Užitečné tipy & triky pro Windows

Software | 01.03.04

Ačkoliv mi fyzická práce z principu nevadí, přesto jsem s radostí opustil nachvíli rekonstrukci svého nového příbytku, abych vám alespoň trochu pomohl s rekonstrukcí vašich Windows a ...

Ačkoliv mi fyzická práce z principu nevadí, přesto jsem s radostí opustil na
chvíli rekonstrukci svého nového příbytku, abych vám alespoň trochu pomohl s
rekonstrukcí vašich Windows a také sepsal nezbytný úvodník.
V minulém roce se na poli operačních systémů neudálo nic extra významného.
Odborná i laická veřejnost s uspokojením konstatovala, že poslední verze
desktopových Windows (XP) se docela povedla a Microsoftu se podařilo spojit
multimediální podporu se stabilitou bývalé řady NT. Dočkali jsme se také nové
verze nejznámějšího kancelářského balíku, která s sebou ale přinesla pouze
změny nepříliš podstatné pro standardního uživatele.
Někdy za dva roky bychom se měli dočkat nových Windows s pracovním názvem
Longhorn, která pravděpodobně dále přiblíží dnešní rozsáhlé možnosti počítačů i
těm největším začátečníkům. Plánuje se konečně i ovládání hlasem, jež bylo
dosud (s výjimkou OS/2) realizováno pouze externími programy a utilitkami.
Stále častěji se na desktopech dostává do popředí zájmu Linux. Výrobci hardwaru
začínají standardně dodávat své firemní ovladače, dokonce i "velký" Intel se
rozhodl vytvořit linuxové ovladače pro mobilní čipovou sadu Centrino. Ať se
názory na Linux liší od člověka k člověku, konkurence na poli operačních
systémů jim určitě neuškodí (jak některé jazyky tvrdí) a pro uživatele bude
vždy pouze přínosem.
Dnešní tipy a triky obsahují opět něco z Windows i s MS Office. V tomto dílu je
to zhruba padesát na padesát. Přeji příjemné počtení.

Tipy pro Windows

Vlastní DNS
(Win 95/98) Jelikož se asi většina běžných uživatelů nikdy s pojmem DNS
nesetkala, pokusím se nejprve o malé vysvětlení. Zkratka DNS (Domain Name
System) vznikla hlavně proto, aby nám nevědomým uživatelům usnadnila život.
Možná je vám známo, že každý počítač v síti internet vlastní jedinečnou
číselnou adresu, takzvanou adresu IP (Internet Protocol). Ta se skládá ze čtyř
částí, které přesně určují začlenění toho konkrétního počítače ve velmi
komplikovaném stromu internetu. Typicky může IP adresa vypadat nějak takto:
192.168.100.11. Na první pohled vidíte, že je toto označení sice přesné, ale
pro laika naprosto anonymní a nic neříkající. Proto vzniklo DNS, které umožňuje
této číselné adrese přiřadit v podstatě jakékoliv jméno (doménu), jež je pro
běžného uživatele podstatně srozumitelnější.
Na internetu pak existují servery DNS, jež si pravidelně vyměňují informace o
tom, kterým číselným adresám jsou přiřazeny odpovídající adresy jmenné. Vy
potom do internetového prohlížeče napíšete prosté www.pcworld.cz, ale váš
nejbližší DNS server toto jméno okamžitě převede na 195.144.101.45, tak aby
data věděla, kam mají po síti utíkat.
Nyní k samotnému tipu. Jak bylo naznačeno výše, po zadání jmenné adresy do
prohlížeče musí být tato převedena na číselnou, aby prohlížeč věděl, od jakého
počítače na internetu si má stránky vyžádat. DNS server pro vás potom obvykle
zajišťuje váš poskytovatel internetu.
Při každém překladu jmenné adresy na číselnou je ale potřeba kontaktovat právě
nejbližší DNS server (na internetu), což znamená zpomalení a zbytečné zatížení
vaší třeba ne zrovna rychlé modemové linky. Tyto dotazy jsou navíc poměrně
časté. Jestliže si chcete trochu pomoci, můžete vašim Windows dát seznam
nejnavštěvovanějších WWW serverů i s jejich číselnými adresami, a pokud potom
tyto servery navštívíte, nebude nutné obtěžovat s dotazy DNS na internetu, ale
Windows si zjistí číselnou adresu z vlastních zdrojů..
Vše se odehrává v nenápadném souboru hosts.sam, který můžete nalézt ve složce
Windows. Přípona sam znamená sample, jedná se tedy o ukázkový soubor. Jestliže
odmažete v jeho názvu příponu sam, stane se aktivním a Windows jej začnou
prohledávat dříve, než požádají o překlad adres nejbližší DNS. Do tohoto
souboru se tedy vyplatí vypsat číselné a odpovídající jmenné adresy
nejpoužívanějších serverů na internetu, a tak tento překlad o řád urychlit. Náš
soubor c:\windows\hosts by mohl vypadat takto:
127.0.0.1localhost
195.144.101.45www.pcworld.cz
První adresa definuje číslo vašeho lokálního rozhraní, které má každý počítač.
Druhá pak číslo serveru www.pcworld.cz, jež jsme uvedli už výše. Takto můžete
do souboru hosts přidat libovolný počet serverů na internetu, ale i ve vaší
lokální síti, což může často vyřešit známý problém s "viděním/neviděním se v
okolních počítačích".
Není od věci si na závěr ukázat, jak zjistit číselnou adresu libovolného WWW
serveru na internetu, tak abyste ji případně mohli dopsat do výše uvedeného
souboru. Jděte do menu Start Programy Příslušenství a spusťte Příkazový řádek.
Do něj napište například příkaz
ping www.pcworld.cz
a obdržíte mimo jiné i číselnou adresu tohoto serveru, kterou jsme zde již
zmiňovali. Při tomto testu musíte být samozřejmě připojeni na internet.

