Užitečné tipy & triky pro Windows

Software | 01.01.03

Zatímco minulý měsíc jsem se v úvodníku zaobíral začínající zimou, v tomdnešním už mohu jen suše konstatovat, že zima už je a asi nějaký čas bude. Dnes ráno jsem dokonce viděl ...

Zatímco minulý měsíc jsem se v úvodníku zaobíral začínající zimou, v tom
dnešním už mohu jen suše konstatovat, že zima už je a asi nějaký čas bude. Dnes
ráno jsem dokonce viděl auta s čepicemi sněhu sjíždějící pravděpodobně z
okolních "hor".

Za uplynulý měsíc se toho v IT branži příliš mnoho nestalo. Snad jen neustálé
diskuse kolem licencování Windows XP a jejich následovníků rozvířily nudné vody
internetu. Mnohem zajímavější je situace na trhu telekomunikací, ale tento fakt
jsem již zmínil tam, kde je pro něj vyhrazené místo. V úvodníku vloženého
článku internetových tipů.

Jak jsem již zmiňoval mnohokrát, psaní úvodníků je sice zábava, ale vyžaduje to
jistou intelektuální pohodu, která posledních pár dní uniká. Nový přírůstek v
rodině prostě o sobě dává vědět každou minutu. Dnešní tipy budou standardního
ražení, přeji příjemné počtení.Tipy pro Windows

Instalujte optimálně

(Win 95/98/Me) Instalaci verzí Windows uvedených v závorce za názvem tohoto
tipu jsme se již párkrát zabývali. Konkrétně jsme se věnovali několika
přepínačům, které umožnily přeskočit některé instalační procedury a omezit tak
neúspěchy při instalaci na minimum. V následujícím tipů si ukážeme kompletnější
popis všech přepínačů zase z jiné strany. Užitečný vám bude hlavně ve
speciálních případech, kdy opravdu potřebujete instalovat to, co chcete, a kam
to chcete. Naopak pro obyčejného uživatele může být tento seznam inspirací k
dalším experimentům s Windows, stále je co objevovat.

Všechny následující přepínače se samozřejmě aplikují s programem setup.exe,
jenž Windows instaluje. Na závěr si pro pochopení ukážeme malý příklad.


Podrobnější popis přepínače /p

Tento přepínač se používá k řízení detekčního procesu při instalaci Windows. S
jeho pomocí docílíte nainstalování systému Windows i na netypickém hardwaru, se
kterým má autodetekční program při instalaci problémy.

Přepínač se používá tak, že za něj umístíte jistý řetězec, který je předán
autodetekčnímu programu a ten se podle něj zařídí. Řetězců je možno použít více
najednou (jinak by asi smysl unikal) a oddělují se středníkem. Chcete-li
například použít řetězce "f" a "g" (nemají jiný než ukázkový význam), napíšete
příkaz takto:

setup /p f;g

Následuje popis jednotlivých řetězců.

/p a tento řetězec "a" zapíná bezpečnou detekci (safe detection), ta se pokouší
každé zařízení detekovat v safe modu, což ale může jeho úspěšnému odhalení
zabránit. Standardně je zapnuta, v ostatních případech vypnuta.

/p b tento řetězec zapíná takzvaný "prompt mode". Před zavedením každého z
detekčních modulů budete dotázáni, zda má či nemá být detekce provedena.
Standardně je tato volba vypnuta.

/p c tento řetězec aktivuje takzvanou "class detection"; je to procedura, která
je schopná použít externí pomoc při detekci některých tříd zařízení (CD-ROM).
Využívá nastavení v souboru config.sys a system.ini. Jestliže ani tak nic
nenajde, zeptá se vás, zdali CD-ROM vůbec máte. Standardně je tato volba
aktivovaná.

/p cdekativuje bezpečnou detekci dle tříd (safe class detection); tím řeknete
instalátoru, aby detekoval naprosto neohroženě vše, od síťových karet po CD-ROM.

/p d=jmeno pro detekci použije pouze moduly nebo třídy, které nadefinujete,
seznam jmen modulů najdete v souboru msdet.inf.

/p e aktivuje "setup mode detection", standardně je tato volba puštěna.

/p f tento řetězec vymaže z registrů staré záznamy v řetězci HKEY_LOCAL_MACHINE
Enum Root a vychází z čistého nastavení; tento řetězec je ignorován v případě,
že pouštíte instalaci v grafickém prostředí Windows.

/p g=n tento řetězec definuje úroveň informací vypisovaných v průběhu
detekčního procesu na obrazovku, možnosti jsou 0,1,2,3. 0 je nastavena
standardně (vidíte pouze progress bar), trojka ukazuje informací nejvíce
(jednotlivé detekční moduly atd.)

/p i tento řetězec říká detekčnímu programu, aby nebral v potaz informace z
plug and play BIOSu vašeho počítače.

