Vysoké školy jdou do boje proti plagiátorům

Software | 16.05.08

Ode dneška bude celkem 17 českých vysokých škol používat jednotný systém na odhalování opsaných studentských závěrečných prací. Software vyvinuli programátoři Masarykovy univerzity v Brně.

Projekt, který je financován deseti milióny korun od ministerstva školství, je vůbec prvním svého typu na českých univerzitách.


Nový systém bude obsahovat databázi diplomových prací a některých internetových zdrojů. Právě s texty v této databázi budou moci učitelé porovnávat práce svých studentů a najít tak možné shody ve větách a odstavcích. Na základě odhalení tímto novým systém bude na většině škol hrozit studentům-plagiátorům slyšení před disciplinární komisí a následně i vyloučení.

Na Masarykově univerzitě se systém již rok používá a většina pedagogů si ho pochvaluje. Jedinou vadu odborníci spatřují v tom, že se nezapojila Univerzita Karlova. Její mluvčí, Václav Hájek, prozatímní neúčast v projektu odůvodnil slovy: „Vzhledem k extrémnímu zatížení aktuálními tématy, jako je transformace fakultních nemocnic, příprava Bílé knihy, nebo připomínkování návrhu reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR se UK bude projektem zabývat ve druhé polovině června. Případné zapojení do projektu by bylo možné od počátku akademického roku 2008/2009."
Pro úplnost zde uvádíme seznam vysokých škol zapojených do projektu:

Akademie múzických umění v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ekonomická univerzita v Bratislave
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita v Opavě
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Západočeská univerzita v Plzni

- - Adam ŠoltysSouvisející články
Komentáře