Máte málo fontů?
(Win 98/Me) Následující tip je určen pouze pro uživatele Windows 98 a Windows
ME, kteří trpí nedostatkem standardních řezů písma (takzvaných fontů). Jestliže
nainstalujete jednu z těchto verzí Windows na váš počítač, dostane se vám také
standardní nabídky písem, jež potom můžete použít například při tvorbě
dokumentů v MS Wordu. Pokud koupíte počítač s již předinstalovaným systémem,
není situace o mnoho lepší.
Přitom jsou na instalačním CD další fonty, které se standardně nepoužívají. V
následujícím tipu si ukážeme, jak je z instalačního CD dostat a aktivovat ve
vašich Windows.
Vložte do CD-ROM mechaniky instalační CD vašich Windows a jděte do menu Start
Spustit. Zde vepište následující příkaz podle verze Windows, kterou používáte.
Pro Windows ME napište (za předpokladu, že písmeno vaší CD-ROM mechaniky je D a
fonty budeme instalovat na disk C):
extract /A /L C:\Novefonty D:\Win9X\Base2.Cab *.ttf
Pro Windows 98 napište tento příkaz:
extract /A /L C:\Novefonty D:\Win98\Base4.Cab *.ttf
Oba příklady se od sebe liší pouze umístěním instalačních souborů na CD. Po
potvrzení program extract vyextrahuje písma z uvedených balíčků (cabinet
files). Ta se uloží do adresáře c:\Novefonty.
V případě Windows 98 zde po dokončení naleznete 49 fontů, přitom při standardní
instalaci vám Windows nainstalují pouze 33 z nich.
Nyní ještě musíme přidat samotné fonty do Windows tak, aby se vám objevily v
nabídkách písem v jednotlivých aplikacích. Windows mají fonty uložené ve
skrytém adresáři c:\windows\fonts. Jděte do menu Start Nastavení Ovládací
panely a poklepejte na ikonu Písma. Zde uvidíte seznam již nainstalovaných
fontů. Pokud na vybraný z nich poklepete, zobrazí se vám konkrétní vzhled písma
a informace o něm. Přidání nových fontů provedete takto. V roletovém menu
Soubor zvolte Nainstalovat nové písmo a v následném dialogu vyberte adresář
c:\Novefonty. Po načtení písem z tohoto adresáře vyberte v seznamu ta, která
chcete nainstalovat, a vše potvrďte. Abyste mohli po úspěšném přidání smazat
složku Novefonty z vašeho pevného disku, zaškrtněte políčko Kopírovat písma do
složky písem. Windows si potom vezmou potřebné soubory a uloží si je do
vlastního adresáře s fonty. Na závěr s klidným svědomím výše uvedenou složku
smažte. Nová písma jsou ihned připravena k použití.