/p j dekaktivuje funkci předchozího řetězce v případě, že máte novější BIOS,
nebo tehdy, když chcete používat jeho funkce. Tento přepínač je nutný pro
používání ACPI podpory ve Windows 98.

/p l=n podobně jako řetězec "g" definuje úroveň informací zapisovanou do
souboru detlog.txt, opět od 0 do 3.

/p m aktivuje "mini windows mode", tento řetězec je funkční pouze při instalaci
z prostředí MS-DOS.

/p n vypína obnovovací funkci v případě pádu instalace (recovery mode).

/p o=traceoutput definuje trasování do souboru tracelog.txt, je dostupný pouze
s debug verzí knihovny sysdetmg.dll.

/p p tento řetězec zapíná logování výkonu do souboru detlog.txt, standardně je
vypnutý.

/p r tento řetězec zapíná obnovovací mod (Recovery mode), viz popis přepínače
"n" výše.

/p s=jmeno tento řetězec ignoruje vyjmenované moduly, podobně jako řetězec "d"
popsaný výše, akorát s opačným efektem.

/p t=n společně s přepínačem "o" definuje úroveň informací při spuštěném
trasování. Platí pro něj i stejné podmínky. Viz výše. Možné hodnoty jsou od 0
do 9.

/p v tento řetězec zapíná takzvaný "Verify only mode". Detekce se dělí na dvě
části. V první projde program nastavení v registrech, a poté ve druhé části
detekuje nová zařízení. Přepínačem "v" docílíte provedení pouze první části.

/p x=list tento řetězec nebude detekovat hardware na zadaných prostředcích. S
tímto řetězcem lze definovat tyto prostředky:

io(xxx-yyy,xxx-yyy)
mem(xxxx=yyyy,xxxx-yyyy,...)
irq(x,y,z,...)
dma(x,y,z,...)

Ačkoliv je výčet přepínačů pro program setup velmi dlouhý, věřte, že je
kompletní. Většina přepínačů předpokládá start z grafického prostředí, což
pramení také z jejich funkce. Přeji úspěšné testování a ještě úspěšnější
instalace na problémové počítače."ScreenSaver Timeout"

(Win 95/98) Dlouho jsem přemýšlel nad českým názvem tohoto tipu, ale vycházelo
mi něco hrozně dlouhého a neforemného. Proto jsem zůstal u anglického tvaru.
Tento tip sice není moc užitečný, ale rozhodně vám dodá pocit nadvlády na
vašimi Windows.

Užitečnost zmíněného tipu pokulhává zejména proto, že jen málokdo dnes použije
šetřič obrazovky namísto klasického uspání monitoru do "polohy" standby (což
dnes umí už skoro každý monitor). Pokud přece jen šetřič používáte, víte o
možnosti nastavení časové prodlevy, po jejímž uplynutí se šetřič aktivuje.

Tuto prodlevu lze nastavit v rozsahu od jedné minuty do jedné hodiny, a to jen
po jednotlivých minutách. Snadnou editací systémového registru ale můžete tuto
dobu definovat přesně na vteřinu, a to i přes výše uvedené limity. Lze tedy
nastavit hodnotu prodlevy i na dvě nebo tři hodiny, i když pochybuji o tom, že
byste této možnosti využili. Nabízí se spíše opačná varianta, tedy nastavení
prodlevy na méně než jednu minutu.

Jděte do menu Start Spustit a spusťte program regedit. Pokračujte do podklíče
Hkey_Current_User Control Panel Desktop, kde v pravé části regeditu uvidíte
položku ScreenSaveTimeOut. Poklepejte dvakrát na tuto položku a změňte její
hodnotu na libovolné číslo vyjadřující v sekundách požadovanou prodlevu.
Ukončete regedit. Pozor, hodnota v dialogu nastavení šetřiče se nezmění.
Tipy pro MS Office

Kalkulačka po ruce

(Excel 2000) Je těžké nějakým vhodným způsobem uvést tento tip pro nejznámější
tabulkový kalkulátor. Tento tip se prostě lidem pracujícím v programu MS Excel
bude hodit. Z vlastní zkušenosti jsem o tom přesvědčen.

Jako vždy začnu modelovou situací. Navrhujete nějakou složitější tabulku v
Excelu. Při tomto návrhu přirozeně provádíte (převážně automaticky) velké
množství různých výpočtů. Často ale narazíte, když potřebujete rychle spočítat/
vyzkoušet jednoduchou úlohu mimo vámi vytvářenou tabulku. Potom pravděpodobně
tvoříte různé další minitabulky, kde tyto pomocné výpočty provádíte. To ale
není nutné, pokud máte někde po ruce kalkulátor. V Excelu si pomocí
následujícího postupu umístíte kalkulačku přímo do pracovní lišty s ikonami a
kdykoliv ji na požádání vyvoláte.

