Užitečné tipy & triky pro Windows

Software | 01.02.01

Vánoční shon se pomalu ale jistě chýlí ke konci, a my se potkáváme u dalšíchtipů as triků pro Windows. Tentokráte pořadové číslo 25. Ačkoliv si, jako čtenář, budete číst tento...

Vánoční shon se pomalu ale jistě chýlí ke konci, a my se potkáváme u dalších
tipů as triků pro Windows. Tentokráte pořadové číslo 25. Ačkoliv si, jako
čtenář, budete číst tento úvod až v únorovém čísle PC WORLDu, v mysli autora
(tedy mne) se momentálně stále ještě honí myšlenky vánoční. Z jisté pozice
člověka, který má již všechny dárky zabalené a připravené v suchu a teple pod
postelí, zmateně a s určitým nadhledem sleduji vánoční shon probíhající kolem
mne. Naštěstí se tato nákupní horečka velmi příznivě projevuje i v IT oblasti,
kde jsou, počítačové sestavy prodávající firmy, tradičně zavaleny takovým
množstvím objednávek, že se jim z toho točí hlava (a nebezpečně rychle
vyprazdňuje sklad :). Po Novém roce ale tento šok rychle pomine a vše pokračuje
až do příštích Vánoc normálním tempem. Nicméně se dá říci, že každé Vánoce
přinesou počítač několika tisícům dalších, do té chvíle "nekomputerizovaných"
rodin, a tím jistou měrou přispějí k rozšíření počítačové gramotnosti v České
republice. Zde plynule přeskočme od vánočních tlachů k obsahu dnešního dílu.
Podíváme se opět pod pokličku Windows, tentokrát se budeme věnovat jejich
instalaci a spouštění.


Tipy pro Windows

1. Nedokumentovatelný fdisk a formát

Zkušenější uživatelé Windows jistě použití těchto dvou příkazů dobře znají, pro
ostatní uvedu, že program fdisk, slouží k práci s diskovými oddíly
(problematika diskových oddílů je bohužel tak na další článek) a program format
slouží k formátování oddílů vytvořených programem fdisk. Oba tyto exempláře
naleznete kdykoliv v adresáři windows/command.

Dokumentace pro tyto dva dosové příkazy není zrov-na valná (však si zkuste
napsat na příkazovém řádku fdisk /? a uvidíte sami) a fdisk sice obsahuje
přehledné textové menu, ale je možné jej ovládat i pomocí přepínačů z
příkazového řádku, což přijde vhod například při používání automatických
instalačních dávkových souborů. Proto zde ve dvou tabulkách některé užitečné
přepínače pro oba příkazy uvedu.

Parametry Pri a Log vytvoří oddíly FAT32 jen na disku větším než 512 MB. Naopak
parametry Prio a Logo vytvoří oddíl FAT16 i na disku větším než 512 MB.
Parametr velikost udává velikost v MB a parametr disk se zadává jako číslo
disku, kde C je nula, D je jedna atd.

Příkaz format má už dokumentaci dokonalejší, ale i zde jsou některé zajímavé
parametry.

Nastavení velikosti clusterů je možné jen u disků formátovaných jako FAT32 se
zapnutou podporou velkých disků (viz parametry příkazu fdisk). Obecně platí, že
čím menší cluster (standardně 4 KB u FAT32), tím úsporněji se nakládá s místem
na vašem pevném disku, ale tím je také systém pomalejší. Proto není vhodné
používat malé hodnoty na pomalých systémech.2. Vyšší výkon (Win 98)

Opět tu máme jeden z "výkonnostních" tipů a triků. Jedná se o zlepšení práce s
odkládacím (někdy také nazývaným jako swapovací) prostorem na vašem pevném
disku. Ale začněme od začátku.

Windows 95 i 98 (a před nimi Windows 3.x) používají takzvaný odkládací soubor
na disku. Tento soubor jim poslouží v případě, že dojde operační paměť
počítače, a je potřeba v ten moment nepracující aplikace uklidit z paměti pryč
a uvolnit ji tak pro další programy. Odkládací soubor (dále jen swap) je
typický pro všechny varianty víceúlohových operačních systémů (například pro
Linux).