Tiskněte WWW stránky úsporněji
(IE 5/6) S novými verzemi přináší Internet Explorer i nové funkce a možnosti
konfigurace. Vzpomeňme ještě na časy krkolomného ukládání stránek pro pozdější
off-line prohlížení. Tyto problémy jsou dnes až na výjimky vyřešeny. Velmi
vylepšen byl i tiskový subsystém IE, který měl zpočátku s tiskem složitějších
WWW stránek obrovské problémy. Dnes lze již mnoho věcí navolit, a celý tisk tak
více přizpůsobit svým požadavkům.
Vše podstatné se nastavuje v dialogovém okně Tisk, které vyvoláte z roletového
menu Soubor. Zde toho ještě moc nenastavíte a v dialogu Vzhled stránky je to
jen o málo lepší. Bohužel jistou věc nenajdete nikde. Jde o tisk pozadí na
stránce. Dnešní webové stránky jsou velmi barevné, někdy je pozadí tmavé a při
tisku na černobílé a jehličkové tiskárně nebudete s výstupem rozhodně spokojeni.
Proto je výhodnější pozadí a barevné obrázky netisknout. Jděte do roletového
menu Nástroje a zvolte Možnosti Internetu. Zde jděte až na poslední záložku
Upřesnit a v seznamu voleb se přesuňte do sekce Tisk. Tady najdete jedinou,
zato podstatnou volbu Tisknout barvy a obrázky na pozadí. Tuto volbu odškrtněte
a ušetříte si jak barvu, tak jehličky, popřípadě toner a navíc budou vaše tisky
přehlednější.

Tipy pro MS Office

Jeden dokument, více oken
(Word 2000/XP) Již v jednom z dřívějších dílů jsme popisovali způsob, jak si
ulehčit práci s více dokumenty v jednom okně programu Word pomocí uspořádání
těchto dokumentů na pracovní ploše. Dnes se podíváme na něco obdobného, ale
bude se jednat pouze o práci s jedním dokumentem.
Jako příklad, kdy využijete níže popsaný postup, se jeví práce na velmi dlouhém
dokumentu. Potom polovinu vašeho času zabere neustálé přejíždění z jednoho
konce na druhý, buď pomocí postranní lišty, nebo rychleji pomocí kláves
PageUp/Down, Home a End. V tomto případě je výhodnější otevřít dokument jakoby
vícekrát pomocí roletového menu Okno a volby Nové okno.
Ale popořádku. Spusťte Word a otevřete libovolný dokument. Poté jděte do
roletového menu Okno a zvolte položku Nové okno. Tentýž dokument se otevře
znovu a překryje původně otevřený. Jděte opět do menu Okno a zvolte možnost
Rozdělit. Kurzor myši se promění v čáru, kterou vyznačíte předěl mezi dvěma
budoucími okny. Po potvrzení uvidíte obě otevřená okna se stejným dokumentem na
jedné obrazovce, rozdělená tak, jak jste určili. Nyní můžete v každém okně
editovat jinou část vašeho dokumentu s tím, že fakticky editujete pouze jeden
dokument, změna provedená v dolním okně se ihned projeví i v tom horním.
Na závěr zbývá upozornit na poslední možnost roletového menu Okno, a to položku
Uspořádat. Její smysl plyne z jejího jména. Získáte zde lépe rozložení dvou a
více oken Wordu na pracovní ploše Windows (nikoliv v rámci jednoho Wordu).

