Udělejte svému webu make-up - Xara WebStyle 3.0

Software | 01.10.02

Webové technologie jsou právem v centru pozornosti počítačového světa. Nabízejítotiž za minimální náklady značný přínos. I menší firmy se mohou prezentovat na webu, aniž by nemal...

Webové technologie jsou právem v centru pozornosti počítačového světa. Nabízejí
totiž za minimální náklady značný přínos. I menší firmy se mohou prezentovat na
webu, aniž by nemalá část jejich zisků padla na reklamu v médiích.

S příchodem zdokonalených bezpečnostních standardů se objevila řada on-line
obchodů. Firmy tak mohou prodávat svoje výrobky prakticky kdekoliv po světě,
aniž by například měly jediný kamenný obchod.


Vzhled stránek

Po poněkud obecném úvodu přejděme ke konkrétnější problematice. Stejně jako ve
skutečném světě prodává v řadě případů obal, na internetu je tahounem zájmu o
stránky jejich design. Ačkoliv principielně není vyloučeno, že černobílé, čistě
textové stránky přitáhnou davy návštěvníků a zákazníků k nákupu, byť
vynikajícího produktu, je tato možnost málo pravděpodobná až hypotetická. V
praxi jsou naopak stránky grafikou všeho druhu doslova přeplněny. V mnoha
případech se jedná o práci profesionálních webových designérů. Protože ne každý
si může dovolit platit takovéhoto odborníka a, řekněme si to na rovinu, není k
tomu ani zvláštní důvod, přichází často ke slovu stahování již existujících
obrázků nebo kreslení vlastních. Pro nás, kteří jsme s výtvarným cítěním měli
vždy problémy a naše grafické schopnosti končí u malování křížků a koleček při
hraní piškvorek, zbývá pouze hledání na webu. Anebo zakoupit program Xara
Webstyle.


Co umí Xara

Stručně řečeno, vybavit stránky odpovídající grafikou, která ovšem nemusí být
pouhou dekorací, ale může obsahovat i části výkonné partie. V programu je
předdefinována řada grafických objektů, které je ovšem možné upravovat. Produkt
tak zabírá bílé místo mezi galeriemi připravených obrázků a kreslením na čistém
papíře. Domnívám se, že z připravené galerie si vybere každý kdo chce, aby jeho
stránky vypadaly dobře a přitom nechce investovat čas a peníze do vlastní
tvorby. Z vlastní zkušenosti vím, že vytvořit k světu vypadající tlačítko nebo
nadpis je práce složitá a často, alespoň v mém případě, není korunována
úspěchem (výslednou patlaninu jsem doposud vždy nahradil textovým odkazem).
Xara drží tvůrce do jisté míry zkrátka, ovšem v jejich vlastní prospěch. Umožní
tak výtvarným antitalentům nebo vývojářům, kteří nemusí mít ultramoderní a
superskvělou grafiku na své stránce, obdařit jejich výtvor konzistentně
vypadajícím grafickým rozhraním. Dovolí vytvářet nejen zmiňovaná tlačítka a
nadpisy, ale například pozadí nebo menu a vůbec snad všechny myslitelné
grafické objekty, na webu se běžně vyskytující.


Jak pracuje

Ovládání programu je jednoduché i pro ty, kdo nikdy žádné obrázky nemalovali.
Základní menu v podobě pokřiveného lopatkového kola je přehledné a nepotřebuje
žádné bližší vysvětlení. Konečně, při přejetí myší nad některou položku menu se
okamžitě zobrazí krátká nápověda.

Když se uživatel rozhodne tvořit nějaký objekt, kliknutím se přenese do
katalogu připravených šablon. Jejich počet se liší podle vybraného objektu,
obecně lze však říci, že jsou jich desítky a možná i stovky. Z toho důvodu mám
dojem, že není problém najít takové, které by se člověku líbily, složitější je
vybrat si ten nejvhodnější.

Pokud jste tedy spokojeni s tvarem a obrysem objektu, lze pokročit dále. Každý
prvek katalogu obsahuje několik položek, které lze volně nastavovat. Je to
samozřejmě nutné u popisu tlačítek, ale lze nastavit i barvu textu, ohraničení
a výplně (například). Kromě barev lze nastavit i charakter stínování objektu. V
případě tvorby navigačních lišt je samozřejmostí možnost vložit příslušný odkaz
každé položce menu.

Tlačítkem Save se vše uloží na disk, a máte předpřipraveno. Protože některé
grafické objekty mohou dosáhnout značných objemů (ve smyslu velikosti souboru,
v němž jsou uloženy), nabízí menu při ukládání nastavit počet barev a výsledný
formát obrázku. Přitom šikovně zobrazuje velikost výsledného souboru. Lze si
pak jednoduše představit, jakou dobu bude stahování takového obrázku trvat a
rámcově odhadnout, jaký názor na autora stránek získají uživatelé, připojující
se modemem. Sebekrásnější obrázek nebo položka menu, která se stahuje neúměrně
dlouho, poněkud ztrácí na zajímavosti a probouzí řádově jiné emoce, než
uchvácení nad uměleckým zážitkem.


