Užitečné tipy & triky pro Windows

Software | 01.06.04

Po dvaašedesáté se opět scházíme u našeho seriálu. A co je nového? Nic mocsvětoborného. Na poli operačních systémů je to jako po žních. Nové aktualizace byly představeny, ale na L...

Po dvaašedesáté se opět scházíme u našeho seriálu. A co je nového? Nic moc
světoborného. Na poli operačních systémů je to jako po žních. Nové aktualizace
byly představeny, ale na Longhorn si ještě notnou dobu počkáme.
Zajímavá je však nejnovější prognóza renomované společnosti IDC, která praví
cosi o dalším poklesu podílu OS od Microsoftu na světovém trhu. Zajímavé je i
to, že tento pokles nebude mít dle IDC za vinu Linux (jak by se někdo mohl
okamžitě domnívat), ale spíše obecně se rozvíjející chytrá zařízení. Je
pravdou, že za deset let možná budeme těžko chápat rozdíl mezi stolním PC a
mobilním telefonem. Chytré ledničky jsou již každodenní realitou. Trh
operačních systémů se nám tak velmi rozšiřuje a samotná existence PC se třeba
přestěhuje do pozadí a bude nahrazena integrovanými domácími systémy bez
zbytečné šedi dnešních počítačových komponent.
Budoucnost je to rozhodně zajímavá a já se moc těším, co všechno budeme mít v
roce 2010 k dispozici na "hraní".
Nyní již k samotným tipům a trikům. Dnes se budeme opět věnovat operačním
systémům Windows 95 a 98, doplníme pár "office triků" a dostane se i na
Velikonoce, které sice už proběhly, ale to nevadí. Přeji příjemné počtení.

Tipy pro Windows

Vylepšete svoje e-maily
(IE 5/6) A na úvod hned něco obsáhlejšího. Obsahem tohoto tipu bude trošku
rozporuplná vlastnost známého e-mailového klienta z balíku Internet Exploreru,
který se nazývá Outlook Express. Nejdříve ale trochu nostalgie.
Před deseti lety byly internetové linky pomalé a uživatelé, kteří měli to
štěstí a byli připojeni na internet, pečlivě vybírali data, která po něm budou
posílat. Elektronická pošta původně sloužila právě pro přenášení textových
zprav bez jakéhokoliv formátování. Tyto zprávy byly bez problémů čitelné v
kterémkoliv e-mailovém klientovi na světě. Žádný problém.
Dnešní stav je podstatně komplikovanější. Jednak existuje mnoho kódování pro
spoustu národních jazyků, druhak jsme zvyklí poštou posílat věci, pro které
vůbec nebyla určena. Změnil se také vzhled zpráv, jež jsou dnes doručovány
často jako stránky HTML. V následujícím textu si ukážeme právě možnosti
nastavení základního vzhledu zprávy. Počítejte ovšem i s nepříjemným faktem, že
někteří příjemci vaši vyšperkovanou poštu ve svém jednodušším a třeba textovém
klientovi neotevřou.
Spusťte Outlook Express (dále jen OE) a jděte do roletového menu Nástroje. Zde
zvolte položku Možnosti. První nastavení, které musíte provést, leží na záložce
Odesílání. Zde v dolní části dialogu zvolte za formát odesílání pošty HTML. Tím
si zpřístupníte použití takzvaných šablon ve svých zprávách. Pro jistotu vše
potvrďte a restartujte OE (tj. uzavřete a opět spusťte).
Jděte opět do menu Nástroje a zvolte Možnosti. Nyní pokračujte na záložku
Psaní. Zde svoji pozornost přesuňte do sekce Šablony zpráv. Pokud byste
nechtěli pro psaní zpráv použít přímo celé šablony, ale třeba jen nadefinovat
základní písmo a jeho velikost, můžete tak učinit v sekci Písmo. Pokud
použijete šablonu, budete definovat písmo přímo v ní. Zaškrtněte pole Pošta pro
aktivaci šablon při psaní nové poštovní zprávy, nebo pole Příspěvky, pokud
používáte diskusní skupiny sítě USENET (ovšem nemyslím si, že by respondenti
této sítě byli nadšeni z vašich obrázkových příspěvků).
Nyní máte dvě možnosti: buď vyberete již hotovou šablonu ze seznamu pomocí
tlačítka Vybrat, nebo vytvoříte šablonu zcela novou pomocí tlačítka Vytvořit
novou. Šablonu můžete také stáhnout z webu Microsoftu.
Vytvoření své vlastní šablony se nemusíte obávat, průvodce vás převede přes
všechna úskalí. Poté, co novou šablonu uložíte pod zvoleným názvem, můžete ji
následně vybrat ze seznamu, kde se objeví jako nová výše popsaným způsobem.
Potvrďte dialog stiskem tlačítka OK, a nyní bude vaše zpráva obohacena o
grafické pozadí a formátovaný text.
Jestliže vám přijdou možnosti průvodce vytváření nové šablony příliš
primitivní, věřte, že je tomu tak z důvodu maximálního zjednodušení. To ale
neznamená, že nemáte jiné alternativy. Šablonu můžete vytvořit i jinak. Jděte
do roletového menu Zpráva a nechte rozbalit menu za položkou Nová zpráva
pomocí... Zde zvolte položku Vybrat šablonu zpráv. Nyní stiskněte tlačítko
Vytvořit novou a přetrpte průvodce. Novou šablonu uložte pod zvolené jméno a
označte ji poté v seznamu. Stiskněte tlačítko Upravit. Otevře se editor WWW
stránek, který je přednastaven ve Windows, zpravidla to bývá MS Word, pokud
nepoužíváte alternativní prohlížeče, jako je Mozilla. V tomto editoru pak máte
naprostou volnost při tvorbě nové šablony a jste omezeni pouze možnostmi
editoru.