Tabulka ve Wordu
(Word 2000) Jsou zhruba tři způsoby, jak vložit tabulku do dokumentu MS Wordu.
Prvním je vložení obrázku s již hotovou tabulkou (tj. řešení k ničemu, vzhledem
k nemožnosti další editace), druhým je vložení tabulky vyhotovené v některém z
tabulkových kalkulátorů a třetím je možnost vytvoření tabulky přímo pomocí
jednoduchého editoru, který je součástí MS Wordu. V tomto tipu si ale nebudeme
popisovat způsob návrhu tabulky v dokumentu Wordu, zaměříme se pouze na dvě
užitečné funkce, o něž možná někteří z vás ještě nezavadili.
Jestliže vyhotovíte ve Wordu tabulku, patrně se vám rozjede přes celou šíři
stránky. To lze samozřejmě upravit prostým potažením jednotlivých čar, ale
stále nelze napsat kolem tabulky žádný text. Stejně jako u vložené grafiky je
nutné nastavit tabulce způsob obtékání. Pokud již máte tabulku hotovu, v
roletovém menu Tabulka můžete zvolit položku Vlastnosti tabulky. V tomto
dialogu ihned na první záložce volíte nejen způsob zarovnání, ale také typ
obtékání. Po potvrzení se tabulka umístí správně do textu. Pro upravení
velikosti okrajů použijte tlačítko Možnosti, umístěné na té samé záložce.
Jestliže vaše tabulka přesahuje rozměrem přes několik stran dokumentu, možná
uvítáte další užitečnou volbu v dialogu Vlastnosti tabulky. Na záložce Řádek
lze zvolit opakování vybraného řádku (typicky názvu jednotlivých sloupců) na
počátku každé nové stránky, na kterou zasahuje vaše tabulka. Tím výrazně
přispějete k její přehlednosti. Stačí zaškrtnout volbu Opakovat jako řádek
záhlaví. Nejlépe je vybrat konkrétní řádek ještě před vstupem do dialogu
Vlastnosti tabulky. Pokud jste na to zapomněli, můžete provést alespoň částečně
výběr řádku pomocí tlačítek Předchozí řádek, Následující řádek na záložce Řádek.
Tímto tipem se dnes rozloučíme, za měsíc u šedesátého dílu našeho seriálu opět
na shledanou.

Intertipy
Je po vánočních prázdninách a všichni už jistě naplno žijeme novým rokem 2004.
V době, kdy budete číst tento článek, už možná nebude ani sníh a jaro se pomalu
začne hlásit o slovo. Kromě přírody kolem nás by pomalu měly začít rozmrzat i
vztahy okolo českého internetu.
Chystá se prodej Českého Telecomu, který jistě ozdraví náš telekomunikační trh.
Oba starší mobilní operátoři o sobě před Vánoci také dali vědět a nabízejí
neomezené datové připojení za velmi rozumnou cenu. GPRS je sice poměrně pomalé,
nicméně oproti stále propagovanému domácímu ISDN je to "neomezená" bomba. Snad
se i poslední nejmladší mobilní operátor blýskne nabídkou datových služeb
podobného ražení jako konkurence.
Pro ty ostatní zůstává k dispozici stále se rozmáhající Wi-Fi a také kabelové
televize, které vidí v internetu svoji budoucnost, a to je jen dobře.
Dnešní internetové tipy přinesou opět několik zajímavých odkazů ze světa
Windows a aplikací pro ně. Nastartujme prohlížeče a...

Internetové tipy
http://www.internet-tipy.cz
Začneme na domácí stránce, kde nenajdete tipy takové, na jaké jste v odkazech
tohoto seriálu běžně zvyklí. Stránka je totiž jakýmsi portálem, jehož autoři
shromažďují užitečné a zajímavé odkazy.
Po levé straně máte k dispozici menu s přehledem oblastí lidského zájmu. Po
výběru oblasti, např. Auto-Moto, se dostanete na seznam internetových stránek s
odpovídající náplní, kde každá položka seznamu obsahuje stručnou a výstižnou
anotaci daného serveru. Vše je velmi přehledné a vždy se dostanete ke kýženému
cíli. Například sekce Download obsahuje dobře popsaný seznam serverů se
softwarem pro okamžité stažení.

Internet pro děti
http://www.alik.cz
Další povedená stránka z českých luhů a hájů. Tentokrát určená výhradně dětem.
Pro náš seriál je zajímavá její sekce Tipů, kterou najdete pod stejnojmenným
tlačítkem v horní části stránky.
Tipy jsou rozděleny do několika oblastí. Například pod odkazem Hračky najdete
mnoho informací o nově vytvořených a prodávaných hračkách různých firem. Další
povedenou oblastí jsou Časopisy s podobným obsahem. Samotné tipy se sice
počítačů moc netýkají, ale fakt, že je děti prohlížejí na internetu, tj.
pravděpodobně přes PC, je postačující pro zařazení do našeho seriálu.

Jak na Web
http://www.jaknaweb.com/tipy_no.php
Konec legrace, přejděme k vážnějším odkazům, kterými se budeme v dnešním dílu
tipů na zajímavé webové stránky zabývat. Jsou to tipy pro internet, zejména
však pro tvorbu WWW stránek.
První takovou stránkou je server Jak na Web. Ihned v úvodu se dostanete (na
výše uvedeném odkazu) na seznam tipů a triků pro tvorbu internetových stránek.
Tipy jsou sice netříděné, ale zato je jich opravdu hodně. Jednotlivé odkazy
jsou zpracovány přehledně, za občasného použití ilustrační grafiky.
V levé části stránky je pak všudypřítomné menu, obsahující dlouhý seznam
programovacích jazyků a technologií používaných při tvorbě WWW stránek. Pod
každou položkou je další dělení obsahující tutoriály, software, návody a
podobně.
Mezi další služby patří kniha návštěv, možnost přihlášení se do diskusního fóra
a kontakt na autora. Hezky česky.

