Vytvoř, vyplň, vytiskni! Form Filler 2.0 Standard

Software | 01.03.00

KoncepceProgram má dva základní pracovní režimy. Prvním z nich je možnost tvorby formuláře. Jestliže se nespokojíte s některým z dodávaných (je možno stáhnout další formuláře ...

Koncepce
Program má dva základní pracovní režimy. Prvním z nich je možnost tvorby
formuláře. Jestliže se nespokojíte s některým z dodávaných (je možno stáhnout
další formuláře z webovských stránek výrobce), pak je nabídnuto vcelku příjemné
vývojové prostředí pro tvorbu vlastních formulářů. Ve srozumitelné nástrojové
liště jsou umístěny položky, které se na formulářích zhusta vyskytují, tj.
okénka, kolonky, čárky a okénka na zaškrtávání. Po umístění na plochu formuláře
(jejíž velikost je možno také volit) pak s takovými položkami lze pracovat jako
s objekty, tzn. že kliknutí pravým tlačítkem myši na objekt se vyvolá
kontextové menu, v němž je možno upravovat vlastnosti objektu. Lze např. volit
barvu písma, jeho velikost nebo font. Nechybí ani možnost (sice omezená) tvořit
vlastní obrázky pomocí čar, obdélníků nebo kruhů. Pokud tyto formy kresby
nejsou s to vyplnit potřeby tvůrce, lze vložit rovnou celý obrázek, namalovaný
v silnějším grafickém nástroji. Do takového obrázku však již nelze dále nic
vepisovat. Na závěr tvorby formuláře je možno určit pořadí vyplňování polí. Tím
je návrh formuláře hotov.
Druhý pracovní režim je schopnost vytvořený formulář vyplňovat. Docela si
dovedu představit, kterak prodávající do počítače naťuká jméno zboží a jeho
cenu, stiskne knoflík, na připojené tiskárně vyjede požadovaný dokument. Načež
je opatřen razítkem a podpisem prodejce. (Následuje naděje, že vám nakoupené
zboží někdo proplatí.) Ve formuláři se lze pohybovat jednak klávesou Tab
(funguje vždy), nebo klávesou Enter (funguje někdy). V případě, že dokumenty
budou elektronicky zpracovány, je možno generovat i čárový kód podle různých
norem.
Další možnosti
V předchozím odstavci byly popsány základní rysy programu. Některé další
možnosti a varianty postupu jsou vyjmenovány v tomto odstavci.
Zmíněná vlastnost vkládání objektů umožňuje jednu fintu pro majitele skeneru.
Nechce-li uživatel již vytištěný formulář (který není k dispozici v
elektronické podobě) složitě znovuvytvářet pomocí čar a textů, může předlohu
prostě sejmout skenerem, a pak ji použít jako podkladový obrázek. Pomocí
umisťování formulářových objektů (většinou textových polí) na příslušná místa
naskenované předlohy lze pak vytvořit požadovaný výstup.
Další šikovnou možností je vkládání funkcí do polí. Lze tak snadno vytvářet
např. součty ve sloupcích, či připočítávat daň z přidané hodnoty jenom zadáním
ceny nezdaněného zboží a sazby daně.
Jedna silná možnost z předchozího textu nevyplývá. Touto možností je ukládání
jednotlivých záznamů do databáze. Ke každému formuláři lze totiž vygenerovat
databázi, jejíž pole jsou shodná s položkami formuláře. Při každém vyplnění
formuláře mohou být zadané hodnoty přeneseny do databáze, jakožto databázový
řádek. Nad touto databází je pak možno provádět nejrůznější výpočty, které
nemusí být nutně pomocí programu Form Filler. Aplikace používá standardní ODBC
rozhraní pro práci s databázovými daty. Umožňuje tak společné zpracování dat
řekněme rozličných poboček firmy.
Pár obecných slov
Všechny výše uvedené funkce (pochopitelně nejen tyto) jsou zdokumentovány v
přiložené brožuře. Po jejím prostudování by měl práci s programem zvládnout i
nezkušený nebo méně zručný uživatel počítače. Program totiž využívá vymožeností
Windows, a je tudíž uživatelsky příjemný. Pro uživatele starších verzí je
pochopitelně možno importovat data z těchto produktů.
Trochu nezvykle na dnešní dobu je dodáván na dvou disketách (další tři diskety
jsou instalace databázového rozhraní ODBC). Rozsahem je velmi skromný, nicméně
škála funkcí, které nabízí, je pro daný účel postačující.
Prozatím tato recenze vyznívá veskrze příznivě, což jsem chtěl. Ovšem jako
každý program je i tento dílem lidských rukou, proto několik výhrad. Přestože
to neomezuje nikterak funkčnost programu, například při tvorbě formulářů nelze
použít víceméně standardních operací (Delete pro smazání aktivního objektu
apod.). Takovýchto drobností by se našlo asi více, možná jde však jen o zvyk.
Shrnutí
Kvalitní nástroj pro práci z formuláři, pořizování a práci s databází záznamů,
široká možnost použití a kvalitní tiskové výstupy (na kvalitní tiskárně,
pochopitelně). Umožňuje konzistentní práci s daty při pohybu zboží a služeb,
zejména ve sféře podnikatelské. Za pochvalu stojí i několik desítek
předpřipravených formulářů pro nejobvyklejší situace (platební styk, poštovní
tiskopisy a podnikatelské formuláře).
Form Filler 2.0 Standard
jednoduché použití
databázové zpracování
místy nestandardní ovládání
K recenzi poskytla firma:
MagicWARE, s. r. o.
Novotného lávka 5, Praha 1
www.magicware.cz
Cena: 3 300 Kč (bez DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.