TS sexuální výchova

Software | 01.01.00

Určujícím faktorem scénáře tohoto CD je silná vazba na osnovy výuky nazákladních a středních školách. Ovládací prostředí vám hned po spuštění nabídne možnost výběru látky ...

Určujícím faktorem scénáře tohoto CD je silná vazba na osnovy výuky na
základních a středních školách. Ovládací prostředí vám hned po spuštění nabídne
možnost výběru látky dle věku dětí, resp. dospívajících, ze tří možností -
produkt je tak určen pro uživatele od deseti let, a především pak pro pedagogy
či rodiče. Rozlišení obsahu pro jednotlivé věkové kategorie je realizováno
snižováním počtu stránek s informacemi - středoškoláci mají k dispozici
kompletní obsah, mladším je pak výběr studijního materiálu omezen, přičemž
určujícím kritériem je tematika. Domnívám se, že tento postup je mírně
kontraproduktivní - za lepší možnost bych pokládal odlišné varianty výkladu
téže látky přiměřené věku. Na druhou stranu, CD je dle mého potřeba chápat jako
pomůcku pedagoga či rodiče, jenž vede výklad sám, a forma je závislá na něm. Z
tohoto hlediska je produkt vystavěn dobře, neboť umožňuje vlastním nastavením
šíři učební látky ovlivnit a originální výběr informací dle věku je pouze
jakýmsi doporučením či námětem.
Přestože ovládací prostředí působí konzervativním dojmem, výukový program dobře
využívá multimediální možnosti - výklad je připraven i ve formě mluveného
slova, průběžně je doplňován názornými ilustracemi, fotografiemi či animacemi.
Pozornost studujícího je udržována průběžnými kontrolními otázkami, jež jsou po
jednotlivých kapitolách vyhodnocovány. Celkové zhodnocení žáka je také k
dispozici, včetně možnosti tisku výsledků. Mimo uspořádání látky v jednotlivých
kapitolách je také před startem výukového programu možno vstoupit do
encyklopedie, jež může velmi dobře posloužit jako referenční příručka jak
pedagogům, tak žákům. Samozřejmě umožňuje hledat v rejstříku jednotlivá témata
i související informace a také nalezené články tisknout.
Celkově lze dílko označit za slušně provedené, tematicky mírně tradiční, v
každém případě však bezpochyby fakticky správné. Výborně poslouží především
jako pomůcka v rukou zkušeného pedagoga či tápajícího rodiče (buďme k sobě
upřímní a sebekritičtí), který dokáže předkládanou látku dále zhodnotit svou
interpretací. V žádném případě však neublíží ani při samostudiu, takže by bylo
hrubou chybou toto "neškodné" CD před dětmi schovávat.
TS Sexuální výchova
samotná existence
kompatibilita s Win 3x
Producent: Terasoft, a. s.
Žánr: studijní materiál pro dospívající
Jazyk: český
OS: Win 3x, 9x, NT
Cena: 400 Kč
(bez 5% DPH, jednouživatelská licence)
K recenzi poskytla firma:
Terasoft, a. s.
Vísecké náměstí 1280
268 01 Hořovice
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.