Windows 98 (o kterých se nyní budeme dále bavit) ale nepracují se swapem nijak
zvlášť optimálně. V každé publikaci dokumentující tipy pro Windows se například
dočtete, že je výhodnější nastavit pevnou velikost swapu, aby k němu Windows
přistupovala rychleji (standardně je totiž proměnné velikosti). Toto nastavení
můžete provést v Ovládacích panelech (Start Nastavené Ovládací panely)
poklepáním na ikonu Systém. Zde stačí přejít na záložku Výkon a stisknout
tlačítko Virtuální paměť. Nyní již zbývá zvolit možnost Virtuální paměť nastaví
uživatel a zvolit stejnou maximální i minimální hodnotu tak, aby Windows
nastavila swap na konstantní velikost. To je první a snadnější možnost.

Druhá je sice složitější, ale zase je podle mého skromného názoru ještě
účinnější a dále přispěje k optimální práci se swapem. Jedná se o editaci
několika nastavení v souboru system.ini, který naleznete v adresáři Windows.

Tento soubor nejlépe otevřete spuštěním vestavěné Windows aplikace sysedit.
Jděte do menu Start Spustit a do kolonky vepište příkaz sysedit. V editačním
programu se vám otevřou všechny důležité systémové soubory včetně hledaného
system.ini. Přepněte se na toto okno a proveďte následující změny.

Můžete si všimnout, že soubor je rozdělený do sekcí, které obsahují jednotlivá
nastavení. Najděte sekci Vcache, měla by být prázdná, a dopište do ní
následující dva řádky podle velikosti vaší operační paměti tak, jak jsou
uvedené v tabulce.

Dále můžete nastavit další parametry pro ukládání informací do swapu. Stačí
vepsat tyto řádky:

ChunkSize=512
NameCache=2048
DirectoryCache=48

Jelikož Windows 98 pracují s paměti swap tak, že do ní začnou ukládat data
ještě dříve, než je to skutečně potřeba (a tím zpomalují vaši práci), existuje
ještě jeden parametr, který je nutné vepsat tentokrát do sekce 386enh v souboru
system.ini. Pokud tedy chcete Windows donutit k použití swapu až na poslední
chvíli, vepište do dané sekce tuto položku:

ConservativeSwapfileUsage=1

Po těchto nastaveních soubor system.ini uložte a restartujte Windows. Možné
zrychlení se samozřejmě odvíjí od spousty jiných parametrů a těžko můžete
doufat, že se vám starý líný počítač jako zázrakem zrychlí. Malé zvýšení výkonu
při náročných operacích s diskem ale může přijít vhod.
Tipy pro Internet Explorer (5.x)

Již dlouho jsme se v našem seriálu nevěnovali programu Internet Explorer, proto
se to pokusím v tomto povánočním dílu napravit. Uvedeme si celkem tři
"registrové" tipy pro Internet Explorer 5.0 a vyšší.


3. Změna pozadí Toolbaru

První tip se týká změny pozadí pod ikonami a lištami IE v jeho horní části. Jak
jste si mohli všimnout, některé verze IE dodávané například s hotovým
připojením na Internet od jisté firmy vypadají trochu jinak, než klasická
"šedá" kopie přímo z Windows 98. Jednoduchou editací systémového registru
můžete docílit stejného efektu jako výše zmíněné firmy a upravit si tak IE
podle vlastního vkusu.

Spusťte program regedit (Start Spustit) a jděte v něm až do podklíče
Hkey_Current_User Software Microsoft Internet Explorer Toolbar. V podklíči
Toolbar byste měli vidět v pravé části tři položky nastavení. Poklepejte do
pravé části regeditu pravým tlačítkem a zvolte položku Vytvořit a Nová textová
hodnota. Jako název položky napište BackBitmap. Poté poklepejte pravým
tlačítkem myši na položku BackBitmap a zvolte Změnit. Do kolonky Údaj hodnoty
potom vepište úplnou cestu k obrázku ve formátu BMP. Zavřete regedit a
restartujte Windows.4. Zrušení inteligentního menu

Druhý tip se týká takzvaného inteligentního menu, které přinesly nové verze
Windows, konkrétně Windows 2000 a Windows Me. Pokud některé položky v menu
nepoužíváte, Windows (a potažmo IE) je před vámi skryjí a zobrazí jen ty
používané, máte-li máte trochu trpělivosti, samozřejmě se nakonec zobrazí
kompletní menu. I přesto je možné tuto funkci, užitečnou spíše jen pro
začátečníky, vypnout v registrech.

