Více než poznámky

Software | 01.07.05

Pokud se řekne Microsoft Office, tak se většině uživatelů automaticky vybavíOutlook, Word a Excel. Jenže rodina kancelářských aplikací Microsoftu se postupně rozrůstá a jedním z posl...

Pokud se řekne Microsoft Office, tak se většině uživatelů automaticky vybaví
Outlook, Word a Excel. Jenže rodina kancelářských aplikací Microsoftu se
postupně rozrůstá a jedním z posledních přírůstků je i program pro záznam a
správu poznámek OneNote 2003.
Uživatelské rozhraní na první pohled připomíná textový editor. Nápadnou
odlišností však je systém záložek v horní a v pravé části pracovní plochy,
určený k organizaci zapsaných poznámek. Vzorem pro OneNote byl klasický
papírový poznámkový blok a tak není divu, že i zde se pracuje s obyčejnými
stránkami, jejichž názvy se zobrazují na záložkách po pravé straně. Každá
stránka má hlavičku s nadpisem, případně s dalšími informacemi, které
potřebujete mít stále na očích. Automaticky se vkládá také datum a čas
vytvoření (tyto údaje lze později změnit).
Zápis poznámek je velmi jednoduchý - stačí kliknout myší na libovolné místo
stránky a začít psát. Jednotlivé oblasti s poznámkami lze na stránce snadno
přesouvat myší. Přetáhnete-li určitý text na jinou oblast, dojde ke sloučení
poznámek. Výběrem části textu a jeho přetažením na volnou plochu se automaticky
vytvoří poznámka nová. Počet poznámek na stránce není prakticky nijak omezen,
ale v zájmu zachování přehlednosti je v řadě případů vhodnější obsah rozdělit
na několik podstránek. Ty jsou svázány s nadřazenou stránkou a sdílejí její
záhlaví.
Při psaní máte k dispozici celou řadu užitečných nástrojů - od těch běžných
jako formátování písma, odrážky, číslování, kontrola pravopisu nebo automatické
opravy, až po možnosti vkládání výřezů obrazovky, kopírování dat z webových
stránek (automaticky se vloží také aktivní odkaz), připojení zvuku či videa
(poznámky zapsané během nahrávání jsou automaticky synchronizovány se
záznamem), označování poznámek vyžadujících zvláštní pozornost příznaky (úkol,
důležité, otázka atd.) nebo pořizování ručně psaných poznámek či kreseb
(ideální funkce zejména pro tablet PC, kde je možné rukopis automaticky
konvertovat na editovatelný text; bohužel tato konverze nefunguje pro češtinu
ani pro slovenštinu).
OneNote nabízí několik způsobů sdílení informací s ostatními - pomocí
elektronické pošty, publikováním v podobě webové stránky, využitím webu MS
Windows SharePoint Services nebo vytvořením sdílené on-line relace.
Použitelnost programu výrazně zvyšují tzv. poznámky na okraj. Klávesovou
zkratkou nebo kliknutím myší na ikonu OneNote na hlavním panelu Windows
otevřete zjednodušené okno pro zápis poznámek, které disponuje všemi výše
uvedenými funkcemi. Poznámky na okraj se zobrazují nad všemi ostatními
aplikacemi a jsou tedy ideální pomůckou například při pročítání webu nebo
elektronických dokumentů - zajímavé informace stačí přetáhnout myší do okna s
poznámkami.
Všechny poznámky jsou okamžitě po zapsání automaticky ukládány do složky
Poznámkový blok, která se vytvoří ve složce Dokumenty při prvním spuštění
programu. Hierarchie této složky je poměrně jednoduchá - stránky jsou sdruženy
do oddílů a ty zase do složek. Žádná stránka s poznámkami nemůže existovat
samostatně, ale musí být umístěna v některém z oddílů, které jsou na disku
fyzicky uloženy jako soubory .one. Na rozdíl od ostatních aplikací jsou v
OneNote běžně otevřeny všechny soubory (oddíly), které jste kdy vytvořili.
Výhodou tohoto řešení je rychlé vyhledávání požadovaných informací v kompletní
sadě poznámek.
OneNote nabízí vše potřebné pro práci s poznámkami v digitální podobě, ale zda
dokáže nahradit papírový blok, ukáže až čas.

MS Office OneNote 2003 CZ
K recenzi poskytla firma: Microsoft
http://www.microsoft.cz
Cena: 2 300 Kč (bez DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.