Vážení si již vybrali z naší nabídky?

Software | 01.05.04

Xara Menu Maker je jednoduchá aplikace, která slouží ke generování dynamickýchmenu pro webové stránky. Pomocí několika málo prostých kroků umožní vytvoření profesionálně vypadaj

Xara Menu Maker je jednoduchá aplikace, která slouží ke generování dynamických
menu pro webové stránky. Pomocí několika málo prostých kroků umožní vytvoření
profesionálně vypadajících nabídek i tvůrcům, jejichž umělecké, grafické nebo i
programovací schopnosti nejsou na potřebné výši.
Na rozdíl od komplexnosti některých moderních aplikací je práce s Menu Makerem
velmi přímočará. Prvním krokem je výběr z několika stovek předdefinovaných
vzorů, nebo chcete-li šablon. Jejich počet je dostatečnou zárukou, že si vybere
i ten, kdo se nespokojí s průměrností. V následujícím kroku je pak upraven text
na jednotlivých položkách menu, lze zvolit jak font, tak rozměry nápisů. Kromě
rozměrů je vhodné upravit i barevnou skladbu budoucí nabídky, k čemuž slouží
krok následující. Zvlášť lze upravovat barevná témata pro stav, kdy je položka
neaktivní a kdy je nad příslušnou oblastí umístěn kurzor myši. Kromě kolorování
menu lze zvolit i pozadí pro celou stránku, opět z poměrně široké nabídky.
Dosud jsme se ve výrobě věnovali toliko vnějšímu pozlátku, nyní je třeba přidat
trochu duchaplnosti, ke každé položce menu přiřadit příslušnou akci. Ve valné
většině případů půjde o zobrazení odpovídající stránky ve správném rámci. V
tomto kroku je možné nejen učinit menu aktivním, ale přidat i několik úrovní
submenu, kterážto možnost sice otevírá netušené obzory, leč o výhodách výběru z
několika vnořených nabídek lze poměrně úspěšně pochybovat. V posledním kroku
stvoření pak zbývá již jen vybrat správnou velikost budoucího menu a vše uložit
na příslušné místo. Po celou dobu tvorby je k dispozici interaktivní náhled, po
každé změně lze tedy snadno ověřit, co jste provedli. Tolik stručný popis
fungování aplikace, nic víc toho prostě a jasně neumí.
Technická stránka nebude pro zasvěcené záhadou, jedná se o univerzální část,
prográmky v JavaScriptu, které mají na starosti funkčnost menu, rozbalovaní
nabídek apod. Tyto soubory budou podobné pro všechna menu, která vytvoříte.
Skripty jsou uloženy v separátních souborech, na něž je odkaz v generovaném
HTML kódu. Poslední částí jsou obrázkové soubory ve zvoleném formátu, které
tvoří grafickou podobu voleb menu. Kromě Internet Exploreru se můžete nově
kochat svými výtvory i v prostředí alternativních prohlížečů.
Někteří čtenáři již možná rozčileně pomrkávají a říkají si, tohle už jsem někde
četl. V tom případě nezbývá, než vyjít s pravdou na světlo. Menu Maker je
podmnožinou aplikace Xara Webstyle, a to v pravém, matematickém smyslu slova.
Výrobce prostě vyňal příslušnou část aplikace Webstyle, pojmenoval ji Menu
Maker a hurá na trh. Není mi zde příslušno hodnotit tento marketingový počin.
Menu Maker míří mezi ty tvůrce webového obsahu, pro něž jsou možnosti Webstylu
nad jejich požadavky, ale kteří požadují, aby jejich menu vypadala k světu. A v
neposlední řadě je třeba zmínit nižší cenu.

XARA MenuMaker 1.1
K recenzi poskytla firma: Xara Group Ltd., http://www.xara.com
Cena: 24,99 USD
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.