Spusťte program regedit (Start Spustit) a jděte v něm do podklíče
Hkey_Current_User Software Microsoft Internet Explorer Main. V podklíči Main
naleznete v pravé části regeditu spoustu již vytvořených položek. Poklepejte
pravým myšítkem v této pravé části a zvolte Vytvořit Nová textová hodnota. Tuto
hodnotu nazvěte FavIntelliMenus. Poté na ni poklepejte pravým tlačítkem a
zvolte Změnit. Do kolonky Údaj hodnoty vepište NO. Zavřete regedit a
restartujte Windows. Funkce inteligentního menu by měla být vypnuta.5. Změna standardního vyhledávače

Třetí tip se týká nástroje v IE již zabudovaného. Pokud IE nemůže najít vámi
vypsanou URL, nebo ho sami o vyhledání požádáte, použije standardně nastavený
vyhledávač Microsoftu. Ten ale zdaleka nenajde vše, co byste si přáli. Naštěstí
v registrech můžete specifikovat vyhledávač vlastní. A není to nic extra
složitého.

Spusťte program regedit (Start Spustit) a jděte do podklíče Hkey_Current_User
Software Microsoft Internet Explorer SearchUrl. V tomto podklíči vidíte mimo
jiné i položku Výchozí, která patrně nemá zadanou žádnou hodnotu. Poklepejte
pravým tlačítkem na Výchozí, zvolte Změnit a do kolonky Údaj hodnoty vepište
adresu vašeho oblíbeného vyhledávacího nástroje tak, že místo cílového
hledaného slova napište %1 (proměnná číslo 1). Například speciální hodnota pro
známý vyhledávač Altavista by vypadala takto:

http://www.altavista.com/cgi-bin/query?q=%s

Potom zavřete regedit a restartujte Windows. Při příštím vyhledávání by se měla
použít (v našem ukázkovém příkladu) Altavista.
Tipy pro MS Office (2000)

Na závěr dnešního dílu (ne nebojte se, ještě zdaleka nekončíme) si uvedeme pár
tipů pro zanedbávaný softwarový balík MS Office 2000.


6. Automatické posunování

Tento tip je určen zejména pro nemajitele populárních myší s kolíbkami a
kolečky. Uživatelé těchto myší totiž mohou velmi pohodlně posouvat dokumenty,
aniž by sundali ruce z klávesnice, případně přestali pracovat s tlačítky myši.
Kdo je o tuto výhodu připraven, má možnost si zapnout v Office 2000 funkci
Automatické posunování, která se chová obdobně. Jak na to?

Otevřete například MS Word a jděte do roletového menu Nástroje. Zde zvolte
položku Vlastní a přejděte na záložku Příkazy. V levém sloupci potom vyberte
skupinu příkazů Nástroje a v pravém vyhledejte příkaz Automatické posunování.

Tento příkaz pak můžete levým tlačítkem myši přetáhnout na libovolnou lištu s
nástroji v horní části Wordu pod roletovými menu. Zobrazí se vám jako tlačítko.
Stisknete-li toto tlačítko, můžete pohybem myši posunovat dokumentem nahoru a
dolů, stisknete-li jej znovu, funkce se vypne.

Je šikovné mít k této funkci přiřazenou klávesovou zkratku, tak abyste ji mohli
ovládat z klávesnice a nemuseli myší najíždět na zmíněné tlačítko.7. Makra od Microsoftu

Málokdo z vás tuší (a přiznám se, že i já jsem nevěděl), že součástí Office
2000 je sada předhotovených maker, přímo přístupná ve vaší instalaci, nebo na
instalačním CD. To by ještě nebylo tak úžasné, výrobci přece přehotovují i
různé dokumenty, tak proč ne makra. Jedno z předhotovených maker vám ale dovolí
velmi podrobná nastavení všech položek Office v systémovém registru, dokonce i
s malou nápovědou ke každé volbě. A to už stojí za zkoušku.

Spusťte MS Word a otevřete v něm soubor support9.dot, který obsahuje výše
zmíněná makra. Tento soubor naleznete podle rozměru vaší instalace v adresáři
Microsoft Office\Office\Macros buď přímo na pevném disku, nebo na instalačním
CD.

