Upgrade na Windows XP aneb dva systémy na jednom PC - snadná záležitost nebo pohroma?

Software | 01.04.02

V předchozích číslech PC WORLDu jste měli možnost seznámit se s novým a ve svépodstatě revolučním systémem Windows XP. Nová verze spojuje stabilní, ale nepříliš uživatelsky zamě

V předchozích číslech PC WORLDu jste měli možnost seznámit se s novým a ve své
podstatě revolučním systémem Windows XP. Nová verze spojuje stabilní, ale
nepříliš uživatelsky zaměřená Windows 2000, s méně stabilními, zato však
jednoduchými a přívětivými Windows řady 9x. Zda toto spojení bude mít úspěch,
ukáže až čas a zkušenosti uživatelů.

Cílem tohoto článku ale není popis systému jako takového, to jsme již udělali v
minulých číslech PC WORLDu. V následujícím textu se vám pokusím co nejlépe
popsat všechna úskalí, ale také výhody, které s sebou přináší upgrade na tento
nový operační systém. Typickým příkladem pak bude upgrade z Windows 98, která
patří v českých zemích k nejrozšířenějšímu domácímu operačnímu systému.

Prvním krokem byla typická instalace Windows 98 SE s několika menšími
aplikacemi. Nechyběl kancelářský balík MS Office 2000 CZ, grafický editor Paint
Shop Pro a několik utilit, které obsahuje téměř každý domácí počítač (Acrobat
Reader, ACDSee, Windows Commander a další). Poté byla na stejném pevném disku
několikrát různými způsoby nainstalována Windows XP.

Následujících několik kapitol v sobě shrnuje všechny poznatky, ke kterým jsem v
průběhu instalace Windows XP dospěl.


Různé verze

Windows XP můžete zakoupit ve dvou krabicích. Verze s názvem Home Edition je
určena k použití v domácnostech a chybí jí některé vlastnosti verze
Professional Edition. Ta směřuje zejména do firemní sféry a mimo jiné v ní
naleznete podporu více procesorů, podporu vícejazyčného přístupu k Windows a
lepší vybavenost pro připojení do sítě zejména v oblasti serverových aplikací
(remote desktop, domain server, správa uživatelských skupin a další).


Příprava na upgrade

Věřte nebo ne (a neříkejte, že jste to netušili), ale nová Windows jsou mnohem
náročnější na vybavení vašeho počítače než starší verze 98. Kromě mnohem
větších nároků na diskový prostor (zhruba 1 GB pro Windows XP oproti 300 MB
Windows 98 SE) budete potřebovat také slušné množství operační paměti, nejméně
128 MB, a odpovídající procesor, jakýkoliv ze současné nabídky, frekvence by
měla být alespoň 500 MHz.

Obecně lze říci, že v poslední době zakoupený počítač by s Windows XP neměl mít
výraznější problémy (i když i dnes lze koupit "rychlý" počítač se 64 MB
operační paměti).

Předtím, než se pustíte do instalace, určitě proveďte zálohu důležitých dat.
Stát se může cokoliv, dle Murphyho zákonů je smůla opravdu nevyzpytatelná.
Vhodné je zapsat si nastavení připojení na internet, případně si uložit
elektronickou poštu (Outlook Express to bez problémů umožňuje), mezi
samozřejmosti patří záloha dokumentů. Vytvořte si také raději startovací
disketu Windows 98.


Volba typu instalace

Windows XP lze instalovat dvěma základními metodami. Instalací na vlastní
diskový oddíl zcela odděleně od předchozího systému, nebo instalací přes
předchozí systém formou, kterou Microsoft nazývá inovací.

Bohužel nelze inovovat z libovolného systému. Inovace je možná jen z Windows 98
a novějších, takže uživatelé Windows 3.x a Windows 95 musejí instalovat zcela
nový systém. Zatímco z Windows 98 můžete inovovat na verzi Home Edition, z
Windows NT a Windows 2000 zase jen na Professional Edition.


