnostem domu
vtisknete svůj vkus, budou lépe vypadat, a vy se sami v nich budete lépe
orientovat.
V druhé části se z nás stanou domácí kutilové. Prostřednictvím malých utilit,
jež budou z velké části naprogramované speciálně pro tento článek, budete svou
práci rovněž zvládat daleko rychleji a efektivněji, případně získáte možnost
nastavit si něco, co dosud Windows k dispozici nemají, a to zdarma.
Radikální přestavbou projdou naše Windows coby obydlí ve třetí části, v níž se
pokusíme nahradit standardně nastavený shell explorer.exe jinými programy, to
pro případ, že by se vám takové standardní rozhraní přestalo líbit, nebo pokud
byste chtěli Windows používat ke speciálním účelům.
V každém tipu popíšeme všechny nezbytné kroky, jež bude třeba provést, a rovněž
popíšeme všechny nástroje, které budete potřebovat. Téměř všechny je naleznete
, takže se můžete pustit do práce prakticky okamžitě.

Systémové prostředky
Windows nabízejí spoustu skrytých funkcí a ulehčení, řada z nich ale není na
první pohled vůbec vidět. Některé můžete začít používat okamžitě, pro jiné je
třeba provést drobné úpravy konfigurace. V této části vám nabízíme čtyři
neustále potřebné a stále dotazované triky.


1)Vytvoření souboru z námi vytvořených šablon
Výchozí stav: Při instalaci některých programů se typy souborů, s nimiž
pracují, vkládají do kontextového menu Nový programu Průzkumník. Tak můžete
snadno z takové šablony vytvořit nové soubory pro instalované aplikace. Tímto
způsobem můžete tedy například vytvořit nový dokument Wordu.
Vylepšení: Nemusíte se však vůbec omezovat na to, co vám Windows či
nainstalované aplikace nabízejí. Prostřednictvím malé úpravy registru si můžete
přes kontextové menu Nový vytvářet nové soubory libovolných typů, a rovněž tak
si pro ně vytvářet libovolné šablony. Všechny potřebné kroky vám ukážeme na
příkladu souboru HTML. Stejný způsob se pak dá použít i pro jiné typy, např.
pro RTF, CSS, VBS či BAT.
1. Spusťte Editor registru a přesuňte se v něm do klíče
Hkey_Classes_Root\.html. U čerstvě nainstalovaných Windows bez nainstalovaných
aplikací v tomto klíči existuje pouze hodnota (Výchozí) s údajem hodnoty
"htmlfile".
2. Vytvořte si v klíči .html nový klíč se jménem ShellNew. V něm vytvořte novou
textovou hodnotu se jménem Data a s údajem hodnoty

.
Ten povede k vytvoření velmi jednoduchého HTML souboru. V případě potřeby
můžete do údaje hodnoty doplnit i další tagy HTML.
3. Nyní zavřete Editor registru a z kontextového menu Průzkumníka vyberte
položku Nový. Uvidíte, že se vám vytvořila nová položka s názvem HTML dokument
(její název se může lišit podle verze nainstalovaných Windows). Pro vytvoření
nového souboru přímo ze šablony vytvořte v kroku č. 2 místo hodnoty Data
hodnotu FileName a jako její údaj zadejte výraz Template.html. Potom vytvořte v
HTML či libovolném textovém editoru nový HTML soubor s názvem TEMPLATE.HTML, a
uložte jej ve Windows 2000 a XP do složky %userprofile%\Šablony, v případě
Windows 98/ME do složky %windir%\
ShellNew.

2)Pohled na pracovní plochu pomocí klávesové zkratky
Výchozí stav: U všech novějších verzí Windows se nachází v panelu nástrojů
Snadné spuštění ikona Zobrazit plochu. Po klepnutí na zmíněnou ikonu se všechna
otevřená okna uklidí stranou a vy se tak můžete dostat na pracovní plochu a k
ikonám, které se zde vyskytují.
Vylepšení: Ne každý panel nástrojů Snadné spuštění používá, mnozí jej nemají s
důvodu nedostatku místa vůbec zobrazený, a především je jasné, že vhodná
klávesová zkratka je vždy rychlejší než hledání a posunování myší. Pro rychlé
zobrazení pracovní plochy slouží klávesová zkratka . Pakliže
vlastníte klávesnici bez speciální klávesy, musíte si klávesovou zkratku
k příslušnému souboru s názvem ZOBRAZIT PLOCHU.SCF definovat sami. Právě tento
soubor typu Shell Command File se totiž skrývá za zmiňovanou ikonou. Táhněte
proto soubor se stisknutým pravým tlačítkem myši z panelu Snadné spuštění na
tlačítko Start a tam do libovolného podmenu nabídky Start. Z kontextového menu
vyberte příkaz Vytvořit zde zástupce. Na takto vytvořeného zástupce pak
klepněte pravým tlačítkem myši, z kontextového menu zvolte příkaz Vlastnosti, v
políčku Klávesová zkratka zadejte dosud nikde nepoužitou klávesovou zkratku a
vše potvrďte stiskem klávesy .


3)Méně psaní: Rychlejší kopírování a vkládání
do příkazového řádku
Výchozí stav: V okně příkazového řádku nemusíte všechno vypisovat. Můžete sem
vkládat i text obsažený ve schránce. Stačí k tomu klepnutí na ikony Kopírovat
nebo Vložit, jež jsou obě k dispozici v panelu nástrojů. Pokud máte panel
nástrojů skrytý, jsou oba příkazy dostupné v kontextovém menu titulkového pruhu
okna programu pod příkazem Upravit.
Vylepšení: Pro příkazy Kopírovat či Vložit se dají použít i tlačítka myši. Je
však třeba poněkud upravit vlastnosti příkazového řádku. Klepněte na titulkový
pruh okna a z kontextového menu vyberte příkaz Vlastnosti. Ve Windows 98/ME
aktivujte na záložce Různé položku Rychlé úpravy, ve Windows 2000/XP se pak
jedná o záložku Možnosti/Režim rychlých úprav. Po stisku tlačítka OK pak musíte
ve Windows 2000/XP ještě potvrdit, že toto nastavení chcete trvale uložit pro
"Další okna se stejným názvem", tedy trvale. Pak budete moci i se stisknutým
levým tlačítkem myši označit část okna příkazového řádku a pravým tlačítkem pak
jednoduše označenou oblast umístit do schránky. Ve Windows 2000/XP můžete
rovněž vkládat ze schránky prostřednictvím myši. Stačí k tomu pouhé klepnutí
levého tlačítka myši do okna příkazového řádku. Ve Windows 98/ME musíte však ke
stejnému účelu použít tlačítko Vložit na panelu nástrojů. Text, jenž do
příkazového řádku vkládáte, by samozřejmě měl mít nějaký smysl, tj. měl by
obsahovat jeden nebo více příkazů.


