Velký test kancelářského softwaru za rok 2008

Software | 22.12.08

V dnešní době se již takřka žádný uživatel výpočetní techniky neobejde bez programů, jejichž prostřednictvím lze provádět běžné kancelářské činnosti. K těm patří psaní dokumentů a zpráv.

V dnešní době se již takřka žádný uživatel výpočetní techniky neobejde bez programů, jejichž prostřednictvím lze provádět běžné kancelářské činnosti. K těm patří psaní dokumentů a zpráv, uskutečňování tabulkových propočtů, vytváření působivých prezentací či řízení relačních databází, jež dovedou čerpat data z různých datových zdrojů. Jelikož množství informací, s nimiž uživatelé přicházejí denně do styku, je čím dál tím větší, je nutné obezřetně volit takové softwarové nástroje, které dovedou naplnit veškerá očekávání a přispějí k lepší správě důležitého informačního obsahu. Závažná jsou samozřejmě rovněž další měřítka, k nimž se řadí kupříkladu pořizovací náklady, možnost týmové spolupráce nebo ergonomie uživatelského rozhraní.


Startovací peloton programů

Abychom zjistili, jaká je aktuální situace v oblasti softwaru pro řízení kancelářských činností, připravili jsme pro naše čtenáře velký test kancelářských balíků. V něm si společně představíme následující portfolio produktů:

Microsoft Office 2003 Professional,
Microsoft Office 2007 Professional,
Corel WordPerfect Office X4 Professional,
Microsoft Works 8.5,
OpenOffice 2.4.

Jak si můžete všimnout, v naší testovací soupravě se nacházejí opravdu různorodé programy. Ty se liší v mnoha kategoriích, funkční výbavou počínaje a koncovou cenou konče. Ačkoliv si všechny programy budeme postupně podrobně charakterizovat, rádi bychom vás nejprve seznámili s vymezením cílového publika. Pokud se ptáte, proč v naší sestavě chybí OpenOffice ve verzi 3, tak je to jednoduše proto, že v době, kdy tento test vznikal, byla nejaktuálnější verze 2.4.

Vymezení cílového publika

Jelikož existují uživatelé různých kategorií a potřeb, rozhodli jsme se vzít tuto segmentaci v potaz a testovat programy z různých hledisek. Předně jsme se soustředili na podnikovou sféru, tedy na malé a střední podniky, neboť právě u nich patří automatizace kancelářských činností k nutným předpokladům pro vybudování funkčního systému podnikové správy obsahu. Druhým cílovým segmentem jsou samozřejmě domácí uživatelé, protože i oni se velice často setkávají s potřebou napsat dopis, vytvořit tabulku či sestavit prezentaci.

Je pochopitelné, že nároky a požadavky obou skupin uživatelů se mnohdy zásadně liší. Třeba pracovníci v podnicích kladou mnohem větší důraz na přístupnost pokročilejších funkcí a na možnost vzájemného sdílení obsahu kupříkladu na firemním intranetu. Neméně významnou charakteristikou je rovněž stabilita kancelářských programů a jejich schopnost pracovat s progresivními softwarovými technologiemi. Samozřejmě nesmíme zapomenout na pořizovací náklady, jejichž určení je v komerčním segmentu specifické. Správci IT oddělení rádi propočítávají očekávanou hodnotu kancelářských produktů na počet pracovních stanic, na nichž bude dotyčný software instalován. Na základě tohoto ukazatele se rovněž rozhoduje o typu licencování, protože u placených kancelářských balíků se v těchto případech osvědčují multilicenční programy lépe než nákup samostatných „krabicových“ balení. Naproti tomu v preferencích domácností můžeme vysledovat zcela odlišné priority. Na prvním místě je cena produktu, přičemž nezřídka se stává, že uživatelé se snaží pořídit software za cenu minimální, ne-li nulovou. Poté přichází na řadu nabízená funkcionalita, ovšem na tomto místě je zapotřebí zdůraznit, že domácí uživatelé nejsou na toto kritérium tak senzitivní jako jejich kolegové z podnikové sféry. Běžný uživatel si bohatě vystačí s textovým procesorem, tabulkovým kalkulátorem, prezentačním nástrojem a poštovním klientem. V naprosté většině případů nepotřebuje mít po ruce sofistikovanější databázový systém, o dalších pokročilejších nástrojích ani nemluvě. Radost u uživatelů v segmentu domácností ovšem obvykle vyvolají různé bonusy, ať už ve formě doplňkových nástrojů (digitální alba, software pro editaci videa), galerií obrázků či interaktivních pomocníků.Komentáře