Užitečné tipy a triky pro Windows 95/98

Software | 01.04.00

Tipy pro WindowsNastavte si "okenní pozadí" (Win 98) Již mnoho přemnoho tipů v průběhu našeho seriálu se týkalo všemožného nastavení a vylepšení Průzkumníka ve Windows. Nikdy jsme...

Tipy pro Windows
Nastavte si "okenní pozadí" (Win 98)
Již mnoho přemnoho tipů v průběhu našeho seriálu se týkalo všemožného nastavení
a vylepšení Průzkumníka ve Windows. Nikdy jsme se ale nezmínili o možnosti
vložení libovolného obrázku (bitmapy) na pozadí každého jednotlivého
"průzkumného okna". Tato schopnost je dostupná od verze Windows 98 a byla tak
trochu převzatá z unixových X-Window, kde je možnost tohoto zkrášlení velmi
dlouho. Co tedy udělat pro nastavení toho správného pozadí vašich okének?
Otevřete okno, u kterého chcete vložit na pozadí obrázek. Jděte do menu
Zobrazit a zvolte položku Vlastní nastavení této složky, nacházející se ve
středu nabídkového menu. Nepleťte si to s položkou Vlastnosti, která je až
dole, ale ve které pozadí nenastavíte. V následném dialogu zvolte možnost
Zvolit obrázek pozadí a potom vyberte požadovanou bitmapu. Jelikož se obsah
složky generuje jako klasická WWW stránka, můžete použít obrázky ve formátech
BMP, GIF i JPG. Potvrďte vybranou volbu a obrázek bude vložen.
Jak jsem prohlásil výše, daný obsah složky se generuje jako WWW stránka, je
tudíž čitelný jako klasický (i když poněkud komplikovanější) HTML kód. Windows
98 vám umožňují i tento kód změnit. Jen místo volby Zvolit obrázek na pozadí
vyberete naopak položku Vytvořit nebo upravit dokument HTML. Potom získáte
možnost buď upravit standardně vytvořený HTML kód, anebo (pokud si troufáte)
vytvořit kód úplně nový a uložit ho pod stejným jménem (rozumějte přepsat ten
originální od Microsoftu). Tím můžete vzhled složky naprosto změnit k obrazu
svému.
Skryté utility podruhé (Win 98)
Již jednou jsme se v našem seriálu zabývali sadou utilit schovaných na
instalačním disku Windows 98. V několika dalších tipech jsme pak zmínili i
některé další utility, o kterých se běžně v manuálu nemluví. Ale přesto to
nebylo všechno.
Například takový program hwinfo.exe. Pokud jste projížděli adresář Windows,
možná jste na něj narazili, ale nespustili jste ho (on se jen tak nenechá).
Pokud mu ale dodáte parametr /ui, Hardware Info vám poskytne barevně rozlišené
informace o vašem počítači.
Jděte do menu Start a zvolte položku Spustit. Zadejte do příkazového řádku
hwinfo /ui. Spustí se diagnostická utilita Hardware Info. Je to vlastně okno se
stejnými informacemi, které poskytuje utilita Informace o systému, dostupná
běžným způsobem z menu Start. Rozdíl je jen v barevném způsobu zobrazení.
Zelenou barvou jsou zobrazeny informace z registru, růžovou atributy souborů,
tmavě červenou informace, které poskytuje Správce zařízení, sytě červenou pak
chybové hlášky a sytě modrou upozornění a výstražné informace. Výpis můžete
různě filtrovat, například je možné zobrazit jen Zařízení s problémy (menu
Zobrazit).
Další skrytou utilitkou je aplikace Link Check Wizard, umístěná samostatně na
instalačním "cédéčku" vašich Windows. Ta slouží k prověření platnosti všech
zástupců ve vašich Windows (respektive zda ukazují na existující aplikace). V
přehledném dialogu vám LinkCheck nabídne seznam těch pochybných (dead links).
Ty potom můžete smazat, nebo si o nich zobrazit podrobnější informace.
LinkCheck je schovaný jako soubor chklnks.exe v adresáři /Tools/Reskit/Desktop.
Stop animaci (Win 95/98)
Všichni to znáte po nainstalování Windows jsou nabídky menu, minimalizace a
maximalizace oken a další úkony animované. Ve Windows 98 můžeme vypnout animaci
v dialogu Nastavení obrazovky, ve Windows 95 ale tato volba chyběla. Vypnutí a
zapnutí animace lze provést velmi jednoduše editací registru (a to jsme přece
ještě v dnešním dílu nedělali).