Spusťte Excel a jděte do roletového menu Zobrazit Panely nástrojů Vlastní. V
následujícím dialogu se přepněte na záložku Příkazy a z menu v levé části
vyberte kategorii Nástroje. Potom v seznamu příkazů sjeďte téměř až nakonec,
kde hledejte ikonu kalkulátoru s názvem Vlastní (Custom). Tuto potom chytněte
levým tlačítkem myši a přetáhněte ji na libovolné místo v liště s ikonami. Do
lišty se vám přidá tento příkaz, po jehož stisku přímo v Excelu vyvoláte
standardní okenní kalkulačku, kterou zase kombinací ALT+F4 ukončíte. Takto máte
kalkulačku stále po ruce.
Easter Eggs

Power Point 2000

Po dlouhé době přichází i nějaké to velikonoční vejce. Jako první si popíšeme
velmi jednoduchý postup pro získání animace v PowerPointu 2000.

Spusťte MS PowerPoint a otevřete prázdnou prezentaci, z nabízených stylů pak
vyberte třeba ten první. Jděte do roletového menu Nápověda a zvolte položku O
aplikaci Microsoft PowerPoint. V levém horním rohu dialogu uvidíte logo tohoto
programu, poklepejte na něj levým tlačítkem myši tak, že zmizí možnost volby
dvou jiných tlačítek v pravé dolní části, konkrétně možností Informace o
systému a Odborná pomoc. Pokud se tak stane, uvidíte animaci autorů aplikace MS
PowerPoint.

Tímto tipem z oblasti MS Office se dnes rozloučíme. Za měsíc se těším opět na
shledanou.Přepínače pouze pro Windows 98/Me

/m - přeskočí přehrání zvuků při instalaci

/na -
0 standardní nastavení
1 nekontroluje spuštěné Windows programy, pouze pro DOS
2 nekontroluje programy pro DOS, pouze pro Windows
3 nekontroluje programy pro DOS ani Windows

/nf - neupozorňuje na 3,5palcové diskety v mechanice při restartu

/nh - přeskočí spouštění programu hwinfo.exe

/nx - nekontrolujete verzi programu setupx, který je spuštěn

/ie - přeskočí vytváření startovacích disket, není vytvořen adresář
windows\command\ebd

/iv - při instalaci neukazuje instalační obrazovky při updatu WindowsPřepínače pro Windows 95/98/Me

/? - vypíše seznam téměř všech přepínačů s vysvětlením

/c - neaktivuje diskovou cache smartdrive během instalace

/d - nepoužije stávající nastavení Windows (pokud instalujete přes již hotový
OS)

/l - aktivuje ovladač pro myš Logitech (hlavně u W95)

/n - spustí instalaci bez podpory myši

-s - umožní použít jiný soubor setup.inf, než standardní v instalaci Windows

/t:dir - tímto parametrem určíte místo pro dočasné instalační soubory, pozor
všechny ostatní soubory na tomto místě budou vymazány

/ig - spustí instalaci i na počítačích se starším typem BIOSu (Gateway, Micron)

/ih - spustí program Scandisk na popředí instalace

/im - nekontroluje kapacitu konvenční paměti při startu instalace

/iq - jestliže použijete přepínač /is (níže) pro deaktivaci Scandisku, nebo
Scandisk přerušíte, instalátor bude kontrolovat váš disk na překřížené soubory,
a tímto přepínačem kontrolu dekativujete

/is - nespustí před instalací program Scandisk

/it - nekontroluje spuštěné TSR (rezidentní) programy v paměti, které mohou
způsobit pád instalace

/p - tento přepínač se používá následně s nějakým řetězcem a tento řetězec
předá manažeru hardwarové detekce; tímto způsobem můžete omezit některé detekce
a vyhnout se problémům
InterTipy

Vítám vás při čtení vloženého článku internetových odkazů s pořadových číslem
46. V době psaní tohoto článku dochází k vrcholným schůzkám, na kterých se
definují koncepty budoucnosti internetového připojení v ČR. Tyto schůzky přímo
ovlivní způsob účtování a cenu internetu pro domácnosti v budoucích letech.
Snad se nedočkáme zklamání ve formě zvýšení cen za připojení dial-up, které tu
nedávno hrozilo a ještě hrozí, ale spíše naopak, získáme možnost platit za
připojení paušálně. Doufejme také v pozitivní řešení situace kolem ADSL, neboť,
přiznejme si, úvahy o připojení přes modem (ať už ISDN nebo analogový) jsou již
poněkud zastaralé i v naší malé zemi.

Dnešní internetové tipy se budou věnovat opět grafice; minule to byl známý
Paint Shop Pro, dnes budeme pokračovat dalšími známými grafickými programy pro
Windows. Nastartujte svůj oblíbený prohlížeč a nechte se unášet na vlnách
internetových.


