Vyvíjíte podle plánu? - Šablony lead pro MS project

Software | 01.04.01

Ačkoliv to zřejmě není příliš známo, již dlouhou dobu patří do portfoliasoftwarových produktů firmy Microsoft aplikace Project, která je v současné době zákazníkům nabízena ve v...

Ačkoliv to zřejmě není příliš známo, již dlouhou dobu patří do portfolia
softwarových produktů firmy Microsoft aplikace Project, která je v současné
době zákazníkům nabízena ve verzi 2000. Za řadu let vývoje se vypracovala k
velmi sofistikovanému nástroji, jenž je schopen výborně posloužit při správě
projektů nejrůznějšího "kalibru". Právě mohutnost nástroje mohla způsobit, že
řada potenciálních uživatelů byla odrazena, a proto vám v následujících řádcích
přinášíme ukázku použití MS Projectu v problematice, jež bude možná mnohým z
vás blízká. Můžete se přesvědčit, že jak tvůrci aplikace, tak především autoři
popisovaného produktu odvedli slušnou práci.


Oč běží?

Společnost LBMS většina z vás patrně nezná, a ti zběhlejší si v souvislosti s
tímto jménem pravděpodobně vzpomenou na rodinu produktů s názvem SELECT.
Každopádně je firma a její nabídka vždy spojována s vývojem a implementací
"něčeho velkého". O produktu LEAD (LBMS Essential Application Development) zde
budeme hovořit právě proto, že jej může velmi dobře využít i někdo, kdo se
zrovna nechystá vyvíjet informační systém pro jadernou elektrárnu. LEAD jsou,
stručně řečeno, šablony pro aplikaci MS Project, jež umožňují detailní
plánování a sledování průběhu vývoje jakéhokoliv softwarového produktu, a to
především v případě, že zpracováváte kompletní objektově orientovaný návrh,
včetně následné realizace. Pokud se právě chystáte opustit článek, ještě
chvilku pozornosti jste-li programátor, vzpomeňte si na všechny zážitky, kdy v
případě nedostatečné prvotní analýzy problému nastaly potíže při konkrétní
realizaci i u relativně malých projektů. Jste-li obecně zvědavým zájemcem o MS
Project, pak věřte, že na tomto příkladu šablon naleznete velmi dobrý vzor pro
využití možností zmiňované aplikace.

Zcela prozaicky řečeno najdete na CD instalaci, jež vám do vybraného adresáře
umístí šablony a dokumenty pro zmíněnou aplikaci a s tím také související
dokumentaci. Nic víc, ale zejména nic míň!


Základem je know-how

Jak vývojáři dobře vědí, základem úspěšného řešení je již z počátku věc chytit
za správný konec. Podstatná hodnota produktu LEAD tedy nespočívá v existenci
kostry, při jejímž aplikování byste mohli šťastně a úspěšně dospět k cíli
především je zde k dispozici velmi obsáhlá dokumentace, jež vysvětluje a
deklaruje veškeré definované položky ve vytvořené šabloně. Pro každou entitu je
dostupná podrobná specifikace, z níž se dozvíte, jakou úlohu daný krok v celém
"soukolí" projektu plní, jaké zdroje si bude vyžadovat na vstupu, jaké výstupy
v podobě výsledků poskytne atd. Přímo u každého kroku si tedy můžete přesně
nastudovat návaznost na další operace, závažnost případných zpoždění či
neúspěchů v realizaci a náročnost z hlediska přípravy a údržby dokumentace.
Bude vám tak naprosto jasné, kolikrát, kdy a především proč se máte sejít se
zákazníkem, neopomenete vypracovat některou důležitou část informačních
materiálů a bezesporu doceníte důkladnost analýzy problému a zákaznických
potřeb. Další související částí materiálu jsou připravené šablony pro tvorbu
dokumentace (pro MS Word) v případě, že je součástí úkolu vytvoření jakéhokoliv
psaného materiálu, okamžitě je k dispozici odkaz na potřebný existující
prototyp. Celý systém velmi dobře využívá možností aplikace Project, jemuž je
"ušit na míru" názvosloví je sjednoceno, takže teorie výkladu s praxí
koresponduje, a rád bych také zdůraznil opravdu důsledného kvalitního využití
struktury hypertextových odkazů, jež proměnily LEAD v živý a velmi dobře
použitelný nástroj. Samozřejmě nemohu v krátkosti postihnout všechny rysy takto
obsáhlého produktu, a proto zdůrazním hlavní fakt s tímto pomocníkem se vám
těžko stane, že někdo nebude vědět kdy a co má udělat, a to platí jak pro
řadového člena, tak pro vedoucího celého projektu.


Pro koho?

Pokud jste dočetli až sem a stále přemýšlíte, komu se produkt bude hodit,
pokusím se vaší fantazii pomoci. V současné době nastává masivní rozvoj řešení
postavených na technologiích XML, jež jsou dobrým příkladem pro objektový návrh
a distribuovanou architekturu. Avšak e-Byznys zdaleka netvoří jen tato
platforma vývoj aplikací, jejichž základem je jazyk JAVA s objektovými
vlastnostmi "v rodném listě", je jistě jejich dobrým zástupcem. Ale i když
zůstaneme v obecné rovině, není vedení týmů s více programátory žádnou novinkou
a jistě nejeden zkušený programátor si vzpomene na horké chvilky, kdy se řízení
a koordinace člunů tvůrčího týmu vymkla z rukou. Výhodou šablon LEAD je jejich
relativní "obecnost" mohou posloužit nejen přímo jako nástroj pro samotný
vývoj, ale také jako základní "kostra" pro odvozené projekty, jejichž hlavním
úkolem je implementace konkrétních existujících řešení či sestavení fungujícího
systému z dostupných a přesně definovaných komponent. Alespoň k nahlédnutí
(existuje demoverze) pak doporučuji tento produkt všem tvůrcům, jejichž ambice
dosáhnou stavu, kdy se rozhodnou vytvořit jakýkoliv softwarový produkt s cílem
seriózně jej prodávat zákazníkům. A zdaleka nemusí jít např. o webový redakční
systém pro internetový deník.


LBMS LEAD 2.0

dokumentace
důkladnost zpracování
možnosti použití

K recenzi poskytla firma: LBMS, s. r. o., Sokolovská 77, 186 00 Praha 8
www.lbms.cz
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.