Tipy a triky pro Word, Ecxel a Outlook - sada užitečných nápadů a doplňků pro vaše kancelářské aplikace (CD) I

Software | 01.11.03

Kdo by je neznal? Stačí vyslovit slova Word, Excel, Outlook a prakticky každýví, o čem je řeč. Tyto programy si za dobu své existence vybojovaly čestné místo mezi kancelářskými aplika...

Kdo by je neznal? Stačí vyslovit slova Word, Excel, Outlook a prakticky každý
ví, o čem je řeč. Tyto programy si za dobu své existence vybojovaly čestné
místo mezi kancelářskými aplikacemi a dnes patří mezi ty nejpoužívanější.

Jsou to bezesporu velmi dokonalé programy, ovšem přece jen je možné při jejich
každodenním používání objevit některé jejich slabší stránky. A právě zde je ta
nejlepší příležitost pokusit se jejich ovládání ještě více zefektivnit, ať již
s pomocí makra, šikovné klávesové zkratky či patřičným zásahem do registru. V
tomto článku vám přinášíme několik námětů na efektivnější zacházení s těmi
nejpoužívanějšími aplikacemi. Všechny potřebné doplňky jako vždy naleznete .


Word 97/2000

1 )Jaké jsou možnosti přeměny hypertextových odkazů?

Problém: Výrazy např. ve tvaru http://www.pcworld.cz nebo mailto:pcworld@idg.cz
se ve Wordu 97, 2000 a XP standardně zobrazují jako aktivní hypertextové
odkazy. Při klepnutí na takový odkaz se buď otevře okno internetového
prohlížeče, popřípadě okno programu pro práci s elektronickou poštou s již
přednastavenou výše uvedenou adresou. Toto chování však není zrovna vždy
žádoucí. U počítačů bez trvalého připojení k internetu vede nechtěné klepnutí
na takový odkaz k chybovému hlášení. Při konverzi dokumentu do jiného formátu
se může URL adresa úplně ztratit, v některých případech se může vymazat i text,
kterému je odkaz přiřazen. Word naneštěstí nenabízí žádnou možnost, jak všechny
aktivní hypertextové odkazy kompletně převést na obyčejný text, nebo jak místo
popisného textu zobrazovat jako text URL adresu.

Řešení: Hypertextové odkazy vytváří Word prostřednictvím funkce pole. Přitom je
úplně jedno, zda kupř. odkazu http://www.pcworld.cz přiřadíte URL adresu (např.
http://www.pcworld.cz), nebo zcela libovolný popisný text (například PC WORLD).

Obsah všech polí v dokumentu si můžete zobrazit pomocí klávesové zkratky
. Pokud chcete všechny hypertextové odkazy v dokumentu deaktivovat,
stačí celý dokument označit pomocí a prostřednictvím
všechna pole zrušit. Při použití této metody ale musíte
zároveň počítat s tím, že zmizí nejen hypertextové odkazy, nýbrž i nejrůznější
další zástupci k objektům typu pole, jako jsou obrázky nebo další dokumenty
vložené uvnitř označeného textu.

Z výše uvedených důvodů jsme pro vás vytvořili doplněk do Wordu s názvem
HYPERLKS.DOT, s jehož pomocí budete moci výše zmiňované úkoly provádět rychleji
a hlavně pohodlněji, než při použití standardních funkcí. Doplněk naleznete . V
něm obsažené makro dokáže nejen deaktivovat hypertextové odkazy v dokumentu,
nýbrž i nahradit URL adresu jejím komentářem, dále převést URL adresu na text,
nebo dokonce exportovat URL odkazy včetně jejich komentářů do nového dokumentu.

Doplněk nainstalujete tak, že tento DOT soubor nakopírujete do složky Po
spuštění programu Word. Cestu k této složce zjistíte v menu Nástroje/Možnosti
na kartě Umístění souborů (ve Wordu 97 Soubory šablon). Nyní spusťte Word znovu
a otevřete dokument obsahující hypertextové odkazy, který budete upravovat. V
menu Nástroje/Makro/Makra spusťte makro pcwHyperlinks. V okamžiku uvidíte
dialogové okno, v němž budou uvedeny všechny URL adresy vyskytující se v
dokumentu. Tlačítka v pravé části okna mají tento význam:

Odstranit odkazy: Klepnutím na toto tlačítko odstraníte z dokumentu všechna
pole typu hypertextový odkaz. V textu nyní uvidíte pouze popisné texty odkazů.

URL jako odkaz: Tato funkce nahradí popisné texty v dokumentu vlastními URL
adresami. Ostatní funkce se nezmění.

URL jako text: Makro nahradí popisný text odkazu URL adresou, přitom však
odstraní z dokumentu všechny prvky typu pole. Odkaz tedy již není nadále
funkční.