Instalace na vlastní diskový oddíl

Pokud se nebojíte hrátek s rozdělením disku na několik oddílů, které jsme
popisovali v lednovém PC WORLDu (str. 38), doporučuji instalaci Windows XP na
vlastní diskový oddíl. Při této variantě nejste ničím omezováni, můžete zvolit
obě verze nezávisle na předchozích Windows, a navíc budete moci nadále používat
i Windows 98 prostřednictvím výběru systému při startu počítače.

Před samotnou instalací si nejprve musíte vytvořit na pevném disku volné místo
o velikosti alespoň 2 GB. Pokud budete systém používat naprosto odděleně od
ostatních, zvolte velikost volného místa odpovídající vaším potřebám. Návod,
jak místo uvolnit, najdete v článku o dělení disků v lednovém PC WORLDu.

Poté nastartujte do Windows 98 a vložte instalační CD s Windows XP. V úvodním
dialogu zvolte Novou instalaci, a systém se poté restartuje to textového režimu.

Pokud v tuto chvíli instalaci z jakéhokoliv důvodu přerušíte, nemusíte mít
obavy, možnost doinstalování zůstane zachována do té doby, než ji dokončíte,
prostřednictvím startovacího menu, které vám nabídne výběr mezi startem do
původních Windows 98, nebo pokračováním instalace.

V textovém režimu zvolíte volné místo na pevném disku a vyberete si souborový
systém, který chcete použít. V průběhu instalace Windows XP nemáte mnoho
možností pro její ovlivnění. Od požadavku na umístění instalace se systém
nezeptá už téměř na nic. Jestliže nebudete spokojeni se standardním nastavením,
musíte provést změny až později.

Po závěrečném restartu vám startovací menu Windows XP nabídne výběr z obou
operačních systémů, standardně se volí Windows XP. Oba systémy jsou zcela
nezávislé. Z Windows XP uvidíte bez problémů diskový oddíl Windows 98, naopak
je tomu jen v případě, že jste za souborový systém XP zvolili tradiční FAT.
Veškeré aplikace je nutné instalovat znovu. Některá nastavení (např. internetu
a pošty) lze získat pomocí utility Přenést soubory a nastavení, kterou
naleznete v menu Další úkoly po vložení instalačního CD.

Startovací menu je možné ve Windows XP dále konfigurovat. Správný dialog
naleznete pod ikonou Vlastnosti systému, která je součástí Ovládacích panelů.
Na záložce Upřesnit stiskněte tlačítko Nastavení spuštění a zotavení systému.

Jestliže se v konfiguraci systému trochu vyznáte, stiskněte v dialogu tlačítko
Upřesnit a získáte možnost editace souboru boot.ini, který obsahuje definice
položek startovacího menu podobně jako na obrázku.


Inovace

Varianta inovace vám oproti předchozímu typu instalace zachová kompletní
původní nastavení Windows 98. Jestliže vlastníte alespoň trochu standardní
konfiguraci hardwaru (kterou Windows XP poznají), tak budete moci v novém
systému začít pracovat ihned po dokončení upgradu.

Nevýhodou je, že nainstalujete Windows XP bez jakékoliv možnosti volby na
souborový systém FAT (na kterém byla Windows 98) se všemi chybami a neduhy
bývalých Windows 98.

Hned po volbě typu instalace vám Windows XP nabídnou vytvoření takzvané zprávy
o inovaci. Tuto možnost si rozhodně nenechte ujít. Instalátor poté analyzuje
hardwarové vybavení vašeho počítače a zobrazí vám seznam komponent, pro které
nemá ovladače a které budete muset doinstalovat ručně.

Instalace pokračuje podobně jako v předchozím případě a opět se přepne do
textového režimu. Prostřednictvím startovacího menu máte možnost volby mezi
samotnou instalací a jejím zrušením a návratem k původním Windows.