Spusťte program regedit z nabídky Start Spustit. Jděte do podklíče
HKEY_CURRENT_USER Control Panel Desktop WindowMetrics a podívejte se na hodnotu
položky MinAnimate v pravé části regeditu. Pokud je hodnota 0, je animace
vypnutá, při hodnotě 1 je naopak zapnutá. Pokud položka chybí, můžete ji
doplnit poklepáním pravým tlačítkem a volbou Vytvořit Nová textová hodnota.
Zavřete regedit a restartujte Windows. Po restartu se změna projeví dle vašeho
nastavení.
Šablony v Outlook Express (Win 98, Win 95 + IE4)
Spousta z vás, kteří užíváte Outlook, určitě už z názvu poznala, o co se bude v
tomto tipu jednat. Každý z vás určitě měl možnost posílat ve svém životě nějaký
e-mail. Pravděpodobně šlo o krátké nebo dlouhé, ale vždy textové zprávy.
Outlook Express (dále jen OE) ale umí více. Vaši elektronickou poštu totiž může
posílat jako WWW stránku ve formátu HTML a tím ji obohatit o grafické prvky,
jako je pozadí, obrázky, nebo různé řezy a velikosti písma. Je pravdou (a je to
jeden z hlavních důvodů, proč i já takové e-maily příliš nemiluji), že takto
posílané zprávy jsou k přečtení většinou jen v nejnovějších e-mailových
klientech, v převážné většině starších (a textových) se ale zobrazí špatně.
Naštěstí OE posílá zároveň s grafickou podobou i verzi textovou, čímž možné
potíže do jisté míry eliminuje (bohužel jen do jisté míry).
Pokud chcete posílat e-mail se šablonou, musíte mít povoleno odeslání pošty ve
formátu HTML (standardně je povoleno). Je-li zakázáno, můžete je povolit v menu
Nástroje a položce Nastavení. Zde jděte na záložku Odesílání a v dolní části
správně označte formát odesílaní pošty na HTML. Nyní můžete přistoupit k tvorbě
zprávy. Klikněte na tlačítko Nová pošta. V okně nové zprávy jděte do menu
Formát a zvolte položku Použít šablonu. Dostanete na výběr několik málo šablon,
další jsou dostupné po volbě Další šablony. Pokud zvolíte Další šablony, objeví
se dialog s výběrem všech dostupných šablon a s možností vytvoření vlastní
(tlačítko Vytvořit novou. vpravo dole). Při vytváření vlastní šablony vás
povede průvodce, takže neváhejte a otestujte svoje tvůrčí schopnosti. Po
zvolení vybrané šablony se radikálně změní vzhled vaší zprávy. Nyní již stačí
dopsat text, případně upravit velikost a druh písma, a jste hotovi. Odešlete a
doufejte, že adresát bude schopen vaši zprávu rozluštit. Pokud sami dostanete
zprávu ve formátu HTML (bude grafická), můžete si samotný HTML kód zobrazit
stiskem CTRL+F2.
Ještě poznámka na závěr. Někteří lidé tvrdí, že posílání e-mailu se šablonami
zatěžuje síť, neboť takové zprávy jsou oproti textovým mnohonásobně větší.
Zkoušel jsem poslat čistý text o velikosti 2 KB a pak ten samý vloženy do
šablony, a nárůst kilobytu nebyl nijak závratný (10 KB). Pokud tedy použijete
hotové šablony, zahlcení sítě se obávat nemusíte.
Tipy pro MS Office
Spisovatelem snadno a rychle (Word 2000)
A na závěr malá směs tipů pro Word 2000. Při instalaci MS Office máte možnost
pro jednotlivé jazyky vybrat nástroje pro finální úpravu textu. Jedná se o
kontrolu gramatiky, program na dělení slov a thesaurus. V české verzi jsou tyto
vnitřní aplikace Wordu dostupné i pro češtinu. Pokud vás tedy trápí problémy s
pravopisem, nebo se často opakujete a potřebovali byste nalézt ta správná
slova, neváhejte tyto nástroje použít.
Spusťte Word a napište požadovaný text. Poté jděte do menu Nástroje a
pokračujte na položku Jazyk. Zde je nutné nastavit správný jazyk v případě, že
jste si nainstalovali podporu pro vícero jazyků. Poté můžete spustit thesaurus
i utilitu na dělení slov. Jejich ovládání je snadné. Nad položkou Jazyk v menu
Nástroje pak naleznete utilitu pro kontrolu pravopisu. Jedná se o silný nástroj
a gramatiku zná (pokud vezmeme v úvahu její složitost oproti jiným světovým
jazykům) poměrně dobře. Navíc neznámá slova máte přidat do slovníku a tím Word
naučit i výrazivu, které ještě nezná.
Někdy může nastat i situace, že potřebujete zkontrolovat pravopis ve
vícejazyčném dokumentu. Textový editor Word umožňuje již od verze 97 označit
jednotlivé úseky textu a přiřadit jim napevno jazyk, kterým jsou napsány.