List of Photoshop tips
www.mccannas.com/pshop/menu.htm

Začneme stránkou s tipy pro asi nejznámější bitmapový editor pod Windows, Adobe
Photoshop. Stránka je vzhledu spartánského, pouze textová, doplněná jen
několika obrázky. To jí ale neubírá na množství velmi dobře popsaných tipů a
triků pro Photoshop. A nejen pro Photoshop, stránka se také věnuje programům
Corel Xara, Painter a Paint Shop Pro. Kromě samotných tipů a triků zde najdete
i tutorialy a další návody. Své dojmy můžete autorce sdělit v návštěvní knize.
Na stránce najdete mimo jiné i odkazy na další podobně zaměřené stránky, kde
získáte další i konkrétní návody na výrobu grafických efektů ve výše zmíněných
aplikacích. Vše v angličtině.Photoshop tips and tricks
www.graphic-design.com/Photoshop/

Stránka trochu pouťového vhledu, nicméně dobře a přehledně provedená. Věnuje se
výhradně programu Adobe Photoshop ve všech verzích. Jednotlivé tipy jsou
zasílány do fóra přímo čtenáři těchto stránek. Kromě tipů a triků stránka
obsahuje i tutorialy pro vytvoření určitého efektu formou "krok za krokem".
Tipů je opravdu velké množství, takže se čtenář nudit nebude. Kromě toho je na
stránce přítomno i pár rozhovorů s profesionálními grafiky, pokud ovládáte řeč,
rozhodně se pobavíte. Stránka nabízí i několik výukových seminářů. Vše v
angličtině.J. Arraich\s Photoshop tips
www.arraich.com/ps_intro.htm

Opět stránka, která vás grafikou rozhodně nezaujme. Obsahově už je to podstatně
lepší. Najdete zde dlouhý seznam tutorialů, ve kterých se opět krok po kroku
dozvíte, jak vytvořit ten který konkretní efekt. Jednotlivé tutorialy jsou
velmi podrobně popsány a doplněny ilustračními obrázky. Zvládne je i naprostý
začátečník. Kromě výše uvedeného máte k dispozici ještě hotové fotografie volně
ke stažení a kontakt na autora. Anglicky.Adobe Photoshop tips
www.adobe.com/products/tips/photoshop.html

Firma Adobe jako tvůrce velmi proslulých grafických aplikací má na svých
stránkách také velmi slušnou technickou podporu. Její součástí je i několik
grafických tipů na vytvoření zajímavých efektů ve Photoshopu. Po krátké
registraci se můžete přihlásit do takzvaného ExpertCentra a dále získávat od
Adobe informace. Stránka je samozřejmě profesionálně zvládnutá na jedničku,
nechybí zde ani vyhledávací nástroj, další odkazy samozřejmě vedou na aktivity
firmy Adobe, ale to už vás asi nudím. Vše anglicky.Jeff\s Photoshop tips and tricks
www.geocities.com/SiliconValley/Way/9571/

Tato stránka se velmi povedla, jak designem, tak obsahem. Stránka se věnuje
velmi podrobně programu Adobe Photoshop. Hned v úvodu jste zavaleni novinkami
na webu tak, abyste nečetli dokola totéž. V pravé části vás čeká anketa s
dotazem na to, co byste na stránkách nejraději viděli a co vás nejvíce zajímá.
V levé části pak najdete dlouhé menu s odkazy na jednotlivé sekce. Jejich názvy
mluví za vše, několik jich zde budu jmenovat: tips and tricks, plug-ins,
filters, free fonts, gallery a další. Mimo sekcí týkajících se přímo práci ve
Photoshopu, zde najdete i další odkazy na diskusní fórum, on-line chat,
návštěvní knihu a další stránky s podobnou tematikou. Vyhledávač je v tomto
rozsahu nezbytnou součástí celého webu. Vše v angličtině.EyeWire Tips
www.eyewire.com/tips/photoshop/

Poslední stránka, na kterou se dnes podíváme, je opět velmi zdařilá jak po
stránce obsahové, tak po vzhledové. Najdete zde opět hlavně tipy pro Adobe
Photoshop, na dalších záložkách jsou k dispozici i tipy pro jiné aplikace a
vůbec povídání o designu jako takovém (je často užitečnější než samotná tvorba
grafiky). Na stránce nechybí vyhledávací nástroj, tipy jsou zpracovány ve formě
jakýchsi snadno tisknutelných kartiček, doplněných ilustračními obrázky. Vše
velmi přehledně zpracované. Pokud vás snad tvorba grafiky omrzí, doporučuji
pokračovat na firemní internetový magazín přinášející i další zajímavé
informace. Rovněž tato stránka je celá v anglickém jazyce.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.