Velý Bratr vs. AuditPro vs. Pcinfo

Software | 01.04.03

V poslední době se sešly v redakci celkem tři produkty, které mají podobnounáplň nějakým způsobem sledovat uživatele počítačové sítě ve firmě: Velký Bratr, Audit Pro a PCinfo (vi...

V poslední době se sešly v redakci celkem tři produkty, které mají podobnou
náplň nějakým způsobem sledovat uživatele počítačové sítě ve firmě: Velký
Bratr, Audit Pro a PCinfo (viz 12/02). Diskusi na téma, zda má zaměstnavatel
právo "čmuchat" na počítačích svých zaměstnanců, nebudeme pro tento moment
otevírat, zaměřím se výhradně na neformální porovnání v nadpise uvedených
aplikací. Všechny spojuje podobná architektura, klient-serverový přístup je v
této oblasti nutným přístupem. Rovněž jsou všechny nějak spojeny s databázovým
zpracováním získaných výsledků a diferencovaným přístupem k různým skupinám
uživatelů. Grafické uživatelské rozhraní však poskytuje rozdílné informace.
Audit Pro a PCinfo používají metodu otisku stavu systému v jeden okamžik v době
testu. Po jeho ukončení již v systému žádným způsobem není klientská část
přítomná. Naproti tomu Velký Bratr sleduje využití počítače kontinuálně i s
tím, které dokumenty jsou instalovaným softwarem používány. V systému je trvale
přítomna rezidentní část programu.

Audit Pro má navíc proti PCinfu možnost auditovat i počítače s operačním
systémem UNIX/Linux, naproti tomu PCinfo obsahuje utilitu pro virtuální
převzetí pracovní plochy Windows na vzdáleném počítači. Obě tyto aplikace
obsahují rozsáhlou databázi softwarových produktů. Jsou též schopny zjišťovat
hardwarovou konfiguraci kontrolovaných počítačů. Zjistí veškerý instalovaný
software bez ohledu na to, jak a jestli se používá.

Velký Bratr sleduje pouze spouštěné aplikace, délku jejich spuštění a
přistupované dokumenty. Instalované, ale nepoužívané programy nedetekuje.
Umožňuje zasílání zpráv na klientské počítače.

Zatímco v případě PCinfa a Auditu Pro se jedná o přímé konkurenty, Velký Bratr
jde trochu jiným směrem. Rozhodně nelze říct, že některý produkt je jednoznačně
lepší než druhý, závisí samozřejmě na více okolnostech, než jen na uvedeném
shrnutí.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.