Po otevření tohoto dokumentu se vám zobrazí stručný popis toho, co jste vlastně
otevřeli, a také malé okénko Makra, kde si můžete vybrat ze dvou nabízených
hotových maker. Při otevírání dokumentu vás možná vystraší dialog žádající o
povolení maker, můžete je ale s klidným srdcem povolit, přece jsou přímo od
Microsoftu.

Vyberte tedy makro s názvem Možnosti registru a v následném dialogovém okně
dostanete možnost nastavit opravdu nepřeberné množství položek. Všechna
nastavení provádějte s nejvyšší možnou opatrností.

Na závěr zbývá dodat, že tento soubor maker se nachází i v jiných verzích MS
Office. Konkrétně ve verzi Office s vnitřním číslem 8 se nalézá na obdobném
místě, ale s názvem podpora8.dot.


Tipy o MS Office dnešní díl končíme, na Easter Eggs se bohužel nedočkalo snad
to napravíme v dílu velikonočním, který už bude brzy následovat. Děkuji za
pozornost a příště na shledanou.
Volby pro FDisk

fdisk /mbr - přepíše boot sektor pevného disku

fdisk /fprmt - zapne správu velkých disků (i když máte menší než 512 MB)

fdisk /status - vypíše současný přehled diskových oddílů

fdisk /Pri:velikost - -disk vytvoří primární oddíl o dané velikosti na zadaném
disku

fdisk /Prio:velikost - disk vytvoří primární oddíl FAT16 atd.

fdisk /Ext:velikost - disk vytvoří rozšířený oddíl od dané velikosti na
zadaném disku

fdisk /Log:velikost - disk vytvoří logický oddíl o dané velikosti na daném
disku

fdisk /Logo:velikost - disk analogicky totéž, ale vytvoří oddíl FAT16Volby pro FORMAT

format /q - smaže pouze FAT tabulku, nikoliv obsah disku (takzvaný rychlý
formát)

format /sna - formátuje disk a překopíruje na něj systémové soubory potřebné
pro nastartování systému

format /u - smaže nevratně všechna data na vašem pevném disku bez další
možnosti obnovení

format /z:X - nastaví velikost clusteru, parametr X může nabývat hodnot 2, 4,
8, 16, 32, 64 (což znamená velikosti 1, 2, 4, 8, 16, 32 KB)
InterTipy

Dnešní, již pětadvacáté Intertipy nebudou obsahově nijak zvlášť odlišné od těch
předcházejících, jeden rozdíl tu však patrný je. Všechny uvedené stránky jsou v
našem rodném jazyce, a proto srozumitelné doslova každému. I na českém
Internetu totiž naleznete slušné množství velmi dobře zpracovaných WWW stránek
o Windows.

Abrakadabra Windows
http://tady.kgb.cz/

Docela povedená česká stránka, zabývající se hlavně instalací Windows 95 a 98.
Zatímco v první polovině stránky naleznete soustředěny tematicky zaměřené
odkazy, druhá polovina obsahuje seznam nových příspěvku a dalších aktualit
týkajících se daného tématu. Vše samozřejmě v češtině, navíc díky
srozumitelnému HTML kódu si tuto stránku prohlédnou i majitelé textových
prohlížečů.Kalensky\s tips and tricks
http://freeweb.starweb.cz/kalensky/

Další velmi dobře provedená stránka s tipy a triky pro Windows v češtině.
Najdete zde nejen mnoho tipů a triků pro Windows 95 a 98, ale i další zajímavé
rubriky, jako například "Hledáme odpovědi", "Krátké zprávy", nebo třeba
"Servisní stránky". Je tam toho ještě mnohem více, ale záleží už jen na vaší
návštěvě, pokud chcete tuto stránku podrobněji prozkoumat.Nenahýbejte se z Oken!
http://users.czn.cz/ferdam/jarda/win95.htm

Další z mnoha českých stránek o ladění a provozování co nejrychlejších a
nejspolehlivějších (pokud je to vůbec možné) Windows. Tipy jsou rozděleny
tematicky do několika kategorii. Naleznete zde odkazy na tipy o registrech,
tipy týkající se rychlosti Windows, jakýs takýs seznam známých Win chyb, ale
také třeba ukázku DOOMa v Excelu a další libůstky.PC Svět Windows
http://www.pcsvet.cz/windows/