Ještě něco pro MS-DOS
(Win 9x) Snad nikoho neurazím, když i v dnešní době uveřejním tip užitečný pro
Příkazový řádek ve Windows, tedy pro MS-DOS. Stále se ještě občas setkám s
uživatelem, který sice pracuje ve Windows, nezřídka ve Windows 95, a přesto
používá například pro programování příkazový řádek DOSu.
Jestliže půjdete do menu Start - Programy a spustíte Příkazový řádek, objeví se
vám takzvaný command prompt neboli výzva k zadání příkazu. Ten standardně
zobrazuje aktuální adresář zakončený znakem >. Například u mne vypadá prompt
takto: c:\windows>.
Toto nastavení promptu je ale poměrně nudné a málokdo ví, že pomocí určitých
přepínačů můžete zobrazit v promptu mnoho dalších užitečných informací, nejen
aktuální adresář. Jak na to?
Nastavení DOSu se provádí příkazem set. Jestliže na příkazovém řádku napíšete
příkaz set, objeví se vám seznam již nastavených voleb. V tomto seznamu najdete
i aktuální nastavení promptu, které vypadá nějak takto: PROMPT=$p$g. Proměnné
hodnoty $p a $g právě definují jednak aktuální adresář a jednak koncový znak >.
Jestliže chcete, aby váš prompt obsahoval například i aktuální čas, stačí na
příkazovém řádku nastavit novou hodnotu proměnné PROMPT takto:
PROMPT=$p$t$g
kde proměnná $t zajistí právě zobrazení času. Další proměnné, které můžete do
promptu přidat, naleznete ve vložené tabulce, která by měla být někde poblíž.
Z tabulky je patrné, že u posledních znaků není až zas tak zřejmé, co se
vlastně stane. Pro vysvětlení poslouží malý příklad na závěr našeho tipu.
Nadefinujte prompt takto a odentrujte:
PROMPT=$q$t$h$h$h$h$h$h$_$p$g
Získáte aktuální čas, a poté se prompt vrátí do původního stavu.

