Tipy & triky pro Windows - Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační systém a aplikace I

Software | 01.11.03

Trošku jsem se vyděsil při pohledu na krásnou číslovku 55, označující tento díltipů a triků pro Windows. Pokud si totiž uvědomím rovnici, kde na jedné straně stojí jeden díl tipů...

Trošku jsem se vyděsil při pohledu na krásnou číslovku 55, označující tento díl
tipů a triků pro Windows. Pokud si totiž uvědomím rovnici, kde na jedné straně
stojí jeden díl tipů a na druhé měsíční periodicita, je doba běhu tohoto
seriálu už požehnaně dlouhá.

I v tomto úvodníku se sluší zhodnotit vývoj softwarového i hardwarového trhu v
České republice. Jinak řečeno, opět budete muset protrpět několik vynikajících
postřehů autora tohoto článku.

Jelikož je tento díl věnován vesměs produktům jisté firmy, začneme (a skončíme)
třeba u ní. Po absolvování dalšího roadshow, tentokrát na podporu produktů řady
2003, jsem opět odcházel z Lucerny pod dojmem lehkého nadšení, jak je vše na PC
snadné a intuitivní. Až poté se dostavil druhý, již méně příjemný pocit lehké
nedůvěry, kterou mám zakořeněnou vůči příliš automatickým operacím jakéhokoliv
softwaru. Microsoftu vše v jeho produktech skvěle funguje, každý článek nových
Office nebo Windows šlape jako hodinky. Potom i vaše práce je snadnější a
rychlejší. Jen mě mrazí při pomyšlení na to, že by jeden z řady systémů
vypověděl na čas funkčnost. Stále ještě rád po sobě svoji práci kontroluji
"očima" a rád vím, co software s mým dokumentem na pozadí provádí. I proto rád
tvořím tento seriál, který se snaží pod pokličku produktů od Microsoftu
nakukovat.Tipy pro Windowsl

Odstraňte systémové adresáře (Win 95/98)

Na úvod si dáme něco lehčího, spíše kosmetickou změnu a další ukázku toho, co
lze provádět soustavným pozměňováním registru.

Po poklepání na ikonu Tento počítač se vám zpravidla otevře okno, které
obsahuje nejen diskové jednotky, ale také další systémové složky, jako je
Telefonické připojení do sítě, či složka naplánovaných úloh. Jestliže
považujete tyto složky za zbytečné, nebo je chcete odstranit z důvodů
bezpečnostních, přečtěte si následující řádky.

Jděte do menu Start Spustit a spusťte editor registru regedit. V něm směle
pokračujte do klíče HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows
CurrentVersion explorer MyComputer NameSpace. V tomto klíči naleznete tři další
podklíče, reprezentující tři systémové adresáře. Jejich popis můžete vidět vždy
v pravé části regeditu jako hodnotu proměnné default, umístěné v každém z
těchto tří podklíčů.

Vyberte si ty, které chcete ve Windows učinit neviditelnými, a jednoduše je
smažte. Zde pozor, pokud smažete složku Telefonického připojení, nebudete moci
později toto připojení nakonfigurovat. Proto si své kroky řádně promyslete.
Ukončete regedit, a otravné složky budou navždy pryč.Zapomenuté heslo (Outlook Express 5)

Je to patrné už z názvu tohoto tipu, ale přesto to ještě vysvětlím. Nebudeme se
tentokrát zabývat zadáváním hesel do Outlook Expressu, ale naopak jejich
odstraňováním.

Outlook Express se ve svých novějších verzích pokouší o jakýsi rádoby
víceuživatelský přístup pomocí takzvaných uživatelských identit. V praxi to
vypadá tak, že vytvoříte několik identit s různými složkami pro poštu a s
různým nastavením poštovních účtů. Do každé identity se poté přihlašujete
pomocí jména a hesla (pokud to funguje tak, jak má). Ihned po instalaci OE, a
také v případě, že jste žádnou identitu nevytvářeli, se přihlašujete do
takzvané default identity jako jeden jediný uživatel.

Problém nastane ve chvíli, kdy své heslo zapomenete, a přesto se chcete dostat
ke své poště a ke svému nastavení. Jednoduchou editací registru lze heslo
odstranit a potom zadat nové (které si opět budete pamatovat). Postup si
ukážeme níže.