4)Opakování v příkazovém řádku
Výchozí stav: Pokud se při psaní příkazu do příkazového řádku překlepnete,
nemusíte hned začínat psát celý příkaz znovu. Stisk klávesy vám totiž
automaticky zobrazí naposledy zadaný příkaz. Je to však jednoznačně velmi málo,
zvláště pro uživatele, kteří příkazový řádek velmi často používají.
Vylepšení: Ve Windows 2000/XP můžete pro prohlížení a případné opakované
použití již zadaných příkazů použít klávesy a .
Ještě komfortnější je použití klávesy , jež vám dá k dispozici seznam všech
již zadaných příkazů. Tato funkce je již automaticky aktivovaná. Pokud byste
však chtěli ve Windows 2000/XP definovat zkrácené příkazy (tzv. Doskey makra)
pro provedení častých operací, potřebujete již ve Windows 98/ME obsaženou
utilitu představovanou souborem DOSKEY.EXE. Pak stačí už jen do libovolného
spouštěcího dávkového souboru zapsat zkrácené příkazy typu
doskey n = notepad.exe $*
Po zavedení výše uvedeného zkráceného příkazu definujete systému, že po zadání
příkazu n do příkazového řádku má spustit Poznámkový blok. Pokud bude u příkazu
n zadán jako parametr název souboru, spustí se Poznámkový blok již s tímto
otevřeným souborem.
Pro praktické využití Doskey maker a zkrácených příkazů se příkazový řádek
představovaný souborem CMD.EXE spouští přes svého zástupce, který obsahuje
odkaz na spouštěcí dávkový soubor, má tedy kupříkladu následující tvar:
cmd.exe /k c:\windows\cmdstart.bat
Ve Windows 98 budete k tomu, abyste mohli využívat paměť pro ukládání seznamu
naposledy zadaných příkazů, nutně potřebovat soubor DOSKEY.EXE. Otevřete si v
libovolném textovém editoru soubor C:\AUTOEXEC.BAT a doplňte dovnitř příkaz
doskey /insert. Poté si můžete definovat i zkrácené příkazy.
Ve Windows ME se soubor DOSKEY.EXE automaticky spouští společně s příkazovým
řádkem. Za to však nenese odpovědnost soubor AUTOEXEC.BAT, neboť ten se při
startu systému nebere do úvahy. Patřičný příkaz se nachází v souboru
CMDINIT.BAT, jenž naleznete ve složce %windir%\command. Do tohoto souboru pak
můžete zadávat i nová Doskey makra.

Malé utility
Mnohá přání uživatelů se nedají samotnými prostředky Windows vůbec vyřešit. A
právě z tohoto důvodu existují tisíce utilit, jež se mají postarat o to, aby
Windows konečně dělala to, co my chceme. Kvůli snaze
o vylepšení systému jsme naprogramovali několikero utilit, a kromě nich vám
nabízíme ještě další nástroje, jež jsme úspěšně otestovali a zdály se nám
užitečné.


5)Pohodlnější vytváření souborů
a složek přes kontextové menu
Výchozí stav: Nové složky a soubory se v Průzkumníku vytvářejí přes kontextové
menu Nový nebo přes menu Soubor/Nový objekt. V seznamu možností pak úplně
nahoře můžete vidět standardní položky Složka a Zástupce. Výskyt dalších
položek je závislý na množství a druhu v systému nainstalovaných aplikací, vy
sami máte na uspořádání tohoto seznamu jen velmi malý vliv. To, co se stane při
klepnutí na libovolnou z těchto položek, je definováno v registru v klíči
Hkey_Classes_Root. Windows pak vytvářejí buď nový, prázdný soubor zadaného
typu, nebo soubor z nějaké šablony, popřípadě spustí program, který umožňuje
definovat další možnosti. Vytváření nových složek a souborů patří k nejčastěji
prováděným operacím ve Windows. Cesta přes položku Nový je však náročnější na
práci s myší. Mimo to nový soubor se automaticky pojmenuje standardním jménem,
které následně musíte změnit. Celá operace končí poklepáním na soubor či
složku, čímž se nově vytvořený objekt otevře.
Vylepšení: Jednodušším a hlavně rychlejším řešením je německá, ale částečně
počeštěná knihovna PCWN.DLL, kterou naleznete . Po jejím zaregistrování do
systému dokáže značně zkrátit čas potřebný k vytvoření a následnému otevření
souboru. Kromě toho vám umožní současně vytvořit ve vytvářené složce další
podsložku, což je ve Windows jinak sotva možné.
Zaregistrování knihovny do systému provedete tak, že si knihovnu zkopírujete do
libovolné složky (např. C:\Windows), a poté klepnete v nabídce Start na příkaz
Spustit a do políčka Otevřít: zadáte příkaz
regsvr32 c:\windows\pcwn.dll
V Průzkumníku Windows se vám pak v menu Soubor objeví nová položka Neu hier.
Stejná položka se objeví i v kontextovém menu, když klepnete pravým tlačítkem
myši v pravé části okna programu Průzkumník, pokud v něm máte zobrazen obsah
složky. Pro vytvoření nové složky si vyberte položku Cesta a do políčka Název
nebo cesta pak zadejte požadovaný název souboru či složky. Strom podsložek v
jedné složce pak vytvoříte podle schématu \\.
Pokud budete chtít vytvořit nový soubor, pak použijte položku Soubor. Z horního
políčka se seznamem všech na počítači dostupných typů souborů si vyberte ten
vámi požadovaný. Opět do políčka Název nebo cesta zadejte název souboru bez
přípony. Program totiž příponu doplní automaticky. Pokud navíc ještě umístíte
zatržítko před položku Otevřít soubor, pak se po stisku tlačítka OK vytvořený
soubor hned otevře.

6)Otevření cílové složky zástupců přes kontextové menu
Výchozí stav: Zástupci programů vytvoření na pracovní ploše či v nabídce Start
značně usnadňují spouštění aplikací. Když ale potřebujete otevřít nějaký jiný
soubor, nacházející se v cílové nebo pracovní složce programu, musíte si
vyvolat z kontextového menu zástupce jeho vlastnosti a z políčka Cíl:
zkopírovat cestu a vložit ji do panelu Adresa v Průzkumníku. Toto neustálé
klepání myší zvláště u aplikací, jež denně používáte, dokáže člověka snadno
otrávit.
Vylepšení: Daleko rychlejší a pohodlnější je, pokud máte v kontextovém menu
zástupců k dispozici příkazy Otevřít cílovou složku a Otevřít pracovní složku.
To se dá docela snadno zařídit například přes náš skript PCWLNKJP.VBS, jenž
naleznete . Při poklepání na VBS soubor se zapíší dvě zmiňované položky do
registru a samotný skript se zkopíruje do systémové složky Windows. Klepnutím
na nové příkazy v kontextovém menu zástupců se odpovídající cílová (pracovní)
složka otevře v novém okně Průzkumníka. Pro odinstalování skriptu stačí tento
jednoduše znovu přímo spustit.


7)Integrování vašich nejdůležitějších složek přímo
do kontextového menu
Výchozí stav: Windows vám nabízejí několik možností, jak si zkrátit přístup k
vašim oblíbeným složkám počínaje složkou Oblíbené položky a konče zástupci na
pracovní ploše nebo v nabídce Start. Zde je ovšem málo místa, takže nakonec
stejně skončíte u Průzkumníka.
Vylepšení: S naším skriptem budete mít pro sebe ty nejdůležitější složky vždy
připraveny a to sice díky kontextovému menu většiny objektů. První spuštění
souboru PCWJPFLD.VBS, který naleznete , nainstaluje skript na váš počítač. Po
instalaci otevřete kontextové menu libovolného souboru či složky. V něm
naleznete novou položku \ Vybrat složku. Klepnutím na tento příkaz se vám
rozšíří kontextové menu. Přes položku Přidat odkaz na složku zadejte všechny
nejčastěji vámi používané složky. Klepnutím na takto vytvořené položky se vám
odpovídající složka otevře v novém okně Průzkumníka. Příkazem Zavřít seznam se
kontextové menu zmenší až na položku \ Vybrat složku.
Odstranění složek ze seznamu je rovněž velmi jednoduché. Při rozbaleném
kontextovém menu klepněte na příkaz Odstranit odkaz na složku a vyberte
položku, jež se má odstranit. Ke kompletnímu odinstalování skriptu pak stačí
pouze znovu poklepat na skript.