Označte text, k němuž chcete přiřadit jazyk, a jděte do menu Nástroje. Zde
zvolte položku Jazyk a potom možnost Nastavit jazyk.

Druhou možností je označit úsek textu, poklepat na stavovou lištu Wordu v místě
názvu jazyka a vybrat požadovanou mutaci. Až budete mít nastavené rozdílné
mutace pro jednotlivé úseky textu, můžete provést kontrolu celého dokumentu.
Předpokladem je instalace všech potřebných jazykových mutací (viz začátek tipu).
Stahujte přímo z FTP (Office 97 a vyšší)
A ještě tento malý tip, který není na první pohled vidět, a proto uživatele
často nenapadne ho použít. Předpokládejme, že sedíte u počítače nepřetržitě
připojeného na Internet. To už dnes není nic neobvyklého. Předpokládejme dále,
že často stahujete soubory z Internetu (ftp) a pracujete s nimi v MS Office. To
už je obvyklé méně. Pokud splňujete oba předpoklady, zkuste otevírat soubory z
Internetu přímo v MS Wordu tak, že to vypadá, jakobyste je ani nestahovali.
Microsoft se od verze Windows 98 chlubí, že nepoznáte, které disky jsou ve
vašem počítači a které na Internetu. Internet a počítač prostě splývají v jeden
celek. Této vlastnosti využijeme i my.
Spusťte Word nebo Excel a zvolte si klasické otevření dokumentu. Místo hledání
na vašem pevném disku ale klikněte na šipku vedle kolonky Kde hledat a zvolte
Přidat či upravit adresy FTP (File Transfer Protocol). Vyplňte následující
dialog podle připojení na konkrétní FTP server. Pro pohodlnější přístup můžete
zaškrtnout volbu Pamatovat heslo. Pak už se vás Word nebo Excel nebudou
dotazovat. Tímto způsobem budete pracovat s dokumenty přímo na FTP serveru (on
si je bude tahat k vám, ale to nepoznáte).
Dnešní tipy jsou napsané formou spíše rozsáhlejších pasáží, obsahujících vždy
vícero drobných upozornění a pokusů o radu. Našlo se překvapivě hodně místa pro
MS Office a již méně překvapivě pro Windows. V příštích týdnech na nás
Microsoft chystá "poslední z definitivně posledních" verzí řady Windows 9x
(Millennium Edition), takže uvidíme, jak to dopadne, a zda se v novém produktu
objeví nové tipy a triky a tak vzácná "velikonoční vajíčka". Na shledanou
příště.0 0181/OK o
Intertipy
Tak a jsou zde další Intertipy, další soubor snad zajímavých odkazů týkajících
se tipů a triků pro Windows. Konec ledna provázelo hromadné "najíždění" na nový
tarif Internet 2000, kdy nás v nejslabším pásmu připraví Český Telecom o
přijatelných asi 14 Kč za hodinu. Bohužel i přes chlubení a proklamované
prvenství Telecom zklamal, a mezi prvními se objevil přetížený VOL provozující
populární službu Volny.cz. Nicméně se dočkali i ostatní, takže moje láteření
poněkud ztrácí smysl. Příští rok se doufám situace pro nás surfaře opět vylepší.
Bryce 3D tips
http://www.bsmooth.de/BSolutions/
Stránka s tipy a triky pro velmi dobrý grafický software Bryce 3D. Stránka je
sice mírně komerční, ale nápověda je provedena velmi kvalitně a nechybí (mimo
slušného množství tipů a triků) ani spousta odkazů na Easter Egss v programu
Bryce3D. Dokonce ani pro verzi pro Macy. Stránka je svojí podstatou textová,
takže ji prohlédnete v kterémkoli prohlížeči. Stránka také není nijak aktivní
ani generovaná, a proto s ní "webdownloadery" nebudou mít pražádné potíže.
HTML Tag List
http://comunidad.ciudad.com.ar/argentina/capital_federal/html/
Vše co ještě nevíte o HTML kódu. I když se nejedná právě o aktuální popis
nejnovější verze HTML, díky svému rozsahu je tato stránka začínajícímu tvůrci
více než užitečná. Najde zde popis HTML tagů, dále odkazy na FAQ, a samozřejmě
nezbytné tipy a triky. Stránka má také mirrory i mimo americký kontinent, což i
v dnešní době relativně prostupných linek může zkrátit nepříjemné čekací
prodlevy. Z hlediska popisu jednotlivých tagů je stránka vytvořena velmi
profesionálně prostě si vyberete příkaz ze seznamu a na příslušné stránce se
dozvíte kompletní referenci.