Spusťte si program regedit pomocí menu Start Spustit a jděte do klíče
HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Protected Storage System Provider. Zde se
nachází několik dalších klíčů, reprezentujících přihlašovací jména do Windows.
Měli byste zde nalézt minimálně klíč *default*. Vy musíte vybrat ten, pod
kterým jste ve Windows přihlášeni, a pod kterým jste prováděli konfiguraci a
nastavování identit v programu Outlook Express.

Pro lepší pochopení uvedu příklad. Dejme tomu, že se běžně přihlašuji do
Windows pod jménem honza. Pod tímto jménem jsem si nastavil identitu v OE a
zapomněl jsem heslo. Musím tedy vybrat klíč honza a vymazat veškeré položky,
které se nacházejí v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Protected
Storage Systém Provider honza Data 89c39569-6841-11d2-9f59-0000f8085266.

Obvykle se do Windows pod žádným jménem nepřihlašujeme, proto musíme pokračovat
do klíče HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Protected Storage System
Provider *Default* Data 89c39569-6841-11d2-9f59-0000f8085266 a v něm opět
neohroženě smazat vše, co najdeme.

Po úspěšném promazání správného klíče zavřete regedit a nastartuje Outlook
Express. Sice se ještě zeptá na přihlašovací jméno (identitu pokud jich máte
více), ale heslo po vás vyžadovat nebude.

A na závěr ještě malý dodatek. To hrozivé číselné označení vaší identity
odpovídá názvu složky s vašimi e-maily, kterou najdete v adresáři
Windows\Application Data. Zde můžete tuto složku pohodlně zálohovat. Ale o tom
už jsme mluvili v jednom z předchozích tipů a triků.Snadnější dvojklik (Win 98)

Jistě to zní mírně neuvěřitelně, ale i dvojklik, neboli doubleclick se dá ve
Windows různě konfigurovat. A že jsou tyto možnosti někdy důležité, to
potvrzují začátečníci, kteří mají s dvojklikem, jako základním potvrzovacím
mechanismem v produktech Microsoftu, zásadní problémy.

Jestliže ve Windows nezvládnete dvojklik, v podstatě je standardně nastavené
nemůžete používat. Proto Microsoft zabudoval do Windows dialogy pro nastavení
dvojkliku. Ten základní najdete v menu Start Nastavení Ovládací panely, kde
musíte zvolit ikonu pro nastavení myši. Ihned na první záložce máte možnost
nastavení tlačítek pro levou a pravou ruku, v dolní části dialogu pak pro nás
podstatnou možnost nastavení časové prodlevy mezi jednotlivými kliky ve
dvojkliku. Nastavení můžete ihned vyzkoušet v malém okénku s jakýmsi kašpárkem.

Nastavení prodlevy sice mnohdy začátečníkům pomůže (zejména její prodloužení),
nicméně s dvojklikem lze dělat ještě více. Tentokráte již musíme sáhnout k
editaci systémového registru. Mezi dvěma jednotlivými kliky se myš vždy
nepatrně posune. Aby Windows rozpoznala, že právě někde "dvojklikáte", musí se
tento posun vejít do určité hranice, určené horizontální a vertikální roztečí v
obrazovkových bodech. Překročíte-li tento rozsah, dvojité kliknutí nebude
posouzeno jako dvojklik. V registrech je možné hodnoty rozsahu měnit, a tím
dále zjednodušit použití dvojkliku zejména pro začátečníky.

Jděte do menu Start Spustit a spusťte regedit. V něm pokračujte do klíče
HKEY_CURRENT_USER ControlPanel Desktop. Zde je pak nutné vytvořit dvě nové
textové hodnoty nazvané DobleClickHeight a DoubleClickWidth. Poklepáním na tyto
hodnoty můžete vložit čísla v pixelech (obrazovkových bodech). Vše potvrďte, a
po restartu bude vaše nastavení aktivní.