8)Náhrada tlačítka Start vlastní alternativou
Výchozí stav: Tlačítko Start poskytuje přístup ke většině nainstalovaných
aplikací a komponent systému. Vzhledem k tomu, že většina současných klávesnic
je vybavena klávesou , jejímž stiskem se nabídka Start rozbalí, není už
zmíněné tlačítko až tak nepostradatelné není tedy od věci, pokud jej nahradíte
tlačítkem s jinou funkcí.
Vylepšení: Tlačítko Start je velmi pevně spojeno se systémem jako takovým.
Prostřednictvím funkce Windows nazývané API ( Application Programming
Interface) se ale dá skrýt. Vlastníte-li klávesnici s klávesou , můžete se
do nabídky Start dostat právě pomocí klávesnice. Pak tedy přijde vhod, pokud
tlačítku Start přiřadíme funkci jinou. A přesně to provádí částečně počeštěná
německá utilita PCWSTART.EXE, kterou naleznete . Spusťte tuto aplikaci a
stiskněte tlačítko Nahradit. Tlačítko Start se nahradí tlačítkem PRIVAT.
Klepnutím na toto tlačítko se pak ve složce, v níž máte utilitu umístěnou,
vytvoří konfigurační soubor STARTALT.INI obsahující řádek s příkazem CALC.EXE.
Dalším stiskem tlačítka PRIVAT se tak spustí program Kalkulačka. Bohužel je
tato výměna tlačítka platná pouze do vypnutí počítače.
Zmíněný ukázkový příklad však samozřejmě ukazuje pouze možnosti, které můžete
využít. Novému tlačítku můžete samozřejmě přiřadit funkce úplně jiné. K tomu
účelu stačí otevřít soubor STARTALT.INI v libovolném textovém editoru a
nahradit položku CALC.EXE jiným příkazem či programem podle našich představ.
Tak například můžete tlačítku přiřadit příkaz pro otevření složky, kterou
nejčastěji používáte. Tehdy použijete příkaz
explorer.exe ""
Nezapomeňte při psaní příkazu, že cesta ke složce musí být napsána v uvozovkách.
Vzhledem ke skutečnosti, že utilita musí sledovat každý stisk alternativního
tlačítka, běží program PCWSTART.EXE na pozadí. Stiskem tlačítka Skrýt jej tak
můžete minimalizovat do pravé části Hlavního panelu. Původní tlačítko Start
vrátíte zpět stiskem klepnutím na tlačítko Standard. Utilitu ukončíte stiskem
tlačítka Ukončit.


9)Google Toolbar: Praktický panel nástrojů pro vyhledávání
pro Internet Explorer
Výchozí stav: Tlačítko Hledat v Internet Exploreru vám bude tvrdošíjně odmítat
zvolit si internetový vyhledávač podle svého přání, a naopak vám bude nutit
vyhledávač MSN pocházející z dílen firmy Microsoft, jemuž odpovídá internetová
adresa search.msn.com. Navíc ve Windows chybí možnost zadávání podrobnějších
kritérií pro vyhledávání, například možnost vyhledávat pouze stránky vytvořené
v zadané zemi. Rovněž se nepředpokládá, že by uživatel chtěl na internetu
hledat obrázky či příspěvky z diskusních skupin.
Vylepšení: Internet Explorer se dá velmi snadno rozšířit o panel nástrojů, se
kterým se vyhledávání v internetu stane takřka hračkou. Zmíněný panel nástrojů
pochází ze světově nejpopulárnějšího vyhledávače Google a naleznete jej na
internetové adrese toolbar.google.com/
intl/cs/. Jeho velikost je 441 KB. Po vskutku jednoduché instalaci Google
Toolbaru pak můžete z libovolné internetové stránky jedním klepnutím myši na
tlačítko Search Web zadat výraz k vyhledávání. Šipka vedle tlačítka vám pak
umožní rozbalit menu, přes něž můžete zadávat speciální dotazy k vyhledávání.
Vyhledávání samotné pak lze omezit pouze na určitou zemi, nějaký zdroj nebo
vyhledávat pouze obrázky, příspěvky do diskusních skupin, či prohledávat složku
Google nebo Google News.
Další lahůdkou pak je integrovaný program pro blokování pop-up oken, který
učiní přítrž jejich nekontrolovanému vyskakování. Tento je založen na principu
editovatelného tzv. whitelistu, na němž jsou uvedeny servery, jejichž pop-up
okna blokována být nemají. V případě, že takový seznam máte k dispozici, můžete
jeho položky zadat přes Editor registru. Spusťte si jej a přesuňte se do klíče
Hkey_Current_User\Software\Google\NavClient\1.1\whitelist\. Pokud to bude
třeba, vytvořte ve zmíněném klíči novou řetězcovou hodnotu se jménem allow2 a
jako její údaj zadejte URL adresy dovolených serverů oddělené znakem | ( Alt>). V každém případě musí první znak adresy začínat právě znakem |.
Provedené změny se projeví již při spuštění nové instance Internet Exploreru.
Jestliže si chcete jednotlivá pop-up okna zobrazit, klepněte se stisknutou
klávesou na odkaz, přes nějž jste se na zmíněnou stránku dostali.
Používání programu pro blokování pop-up oken můžete zakázat ve volbách
(Options) Google Toolbar.


10)Z piana do forte: Regulace
hlasitosti prostřednictvím
klávesnice
Výchozí stav: Posloucháte rádi hudbu na počítači, ať už je to z CD disku nebo
ze zvukových souborů. Pokud se vám zdá zvuk z reproduktorů příliš hlasitý,
musíte ve Windows spustit aplikaci Ovládání hlasitosti, anebo musíte ztlumit
zvuk přímo na vašich reproduktorech.
Vylepšení: Laptopy a lepší USB klávesnice často disponují dalšími speciálními
klávesami, s jejichž pomocí můžete pohodlně regulovat hlasitost zvukového
výstupu ve Windows. V případě Windows 2000 a XP můžete pro stejný účel použít i
standardní klávesy. Vylepšené klávesnice sice mají ve většině případů pro
regulování hlasitosti vlastní ovladače, pro nás však je důležité, že to
neznamená, že bychom hlasitost si nemohli regulovat bez nich. I naprosto
obyčejná PS/2 klávesnice se dá pro námi uvažovaný účel bez problémů použít.
Windows 2000 a XP mají totiž programovatelný filtr, s nímž můžete funkce
jednotlivých kláves předefinovat. Filtr nastavíme úpravou registru tak, aby
právě námi požadované klávesy předefinoval.
Vybereme si zřídka používané klávesy. Do úvahy připadají klávesy ,
(vedle pravé klávesy) a . Pokud si sami na
předefinování kláves úpravou registru sami netroufáte, můžete použít německou
utilitu PCWVolume, kterou najdete . V tomto případě zkopírujte utilitu
PCWVolume do libovolné složky, do počítače se přihlaste jako administrátor a
PCWVolume spusťte. V okně aplikace pak v horní části uvidíte několik zatržítek:
1. Klávesy jako ovladač hlasitosti (-Tasten als Lautstärkeregler):
Je-li tato volba aktivní, pak levou klávesou hlasitost snižujete, pravou
klávesou hlasitost zvyšujete.
2. pro ztlumení zvuku ( als Stummschalter): Stiskem
zmíněné klávesy zvuk úplně vypnete, opakovaným stiskem opět zapnete.
3. pro ztlumení zvuku ( als Stummschalter): Stiskem
klávesy zvuk opět úplně vypnete, opakovaným stiskem zapnete.
4. jako klávesa ( als -Taste) : Pokud
klávesy používáte, pak máte možnost jejich funkci přiřadit klávese Lock>. Tato volba má samozřejmě smysl pouze tehdy, když klávesa
nemá již přiřazenou funkci pro ztlumení zvuku.
5. jako klávesa ( als Taste): U této
varianty přebírá pro změnu funkce kláves sousední klávesa menu>.
Stejná funkce se dvěma různým klávesám přiřadit nedá. V takovém případě se
odstraní zatržítka u obou položek.
Poté, co přiřadíte všechny funkce pro ovládání hlasitosti vhodným klávesám,
potvrďte všechna nastavení stiskem tlačítka OK. Program potom vytvoří v
registru v klíči Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\
Keyboard Layout binární hodnotu Scancode Map. Nyní je nutné restartovat
Windows. Nové rozložení kláves bude potom platné pro všechny uživatele
počítače. Od této chvíle tedy můžete regulovat hlasitost pomocí kláves a
zároveň můžete v programu Ovládání hlasitosti sledovat změny. Vzhledem k tomu,
že všechny změny jsou zapsány v registru, není třeba, aby byla aplikace
PCWVolume aktivní. Můžete ale s její pomocí kdykoliv provedené nastavení změnit
nebo vše vrátit do původního stavu. Právě pro návrat do původního stavu pak
slouží tlačítko Reset následované tlačítkem OK.