Velmi profesionálně a líbivě zpracovaná stránka, věnující se výhradně Windows.
Naleznete zde velmi mnoho informací o tomto operačním systému rozděleno dle
určitého zaměření. Nechybí nezbytné tipy a triky, dále zde naleznete například
knihu hostí, diskuse o Windows, odkazy na programovací jazyky, jako je Visual
Basic, ASP, Turbo Pascal, nebo PHP. Opravdu spousta informací v češtině.Windows 2000 page
http://www.volny.cz/ferengi/main.htm

Výborně provedená WWW stránka, která si nezadá s profesionálními zahraničními
WWW sity o Windows. Věnuje se kromě Windows 2000 i všem ostatním verzím OS od
Microsoftu. Nechybí nezbytné tipy a triky, ale naleznete zde také novinky v
oblasti těchto OS, spoustu softwaru ke stažení, ukázky autorova umění a další.
Vše opět srozumitelně v češtině. Co víc si přát.Windows registry site
http://www.registry.host.sk/

Veskrze temná stránka o Windows registrech. I když ji naleznete na slovenské
adrese, je ryze v českém jazyce. Na první pohled vás uhodí do oka velmi temné a
depresivní zpracování (asi kvůli celkové povaze registrů Windows :-))), nicméně
jinak je stránka velmi povedená. Najdete zde kopletní popis registrů, autoři
vám nejprvě celou problematiku osvětlí a pak vám naservírují množství rad,
poučení, tipů a triků a dalších dobrot.MS Wohnous
http://sorry.vse.cz/~xkall03/

Trochu silnější káva pro milovníky microsoftích OS. Tato stránka totiž patří
mezi takzvané "hate Microsoft" stránky, ale z tohoto důvodu ji v našem výčtu
nezmiňuji. Naleznete na ní totiž něco velmi zajímavého, jak z hlediska
totálního nepřítele jmenované firmy, tak i z hlediska člověka, který se chce
dozvědět něco nového. Čeká tu na vás slušné množství rozličných chybových
hlášek Windows a další informace o tomto OS. Vše opět v českém jazyce.Fájovy rady pro Windows
http://www.karlicek.fbi.cz/

Česká, docela hezky vyvedená stránka s radami a tipy pro Windows 98. Autor se
trochu okrajově dotýká i Windows mileniových. Přímo na úvodní straně naleznete
jakousi knihu hostí, kde můžete přispět buď nějakým novým objevem ve Windows,
nebo poslat připomínku k již existujícímu obsahu stránek. Hlavní odkazy jsou
tohoto znění: download, Rady a tipy, instalace, Linky a Windows Me. Myslím, že
hovoří samy za sebe.Windows Me první dojmy
http://www.volny.cz/roman_stec/k5/winmil1.htm

Tato stránka rozhodně neoslní graficky, také obsahově (myšleno rozsahem)
poněkud pokulhává, avšak nabízí zajímavý názor na novou verzi Windows
Millenium. Autor zde zmapoval svá zjištění, novinky, výhody a nevýhody Windows
Me z jeho vlastního pohledu. I když podtitul je poněkud tvrdšího ražení (Přišel
jsem, viděl jsem, smazal jsem), rozhodně se dovíte i spoustu užitečných
informací.New Technology FAQ
http://freeweb.starweb.cz/ntfaq/

Aby to nebylo majitelům Windows NT (New Technology) líto, máme tu stránku s
tipy a triky i pro ně. Velmi pěkně zpracovaná stránka se spoustou informací o
Windows NT a MS Office. Vzhledem k verzím obou produktů se jedná o trochu
starší autorovy "zápisky", ale i tak mohou být velmi užitečné pro uživatele,
kteří nechtějí měnit OS jako ponožky každý rok. Z obsahu vybírám kapitoly
systém, multimédia, Internet a tipy a triky. Úvodní strana zobrazuje seznam
novinek v oblasti NT. Celé opět v našem rodném jazyce.Windows World
http://www.win-world.cz/

A na závěr něco speciálnějšího. Při zadání URL této stránky se dostanete na
rozdělovník, kde zvolíte svou verzi IE (o Netscape ani slovo) a podle toho si
spustíte v okně Průzkumníka aplikaci WindowsWorld. Jedná se o stránku s
informacemi o Windows 98 a Windows Me. Naleznete zde seznam novinek, dále
rubriky zabývající se instalací, informace o podporovaném hardwaru atd.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.