Integrace do editorů

Tvorba stránek je proces dynamický, a pokud nemáte naprosto jasnou a neměnnou
představu o jejich vizáži a obsahu předem, pak jistě sem tam narazíte na
problém vložení obrázku do právě tvořené stránky. Vyhledání nebo kreslení
potřebné grafiky často vyvede tvůrce z konceptu a je jím značně narušena
plynulost práce.

Xara Webstyles nabízejí elegantní řešení tohoto problému. Instalační program
najde na disku podporované (mainstreamové) editory webových stránek a integruje
do nich svoje funkce. Mezi programy, do kterých vytvoří instalátor vstupy,
patří např. Microsoft FrontPage nebo Macromedia Dreamweaver, tedy WYSIWYG
editory (takové, které okamžitě zobrazují výsledný tvar stránky a umožňují v
tomto náhledu pracovat). Nejspíš to bude důvod, proč není mezi propojené
editory zahrnut Macromedia HomeSite, jenž umožňuje editaci jen na úrovni HTML
kódu.

A jak taková symbióza funguje v praxi? Pokud tvůrce dojde k přesvědčení, že
právě v daném místě dokumentu by se měl nacházet nějaký grafický objekt,
jednoduše klikne na příslušné tlačítko v nástrojové liště. Tím se otevře okno
Webstyle a způsobem popsaným v minulém odstavci příslušný obrázek vygeneruje. V
ukládacím dialogu se pak místo Save na tlačítku objeví Save & Exit. Po jeho
stisknutí je Webstyle ukončeno a řízení tvůrčího procesu se přesune zpět do
editoru, ovšem daný objekt je již umístěn na příslušnou pozici.

Jestliže během další práce vyplyne, že například žluté písmo na žlutém pozadí
není přímo ergonomickým skvostem a že takový text je poměrně těžko čitelný,
není větší problém vybrat tento objekt a zvolit jeho editaci. Za tím účelem se
otevře opět uživatelské rozhraní Webstyle, kde je možno úpravu znovu jednoduše
provést.


Výhody a nevýhody

Začněme nevýhodami, i když podle mého názoru se jedná spíše o "nevýhody".
Databáze obrázků je obsáhlá, ale není možné do ní přidávat další záznamy, což
je ovšem pochopitelné, neboť Webstyle pracuje s obrázky ve svém vlastním
proprietárním formátu, který umožňuje jejich editaci. Při uložení se jedná de
facto o konverzi z tohoto formátu do používaných gif, jpg nebo png souborů.
Druhou a poslední nevýhodou by snad mohla být skutečnost, že nelze měnit tvar
předdefinovaných objektů, není tedy možno přidávat různé kudrlinky a vylepšení.

Přecházím do zřejmě obsáhlejší oblasti plusů. Velkou výhodou je jednoduchost
ovládání, jež musí zvládnout skutečně každý. Další je obsáhlá databáze
profesionálně připravených grafických objektů. Když ale vytvoříte nějakou
variantu na existující šablonu, můžete si ji přidat do nabídky a není pak
problém vytvořit jednotný systém nadpisů (kupříkladu), aniž byste museli každý
zvlášť upravovat, stačí jen přepisovat texty.

Pro praktické použití je značným přínosem velice jednoduchá tvorba navigačních
lišt a menu, a to dokonce i v několika úrovních. Aplikace sama vygeneruje
příslušný JavaScript, který pak uloží na příslušné místo spolu s obrázky. Není
tedy problémem vytvořit interaktivní menu, jež reaguje i na pohyby myši přes
jeho položky. Profesionální weboví designéři jistě mají tyto skripty již
připravené, ale začínající nebo podomácku tvořící autoři stránek zajisté tuto
finesu ocení. Rovněž je připraven skript pro vytváření virtuálních fotoalb,
tedy stránek s náhledy obrázků (thumbnails), a následně jejich zvětšování
pomocí kliknutí myší.


Shrnutí

Podle mého názoru je tento produkt určen spíše začínajícím nebo mírně
pokročilým tvůrců stránek, i když může být dobrým odrazovým můstkem i pro
profesionály. Umožní vytvořit graficky solidně vypadající stránky při
minimálních vývojových časech. Pomocí schémat lze dosáhnout optimální
jednotnosti stránky, resp. celé internetové prezentace.


Xara Webstyle

rychlost práce
množství šablon
K recenzi poskytla firma: Xara, http://www.xara.comKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.