Přeji mnoho úspěšných kliků i mnoho překliků, které vás tak jako tak stejně
neminou.Tipy pro MS Office

Lepší práce se seznamy (Word)

Každý uživatel Wordu často nadává na automatické chování tohoto editoru. Word
ve snaze pomoci uživateli neustále doplňuje, formátuje a mění váš text, bohužel
jen málokdy k vašemu obrazu. Typickým příkladem je právě vytváření nesouvislých
seznamů, kdy na jednu stranu oceníte, že Word za vás tvoří položky seznamu, na
straně druhé byste seznam v určitých částech obohatili o nečíslované odstavce,
což je pro Word nadlidský výkon.

Toto chování lze regulovat nastavením Wordu, vše se provádí v dialogu
Automatické opravy, který najdete v roletovém menu Nástroje. Zde můžete některé
schopnosti Wordu úspěšně eliminovat, případně úplně vypnout.

Na druhou stranu je škoda schopností nevyužít, pokud je to možné například
užitím vhodných klávesových zkratek. Třeba při vytváření výše kritizovaného
seznamu položek, ať již číslovaného nebo nečíslovaného, je uživatel neustále
obtěžován. Při každém stisku ENTER Word vytvoří novou položku seznamu i přesto,
že jste chtěli odentrovat pouze řádek v dané položce a vytvořit tak obyčejný
odstavec.

Jestliže tvoříte pod každou položkou větší části textu a tudíž je logicky
potřebujete dělit do odstavců, nemačkejte na konci odstavce ENTER, ale
kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Word potom provede přesně to, co po něm chcete,
odřádkuje na další odstavec a nevytvoří další položku v seznamu.

Jestliže potom budete chtít vytvořit další položku v seznamu, stiskněte prostě
zase jen ENTER.Pracovní prostory (Excel 2000)

Tipů a triků pro Excel už se v našem seriálu objevilo bezpočet, proto je těžké
nalézt ještě něco dalšího a zajímavého pro uživatele. Doufám, že tento tip pro
vás zajímavý bude.

V některém z předchozích dílů jsme mluvili o uspořádání pracovní plochy Excelu
v případě, že máte otevřeno najednou více souborů a potřebujete je porovnat,
nebo mezi nimi přesouvat nějaká data. Následující tip tyto možnosti ještě
nepatrně rozšiřuje.

Spusťte Excel a v něm otevřete dva nebo více souborů. Nyní nevidíte jednotlivé
soubory, vidíte pouze poslední otevřený. Jděte do roletového menu Okno a zvolte
Uspořádat. Dostanete na výběr hned několik možností, jak vedle sebe uspořádat
více souborů na jedné pracovní ploše. Vyberte ten pro vás optimální a můžete
začít pracovat. To ale není všechno.

Pokud stabilně pracujete s určitými soubory najednou a tato sestava se vám
nemění, máte možnost si nastavení pracovní plochy uložit tak, abyste jej
nemuseli znovu a znovu aktivovat. Zvláště jedná-li se o více souborů naráz,
může být jejich opětovné spouštění dost ubíjející.

Nastavte si tedy rozvržení dle libosti a poté jděte do roletového menu Soubor.
Zde zvolte trochu neznámou položku Uložit prostor... Budete vyzváni ke
specifikaci místa a názvu souboru s informacemi rozvržení vaší plochy v Excelu.
Tento soubor má poněkud nezvyklou příponu XLW (W jako Workspace). Vše uložte.

Pro příští práci stačí jen otevřít příslušný XLW soubor, a Excel nejenže otevře
všechny soubory najednou, tak jak jste je uložili, ale také je rozvrhne na
pracovní ploše tak, jak jste si to přáli.Easter Eggs

Zajímavé fotečky (IE 5.x)

Následující tip je určen pro Internet Explorer verze páté a vyšší (jen do
šestky) a musíte při něm být připojení na internet. Provedení tipu je trošku
složitější, vše dělejte přesně podle návodu. Důležité je mít také IE nastavený
v takzvaném "továrním nastavení", bez významných úprav.

Spusťte si IE a jděte do roletového menu Nástroje. Zde zvolte položku Možnosti
Internetu. Na první záložce Obecné najdete v dolní části tlačítko Jazyky.
Stiskněte je. V následujícím dialogu stiskněte tlačítko Přidat a do dolní
kolonky vepište řetězec ie-ee. Potvrďte, a posuňte tento řetězec v seznamu na
první místo stiskem tlačítka Nahoru. Vše potvrďte a vraťte se do prohlížeče.

