Užitečné tipy & triky pro Windows

Software | 01.04.01

Měsíce únor a březen přinesly a přinesou mnoho novinek v oblasti Windows a ITvůbec. Zanedlouho nás čekají nové verze Windows XP a Office XP (ten název vymyslel kdo?), které mají být n...

Měsíce únor a březen přinesly a přinesou mnoho novinek v oblasti Windows a IT
vůbec. Zanedlouho nás čekají nové verze Windows XP a Office XP (ten název
vymyslel kdo?), které mají být naprosto revoluční (dle tvrzení jejich tvůrců),
a jen čas ukáže, jestli tomu tak bude (a kolik tipů a triků pro ně bude :-).
Kromě nových Windows nás, prosté občany, čeká také daňová povinnost a s ní
související zprávy o možném podávání daňových přiznání přes internet. Nicméně
tento rok se podobné vymoženosti ještě nedočkáme. Možná příště.

Dnešní tipy nebudou nijak výjimečné (jako ostatně nikdy), ale vynasnažím se
předložit vám to nejzajímavější (jako ostatně vždy), co jsem na internetu, v
diskusních konferencích a jiných pramenech našel.


Tipy pro windows

1. Přesunujeme Outlook Express (Win 98/95)

Tento tip bude užitečný všem uživatelům programu Outlook Express (dále jen OE),
kteří alespoň jednou přeinstalovávali svá Windows (ne zas tak neobvyklý jev) a
ztratili při tom celý adresář a nastavení Outlooku. Nyní se dozvíte jak uložit
nastavení filtrů, adresáře a složek, a později jej opět v čistých Windows
obnovit.

Na začátku je nutné vysvětlit několik základních pravidel. Při prvním spuštění
OE si můžete vybrat adresář, do kterého se bude ukládat vaše pošta a váš
adresář kontaktů. Tato volba je možná od verze 5.0. Většina lidí ale nic
nevybírá, a proto v tomto tipu budeme vycházet z přednastaveného umístění.
Pokud jste si umístění složek vybrali sami, musíte tento fakt vzít v potaz při
čtení tohoto článku.

1. záloha seznamu kontaktů

Začneme se zálohou vašeho seznamu kontaktů. Váš seznam kontaktů naleznete přímo
jako soubor ve windows\Application Data\Microsoft\Address Book\jmeno.wab .
Stačí tento soubor překopírovat na "bezpečné" místo, a záloha je hotova.

Druhým způsobem je export seznamu do textového souboru, který je poté možno
znovu načíst v téměř jakémkoliv poštovním klientovi. To provedete takto.
Spusťte OE a jděte do roletového menu Soubor, ve kterém pokračujte na položku
Exportovat a vyberte Adresář. Zobrazí se vám dialog s výběrem druhu exportu.
Vyberte Textový soubor a stiskněte tlačítko Exportovat. Nyní stačí vybrat jméno
a umístění textového souboru, a export je hotový. Výhoda tohoto druhého řešení
je v univerzálnosti textového souboru, který přinejhorším přečtete kterýmkoliv
prohlížečem.

2. Záloha všech složek

Tak, seznam kontaktů jsme úspěšně uložili, a můžeme se o to samé pokusit u
složek. Všechny složky z vašeho OE včetně doručené a odeslané pošty naleznete v
adresáři windows\Application Data\Identities\\Microsoft\Outlook
Express. Nachází se zde kromě obsahu složek také nastavení POP3 účtů, které se
mi ale dařilo následně zpětně importovat jen se střídavými úspěchy. Tento
adresář prostě opět překopírujte na bezpečné místo, a záloha je hotova. Je
možné a vhodné komprimovat jej některým komprimačním nástrojem. Formát dbx,
použitý pro ukládání zpráv, je totiž velmi snadno "sbalitelný".

3. Záloha nastavení filtrů

Pokud chcete zálohovat pravidla a filtry používané pro třídění svých zpráv,
musíte již přistoupit k editaci systémového registru. Spusťte regedit a jděte
do podklíče HKEY_CURRENT_USER Identities Software Microsoft
Outlook Express 5.0. Zde kromě několika jiných naleznete i dvě důležité složky.
Jsou to Block Senders a Rules. V podklíči Rules byste nalezli jednotlivě i
pravidla a jejich kritéria, doporučuji ale zálohovat kompletní podklíč, neboť
je příliš větvený na to, abyste ho detailněji studovali.

Označte postupně oba dva podklíče a vždy jděte do roletového menu Registr, a
postupně volbou Exportovat soubor registru vyexportujte oba do dvou souborů s
příponou reg. Tím jste právě provedli zálohu nastavení filtrovacích pravidel.

4. Jak to vše dostat zpět do OE

Na závěr tohoto tipu vše shrneme a řekneme si, jak dostat zálohu zpět do
čistého OE, obnoveného třeba po havárii disku z instalačního CD.