11)Přehled všech klávesových zkratek pro Oblíbené položky, zástupce programů
a WWW stránky
Výchozí stav: Zástupci programů a oblíbené položky se dají ve Windows opatřit
klávesovými zkratkami. Velmi praktická je možnost přiřadit klávesovou zkratku
těm zástupcům programů a internetových adres, jež se nacházejí v nabídce Start,
na pracovní ploše a ve složce Oblíbené, a to přes příkaz Vlastnosti v
kontextovém menu. Naopak velmi nepraktické je, že Windows o jednotlivým
položkám již přiřazených klávesových zkratkách taktně mlčí. Pokud si totiž
nadefinujete klávesové zkratky u velkého množství položek, velmi snadno o nich
ztratíte přehled.
Vylepšení: Aby se přiřazování klávesových zkratek jednotlivým zástupcům
nezměnilo v hru na trénování paměti, tak tomu se pokusí zabránit náš skript
PCWHOTKEYS.HTA, který naleznete . Ten se totiž postará o to, abyste si udrželi
přehled o všech již vámi nadefinovaných klávesových zkratkách. Pro korektní
použití skriptu je ale třeba mít nainstalovaný Internet Explorer ve verzi 5.0
nebo vyšší. Rozbalte PCWHotkeys do libovolné složky a poklepáním na něj jej
spusťte. Po svém spuštění začne skript vyhledávat všechny soubory s příponou
LNK a URL, nacházející se v nabídce Start, Oblíbených položkách a na pracovní
ploše. V případě operačních systémů Windows 2000 a XP prohledá navíc i složky
Plocha a nabídka Start platné pro všechny uživatele. Jedná se o složky umístěné
v adresáři profilu \Documents ad Settings\All Users. Vzhledem k tomu, že
nadefinovanou klávesovou zkratku Windows ukládají přímo do LNK či URL souborů,
stačí tyto jednoduše analyzovat. V závislosti na počtu analyzovaných souborů
pak může prohledávání nějakou chvíli trvat.
Nalezené klávesové zkratky potom utilita vypíše ve formě přehledné tabulky. V
ní uvidíte název souboru, klávesovou zkratku a umístění zástupce. Na pravé
straně tabulky je pak tlačítko Explorer, jež slouží k zobrazení libovolného
zástupce v programu Průzkumník. Tuto možnost využijete v případě, když si
kupříkladu budete chtít rychle ve vlastnostech zástupce změnit klávesovou
zkratku. Pro odstranění klávesové zkratky pak můžete využít tlačítko Odstranit
klávesovou zkratku.


12)Další funkce pro klávesy
Výchozí stav: Takzvané "Windows" klávesnice jsou vybaveny dvěma speciálními
"Windows" klávesami, na nichž můžete vidět známé logo Microsoft vyobrazující
okna. Jejich použití je však velmi ubohé. klávesy totiž slouží pouze pro
otevření nabídky Start a jako pomocná klávesa pro ruční ovládání Průzkumníka.
Nedají se použít ani pro vytváření vlastních klávesových zkratek, ani pro
zástupce v nabídce Start, ani v oblíbených položkách.
Vylepšení: Velmi skromná přehlídka funkcí kláves přímo volá po jejich
rozšíření. Více funkcí můžete těmto klávesám přiřadit prostřednictvím speciální
freewarové utility, která se nazývá Winkey. Samozřejmě ji naleznete . Jedná se
o program běžící na pozadí, jenž zmíněným klávesám přiřazuje předem definované
funkce.
Po instalaci se utilita automaticky umístí do složky Po spuštění a její
spuštění je indikováno ikonou v pravé části Hlavního panelu. Klepnutím pravým
tlačítkem na ikonu a vybráním příkazu Open Winkey si můžete přiřadit vlastní
klávesovou zkratku. Ovšem aby tato fungovala, musí program neustále běžet na
pozadí. Běh aplikace si vyžádá 4 MB operační paměti, což sice není zrovna málo,
ovšem vzhledem k parametrům dnešních počítačů by to neměl být žádný závažný
problém.


13)Více funkcí a jiný vzhled oken
Výchozí stav: Funkce jednotlivých prvků oken jsou již od Windows 95 stejné,
pouze jejich vzhled prochází více či méně zřetelnými změnami. Horní lišta okna
vám nabízí vlevo menu s příkazy operačního systému. Stejnou nabídku dostanete,
pokud si klepnete pravým tlačítkem myši kdekoliv v horní liště okna. Vpravo
jsou tlačítka pro minimalizaci, maximalizaci a zavření okna. V rozích a
okrajích okna můžete toto okno zvětšovat či zmenšovat.
Vylepšení: Okna ve Windows ale dokáží daleko více, než na první pohled ukazují.
Prostřednictvím zdarma dostupné utility Shell WM, kterou vám nabízíme ,
obdržíte skiny pro změnu prostředí Windows. Tak kupříkladu si můžete každé okno
v horní liště rozšířit o dvě tlačítka. Jedno dokáže zmenšit okno tak, že je
viditelná pouze horní lišta okna, to druhé pak zajišťuje, aby okno za každých
okolností zůstalo v popředí (on top), takže ho žádné jiné aktivní okno
nepřekryje.
Při instalaci utility Shell WM zvolte možnost Sample Skins. Hned po jejím
spuštění ji naleznete v pravé části Hlavního panelu. K provedení konfigurace na
ikonku poklepejte a příkazem Select Skin si vyberte vzhled pro vaše okna ve
Windows. Pokud chcete pouze zmiňovaná dvě tlačítka a jinak nechat vše při
standardním, vyberte si skin Template. Ten se bere jako výchozí pro vaše
vlastnoručně vytvářené skiny a byl utvořen podle originálních Windows.
Ovšem ne všechny skiny obsahují zmiňovaná dvě tlačítka. Proto je třeba v
náhledu ověřit, zda vámi požadovaný skin tyto obsahuje. Po ověření a volbě toho
správného skinu klepněte na tlačítko Load Skin. Nový vzhled se projeví nejprve
u okna, jež jste otevřeli jako první po výběru skinu. Jste-li se vzhledem
spokojeni, aktivujte v menu Options volby Autorun Shell WM a Apply Last Used
Skin.
Některé aplikace, především takové, které mají k dispozici vlastní skiny, mohou
být s programem Shell WM nekompatibilní. To ostatně zjistíte hned, jakmile
takovou aplikaci spustíte. V tomto případě přidejte takový program do tzv.
Exclusion List tím dosáhnete toho, že toto okno budete vypadat tak, jako
předtím.