V horní liště nyní zvolte tlačítko Hledat a po levé straně IE se vám objeví
panel hledání v anglickém jazyce, pokud jste jej nenastavili jinak. V horní
části objevíte položku Pick something. Tuto položku (výběr) rozbalte a vyberte
Previous searches. A fotky jsou zde. Poté zkuste ještě tlačítko Vlastní pro
zobrazení pěkné animace.

Tímto dnešním jediným vajíčkem se dnes rozloučíme. Doufám, že jsem uspokojil
alespoň uživatele kancelářského balíku MS Office, na které v poslední době
nezbývá moc místa.

Příště se těším opět na shledanou u další dávky zajímavých tipů a triků.Intertipy

Dnešní internetové tipy by si samozřejmě zasloužily poctivý úvodník, ve kterém
bychom zkritizovali stále pomalý a modemový paušál odmítající Český Telecom.
Toto si dnes kvůli nedostatku místa odpustíme a podíváme se přímo na jednotlivé
internetové odkazy. Budeme plynule pokračovat tam, kde jsme minule skončili,
pouze jazyk změníme.


Hippotame
web.gin.cz/hippo/

Stránka, která je svým obsahem velmi podobná předchozímu odkazu, věnuje se
ovšem více i jiným než síťovým tématům. Graficky velmi povedená, snad jen těch
barev mohlo být více, nebo spíše barvy úplně jiné, ale to je asi věc vkusu. V
úvodu budete ihned upozorněni autorem, že své stránky považuje za špatné, ale
že díky určité úrovni návštěvnosti je milostivě nechává přežívat v provozu. V
levé části pak najdete rozsáhlé menu s odkazy na sekce s tipy a triky pro
jednotlivé kategorie. Opět zde najdete HTML a CSS, JavaScript, MySQL atd.
Nechybí ani sekce věnované okultismu, i zde najdete patřičné tipy a triky.
Následují odkazy na software a další stránky, o kterých autor usoudil, že vás
budou zajímat. Na závěr se autor věnuje tématu irského vlkodava, to si rozhodně
nenechte ujít. Vše hezky česky.

Tipy & triky pro Windows - Pravidelná dávka tipů, lstí a fíglů pro váš operační
systém a aplikace II


Period tipy a triky
http://www.period.cz/system/tat.asp

Uvedený odkaz míří přímo na velmi dobře a přehledně provedenou stránku magazínu
Period, resp. na její sekci s tipy a triky. Tyto tipy nejsou nijak řazeny,
nevěnují se tedy pouze Windows, ale i dalším oblastem ze světa tvorby webových
stránek. Ostatně to je téma i celého magazínu. Kromě zmíněných tipů a triků zde
najdete ještě další rubriky týkající se ASP a PHP, jako dvou konkurentů, HTML
samotného, databází a mnoho dalšího. Nechybí ani vyhledávač a možnost zasílání
jakéhosi informačního bulletinu na váš e-mail. V levé horní části pak máte
možnost kontaktovat osoby v diskusních listech se zaměřením na tvorbu WWW, nebo
si jen stáhnout jak texty, tak i užitečný software. Vše samozřejmě v češtině.HTML tips and tricks
http://www.tips-tricks.com

Plynule přejděme z českých stránek věnujících se tipům pro HTML na ty anglicky
mluvící, kterých je samozřejmě nepoměrně více. První z nich má své zaměření již
v názvu. Stránka je dosti jednoduše zpracovaná, ale působí přehledně. Ihned v
úvodu se dostanete na jakési základní rozdělení. V první sekci najdete odkazy s
tipy pro čisté HTML, v dalších sekcích pak odkazy na tipy pro návrh designu
stránky, tvorbu webové grafiky a nakonec i programování pro web. V levé části
stránky pak můžete pomocí jednoduchého menu přidat komentáře, případně použít
mapu stránek pro rychlejší přístup k jednotlivým tipům a trikům. Anglicky.Web Source
http://www.web-source.net