Tipy pro MS Office

Machinace s Adresářem
(Office 2000) Těžko rozhodnout, zda by tento tip měl být součástí rubriky
Windows, nebo Office. Týká se totiž Adresáře, jako součásti Windows, a zároveň
programu Excel. V následujících odstavcích si ukážeme, jak převést informace z
vašeho adresáře do tabulky v Excelu a naopak. Může být totiž velmi užitečné mít
seznam lidí a jejich adres či telefonů přehledně uspořádaný v tabulce, a získat
tak možnost dále jej zpracovávat.
Nejprve se věnujme převodu adresáře do Excelu. Spusťte program Adresář z menu
Start Programy Příslušenství. Zde jděte do roletového menu Soubor a zvolte
položku Exportovat. V této položce zvolte poslední možnost výběru Jiný adresář.
Po této volbě se vám otevře nové dialogové okno, ve kterém vyberte možnost
Textový soubor (hodnoty oddělené středníkem).
Po potvrzení volby budete dotázáni na položky, které se mají exportovat.
Zaškrtejte je dle vašich požadavků a uložte pod libovolným názvem na pevný disk.
Nyní si spusťte Excel a zvolte v roletovém menu Soubor položku Otevřít.
Otevřete vámi uložený exportovaný soubor (možná, že budete muset v kolonce
Soubory typu zvolit Všechny soubory). Nyní se spustí jakýsi průvodce, který vás
povede importem do Excelu. V prvním dialogu jako Typ zdrojových dat vyberte
Oddělovač. Pokračujte na další, kde zvolte jako oddělovací znak středník. V
posledním dialogu budete dotázáni na některé další podrobnosti. Vše potvrďte a
měli byste mít neupravenou tabulku se jmény a vybranými informacemi přímo v
Excelu.
Nyní totéž naopak. Mějme tedy tabulku v Excelu, kterou chceme převést do
adresáře. Tato tabulka musí splňovat pořadí názvu (a obsahu) jednotlivých
sloupců takto za sebou: jméno - příjmení - prostřední jméno - e-mail - ulice
bydliště - město bydliště. Takto zhotovenou tabulku uložte jako CSV neboli text
oddělený středníkem. Opět si vymyslete libovolné jméno.
Nyní spusťte Adresář (postup výše) a v menu Soubor si zvolte položku Importovat
- Jiný adresář. V následujícím dialogu opět vyberte položku Textový soubor
(hodnoty oddělené středníkem) a potvrďte. Nalezněte soubor, do kterého jste
exportovali z Excelu svou tabulku. Znovu potvrďte, případně upravte data podle
přání. Obsah vaší tabulky bude nyní v adresáři.

Kopírujte formát
(Word 2000) Na první pohled trošku nesrozumitelný název následujícího tipu a
triku je velmi užitečnou funkcí textového editoru Word. Mnoho lidí ani netuší,
co na té liště s nástroji má za zázraky, ostatní možná už vědí, o čem bude nyní
řeč.
Představte si situaci, kdy vložíte do dokumentu (nebo jej sami napíšete) prostý
neformátovaný text a začnete jej upravovat. Aplikujete styly, odstavce atd.
Poté začnete formátovat části textu, na které sice používáte shodné nastavení,
ale které nezapadají do žádných větších formátových bloků, nýbrž jsou zcela
neuspořádaně rozházeny v textu.
Pak máte několik možností, jak postupovat. První a nejhorší možností, troufám
si ale tvrdit, že možná i nejpoužívanější, je prosté označování textu a
nastavování formátu (například tučné písmo). To je však velmi zdlouhavé,
zvláště provádíte-li s textem více než jednu prostou úpravu. Druhou možností je
použití tlačítka na nástrojové liště, které se nazývá Kopírovat formát a jehož
ikona připomíná plochý štětec. Toto tlačítko stisknete a tím aplikujete
předchozí formát z jednoho místa dokumentu na druhé.
Poslední a nejlepší možností je poklepat na ikonu plochého štětce dvakrát tak,
aby zůstala stisknuta. Poté se vám kurzor promění na stejný plochý štětec, a
platí pravidlo, co přejedete tímto štětcem, to se automaticky zformátuje jako
původní kousek textu (například ztuční). Je to rychlé, jednoduché a praktické.
"Přilepení" tlačítka zrušíte buď jeho opětovným stiskem, nebo stiskem klávesy
Esc.