14)Spuštění Windows s alternativím grafickým rozhraním
Výchozí stav: V grafickém rozhraní Explorer jsou v sobě sjednoceny Hlavní
panel, panely nástrojů, pracovní plocha, systray (ikonky v pravé části Hlavního
panelu) a správce souborů. Toto rozhraní vám sice nevyhovuje, ovšem nechtěli
byste zase přecházet na úplně jiný operační systém.
Vylepšení: Pro tyto účely potřebujete software, který dokáže funkce Exploreru
plně převzít. Hlavní panel zase není až tak důležitý, jelikož místo něj můžete
používat Správce úloh. Ve Windows 2000 a XP si jej můžete vyvolat klávesovou
zkratkou a přes menu Soubor/Nová úloha (spustit) si otevřít
libovolnou aplikaci.
Ve Windows 98/ME je třeba dávat pozor, neboť jako rozhraní pro spouštění
programů přichází do úvahy pouze aplikace typu COMMAND.COM, nebo také Excel či
Word, které také mají možnost spouštět jiné programy. Při volbě nevhodné
aplikace se dostanete do pasti, protože budete omezeni pouze na ten jediný
program a spuštění jiných programů bude možné pouze oklikou přes Spouštěcí
nabídku Windows a režim MS-DOS. Prakticky má tato volba smysl pouze tehdy,
pokud chcete mít k dispozici systém maximálně nenáročný na systémové
prostředky, anebo pokud si chcete vytvořit silně omezený systém, aby kupříkladu
váš syn sice mohl na počítači dělat úkoly, ale nemohl surfovat po internetu,
ani hrát hry.
Ve Windows 98 a ME provedete náhradu rozhraní relativně snadno. Otevřete si v
libovolném textovém editoru soubor SYSTEM.INI, jenž se nachází ve složce
Windows, a v něm si vyhledejte odstavec začínající výrazem [boot]. V něm
najdete řádek
shell=explorer.exe
Nahraďte výraz EXPLORER.EXE programem dle vašeho výběru.
Dvě zajímavé alternativy pak naleznete v dalších tipech.
Pokud alternativní shell není ve složce nastavené systémem k prohledávání, je
nutno zadat kompletní cestu k souboru.
Ve Windows 2000 a XP se změní rozhraní úpravou registru. Celá operace se
provádí ve dvou krocích. Nejprve je třeba si určit, který klíč je primárně
odpovědný za změnu rozhraní. Tuto skutečnost zjistíte v klíči
Hkey_Local_Machine\
Software\Microsoft\WindowsNT\Current
Version\IniFileMapping\system.ini\boot v hodnotě Shell. Pokud údaj hodnoty
začíná třemi písmeny USR, hledají Windows položku Shell nejprve v klíči
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\
Winlogon. Pokud tam naopak je řetězec SYS, pak je dominujícím klíčem klíč
stejnojmenný, ovšem umístěný v klíči Hkey_Local_Machine.
Do jednoho z těchto dvou klíčů, to podle toho, který jste zjistili jako
primární, zadejte do hodnoty Shell jako její údaj vámi vybraný program, který
má sloužit jako grafické rozhraní namísto Exploreru. Popřípadě zadejte i
kompletní cestu k tomuto souboru.
Windows ovšem berou do úvahy obě položky, pokud v systému existují. Pokud
zadáte alternativní shell do primárního klíče a v tom druhém ponecháte
EXPLORER.EXE, pak se Explorer spustí kompletně s Hlavním panelem, ikonami
pracovní plochy a programy ze složky Po spuštění, jakmile se pokusíte spustit
program Průzkumník. To se nám samozřejmě vůbec nehodí, takže doporučujeme
hodnotu Shell, která jako údaj obsahuje výraz EXPLORER.EXE, raději úplně
smazat. Teprve pak totiž můžete spouštět Průzkumníka v alternativním rozhraní
bez toho, aby se vám do systému nahrálo znovu standardní rozhraní programu
EXPLORER.EXE.


15)Zdarma: Instalace alternativního rozhraní
pro Windows
Výchozí stav: Windows sice nabízejí možnost použití alternativního rozhraní,
ovšem samotný Microsoft žádnou srovnatelnou náhradu neposkytuje. Word či Excel
se jako alternativní shell hodí pouze tehdy, pokud chcete omezit používání
počítače jen k určitému účelu.
Vylepšení: Naštěstí existuje několik projektů, jež se vývojem alternativních
rozhraní pro Windows zabývají. Z nich bychom chtěli vyzvednout dva projekty,
které skutečně stojí za zmínku. Jedná se o rozhraní Geoshell a Litestep a obě
vám nabízíme . Obě se mohou pochlubit především velmi malými nároky na
prostředky operačního systému, což se pozitivně projevuje ve srovnání s
Explorerem v jejich daleko větší rychlosti. Kromě toho jsou i dostatečně
flexibilní, nabízejí možnost integrace nových funkcí a vůbec jsou v mnoha
ohledech atraktivnější.
Geoshell: Rozhraní Geoshell komunikující v angličtině se skládá hlavně z panelů
nástrojů, nazývaných Geobars. Těch si můžete zřídit libovolně mnoho a postupně
je vybavit nejrozličnějšími funkcemi. Velký výběr funkcí naleznete ve formě DLL
knihoven ve složce Plug-in programu Geoshell. Do Geobars můžete umístit nabídku
Start, Hlavní panel, pracovní plochu, panel Snadné spuštění i Systray (ikonky v
pravé části Hlavního panelu). Na internetové stránce www.geoshell.com/plugins
pak můžete najít řadu dalších modulů ve formě DLL knihoven, povětšinou se jedná
o software vytvořený nadšenci z celého světa. Tak si kupříkladu můžete nechat
zobrazovat čas, regulovat hlasitost zvukového výstupu, instalovat virtuální
desktop či si nechat přes internet zobrazovat aktuální předpověď počasí.
Při spuštění Geoshellu nejprve spatříte velmi jednoduché až spartánské
prostředí uvidíte pouze jednu Geobar, která působí na pracovní ploše poněkud
ztraceně. Aby se z něj postupně stal účinný nástroj pro vaši práci, je třeba
mít trochu chuti pohrát si s jeho konfigurací. Geobars a plug-iny se sice dají
jedním klepnutím myši vytvořit a zase odstranit, pro některá jejich nastavení
musíte provést úpravy přímo v registru. K tomuto účelu bohužel neexistuje žádný
soubor nápovědy, pouze on-line nápověda na internetové adrese
docs.geoshell.com/R4.
Přesto dříve, než se začnete s Geobars trápit nebo je rovnou odmítnete,
podívejte se předtím trochu lépe na internetovou stránku www.
geoshell.com/plugins. Jestliže se při práci s Geoshellem objeví nějaký problém,
je velká šance, že se jím už někdo z dalších uživatelů zaobíral a vymyslel
řešení, jež popsal právě na těchto internetových stránkách, třeba jako nějaký
další plug-in. Jestliže vám nečiní žádné potěšení upravování registru, můžete
zkusit kupříkladu plug-iny Geobuddy (329 KB) nebo Geomanager (262 KB). S pomocí
těchto nástrojů si dozajista práci s Geobars usnadníte.
Velmi zajímavá je i složka Utilities, jež se nachází v programové složce
Geoshellu. Zde například naleznete utilitu GEOSKIN.EXE, která vám umožní změnit
vzhled Geoshellu. Prostřednictvím dávkových souborů Set Shell=Explorer.
bat a Set Shell=GeoShell.bat pak lze kupříkladu pohodlně přepínat mezi
rozhraními Explorer a Geoshell.
Litestep: Toto grafické rozhraní, komunikující opět v angličtině, se ve vzhledu
orientuje na uživatelské prostředí After-Step známé z UNIXu. Programy, případně
naposledy otevřené dokumenty, se otevírají přes kontextové menu. Kromě toho je
k dispozici několik virtuálních desktopů (pracovních ploch), mezi nimiž lze
přepínat.
Litestep se spouští s ikonami na pracovní ploše i s Hlavním panelem tak, jak
jsme zvyklí z Exploreru. Stejně jako Geoshell i Litestep pracuje s plug-iny ve
formě DLL knihoven. Jejich velký výběr naleznete na adrese na www.shellfront.
org/modules-list.php, a to například pro kontrolu připojení k internetu, pro
nastavení přehrávače Winamp nebo pro dotazování na nově došlé e-maily. Pro
konfiguraci Lite-stepu bohužel neexistuje žádný vlastní program. Všechna
nastavení se ukládají ve formě textových souborů s příponou RC. Litestep a
příslušné DLL knihovny pak z těchto souborů načítají při spuštění svoje
parametry. Každému DLL souboru přísluší jeden textový soubor, v němž jsou
uvedeny možné parametry. Celé rozhraní se tedy hodí spíše pro
experimentováníchtivé uživatele, takové, jimž nebude vadit, že se budou muset
doslova prokousat velmi obsáhlou dokumentací psanou v angličtině. Zmíněnou
dokumentaci je pak možné nalézt na internetové adrese lsdocs.shellfront.
org. Odměnou za vynaložené úsilí vám pak bude velmi rychlé a přitom štíhlé
rozhraní, v němž budete moci Hlavnímu panelu přiřadit spoustu funkcí, daleko
více než u rozhraní Exploreru. Navíc získáte přístup k velkému výběru zdarma
dostupného softwaru ve formě plug-inů, představovaných DLL knihovnami. Knihovny
určené pro Litestep se však nedají použít v prostředí Exploreru.