Začneme seznamem kontaktů, čili adresářem. V čistém OE jděte do roletového menu
Soubor a zvolte Importovat. Pokračujte na položku Adresář. Stačí vyhledat vámi
uložený (překopírovaný soubor) wab a potvrzení stiskem tlačítka Otevřít. Pokud
jste zvolili při záloze druhou možnost a uložili seznam jako textový soubor,
zvolte v menu Importovat položku Jiný adresář, z dialogu vyberte Textový
soubor, nalezněte jej v záloze a opět potvrďte.

Jako další importujeme všechny bývalé složky. Jděte v OE do roletového menu
Soubor, zvolte Importovat a vyberte Zprávy. V seznamu vyberte verzi OE, ze
které chcete zprávy importovat. V následujícím dialogu zvolte možnost
Importovat poštu z datového adresáře OEx, jež vám umožní výběr libovolného
umístění zálohy. Potom již stačí navést OE správným směrem k vaší záloze a opět
potvrdit. Na závěr jste dotázáni na výběr jednotlivých složek, nebo máte
možnost importovat všechny přítomné.

Největším oříškem je import nastavení filtrů. S novou instalací OE vám totiž
bude přidělena nová identita (to dlouhé ošklivé číslo), a proto nemůžete v
případě exportovaných částí registru tyto pouze vložit zpět. Musíte nejprve
starou identitu přepsat na novou. Naštěstí jsou soubory reg, jež jste si
zálohovali, docela dobře čitelné třeba i v Poznámkovém bloku.

My ale použijeme pro jejich úpravu aplikaci WordPad, která je také součástí
Windows (Příslušenství). Spusťte tedy WordPad a otevřete v něm první ze souborů
reg. Vidíte v celkem čitelné podobě seznam cest a nastavení jednotlivých klíčů
systémového registru. V každé cestě je vidět i stará identita (dlouhé ošklivé
číslo), kterou musíte přepsat na novou.

Novou identitu získáte na stejném místě registru, jako v bodě, kdy jsme
filtrovací pravidla teprve zálohovali. Výměnu identit provedete ve WordPadu
takto. V roletovém menu Úpravy zvolte Nahradit. Vepište do kolonky Najít staré
číslo a do kolonky Nahradit nové číslo. Poté zvolte Nahradit vše. Soubor
uložte. To samé proveďte i s druhým zálohovaným reg souborem. Poté na tyto
upravené soubory poklepejte a tím je vložíte do registru. Po dalším spuštění OE
máte zpět jak pravidla, tak zprávy a adresář.2. Oddělte Internet od Windows (IE 4.x, 5.x)

Velmi jednoduchým, ale také velmi účinným lékem na padající Windows může být
tento kratičký tip. Jak většina uživatelů z tisku a táhlého soudního sporu v
USA ví, Windows 98 a Internet Explorer (dále jen IE) jsou spolu velmi úzce
provázané. Každé okno, které ve Windows 98 otevřete, je vlastně oknem
internetového prohlížeče.

Jenže pokud vám spadne prohlížeč (důvodů může být celá řada, například špatné
Java skripty na internetových stránkách a podobně), prostě jej spustíte znovu.
Pokud vám spadne ten samý prohlížeč se zobrazenými diskovými jednotkami, tak
vám znehybní celá Windows a pravděpodobně se nevyhnete restartu.

Pokud se dostáváte do podobné situace často, zkontrolujte si nastavení
internetu. Jděte do menu Start Nastavení Ovládací panely a poklepejte na ikonu
Internet. Jděte na záložku Upřesnit a projděte nastavení až k položce Spouštět
okna prohlížeče v novém procesu. Je-li tato položka zatržena, je každé okno
prohlížeče samostatný proces, neohrožující ostatní procesy běžící ve Windows.
Pokud jej zaškrtnutý nemáte, doporučuji to ihned napravit.3. Nejrychlejší prohlížeč (IE 5.x)

Velmi krátký tip. Chcete-li, aby váš internetový prohlížeč Internet Explorer
nastartoval po poklepání na modré "éčko" co nejrychleji, spouštějte jej s
parametrem nohome. IE pak nebude vůbec hledat ani lokální a ani internetové
stránky a naběhne téměř okamžitě i na pomalejších počítačích.

Pokud chcete takto změnit nastavení trvale, poklepejte pravým tlačítkem na
ikonu IE na vaší pracovní ploše a z kontextového menu vyberte Vlastnosti. Jděte
na záložku Zástupce a do kolonky Cíl připište na konec příkazu parametr
-nohome, tak jak je to na obrázku.