Další velmi povedená stránka, popisující HTML kód a doplňující tento popis o
užitečné tipy a triky, které jen tak někde neuvidíte. Úvodní stránka jinak
slušně provedeného webu vás možná zpočátku rozladí strohostí a přehlceností
reklamami, nenechte se ale odradit a poklepejte na odkazy umístěné v horní
části stránky. Pod HTML Codes najdete přehledného průvodce HTML tagy, pod HTML
Tips pak některé konkretní tipy pro tvorbu WWW stránek. Samozřejmě nevynechejte
ani další odkazy, pod kterými objevíte mnoho užitečných kódů JavaScriptu a
dalších pomůcek pro tvorbu WWW stránek. Nechybí zde ani vyhledávací nástroj a
možnost přidat vlastní tipy a triky. Celé toto počínání je pak doplněné
množstvím tutoriálů, které vám pomohou s programováním pro web. Odkazy najdete
až v pravo dole na úvodní stránce. Vše v angličtině.CHAMI Tips
http://www.chami.com/tips/

O této stránce jsme již v minulosti hovořili, nicméně nyní doznala mnoha
vylepšení, a proto se o ní rozepíšeme znovu. Stránka je velmi dobře graficky
zvládnutá a po počátečním ostychu i příjemně přehledná, alespoň na to, kolik
obsahuje informací. A že jich není vůbec málo. Naopak. V úvodu jste ihned
zahlceni množstvím nejnovějších tipů a triků nejen pro tvorbu WWW stránek. Po
pravé straně pak máte na výběr z dlouhé řady rychlých tipů z oblastí Internetu,
HTML, JavaScriptu, Windows, programování a dalších. Pravé hody pak začnou,
pokud si vyberete klíčové slovo z levého menu. Například naše dnešní téma o
HTML. Budou vám zobrazeny všechny tipy obsahující slovo HTML, přehledně
rozdělené do sekcí, které jsem vypsal již výše. V tomto konkretním případě je
seznam pekelně dlouhý. Navíc se vám nabídka klíčových slov dále rozšiřuje podle
toho, které slovo zvolíte. Samotné tipy jsou pak, někdy velmi podrobně,
popsány, bohužel převážně bez ilustračních obrázků. Anglicky.Linda.com Tips
http://www.lynda.com/tips/

Tato stránka opět nabízí velmi mnoho tipů a triků, tentokráte ovšem hlavně pro
tvorbu grafiky. Ať již webové, nebo jiné. Tipy jsou přehledně rozděleny do
sekcí podle programu, ve kterém popisují konkrétní problém. Najdeme zde téměř
všechny produkty firmy Adobe: GoLive, Photoshop atd., a také produkty firmy
Macromedia: Dreamweaver či Flash. Pod každou touto sekcí pak objevíte další
tematické dělení s větším či menším množstvím tipů a triků pro daný software. V
dolní části stránky pak objevíte vyhledávací nástroj a nějaká ta data ke
stažení. Možnou výhodou/nevýhodou je fakt, že většina tipů je prezentována
pomocí videosekvencí, je tedy nutné mít v prohlížeči podporu pro Quicktime.
Anglicky.December.com
http://www.december.com/html/

Název této stránky ani v nejmenším neodpovídá jejímu obsahu. Respektive mluvíme-
li o části, věnující se HTML, na kterou směřuje výše uvedený odkaz. Tato
převážně textově, ale o to přehledněji zpracovaná stránka je plná tipů a triků
pro tvorbu HTTP://WWW. Ihned v úvodu máte před sebou rozdělení do několika
sekcí. Patří mezi ně Tutorials, Codes, Demonstrations, Specifications a mnoho
dalších. V těchto sekcích pak najdete odkazy na jednotlivé tipy. V sekci
Tutorials se jedná o návody a referenční příručku k HTML, v Demonstrations pak
najdete ukázky na konkrétních případech. V sekci Topics pak najdete i stránky
věnující se dynamickému HTML, VRML, JavaScriptu a dalším technologiím
oživujícím statické weby. Zajímavou funkcí, kterou máte k dispozici, je
validátor HTML stránek, jejž si můžete stáhnout zdarma. V nabídce stránek je
pak i přehled a hodnocení knih, zabývajících se výše uvedenými tématy. Knihy je
možné i zakoupit (amazon.com). Vše anglicky.

Na závěr jen malou noticku pro čtenáře: Opravdu není možné uveřejnit v tomto
seriálu odkazy na stránky, které se ho tematicky vůbec nedotýkají. Působilo by
to přinejmenším nevhodně. Příště opět na shledanou.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.