Vyvíjíme profesionálně - BORLAND C++BUILDER 6 Enterprise

Software | 01.06.02

Práce v C++ Na úvod malou poznámku. V případě, že budete vyvíjet jenom aplikace, které nebudou pracovat v "enterprise" prostředí, tedy v podnikové sféře nebo internetové aplikace, ...

Práce v C++

Na úvod malou poznámku. V případě, že budete vyvíjet jenom aplikace, které
nebudou pracovat v "enterprise" prostředí, tedy v podnikové sféře nebo
internetové aplikace, můžete podstatně ušetřit koupí jiné distribuční verze
produktu (např. Professional). Naopak, pokud budete vyvíjet zejména rozsáhlé
aplikace, ať už klient/server nebo serverové, určitě značnou částku věnovanou
nákupu produktu využijete.

Po instalaci a zaregistrování produktu máte k dispozici mocný a výkonný nástroj
pro libovolné nasazení v současném počítačovém světě. Uživatelské rozhraní
obsahuje spoustu záložek s připravenými objekty pro práci. Právě v počtu těchto
(ale nejen jich) "oušek" je rozdíl mezi verzemi produktu. Pokud takovýto objekt
umístíte na plochu tvořeného formuláře, můžete k jeho vlastnostem (properties)
přistupovat pomocí příjemného rozhraní Object Inspectoru. Poměrně jednoduše se
tak mohou definovat i události (events), související s objektem. Prosté
kliknutí na některou standardně definovanou událost vytvoří v okně se zdrojovým
kódem příslušné vstupy, tak aby (pokud neudělá chybu programátor při definování
činnosti chybu) při překladu nebo běhu programu nedocházelo k chybám.


Možnosti šestky

Moderní programovací prostředí musí obsahovat řadu možností, jak nastavit nejen
uživatelské rozhraní, ale zejména schopnosti kompilátoru, tedy dá se říct
nejdůležitější součásti aplikace. A toho je C++Builder schopen. Počínaje
nastavením vlastností zásobníku, přes nastavení volacích konvencí až po
stanovení normy jazyka C, které bude použito při kontrole syntaxe.

Podobně jako dvojčata Kylix/Delphi má i recenzovaný produkt možnost psát
programy nejen pro Windows, ale i pro prostředí Linuxu. Umožňuje to použití
unikátní knihovny CLX (Borland Component Library for Cross Platform), která
existuje jak ve verzi pro Windows, tak právě pro Linux, na rozdíl od knihovny
VCL (Visual Component Library), která je k dispozici pouze v prostředí
operačního systému firmy Microsoft.

Je velice nesnadné vyčíslovat, na co všechno se tento mocný nástroj hodí,
obecně mohu jen říct, že neexistuje oblast, na kterou by tvůrci programovacího
nástroje nepamatovali. Současné trendy ve vývoji směřují na systémy s bohatým
systémem vazeb mezi aplikací jakožto rozhraním a databází jako zdrojem dat pro
prvně jmenovanou. Pro případ připojení aplikace ke zdroji dat je možno použít
bohatou škálu připravených objektů. Omezí se tak rutinní a nudná část při
tvorbě aplikace, jíž je stanovení a ošetření vazeb mezi příjemcem a zdrojem dat.


Dokumentace

V minulém odstavci opěvovaná škálovatelnost a košatost programovacího nástroje
na jedné straně přináší značné ulehčení při konstrukci vlastního programu, když
není třeba ručně vytvářet potřebné struktury, na stranu druhou může být
přílišná složitost na obtíž, zejména je-li třeba se zorientovat v nějaké nové
oblasti vývoje. Za tímto účelem je retailové balení produktu (tedy krabice)
zatíženo objemným manuálem. Počet stránek této publikace se nedá jednoduše
stanovit vzhledem ke specifickému číslování stránek, nicméně si můžete být
jisti, že v knize nic nechybí. Pokud ovšem nemáte jaksi chuť kvůli jednoduché
aplikaci louskat takouvou spoustu stran, je přiložena podstatně štíhlejší
brožura s názvem Quick Start. Orientaci ve struktuře objektů a jejich
vzájemných vztazích usnadní plakáty s jejich schématem. Vývojář má jistě
takovou mapu v hlavě, nebo alespoň na zdi nad pracovním stolem.

Zmiňovat se o exitenci elektronické formy nápovědy mi přijde stejně zbytečné,
jako tvrdit že v noci je tma. Jako zajímavou alternativu pro ty, kteří si
říkají, že by si trochu zaprogramovali a zavyvíjeli nějaký prográmek, nabízí
Borland možnost plně funkční (po dobu třiceti dní) trial-verze aplikace.


Co dodat

Borland C++Builder 6 je komplexní vývojový nástroj, umožňující tvorbu platformě
nezávislých aplikací. Snadná škálovatelnost umožní vyvíjet aplikace
nejjednodušší až po ty nejsložitější v nejrůznějším nasazení. Vestavěný
kompilátor optimalizuje překlad zdrojového kódu, který je již tak v jazyce C
možno napsat velice efektivně. Výsledkem jsou pak spolehlivé a rychlé programy.
Pokud vyvíjíte aplikace pro nasazení v oblastech s vysokými nároky na výkon,
pak pro vás bude recenzovaný produkt schopným pomocníkem.


Borland C++Builder 6 Enterprise

škálovatelnost
známé uživatelské rozhraní
K recenzi poskytla firma: Borland CZ, Francouzská 30, Praha 2, www.borland.cz
Cena: Personal 2 830 Kč,
Professional 35 200 Kč,
Enterprise viz shop.borland.czKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.