Webmaster Help
http://www.web2000.webpark.cz
Jak již sám název této graficky velmi zdařile zelené stránky napovídá, najdou
zde odpovědi na své otázky hlavně budoucí tvůrci a správci WWW stránek.
Hned na úvodní stránce najdou budoucí tvůrci něco velmi cenného. A to pojednání
o tom, jak stránky navrhovat tak, aby byly pro budoucí uživatele co možná
nejčtivější, a tím pádem nejnavštěvovanější. Po přečtení těchto rad se můžete
obrátit směrem k menu v levé části stránky.
Zde opět najdete seznam odpovídající programovacím jazykům používaným na WWW.
Pod jednotlivými odkazy se pak skrývá přehledný popis problému, doplněný
příklady. Stránka nabízí zasílání novinek na váš e-mail.

Jak psát Web
http://www.jakpsatweb.cz
I přes zřejmou podobnost v názvu si prosím tuto stránku nepleťte s odkazem
uvedeným výše, i když je obsahově samozřejmě podobná.
Ihned v úvodu jste zavaleni rozsáhlou nabídkou s návody na výrobu WWW stránek.
V horní části pak najdete čtyři základní záložky, které se zvlášť věnují
jednotlivým oblastem. Jednotlivé záložky pod sebou obsahují rozsáhlé stránky,
pokaždé v určité barvě, ve kterých se poté pohybujete pomocí menu v levé části.
Nabídka je opravdu bohatá. Texty jsou přehledné a dobře čitelné. Stránka
obsahuje i v tomto případě nezbytný vyhledávač. Česky.

WebTip
http://www.webtip.cz
Další povedená stránka, věnující se kompletní tvorbě WWW od počátečního návrhu
až po realizaci pomocí některé z mnoha technologií a jazyků. Stránka je podobně
jako v jednom z předchozích případů rozdělena do čtyř základních sekcí:
Software, Technologie, Design a Služby, které jsou barevně odlišeny.
V sekci Software (zelená) najdete popisy, informace a tipy pro práci s různými
jednoduchými i pokročilými editory pro tvorbu internetových stránek.
Technologie se zase komplexně věnuje programovacím jazykům a skriptování. V
Designu si počtete o pravidlech pro navrhování stránek, včetně nezbytných
typografických pouček. No a ve Službách najdete možnost přihlášení se do
diskusního fóra, nebo třeba adresář firem .
Stránka nabízí zasílání novinek elektronickou poštou a obsahuje nezbytný
vyhledávací nástroj. Hezky česky.

Webový Guru
http://www.webguru.cz
Výborně provedená stránka, určená pro tvůrce webů v PHP. Webguru obsahuje
hlavně mnoho článků a tipů pro vytváření stránek v jazyce PHP. Obsahuje také
mnoho užitečných odkazů jak na stránky s podobným zaměřením, tak na užitečný
software. K dispozici máte i možnost přihlášení do diskusních skupin, novinky
je možné si nechat zasílat na e-mailovou adresu. Server obsahuje nezbytný
vyhledávač a mnoho dalšího. Pro tvůrce PHP stránek téměř povinnost. Česky.

Java Skript Library
http://java.tatousek.cz
Neboli knihovna javovských aplikací a skriptů. Stránka působí na první pohled
jako jakýsi portál pro programátory v jazyce Java. Najdete zde osm základních
odkazů, z nichž stojí za zmínku Archiv skriptů, Diskusní fóra či E-mail
konference.
Pod těmito odkazy pak najdete přesně to, co byste tam najít chtěli, například v
archivu skriptů se vám objeví dlouhá tabulka se skripty, které můžete ihned
stáhnout. Diskusní fóra zase obsahují nabídku diskusních skupin o Javě.
Jednotlivé sekce obsahují své vlastní prohledávače, takže se v množství
informací neztratíte. Na stránky je možné přidávat i vlastní skripty. Vše v
češtině.
Tímto odkazem se pro tento měsíc rozloučíme. Příště se těším opět na shledanou.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.