Po dokončení práce instalátoru získáte kompletní již nakonfigurovaná Windows
XP. Ihned můžete používat všechny aplikace, které jste provozovali na starších
Windows. Také nastavení hardwarových komponent zůstane zachováno v případě, že
je Windows XP správně detekovala.


Zpět k Windows 98

Jestliže se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete uvést vše do původního stavu před
upgradem, máte u obou instalací šanci na úspěch, i když v případě inovace je
zpětný proces mnohem snadnější.

Pokud jste systém pouze "inovovali", stačí otevřít Ovládací panely a zvolit
ikonu Přidat nebo ubrat programy. V následujícím dialogu jsou jako jedna z
aplikací uvedena přímo Windows XP. Zvolte jejich odinstalování, a vše se vrátí
do původního stavu.

V případě instalace Windows XP na vlastní diskový oddíl je situace složitější.
Program umožňující startovat oba systémy uložil svoje soubory na aktivní
diskový oddíl, tedy pravděpodobně na oddíl s původními Windows 98.

Pro jeho zrušení musíte nastartovat systém ze startovací diskety, kterou jste
si vytvořili ve Windows 98. V příkazovém řádku zadejte tyto příkazy:

sys c:
fdisk /mbr

Těmito příkazy překopírujete systémové soubory z diskety zpět na disk s
původními Windows 98 (předpokládejme, že leží na disku C) a obnovíte standardní
MBR (Master Boot Record). Potom z této diskety spusťte program fdisk a vymažte
oddíl s Windows XP (se souborovým systémem NTFS nebo FAT, podle toho, který
jste zvolili při instalaci). Obsluha "fdisku" je opět slušně popsána v článku z
lednového PC WORLDu.

Potom už jen z aktivního oddílu, tedy disku C s Windows 98, vymažte soubory
náležící NT loaderu. Jsou to tyto:

ntdetect.com
ntldr
bootsect.dos
bootfont.bin
boot.ini

Co říci závěrem. Jestliže si pozorně rozmyslíte, co vlastně chcete udělat,
správně se rozhodnete jak pro souborový systém, tak pro způsob instalace, a v
neposlední řadě si zazálohujete pečlivě vše, co je pro vás na pevném disku
podstatné, pravděpodobně nenarazíte při instalaci Windows XP na žádné problémy.

Ani s provozováním obou systému najednou není sebemenší problém. Pokud byste
chtěli pracovat ještě s dalšími operačními systémy (např. OS2, nebo Linuxem),
máte k dispozici buď výborný linuxový loader LILO (případně GRUB), nebo můžete
použít některý ze specializovaných programů. Mezi ty známější patří třeba
System Commander. Ale to už by bylo spíše téma na další článek.NTFS, nebo FAT?

Při nové instalaci se musíte rozhodnout mezi souborovými systémy NTFS a FAT.
NTFS vám umožňuje nastavovat přístupová práva k jednotlivých složkám a
souborům, kódovat uložená data nebo nastavit jejich transparentní komprimaci.
Jeho nevýhodou je malá podpora v jiných operačních systémech. Pokud
nainstalujete Windows XP na NTFS, neprohlédnete si obsah disku pod žádnou z
verzí Windows řady 9x, a s problémy se můžete setkat i pod Linuxem. Naproti
tomu FAT prohlédnete jak ve Windows 95 OSR2 a vyšších, tak pod Linuxem, kde je
dnes již plně podporován.

Pokud počítáte s prací ve více operačních systémech a oželíte přístupová práva,
zvolte raději FAT. Jestliže ale chcete využívat síťových vlastností Windows XP,
sáhněte po NTFS.

Pozor, jestliže byste chtěli prohlížet diskové oddíly pod operačním systémem MS
DOS starším než verze 7.1, musíte použít souborový systém FAT16. Jeho maximální
velikost je ale omezena na pouhé 2 GB, a proto i diskový oddíl musí mít
maximálně tuto velikost (viz lednový článek o dělení disků).Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.