16)Obsluha počítače přes televizi aneb rozhraní určená
pro multimediální aplikace
Výchozí stav: Pro přehrávání hudby a videa na počítači používá většina
uživatelů aplikaci Windows Media Player, standardně dodávanou s Windows, dále
oblíbené programy jako Winamp, nějaký DVD přehrávač, dodávaný povětšinou jako
součást softwaru při zakoupení grafické karty, apod. Tyto programy jsou
optimalizovány pro použití na monitoru počítače a pro obsluhu pomocí myši a
klávesnice. Pokud připojíme k počítači televizor, stane se ovládání velmi
nepohodlným. Kvůli nižšímu rozlišení a snížené ostrosti obrazu je mnoho
grafických prvků pro ovládání prakticky nerozeznatelných a vůbec celý text je
špatně čitelný.
Vylepšení: Rovněž zde však existuje celá řada alternativ stojících přinejmenším
za zmínku. Z nich vám v krátkosti představíme alespoň následující dvě:
Myhtpc: My Home Personal Computer je pro soukromé použití zdarma dostupná
alternativa ke standardnímu rozhraní Windows. Nabízíme vám ji i . Celý program
se sice nachází teprve ve své alfa-verzi, přesto je již běžně použitelný. Dříve
než se ale rozhodnete Myhtpc použít, měli byste si přečíst na internetové
stránce myhtpc.net/requirements něco o systémových požadavcích. Pro uživatele,
kteří používají Windows XP, je nutno nainstalovat několik updatů systému. Velké
množství informací o hardwarových konfiguracích, na nichž je Myhtpc úspěšně
provozováno, jakož i spoustu dalších tipů a triků naleznete, a velmi aktivním a
sledovaném fóru s názvem Community Forum. Najdete jej na internetu na adrese
myhtpc.net/forum.
Myhtpc vám nabízí v mnoha směrech velmi volně konfigurovatelné rozhraní. Jeho
prostřednictvím můžete například spouštět libovolné aplikace nebo prohlížet
obrázky. Velká tlačítka s dobře čitelnými popisky se dají dobře rozeznat i na
televizní obrazovce. Obsluha tohoto rozhraní se dělá přes klávesnici a myš,
není ale problém nainstalovat si pro pohodlné ovládání z pohovky infračervené
dálkové ovládání (viz rámeček Obsluha počítače dálkovým ovládáním).
Na internetové stránce myhtpc.net naleznete několik plug-inů, jež vám umožní
rozhraní rozšířit o další funkce. Ty pak musíte postupně nainstalovat a
nakonfigurovat. Tak například TV plug-in je modul pro analogové televizní
karty, modul WMP9 integruje do rozhraní program Windows Media Player. TV
plug-in poskytuje funkce pro zobrazování programů, u některých TV karet dokonce
i s funkcí Time Shift. Tak můžete sledovat začátek vysílání, zatímco pořad již
běží. Kromě toho utilita nabízí i časované nahrávání. To se pohodlně programuje
pomocí EPG (Electronic Program Guide) souboru. Data EPG získáte buď z
internetu, nebo přímo z TV karty prostřednictvím dalšího softwaru. Další
informace pak získáte přímo v diskusním fóru věnovaném Myhtpc.
Showshifter: Je dalším rozhraním, speciálně zaměřeným na využití
multimediálních schopností počítače, a může celkem výrazně usnadnit jeho
ovládání přes televizor. vám nabízíme starší verzi 1.55. Je k dispozici zdarma,
ovšem obsahuje o něco méně funkcí, než placená verze aktuální. Celý program je
již delší dobu na trhu, takže je dostatečně otestovaný a jednoduše se
instaluje. V dalších řádcích si popíšeme verzi novější.
I u Showshifteru se podařilo ovládání celého rozhraní maximálně zjednodušit.
Usnadňují to i velké popisky těch nejdůležitějších tlačítek, s nimiž je obsluha
skutečně komfortní. V rozhraní je nejen integrován TV modul s funkcí
videorekordéru, který může nahrávat na pevný disk, ale i CD a DVD přehrávač,
dále Jukebox pro správu souborů s hudbou a dokonce prohlížeč obrázků. Program
podporuje některé rozšířenější analogové televizní karty. Pokud se chcete
přesvědčit, zda i vaše TV karta patří mezi podporované, zavítejte na
internetovou stránku www.showshifter.
com/support/system.htm. Podpora digitálních TV karet se plánuje do příští verze
softwaru.
Celou aplikaci lze obsluhovat prostřednictvím klávesnice, myši nebo
infračerveného dálkového ovládání. Showshifter standardně dokáže komunikovat s
některými dálkovými ovladači od televize nebo od grafické karty, například od
Hauppauge Wintv-Remote či ATI Remote Wonder. Nainstalováním dalšího softwaru se
dá zajistit podpora i dalšími ovladači (viz rámeček Obsluha počítače dálkovým
ovládáním).
4 0159/OK o
Na jedno klepnutí


Numerická klávesnice. Ten, kdo potřebuje často zadávat do počítače čísla,
pracuje většinou se zapnutou klávesou . Bohužel tím přichází o možnost
využívat numerickou klávesnici k přesunům kurzoru. Stisknutá klávesa
ale funkci klávesy ruší. Klávesy numerické klávesnice tedy potom
fungují znovu jako klávesy kurzorové.

Průzkumník Windows. Více složek současně můžete otevřít tak, že nejprve si
složky, které se mají otevřít, označíte při stisknuté klávese . Potom
ještě stiskněte klávesu a poklepejte na libovolnou z označených složek.
Průzkumník pak každou složku otevře ve zvláštním okně.