Pokud chcete pustit IE jen takto jednorázově, jděte do menu Start Spustit a do
kolonky vepište příkaz iexplore.exe -nohome.
Tipy pro MS Office

4. Opakování řádků (Excel 97/2000)

Představte si dosti obvyklou situaci, kdy v Excelu pracujete s tabulkou
čítající řádově stovky až tisíce řádku. Záhlaví tabulky, kde je vlastně
kompletní legenda ke každému sloupci, je ale jen na prvním listě. Na
stopadesátém řádku pak marně přemýšlíte o tom, co je vlastně za číslo ve třetím
sloupci.

Tomuto neduhu se dá poměrně snadno čelit pomocí funkce zabudované přímo v
Excelu. Spusťte Excel a jděte do roletového menu Soubor. Zde zvolte položku
Vzhled stránky a pokračujte na záložku List. Tady můžete vybrat řádky odshora a
sloupce zleva, které se mají na každém listu opakovat. Výstup je pak mnohem
přehlednější. Vyberte tedy požadované řádky a sloupce a vše potvrďte.

Ještě maličkost zaznamenal jsem několik dotazů ohledně záhlaví a zápatí v
Excelu, která se nenastavují na stejném místě jako v MS Wordu. Záhlaví a zápatí
nastavíte také v dialogu Vzhled stránky.5. Vkládání symbolů (Word 97/2000)

Další tip se také týká MS Office, tentokráte Wordu. Nedávno jsem narazil na
potřebu psaní řecké abecedy v matematicky zaměřeném textu. MS Word se s tímto
požadavkem vyrovnává překvapivě dobře, hlavně ve své zatím poslední verzi.

Pokud chcete vložit netypický symbol, např. znak Copyright ň, jděte do
roletového menu Vložit a zvolte Symbol. Je vám nabídnuta mapa znaků fontu
Symbol. Pokud na této mapě naleznete požadovaný znak, stačí na něj dvakrát
poklepat a je vložen přímo do textu. Každému znaku také můžete přiřadit vlastní
klávesovou zkratku stačí ho vybrat a zvolit tlačítko Klávesová zkratka.

Několik klávesových zkratek je již některým symbolům přiřazeno od výrobce. Tyto
si můžete prohlédnout na záložce Speciální znaky dialogu Vložit symbol. Pokud
jste vámi požadovaný znak nenašli ani v přednastavených zkratkách, ani v mapě
fontu symbol, můžete si zvolit libovolný jiný řez písma a zkusit ho nalézt tam.
Změna se děje výběrem v kolonce Písmo v horní části dialogu.Easter Eggs

6. Chybička se vloudí (Win 98)

Po velmi dlouhé době si na závěr popišme jedno skoro velikonoční vajíčko.
Nebude to nic věhlasného, ale přece to za zmínku stoji. Microsoft si spatně
prošel Windows 98 a zapomněl v jednom dialogu starý obrázek z Windows 95.

Poklepejte pravým tlačítkem na pracovní plochu a zvolte Nový objekt Zástupce. V
prvním okně průvodce se pozorně podívejte na popisný obrázek na levé straně
dialogu. Je z Windows 95.


Tímto trikem se s vámi dnes rozloučím. Mou snahou bylo předložit vám vyrovnaný
zástup tipů a triků jak pro Windows a Internet Explorer, tak pro MS Office.
Dokonce i na jednu nepřesnost místo zbylo, snad vám to celé k něčemu bylo (asi
náznak rýmu). Příště na shledanou.1 0132/OK o
InterTipy

Internetové tipy, jež máte právě před sebou, se pokusí plynule navázat na
předchozí díl a podívají se trochu dále po českém internetu. Pojďme na ně.


Windows Security
http://security.namodro.cz/

Jak již jméno i URL naznačují, jedná se o český server zaměřený na bezpečnost
Windows. Server Security je součástí informačního portálu Svět Namodro, který
se jako takový věnuje Windows ve všech směrech. Na úvodní stránce narazíte na
aktuality a upozornění na nové bezpečnostní díry. Dále zde naleznete rubriky
W9x, WNT, W2k, IIS (Internet Information Server), MS Exchange, SQL, Internet
Explorer a další. Nechybí ani relevantní odkazy na ostatní operační systémy,
jako jsou UNIX/Linux. Systém Security čerpá články ze společné zásobárny Světa
Namodro, takže je i patřičně rozsáhlý.ce4you
http://www.ce4you.cz/

Ač může anglický název uživatele zmást, jedná se o stránku v češtině. Stránka
se zabývá velmi podrobně Windows CE, tedy Windows určenými pro palmtopy a další
minipočítače. Na úvodní stránce nechybí aktuality (jen tak mimochodem, poslední
zpráva říká něco o hře Quake na PDA, a to už je dost zajímavé samo o sobě). Z
rubrik mohu vyjmenovat Software, Hardware, Bazar, FAQ, diskusní skupiny a mnoho
dalších. V dolní části pak naleznete nejnovější odkazy na software pro váš PDA.
Jste-li vlastníkem nějakého výkonného mrňouse s Windows CE, určitě se na tyto
stránky podívejte.Něco o Windows
http://web.telecom.cz/hrany/

