Totální připojení

Software | 01.05.04

Představovat společnost Software602 asi nemá smysl. Každý z nás určitě alespoňjednou zavadil o jeden z jejích produktů, Text602, dnes již kultovní textový editor pro DOS. Software602 j...

Představovat společnost Software602 asi nemá smysl. Každý z nás určitě alespoň
jednou zavadil o jeden z jejích produktů, Text602, dnes již kultovní textový
editor pro DOS. Software602 je v dnešní době známější spíše díky kancelářskému
balíku, který poskytuje zcela zdarma, a také díky produktům pro síťové servery,
mezi něž patří mimo jiné právě 602LAN Suite.
602LAN Suite (dále jen LS) je kompletní síťový server běžící na platformě
Windows. Je to produkt, díky němuž připojíte vaši domácí, nebo malou firemní
síť pomocí jednoho jediného počítače, který má k dispozici připojení na
internet.
Instalace probíhá obvyklým způsobem, po ní je nutné počítač restartovat. LS
dokáže běžet buď jako standardní rezident, nebo přímo jako služba v systémech
MS Windows, které to podporují. Po spuštění aplikace je nejprve nutné
nadefinovat způsob připojení na internet. LS rozlišuje mezi komutovaným
(vytáčeným) a pevným připojením. Obojí vám pomůže nastavit povedený průvodce.
Základní prostředí působí poměrně spartánským dojmem, nenechte se ale pomýlit,
vše je funkční a ergonomické. První roletové menu Server vám umožní
interaktivně spustit jinak automatický prováděné procesy, jako je připojení na
internet, nebo stažení pošty ze serverů POP3. V roletovém menu Statistika
narazíte na první novinku ActiveReports. Jsou to velmi propracované statistky,
které dokáží sledovat např. objem a strukturu dat pro každou stanici
komunikující přes LS.
Další menu s názvem Konfigurace obsahuje modul pro správu a nastavení. Najdete
zde jednak výše zmíněného průvodce, který provede méně zkušené uživatele
připojením na internet, nastavením překladu adres (NAT) a firewallu. Pro
zdatnější uživatele je k dispozici rozsáhlý dialog s mnoha záložkami. Záložka
Uživatelé vám dovolí přehlednou správu uživatelů s nastavením oprávnění pro
různé části LS a samozřejmě s přidělením e-mailové schránky. Následují záložky
Připojení, NAT a Firewall, které vás provedou nastavením a zabezpečením
připojení počítače na internet. Firewall má přednastavené profily dle
bezpečnostních stupňů, lze jej ale nastavit i manuálně, pravidlo po pravidlu.
Záložka SMTP vám umožní definici a nastartování vlastního mailserveru
zajišťujícího transport e-mailu z vnitřní sítě do internetu. Máte možnost volby
takzvaného smarthosta, což je vlastně nadřazený SMTP server, kterému veškerou
poštu předáte a on ji bude distribuovat na příslušná místa. Záložka POP3 slouží
k nastavení stahování pošty z POP3 serverů. Těch lze nadefinovat více a je
nutné je přiřadit k existujícím uživatelům. Další tři záložky (Antivirus,
Antispam a Filtrace příloh) jsou rovněž novinkou LS a umožní vám kontrolu
příchozí i odchozí pošty vestavěným antivirem BitDefender s automatickou
aktualizací virové databáze. Kontrolovat lze i archivované přílohy.
Protispamovou ochranu zajišťuje bayesiánský filtr, který se učí z přijímaných
e-mailů, definovat můžete i seznam nežádoucích adres. Fax server už je jen
doplňkem, který poštovní funkce uzavírá, podmínkou jeho použití je samozřejmě
existence modemu.
Samostatný odstavec si zaslouží nastavení proxy. Máte k dispozici proxy bez i s
cache pamětí, lze definovat, co se bude a co nebude ukládat do cache. Součástí
nastavení je i možnost přemapování potenciálně nebezpečných portů (FTP, Telnet)
na porty jiné. Máte k dispozici i DNS cache pro urychlení překladu IP adres na
jména. Součástí proxy je i možnost filtrace jak DNS, tak URL při prohlížení WWW
stránek.
WWW server rovněž patří mezi významné součásti LS. Obsahuje podporu pro CGI
skripty a SSL. Nastavení je plně postačující, a díky podpoře skriptů není
problém provozovat i elektronický obchod. DHCP server už jen dotváří mozaiku
kompletního síťového serveru, jakým chce LS pro uživatele být. Jestliže
využíváte služeb webserveru, máte možnost spravovat LS dálkově. Pro bezpečnější
přístup lze použít SSL, lze také nastavit různé úrovně přístupu pro různé
uživatele. Potom už stačí nastartovat prohlížeč a máte konfiguraci LS jako na
dlani. Nebyl by to správný síťový server, kdyby poctivě vše nezapisoval
(nelogoval) do přehledných textových souborů. Logování lze zapínat a vypínat
pro jednotlivé síťové služby, nastavit lze i takzvanou rotaci logů, kdy se tyto
samy promažou. LS je schopen sám sebe aktualizovat, umožňuje to ale pouze
placená verze.
602LAN Suite je opravdu komplexní balík síťových serverů, který umožní
plnohodnotné propojení vaší lokální sítě do internetu. Jeho velkou výhodou je i
fakt, že v základní verzi (tj. bez antiviru a ActiveReports) je až pro tři
uživatele zcela zdarma, což může být pro rodinné připojení postačující. Pro LS
hovoří i možnost dálkové správy přes internet, naopak některé funkce by
zasloužily více parametrů (DHCP např. neumí obsloužit více síťových rozhraní).

602LAN Suite 2004
K recenzi poskytla firma:
Software602, a. s., Hornokrčská 15, Praha 4
http://www.602.cz, http://www.lansuite.cz
Cena vč. DPH: do 3 uživatelů v základní verzi zdarma, Antivirus Edition 2 438
Kč, ActiveReports 4 878 Kč
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.