Vodotisk
(Word 2000) Je všeobecně známo, že Word není zrovna profesionální nástroj na
tvorbu dokumentů, nicméně už jsme si na mnoha tipech ukázali, jak se dobrat
požadovaného cíle, i když někdy poněkud krkolomně. Možnosti, o kterých se
dočtete níže, jsou však Wordu vlastní, jen je málo uživatelů využívá, nebo o
nich přímo neví.
Každý z nás asi ví, co je to vodotisk. Každý z nás ho alespoň jednou viděl, a
to na základní škole na svém vysvědčení (někteří i vícekrát). Takový vodotisk
lze ve Wordu celkem bez problémů vyrobit a my si nyní ukážeme, jak na to.
Spusťte Word. Jděte do roletového menu Zobrazit a zvolte Záhlaví a zápatí.
Objeví se vám panel s nástroji. Vyhledejte ikonu s názvem Zobrazit či skrýt
text dokumentu. Tuto ikonu stiskněte a uzavřete panel.
Nyní jděte do roletového menu Vložit a zvolte Obrázek, patrně budete vkládat
obrázek ze souboru. Nebo samozřejmě můžete použít připravený klipart. Upravte
obrázek, zejména jeho rozměry tak, jak je chcete na stránce mít. Poté
poklepejte na obrázek pravým tlačítkem a v kontextovém menu zvolte položku
Formát obrázku. V dialogu nastavení jděte nejprve na záložku Pozice a zvolte
jako styl obtékání Za textem. Poté klikněte na tlačítko Upřesnit a
zkontrolujte, že je skutečně aktivní styl Za textem a ostatní volby nejsou
vysvícené. Poté jděte na záložku Obrázek do sekce Ovládání obrázku. A v kolonce
Barva vyberte Vodoznak. Vše potvrďte.
Nyní již zbývá vložit do dokumentu text, který by se měl krásně rozprostřít
přes obrázek. Pokud odsune obrázek dolů pod text, zkontrolujte opět obtékání
obrázku tak, jak bylo popsáno výše. Word se totiž někdy snaží přemýšlet trochu
více za vás (resp. velmi často).
Obdobně lze vyrobit vodotisk i v novějších verzích MS Office, ovšem postup se
nepatrně liší změnou umístění příslušných dialogů.

Easter Eggs

Autoři v ACDSee 4
Dnešní rubriku velikonočních vajec začneme velmi jednoduchým trikem, který je
součástí čtvrté verze populárního prohlížeče ACDSee nainstalovaného společně s
programem FotoCanvas.
Spusťte ACDSee a potom FotoCanvas. Jděte do roletového menu Nápověda a zvolte O
programu... Klikněte na logo ACDSee levým tlačítkem myši a sledujte okénko,
které vyskočí. Toť vše, ale je to hezké.

Skřeky v Adobe Acrobatu 4
Pokud máte možnost spustit někde plnou verzi Adobe Acrobatu 4, rozhodně
vyzkoušejte toto velikonoční vajíčko. Stojí za to.
Spusťte Adobe Acrobat a jděte do roletového menu Nápověda. Zde zvolte položku O
zásuvných modulech (about plug-ins) a vyberte Adobe annotations. Stiskněte
klávesu Ctrl a držte ji. Zároveň poklepejte levým tlačítkem myši na Info
(credits). Pro tento trik je dobré mít funkční zvukovou kartu a hlasitost na
vyšší úrovni, efekt je pak dokonalejší. Zkuste výše uvedené i s jinými
instalovanými plug-iny v Adobe Acrobatu. Někdy to funguje i s kombinací kláves
Ctrl+Shift.