Soukromá stránka v češtině, jejíž autor se zajímá o grafiku, ale také o Windows
jako taková, pro která zde naleznete několik tipů a triků. Stránka je přehledná
a rozhodně doporučuji navštívit i části s Windows zdánlivě nesouvisející a
grafikou zavánějící. Stránka je "rámečkoidní", takže vy, co používáte starší
textové prohlížeče, musíte zatnout zuby.Helium Web
http://stoupa.sh.cvut.cz/~helium/

Další soukromá stránka, věnovaná mimo jiné také Windows. Pro začátečníky je
určen velmi podrobný návod instalace Windows a jejich následné optimalizace
pomocí několika tipů a triků. Na stránkách také naleznete odkazy na užitečné
programy pro Windows, např. seznam alternativních prohlížečů webu, nebo
programy, které stahují stránky pro prohlížení off-line (odpojeni od
internetu). Jelikož se autor na svých stránkách zabývá také automotorismem,
naleznete zde i galerii pozadí pro Windows s tímto tématem.Skácelík on-line
http://skacelik.hyperlink.cz/

Další soukromá stránka, zabývající se výhradně tipy pro Windows. Stránka
používá pro zobrazení rámce, takže textoví surfaři pozor... Naproti tomu je
přehledná a jednotlivé náplně rámců jsou až na výjimky textové. Tipů je opravdu
slušná dávka. Bohužel chybí jakékoliv členění nebo vyhledávací nástroj.Liborovy stránky
http://www.volny.cz/zjevik/

Další z mnoha soukromých stránek v češtině, která se mimo jiné věnuje Windows.
Tato konkrétně z té humornější stránky. Naleznete na ní chybové hlášky Windows,
z nichž některé opravdu stojí za to. Dále je zde hra Bill Doom, kterou nechám
plně na vašem posouzení. Vše vtipně uzavírá sbírka windowsovských vtipů (brr,
to je věta...). Z autorovy další tvorby bych chtěl vyzdvihnout hlavně odkaz na
hodně humorný software (Win kill) a na další vtipy nejen z oblasti MS Windows.
Na závěr jen dodatek. Tato stránka nepatří mezi tzv. "hate Microsoft" stránky.
Není na první pohled vulgární jako některé jiné.NT FAQ
http://freeweb.starweb.cz/ntfaq/

NT často kladené dotazy (Frequently Asked Questions) v češtině. Velmi dobře
zpracovaná stránka vám nabízí spoustu informací o starší verzi Windows NT 4.0 a
o Office 97. Stránka je sice staršího data, ale myslím, že díky slušnému
množství dobře zpracovaných dat to zase není tak na škodu. Office 97 ještě
používá mnoho lidí v kanceláři, a s NT 4 to také ještě není na serverovém poli
tak špatné (ne horší, než už to bylo). Složky NT a Office jsou ještě dále
děleny na NT multimédia, NT systém, NT internet a tipy a triky. Office je zase
logicky členěn na Word, Excel, Outlook a Office jako celek.Windows tipy a triky
http://windows.aktualne.cz/

Úplně nová česká soukromá stránka o Windows 2000 a Windows Me. Celou stránku
trochu kazí neprofesionální vzhled s velkými fonty, které na přehlednosti
nepřidají, nicméně pod každou sekcí se již objevilo pár užitečných informací.
Sekce jsou celkem tři: Windows 2000, Windows Me a Download. V té poslední
najdete odkazy na programy pro Windows, které by vám mohly být užitečné.Windows 2000
http://www.windows2000.cz/

Výborně provedená stránka o Windows 2000 v češtině. Stránka je v současné době
v jakémsi testovacím provozu po reinstalaci systému. Nicméně informace zde
naleznete, hned na úvodní stránce se dozvíte něco o vývoji nové verze Windows
2000 Whistleru, v současné době již přejmenovaného na Windows XP. Stránka se
také věnuje kritickým opravám Windows, nebo všem beta-verzím MS produktů, jako
je i připravovaný Office XP.WindWorld
http://www.key3media.com/winworld/

A jelikož mi právě došla připravená zásoba českých stránek, uchýlím se nouzově
zpět do USA (kde už jsme tři měsíce nebyli). WinWorld je velmi profesionální
stránka, zabývající se vším kolem Windows. Na úvodní stránce najdete informace
o aktivitách Microsoftu či o pořádaných konferencích o Windows za poslední
zhruba dva roky. Nemohu opomenout FAQ, propojení se známým ZDNetem (jehož
součástí je i tato stránka) a další odkazy. Vše samozřejmě v angličtině.

Tak to by dnes bylo vše, příště u podobného nášupu na shledanou.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.