Vše pro malé a střední firmy - Microsoft small business server 2000

Software | 01.01.01

Microsoft připravuje novou verzi balíku serverovských síťových aplikacíurčených k zajištění provozu a programového zabezpečení podniků až do 50 počítačů, tedy malých a středn

Microsoft připravuje novou verzi balíku serverovských síťových aplikací
určených k zajištění provozu a programového zabezpečení podniků až do 50
počítačů, tedy malých a středně velikých. V době vzniku článku je k dispozi
beta, ostrý produkt by měl být v prodeji na přelomu roku. Kromě nových verzí
hlavních aplikací balíku je zde řada dalších vylepšení, jako např. vyšší stupeň
integrace a škálovatelnosti jednotlivých produktů, snadnější administrace či
vylepšené komunikační možnosti. Další novinkou je i připravovaná česká
lokalizace.


Obsah balíku a základní funkce

Hlavní součásti SBS 2000 jsou tyto: Windows 2000 Server, Proxy Server (nyní se
nazývá Internet Security and Acceleration Server 2000), Exchange Server 2000,
SQL Server 2000. Základním produktem je pochopitelně serverový OS Windows 2000
Server, který zprostředkovává síťové, souborové, aplikační, webové a další
služby, a umožňuje vylepšenou správu produktů SBS a jejich administraci
prostřednictvím Microsoft Management konzole verze 1.2. K administraci slouží i
program Health Monitor, který správu zjednodušuje a automatizuje pomocí
nadefinovaných akcí na určité události nebo zasláním e-mailu o nastalé události
příslušnému pracovníkovi. Zjednodušen byl proces instalace (možnost upgradu z
verze SBS 4.5) s vylepšenou automatickou detekcí hardwaru prostřednictvím plug
and play. Pro adresářové služby je využívána technologie Active Directory,
která je plně integrována s DNS (Domain Name System). K přidání a správě
jednotlivých uživatelů je k dispozici řada průvodců (např. Client Computer
Setup Wizard), jež práci výrazně zjednodušují možností vytvoření šablon.
Celkový diskový prostor lze rozdělit na svazky a každému uživateli vymezit
maximální použitelný prostor. Přístup na Internet je zprostředkován pomocí ISA
(Internet Security and Acceleration Server), jehož další hlavní funkcí je
zajištění bezpečnosti pro uživatele vnitřní sítě a možnou filtraci
internetovských stránek. ISA umožňuje dynamickou filtraci paketů, dále
automatický monitoring případů infiltrace a odpovídající reakci při
potenciálním ohrožení. ISA Server používá aktivní "cachování" webovských
objektů a distribuované využívání paměti cache při práci uživatelů s webovskými
stránkami (k tomu je určen protokol CARP Cache Array Routing protokol).
Užitečnou novinkou je VPN (Virtual Private Network) Wizard, umožňující definici
zabezpečené virtuální sítě (jedná se o rozšíření intranetu s možnostmi
vzdáleného a veřejného přístupu). ISA server může být nakonfigurován jako VPN
server se zajištěním všech potřebných služeb.

I když podíl e-mailové komunikace stále roste, pro řadu firem je nezbytná
komunikace prostřednictvím faxu. V nové verzi SBS byly zcela přepracovány a
zdokonaleny sdílené faxové a modemové služby. Kromě standardů třídy Class 1 na
bázi Windows 2000, Brooktrout, AVT ISDN je možno pomocí IP služeb využít i
služby třetích stran. Pro potřeby společnosti je možno nainstalovat a
nakonfigurovat modemové pole, čím lze ušetřit poplatky za hardware, zřízení
dalších linek i optimalizovat provoz.

Minimální požadavky na server jsou: Pentium II 300 MHz, 256 MB RAM (doporučeno
512 MB), 4 GB na HDD, CD-ROM mechanika, síťová karta Ethernet a další zařízení
v závislosti na využívaných službách (např. faxmodem apod.). Jako klienská
stanice může sloužit dnes v podstatě každé běžné PC (min. Pentium 90 MHz, 32 MB
RAM, 250MB HDD a síťová karta Ethernet).


Exchange Server 2000

Jako základní nástroj pro skupinovou práci a komunikační možnosti je určena
nová verze MS Exchange Serveru 2000, který zprostředkovává uživatelům poštu,
skupinové plánování, sdílení a správu kontaktů a dalších složek. Vylepšeny byly
také možnosti použití workflow (objekty CDO Workflow Objects) a integrace s MS
SQL Serverem (využití rozhraní OLE DB). Správa uživatelů byla integrována s
Windows 2000, což výrazně zjednodušuje práci. Pro ukládání informací a
dokumentů a práci s nimi používá Exchange Server tzv. MS Web Storage System,
jenž disponuje standardním i fulltextovým vyhledáváním požadovaných údajů.
Informace uložené ve Web Storage mohou být podle požadavků zpřístupněny na
Internetu či intranetu, a vývojáři tak mají možnost je zaintegrovat do
webovských aplikací. K práci na klientské stanici lze použít MS Outlook 2000
nebo Outlook Web Access, klient však může ke svým informacím přistupovat
doslova z libovolného místa i prostřednictvím jiných poštovních klientů (nebo
webovského prohlížeče). S Exchange Serverem mohou spolupracovat i další
aplikace MS Office, např. při týmové práci na dokumentech či jejich ukládání a
otevírání. Zdokonaleny byly možnosti pro vzdálenou práci a mobilní uživatele,
novinkou jsou i služby Instant Messaging, zprostředkovávající spojení na bázi
chatu.


Databáze

SBS obsahuje nejnovější verzi databázového stroje Microsoft SQL Server 2000. Z
hlavních novinek oproti verzi 7.0 jmenujme např. podporu formátu XML při práci
s daty, další možnosti integrace s Internetem např. při publikování dat nebo
při práci s daty prostřednictvím prohlížeče, použití indexace v pohledech
(View) či nové funkce při použití OLAP a Data Mining (dolování dat).
Programátoři mají možnost používat kaskádovitou referenční integritu při mazání
a přidávání záznamů, k dispozici je i ladicí prostředí kódu T-SQL. Při
vytváření spouští (Triggers) pro přidávání, změnu nebo mazání záznamů mohou být
rozlišeny stavy "před" nebo "po" akci (volby INSTEAD OF a AFTER), dalších
vylepšení doznal i program pro export a import dat prostřednictvím programu DTS
(Data Transformation Services).


Závěr

Microsoft je s produktem Small Business Server 2000, který představuje
komplexní a cenově přijatelné řešení pro menší firmy, opět o krok dál. (V
případě nutnosti přechodu na více než 50 počítačů lze upgradovat na MS
BackOffice). Kromě zmíněných novinek nabízí správcům podnikových sítí širokou
škálu možností správy a konfigurace. Dalším plusem pro nasazení toho produktu
je integrace programů s dalšími běžně používanými programy firmy Microsoft,
zejména aplikacemi MS Office.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.