Ulehčete svému pošťákovi - IXOS - eConserver for MS Exchange 1.8

Software | 01.01.03

Existuje jistě řada firem, které vsadily při budování své podnikové počítačovésítě na produkty firmy Microsoft. Jedním z pilířů tohoto řešení je Exchange server, který je možn...

Existuje jistě řada firem, které vsadily při budování své podnikové počítačové
sítě na produkty firmy Microsoft. Jedním z pilířů tohoto řešení je Exchange
server, který je možné široce konfigurovat. Základní vlastností je funkce
poštovního serveru.

Jako takový se prakticky potýká s fenoménem rostoucího objemu udržovaných
informací. Firma se rozrůstá, roste počet klientů a tím i objem zpracovávané
pošty. V e-mailech se někdy objevují rozsáhlé přílohy a brzy tak může dojít k
tomu, že se zvyšuje odezva serveru na požadavek e-mailového klienta a dochází k
celkovému přetížení dotčeného počítače.

S elegantním řešením přichází firma IXOS. Nenabízí opravu MS Exchange serveru
nebo jiný poštovní server. Výchozím bodem je zjištění, že Exchange nejvíce
brzdí objem mailových dat. IXOS-eCONserver je vlastně archivním systémem, na
který je ukládán obsah jednotlivých e-mailových schránek, přičemž zůstává
zachována informace v nich uložená. Prakticky je průběh následující:
administrátor systému nastaví dolní a horní mez pro obsazený prostor e-mailové
schránky. Jakmile dojde k překročení maximálního limitu, obsah stránky je
přehrán na IXOS-eCONserver, dokud není dosaženo dolní hranice. Ve schránce se
zachová pouze odkaz na příslušný soubor na IXOS-eCONserveru, který je objemově
nesrovnatelně menší než původní zpráva. Pokud si ale uživatel prostřednictvím
svého e-mailového klienta vyžádá právě danou zprávu, je mu poskytnuta z
IXOS-eCONserveru.

Celá operace stažení zprávy, její uložení a případné znovuvzkříšení je
zabezpečena šifrováním, nemůže tedy dojít k neautorizovanému přečtení obsahu.
Alternativně lze příslušný stroj vybavit jednotkou pro zápis optické informace
na WORM nebo CD medium (lidově vypalovačkou), a tím ve finále odlehčit i
archivovanému objemu dat na IXOS-eCONserveru. A přiznejte si poctivě, kolikrát
si přečtete e-mail, ukrytý v hlubině poštovní schránky, který přišel před
měsícem a připadal vám hrozně důležitý? Zákon schválnosti ovšem říká, že když v
rámci optimalizace začnete zprávy mazat, první bude právě ta, která bude hned v
zápětí životně důležitá. Výhody jsou tedy nasnadě a na první pohled je vidět
užitečnost celého řešení.

A co nevýhody, může někoho napadnout, takhle to vypadá všechno až příliš
krásně. Nuže, i na to přímo upozorňují manuály a pokud byste se rozhodli pro
toto řešení, doporučuji si primárně překontrolovat, zda splňujete softwarové a
hardwarové nároky, které jsou poměrně striktní. Jako e-mailového klienta musíte
používat Microsoft Outlook, navíc jen ve specifikované kombinaci jeho verze a
operačního systému. Je také důležité vlastnit odpovídající verzi serveru
Exchange a mít nainstalovanou příslušnou sadu záplat a ServicePacků operačního
systému i klienta Outlook. Jestliže ale je firma zaběhnutá v kombinaci
Exchange+Outlook, pak asi nejsou tyto podmínky nikterak kruté.


IXOS-eConserver for MS Exchange 1.8

výkonné a příjemné řešení
striktní požadavky na konfiguraci
K recenzi poskytla firma: IXOS, http://www.ixos.czKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.