Vývojářský tým v CorelDRAW 9
Opět velmi snadný trik, generující pěkný přehled lidí pracujících na CorelDraw
9. Spusťte CorelDraw a jděte do menu Nápověda. Zde zvolte položku O aplikaci
Corel... V dialogu, který se objeví, poklepejte levým tlačítkem myši na horní
část devítky, jež je součástí názvu CorelDraw 9. Vše a hezké.

PowerPoint 2000
Na závěr jen jedno jednoduché velikonoční vajíčko, o kterém jsme se ještě
nezmiňovali. Opět se jedná o docela pěkně a ve 3D provedený seznam autorů této
aplikace.
Spusťte PowerPoint ve verzi 2000, zvolte prázdnou prezentaci a vyberte
kteroukoliv šablonu. Poté jděte do roletového menu Nápověda a zvolte O aplikaci
Microsoft PowerPoint. Nyní stiskněte dohromady klávesy levý Ctrl, levý Alt a
levý Shift a dvakrát poklepejte na ikonu PowerPointu v levém horním rohu.
Zbytek uvidíte sami.
Tímto se dnes rozloučíme. Za měsíc opět na shledanou.

Intertipy
Dnešní úvodník se nese v duchu významného zlevnění ADSL na jedné straně a
zhoršení vytáčeného "téměř paušálu" od GTS na straně druhé. V prvním případě se
konečně dočkáme levnějšího ADSL, které přijde při základní rychlosti s datovým
omezením na cca 700 korun. To už je velmi zajímavá cena pro uživatele
nestahovače, kterým daný limit postačuje. Nicméně zde stále přetrvává problém s
rozšířením lokací pro ADSL. Těch je stále velmi málo.
Před pár měsíci někteří uživatelé odkázaní na telefonní linku jako jediný
prostředek pro připojení jásali nad paušálem na vytáčené lince, u GTS dokonce
bez časových limitů. Bohužel i tato firma od května zavede hodinové limity,
čímž dostává paušál jako takový na frak a mění se opět na klasický princip
předplacených hodin pro připojení, byť za výhodnou cenu.
Těšme se na lepší ADSL, které by se stále vzrůstající rychlostí (s agregací)
mohlo být prostředkem, jenž dostane internet do mnoha domácností naší republiky.

Tek-Tips
http://www.tek-tips.com
Tato stránka v anglickém jazyce není tou typickou plnou tipů a triků, nicméně
obsahuje obrovské množství rad a návodů, které lze také za tipy a triky
považovat. Jedná se totiž o stránku s velkým sortimentem internetových
diskusních listů z nejrůznějších počítačových oborů.
Fóra jsou rozdělena do několika kategorií. V první najdete všechny operační
systémy Windows. Ve druhé potom programovací jazyky jako je Java, Javascript,
VBS, ASP a další. Samostatný oddíl okupují aplikace z balíku MS Office. Tyto
softwarové kategorie doplňují diskusní fóra z oblasti hardwaru a PC světa
obecně. Fóra jsou zpracovaná velmi přehledně za použití ilustrační grafiky. Na
stránce nechybí nezbytný vyhledávač.

OOoDocs
http://www.ooodocs.org
OOoDocs neboli Open Office Org Docs jsou stránky s kompletním přehledem
informačních zdrojů známého alternativního kancelářského balíku. Stránky jsou
velmi profesionálně provedeny, přesně v modrobílém stylu této aplikace od firmy
Sun.
Najdete zde seznam diskusních skupin, seznam FAQ (Frequently asked questions)
nebo třeba seznam dokumentů how-to, které jsou pro tento balík k dispozici.
Hned na úvodní stránce najdete další odkazy, mimo jiné i na tipy a triky pro
OpenOffice.org. Ty jsou tak trochu tematicky rozdělené, ale toto rozdělení není
dle mého názoru příliš přehledné. Tento nedostatek ovšem alespoň částečně řeší
přítomnost vyhledávacího enginu.
Na stránkách dále nechybí odkazy na software ani samotný kancelářský balík a
zajímavá anketa. Vše anglicky.