Časová značka u souborů. Pro provádění inkrementálních záloh se může stát
užitečnou aktualizace data změny obsahu souboru, aby se mohl daný soubor
zazálohovat. Příkaz copy /b /y priklad.doc + nastaví čas poslední změny
zadaného souboru (v našem případě priklad.doc) na aktuální čas.

Service Pack 4. Instalace nejnovějšího Service Packu Windows 2000 mimo jiné
znovu aktivuje službu automatické aktualizace. Přes položku Služby v aplikaci
Správa počítače pak můžete stejnojmennou službu ukončit a její typ spouštění
nastavit na Zakázat.

Na jedno klepnutí


Pracovní plocha. Chtěli byste na pracovní plochu přetáhnout nějaký soubor, ale
celou vám ji překrývají již otevřená okna? Přetáhněte ikonu souboru na Hlavní
panel, a chvíli počkejte. Po několika sekundách se všechna okna automaticky
zminimalizují.

Přejmenování. Průzkumník Windows ve Windows XP nabízí při současném
přejmenovávání více souborů počítadlo. Označte si všechny soubory, které chcete
přejmenovat, a stiskněte klávesu . Nyní zadejte nové jméno souboru a před
příponu napište číslici (0). Průzkumník pak dá všem ostatním označeným souborům
stejné jméno a u každého zvýší číslici v závorce o jedničku.

Internet Explorer. Operace se schránkou je jednou z mála věcí, kterou smí
internetové stránky provádět mimo okno prohlížeče, tedy se to považuje za
standardní operaci, pro kterou není třeba žádného dotazování se uživatele.
Pokud ovšem budete chtít mít i tyto operace pod kontrolou, přesuňte se v
Internet Exploreru do menu Nástroje/Možnosti Internetu a zde na záložku
Zabezpečení. Stiskněte tlačítko Vlastní úroveň, a položku Povolit operace
vkládání prostřednictvím skriptů nastavte na Dotázat se.

Kalkulačka ve Windows. Program Kalkulačka (CALC.EXE) ukáže svoje schopnosti, až
když v menu Zobrazit zvolíte položku Vědecká. Zde však chybí tlačítko pro
výpočet druhé odmocniny (sqrt), které je naopak ve standardním zobrazení.
Zdatní matematici mezi čtenáři jistě vědí, že i na "vědecké" kalkulačce můžeme
spočítat druhou odmocninu tak, že použijeme tlačítko x^y a jako exponent zadáme
číslo 0,5.
Alternativní grafická rozhraní
Firma Microsoft vůbec netrvá na tom, abyste ve Windows používali rozhraní
Explorer. Celý operační systém je konfigurovaný tak, že si můžete standardní
grafické rozhraní (shell) Explorer nahradit rozhraním podle své volby. Pro tuto
operaci můžete mít několikero důvodů. Možná se vám při každodenní práci
jednoduše lépe pracuje v prostředí jiném, nebo používáte rozhraní, jež jsou
specializována na konkrétní účel, například pro multimédia. V následujícím
textu se dozvíte, jak s nimi zacházet.

Na jedno klepnutí


Minimalizace oken. Jestliže chcete právě aktivní okno aplikace minimalizovat
pomocí klávesnice, stiskněte klávesovou zkratku následovanou
stiskem klávesy .

Oblíbené položky. Velmi věrným průvodcem Oblíbených položek je jejich podsložka
Odkazy. Tu můžete odstranit tak, že si na tuto podložku klepnete pravým
tlačítkem myši a z kontextového menu vyberete příkaz Vlastnosti. Na záložce
Obecné pak nastavte pro tuto složku atribut Skrytý. Zmíněný příznak funguje
nezávisle na tom, zda je či není v Průzkumníku nastaveno zobrazování skrytých
složek.

Třídění. Když si ve Windows zvolíte zobrazení obsahu složky ve formě
Podrobnosti a když klepnete na záhlaví jednoho sloupečku, setřídí se vám obsah
složky podle stisknutého parametru. Takže klepnutí na sloupeček Název setřídí
všechny objekty abecedně podle jejich názvu od A do Z, při dalším klepnutí se
objekty setřídí od Z do A.

Oklamání zástupce. Na příkazovém řádku můžete již existující soubor zástupce
příkazem
ren .lnk .lnk
přejmenovat na zástupce bez jména, ale přesto jinak funkčního. Na pracovní
ploše se zástupce bude tvářit tak, jako by u něj žádný text nebyl a nedá se do
něj ani nijak zadat.
ProgramKategorieOperační systémInternetová adresaNázev a velikost souboruCena
Geoshell 4.11Náhrada rozhraní Exploreru98/ME, 2000,
XPwww.geoshell.comINSTALLER_R4.11.EXE (1,01 MB) zdarma
Girder 3.3.1 bProgram pro přijímač 98/ME, 2000, XPwww.girder.nlGIRDER331B.EXE
(2, 27 MB) zdarma
infračerveného záření
Google Toolbar 2.0Panel nástrojů pro vyhledávání 98/ME, 2000,
XPtoolbar.google.com/intl/cs/440 KBzdarma
na internetu
Igor plug-in 1.12Plug-in pro utilitu Girder98/ME, 2000,
XPwww.cesko.host.sk/girderplugin.htmIGORPLUG.ZIP (239 KB) zdarma
Litestep 3.0.2Náhrada rozhraní Exploreru98/ME, 2000,
XPbeyondconvention.net/ohussain/lsinstaller LITESTEP_INSTALLER-3.0.2.EXE (3,49
MB) zdarma
Myhtpc Alpha Release24 Multimediální rozhraní 98/ME, 2000,
XPmyhtpc.netMYHTPCSETUP.R24.ZIP (6,16 MB) pro soukromé a plug-inyWindowspoužití
zdarma
PCWHotkeysPřehled klávesových zkratek98/ME, 2000, XP, -PCWHOTKEYS.HTA (9,15 KB)
zdarma
IE 5.0 nebo vyšší
PCWJPFLDSložky v kontextovém menu98/ME, 2000, XPPCWJPFLD.VBS (8,6 KB) zdarma
PCWLNKJPNastavení zástupců 98/ME, 2000, XPPCWLNKJP.VBS (1,95 KB) zdarma
v kontextovém menu
PCWN.DLLVytvoření souboru/složky98/ME, 2000, XPPCWN.DLL (525 KB) zdarma
PCWStartNáhrada tlačítka Start98/ME, 2000, XPPCWSTART.EXE (25 KB) zdarma
PCWVolumeOvládání hlasitosti2000, XPPCWVOLUME.EXE (143 KB) zdarma
Shell WM 0.7 Rozšíření rozhraní Exploreru98/ME, 2000,
XPshellwm.sourceforge.netSHELLWM-0.7.ZIP (67 KB) zdarma
Showshifter 1.55Multimediální rozhraní98/ME, 2000,
XPwww.showshifter.comSHOWSHIFTER-SETUP-1.55.2150.EXE (12,4 MB) zdarma
Showshifter 3.01.2557Multimediální rozhraní98/ME, 2000,
XPwww.showshifter.comSHOWSHIFTER-SETUP.EXE (20,9 MB) zdarma
Showshifter Konfigurační soubor 98/ME, 2000, XPSHOWSHIFTER COMMANDS.GML (67,5
KB)zdarma
Commands.GMLprogramu Girder
Winkey 2.8Rozšíření Exploreru98/ME, 2000, XPwww.copernic.com/winkeyWINKEY.EXE
(1,19 MB)zdarma
Winlirc 0.65Dálkové ovládání počítače98/ME, 2000,
XPwinlirc.sourceforge.netWINLIRC-0.6.5.ZIP (119 KB) zdarma
Obsluha počítače dálkovým ovládáním
I v případě, že vlastníte TV kartu bez dálkového ovládání, není možnost
infračerveného dálkového ovládání programů Myhtpc či Showshifter ztracena.
Potřebujete pouze jednoduchý přijímač infračerveného záření a jeden volný
sériový (COM) port u vašeho počítače. Ovládání pak bude probíhat přes jakýkoliv
ovladač vysílající infračervené paprsky, ať je to dálkové ovládání od starého
nepoužívaného televizoru, nebo nějaký univerzální dálkový ovladač, který se dá
naprogramovat pro použití s různými typy přístrojů.
Hotový infračervený přijímací modul se dá zakoupit na internetu. Zkušení
kutilové se mohou na internetové adrese www.lirc.org/receivers.html podívat na
schéma a seznam součástek. Podrobný návod na jeho sestavení se potom dá získat
na internetu na adrese Overcloc-ked Inside (www.ocinside.de/go_d.html?/
html/ir_receiver/ir_receiver_d.html).
Ani Myhtpc, ani Showshifter nedokáží na signály z dálkového ovladače reagovat
přímo. Pro Myhtpc budete potřebovat utilitu Winlirc, kterou naleznete . Tento
zdarma dostupný program vám zpřístupní všechny potřebné funkce pro příjem
infračerveného signálu, a to právě přes sériový port. Vzhledem k tomu, že každý
dálkový ovladač vysílá poněkud jiné signály, musíte Winlirc nejprve pro ten váš
model zkonfigurovat. Podrobné návody, bohužel v němčině, opět naleznete na
internetových stránkách Overclocked Inside.
V případě programu Showshifter je situace o něco komplikovanější. Tady dá o
něco více práce přesvědčit aplikaci, aby spolupracovala s výše zmíněným
jednoduchým přijímacím modulem. K navázání komunikace potřebujete utilitu
Girder, plug-in Igor a konfigurační soubor Showshifter Commands.GML. Všechny
tyto nástroje samozřejmě najdete . Stejně jako v případě utility Winlirc,
musíte i v Girderu nejprve zkonfigurovat signály z dálkového ovladače s
příslušnými příkazy, které se mají při vyslání toho či onoho druhu signálu
provést.