Wugnet v novém
http://www.wugnet.com/
O této stránce jsme se zmiňovali v jednom z prvních intertipů (a to už je pár
měsíců nazpět). Jelikož dostala nový kabát a příliv tipů a triků je na ni asi
nejlepší, jaký jsem zatím viděl, rozhodl jsem se ji znovu připomenout. Na této
stránce naleznete mimo jiné i "síň sharewarové slávy", softwarový obchod,
diskusní skupiny, velmi dobře provedenou navigační mapu a index stránek. Vše se
samozřejmě týká 32bitových Windows. Nechybí ani tisková prohlášení o novinkách,
posbíraná u renomovaných firem.
Pivní tipy a triky
http://www.femsa.com/tips.html
Tak také trochu kuriózních stránek přidáme do dnešního dílu Intertipů. Tato se
zabývá nejoblíbenější tekutinou v České republice, tedy PIVEM. O pivu se na
této stránce dozvíte mnoho zajímavých informací, mě osobně velmi zaujala sekce
s názvem "Vaříme s pivem". Co dodat, velmi povedené, velmi užitečné, a v
neposlední řadě velmi vtipné.
LockerGnome
http://www.lockergnome.com/
Stránka, na které nenaleznete přímo tipy a triky, ale přesto se týká Windows ve
všech verzí (včetně připravovaného updatu Windows 98 nazvaného Millennium).
Najdete zde totiž databázi takzvaných "newsletters", což jsou vlastně
rozesílané maily s novinkami s příslušné oblasti. Tyto se týkají právě Windows
a obsahují odkazy na nový shareware i software pro Windows. Kdo je na "pevné
lince", pro toho je tento způsob přísunu informací takřka ideální.
NT Domain Tips
http://www.albany.net/~capnt/domain_tips/index.htm
Stránka popisující dopodrobna problematiku vytváření a správy domén pod Windows
NT, od založení serveru až po případné problémy při provozu. Stránka je
statická a plně textová, takže se k ní dostanete i v nouzi z libovolného
prohlížeče a libovolného "webdownloaderu".
Wild Bean Tips
http://www.wildbean.com/TIPS/tipsoday.htm
Graficky nenápadná, ale obsahově skvělá stránka s tipy pro Windows 95 a pro
starší aplikace pro ně. Pokud ještě stále používáte starší aplikace tipu MS
Word 6.0 a nehodláte se účastnit updatovací mánie Microsoftu, podívejte se na
tuto stránku a budete si moci vybrat ze slušného množství tipů a triků určených
právě pro vás.
HadPress
http://hadpress.ruxy.org.ru/links.html
Další stránka od našich východních sousedů, tentokrát věnovaná problematice
kolem Internetu. Stránka je poměrně aktuální, což je u tohoto tématu velmi
důležité. Naleznete zde odkazy na další zdroje, a samozřejmě nezbytné informace
hodné pravého Internet guide.
List Soft Tips
http://base.dux.ru/guest/newbe/eng/tips/tips.htm
Velmi pěkná stránka od ruského tvůrce s tipy a triky pro Windows. Naleznete zde
informace i o Windows NT a Windows CE, takže na své si přijde skutečně každý.
Kromě tipů a triků nechybějí odkazy na další stránky a také články o novém
softwaru a podobně. Neschází ani vyhledávací nástroj, přítomný hned v záhlaví
úvodní stránky.
Wind Weaver
http://www.windweaver.com/
Stránka netýkající se pouze Windows, nýbrž "také" Windows. Naleznete zde odkazy
na Windows 95 manuál, což je stránka s větším množstvím tipů popisujících práci
ve Windows, a dále pak s tradičními tipy, které už jsou pro běžného uživatele
mnohem přínosnější. Mimo tyto věci nevynechejte ani návody na nejlepší hledání
po Internetu (takzvané Search Helpers and Guides) a nezapomeňte se podívat na
nové knihy, kterým se věnuje sekce "Bookstore".
Windows NT Magazine
http://www.winntmag.com/
Výborně propracovaný elektronický magazín o Windows NT, který se pomalu ale
jistě transformuje na magazín o Windows 2000 (což jsou vlastně nová NT 5.0).
Naleznete zde mimo aktuálních tipů a triků z oblasti Windows NT také nejnovější
zprávy, odkazy na software, diskusní skupiny, praktický archiv již vyšlých
článků, odkazy na manuály, seznamy testovaného hardwaru kompatibilního s
Windows NT, a mnoho dalších užitečných informací. Doporučuji k návštěvě.
NT FAQ
http://www.ntfaq.com/
Jak je již patrné z názvu domény, tato stránka (nebo spíše WWW server) se
zabývá nejkladenějšími otázkami ohledně Windows NT a snaží se na ně odpovědět.
FAQy jsou tematicky rozdělené a v momentě najetí této stránky uvidíte sami,
kolik těch témat vlastně je. Jedním slovem, velmi mnoho.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.