OpenOffice FAQ
http://www.bytebot.net/openoffice/faq.html
Další výborná stránka s pomocí pro uživatele OpenOffice.org. Najdete zde
typickou stránku s dotazy uživatelů, kompletně provedenou v textu bez použití
grafiky, můžete tedy vesele studovat i na textových prohlížečích v
alternativních operačních systémech.
Stránka je zpracována do jednoho jediného souboru, který není problém
archivovat pro off-line prohlížení. Na začátku je k dispozici hypertextový
obsah dokumentu, kde najdete vždy několik článků ke každé aplikaci, která je
součástí tohoto kancelářského balíku. Stránka již nenabízí vůbec nic dalšího,
ale i tak stojí za přečtení, pokud umíte anglicky.

Makra pro OOO
http://www.ooomacros.org
A máme zde další podpůrnou stránku pro tento výše dostatečně popsaný balík
programů. Tentokrát se jedná o soubor maker pro jednotlivé aplikace OOo,
zejména však (a logicky) pro Writer a Calc. Makra jsou rozdělena do dvou
základních kategorií, pro domácí uživatele a pro vývojáře. Po výběru kategorie
se dostanete přímo na seznam maker, z nichž každé má u sebe krátkou anotaci.
Vše je řešeno za použití čistého textu bez zbytečné grafiky, takže si tyto
stránky opět prohlédnete i v textových browserech. Na stránkách dále najdete už
jen odkazy na další stránky s podobným zaměřením. Než začnete v Calcu tvořit
makro, tyto stránky určitě navštivte. Vše v angličtině.

OO Extras
http://ooextras.sourceforge.net
OO Extras jsou projektem, který se snaží seskupit dohromady výtvory
jednotlivých autorů pro OpenOffice. Na ryze textových stránkách s minimem
grafiky najdete soubor všech možných doplňků pro OOo. Na začátku je vhodné
vybrat váš domovský jazyk, a to ne z důvodů textů psaných v mateřštině, ale z
důvodu existence maker a šablon specifických pro tu kterou národnost a zemi.
Pod odkazem Czech tak najdete například šablony pro Calc, vhodné pro vaše
domácí účetnictví, a mnoho dalšího. Pro češtinu bohužel mnoho šablon k
dispozici není, ovšem i vy sami můžete do této kolekce přispět vlastními
výtvory. Vše v angličtině, byť s českými šablonami.

Uncle Jim
http://jdstiles.com/tips/index.html
Plynule a zcela bez zábran se přemístíme od OOO k naší staré známé Office od
Microsoftu. Na výše uvedeném odkazu najdete graficky nevýraznou stránku s tipy
pro trošku starší, ale stále hojně v českých luzích a hájích používanou verzi
MS Office 2000.
Tipy jsou na této stránce rozděleny do dvou sloupců, z nichž jeden se věnuje
Office 2000 a druhý samostatně Outlooku 2000. Jednotlivé tipy jsou zpracovány
převážně textovou formou, takže obrázků si tu neužijete. Vše je součástí jediné
stránky, tudíž více než vhodné pro prohlížení off-line. Anglicky.

Tipy od Lindy
http://newbieclub.com/officetips/?buntah
Velmi povedená stránka "od Lindy" s tipy pro MS Office. Linda přímo nerozlišuje
verze Office, ale obyčejně se jedná o dnes asi nejrozšířenější Office 2000.
Stránky jsou po grafické stránce velmi dobře zvládnuté a přehledné. Ihned na
úvodní stránce máte k dispozici seznam jednotlivých tipů pro MS Office. Všechny
tipy jsou velmi pěkně provedeny a doplněny ilustračními obrázky. Doporučuji
nahlédnout na další stránky takzvaného "klubu nováčků". Vše anglicky.

Tímto odkazem se dnes rozloučíme. Věnovali jsme se pouze kancelářským balíkům,
proto se příště opět zaměříme více na operační systém Windows jako takový.
Přeji rychlé internetové připojení a příště na shledanou.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.