Užitečné tipy & triky pro Windows

Jakub Povolný

C04P0171
Ano, je to tady, dovršili jsme další desítku dílů našeho seriálu s tipy a triky
pro Windows. I přes to, že se na těchto stránkách věnujeme pouze Windows domácí
řady 9x, dnešní úvodník bude o řadě NT. Microsoft totiž usoudil, že není možné
protahovat čekání na novou verzi Windows nad únosnou mez. A Longhorn je stále
ještě velmi vzdálen finální verzi, která by se dala prodávat. Proto se nejspíš
dočkáme něčeho podobného, jako byla Windows ME. Mělo by se to jmenovat velmi
akčně Windows XP Reloaded, a všichni musíme doufat, že tato verze dopadne lépe,
než výše zmíněná Windows Millenium Edition. Stále se ještě diskutuje, co by
Windows XP Reloaded měla přinést nového na trh s operačními systémy. Nechme se
překvapit, vydání tohoto OS by nemělo být daleko.
Nyní už k samotným tipům a trikům. V dnešním dílu najdete od každého něco.
Neopomněl jsem tentokrát ani jednu ze tří kategorií, které jste zvyklí na
těchto stránkách vídat. Najdete zde něco z oblasti MS Windows, kapku
kancelářského balíku MS Office, a nechybí ani dvě drobná velikonoční vajíčka.
Snad se vám budou líbit, Velikonoce už jsou za dveřmi. Přeji příjemné počtení.

Tipy pro Windows

Sledujte připojení (Win 95/98)
(Win 95/98) Mnozí z vás ho možná znají a někteří o něm nemají ani potuchy.
Mluvím o programu Sledování systému, který se nevinně a tak trochu nenápadně
nainstaluje do vašich Windows, a vy o něm mnohdy ani nevíte.
Tento program umožňuje pomocí přehledných grafů sledovat mnoho položek vašeho
systému. Obsahuje nezávislé moduly, jež si můžete libovolně přidávat a
odebírat, a tak sledovat jen subsystémy, které skutečně sledovat chcete. To
samo o sobě není nic převratného a zvídavý uživatel, zajímající se o chod svého
systému, už jistě tento program použil minimálně pro sledování zatížení
procesoru.
Pokud ale vlastníte také modem a připojujete se přes něj do internetu, můžete
sledovat i samotné připojení. Například kolik přesně prochází kilobajtů za
sekundu v obou směrech, a další zajímavé skutečnosti. Určitě někteří namítnete,
že pro tyto účely existují jiné a jistě dokonalejší (opravdu?) externí
programy, proč ale používat něco jiného, pokud máme schopnou aplikaci přímo ve
Windows?
Program Sledování systému naleznete v menu Start Programy Příslušenství
Systémové nástroje. Jednotlivé moduly potom přidáváte volbou Přidat položku z
roletového menu Úpravy. V seznamu položek vyberte v průběhu aktivního připojení
(jinak ji tam nenajdete) položku podle adaptéru vašeho modemu (dial-up
adaptér), a můžete monitorovat. Za zmínku stojí ještě volby v roletovém menu
Zobrazit, obnovovací frekvenci grafů nastavíte v menu Možnosti.

Windows Update bez registrace
(Win 98) Pokud jste chtěli vyzkoušet takzvaný Update Wizard z Windows 98
(zajišťuje automatický update komponent Windows přímo na WWW serveru
Microsoftu) a neuspěli jste při jeho spuštění, bylo to pravděpodobně způsobeno
tím, že jste se při instalaci nezaregistrovali. Jistě, znám spoustu lidí,
kterým není po chuti posílat data o sobě a svém počítači nějaké cizí
nejmenované firmě v USA. Jak ale používat Update Wizard bez registrace u
výrobce softwaru? I na to existuje odpověď jednoduchá editace systémového
registru.
Spusťte si regedit z menu Start Spustit a jděte do podklíče
HKEY_LO-CAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version. Tady by se v
pravé části v dlouhém seznamu měla nacházet položka RegDone. Není-li zde,
vytvořte ji pomocí pravého tlačítka poklepáním v pravé části regeditu a volbou
Nová textová hodnota. Potom změňte její hodnotu na 1 (taktéž pomocí pravého
tlačítka). Tím jste jakoby provedli zmiňovanou registraci.
Nyní jděte ještě do podklíče
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Welcome a vytvořte
zde nový podklíč RegWiz, pokud ho tam již nemáte (měl by tam být), pomocí
pravého tlačítka a volbou Nový klíč.
Po těchto dvou úpravách je Update Wizard schopen pracovat i bez registrace u
výrobce softwaru a vy můžete naplno využít jeho služeb (pokud jste připojeni k
internetu).

Automatické IP adresy
(Win 98) Mám dojem, že už jsme v této rubrice jednou diskutovali problém
ohledně automatického přidělování IP adres při startu Windows. Tenkrát se
jednalo hlavně o zpomalení startu Windows až o desítky vteřin, během kterých se
systém pokoušel najít v síti odpovídající DHCP server. Pokud ho nenalezl,
přidělil sám IP adresu typu B (myslím že 169.254.x.x), která se používá pro
malé domácí sítě (Private Networks). Tato funkce automatického přidělení IP je
jistě vhodná pro uživatele připojující se do malé domácí sítě, ale může snadno
způsobit i potíže. Pokud například používáte přenosný počítač (notebook),
chcete se v zaměstnání připojovat pomocí firemního DHCP (s automaticky
přidělovanou IP adresou) a doma toto nastavení neměnit (rozumějte nepřipojovat
se do žádné sítě).Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.