Export URL: Prostřednictvím tohoto tlačítka můžete zkopírovat popisné texty
odkazů včetně jejich URL adresy do nového dokumentu. Původní dokument přitom
zůstane nezměněný. Nový seznam URL adres se bude skládat ze dvou sloupců
oddělených tabulátorem. Ze seznamu pak můžete ve Wordu 2000 přes menu
Tabulka/Převést/Text na tabulku vytvořit tabulku. Potom prostřednictvím ve
Wordu obsažené funkce automatického formátování můžete v tabulce uvedené URL
adresy opět převést do formy aktivních hypertextových odkazů.Office 2000

2 )Dialogová okna Otevřít a Uložit jako

Problém: Lišta v levé části dialogových oken Otevřít a Uložit jako v novějších
verzích MS Office obsahuje standardně ikony pro složky Historie, Dokumenty,
Plocha, Oblíbené položky a Místa v síti. Vaším přáním by bylo upravit si lištu
podle svého.

Řešení: V MS Office 2000 se nedá zmíněná lišta upravovat přímo v programu. Pro
provedení změn je třeba zásah do registru pomocí Editoru registru
(REGEDIT.EXE). Po jeho spuštění se přesuňte do klíče
Hkey_Cur-rent_User\Software\Microsoft\Office\9.0\Common\OpenFind\Places.
Všimněte si při tom, že lišta smí obsahovat maximálně pět položek. Musíte tedy
nejprve některé ze standardních odstranit, a pak teprve můžete přidávat další.
Standardní položky jsou umístěny v podklíči StandardPlaces opět ve formě klíče.
Pro odstranění položky stačí v patřičném klíči vytvořit novou hodnotu DWORD se
jménem Show a přiřadit jí údaj 0. Po přidělení údaje 1 bude zase tato položka v
liště viditelná.

Vlastní položky se dají vytvářet v podklíči UserDefinedPlaces, který se nachází
v klíči Places. Vytvořte proto podklíč se jménem Places, kde je číslo
začínající 1 (Places1, Places2 atd.). V každém z těchto podklíčů vytvářejte
postupně řetězcové hodnoty s názvy Name a Path. V hodnotě Name jako údaj
zadejte nějaký výstižný název, pod nímž bude složka v liště pojmenována, do
hodnoty Path přijde jako údaj hodnoty cesta k vámi požadované složce. Po
příštím spuštění programů Office vám již bude nová lišta k dispozici.Word a Outlook (I)

3 )Vkládání adres z Outlooku do Wordu

Problém: Používáte na svém počítači Outlook ve verzích 97, 98, 2000, případně
XP, a chcete z adresáře Outlooku vkládat nějakou adresu do dokumentu ve Wordu.
Ve Wordu však žádnou takovou funkci nenacházíte.

Řešení: Z Wordu se můžete přímo dostat do adresáře Outlooku, odtud si vybrat
požadovaná data a ta potom vložit do Wordu. Nejdříve si však musíte do panelu
nástrojů Wordu vložit nové tlačítko. Jak na to:

1. Klepněte si do menu Nástroje/Vlastní a zde na záložku Příkazy. V poli
Kategorie si zvolte položku Všechny příkazy a v poli Příkazy nalezněte položku
Vložit adresu.

2. Přetáhněte naposledy zmíněnou položku se stisknutým levým tlačítkem myši do
libovolného panelu nástrojů a dialogové okno ukončete stiskem tlačítka Zavřít.
Pokud si nyní klepnete na nové tlačítko, otevře se dialogové okno Vybrat jméno.
Zde si můžete zvolit nějaké jméno a tlačítkem OK jej vložit do aktuálně
otevřeného dokumentu.

Ve zmíněném dialogovém okně se dá prostřednictvím tlačítka Vlastnosti rovněž
otevřít adresář Outlooku pro úpravy. Abyste si mohli určit, které pole má Word
z adresáře vložit a jak je zformátovat, postupujte následovně:

1. Vytvořte si ve Wordu libovolný prázdný dokument a zadejte do něj názvy polí
přesně tak, jak je uvedeno na obrázku. Seznam všech možných názvů polí
naleznete v souboru ALAYOUT.TXT. Tak kupříkladu pole {}
v našem příkladu způsobí, že Word navíc vloží číslo faxu.

2. Označte si nejprve celý text a poté klepněte do menu Vložit/Automatický
text/Nový.

3. Jako název pro nový automatický text zadejte položku AdressLayout. Pozor na
přesné zadání tohoto názvu.Word a Outlook (II)

4 )Komfortní vkládání adres z Outlooku do Wordu pomocí makra

Problém: Údaje z adresáře Outlooku se dají do dokumentu ve Wordu rovněž
integrovat prostřednictvím makra. V tomto případě se využívá funkce hromadné
korespondence, CDO (Collaborative Data Objects), případně dálkové správy
aplikací přes OLE (Object Linking and Embedding). My jsme pro vás jako ukázku
připravili makro OUTLADR.DOT, které využívá funkce OLE. Naleznete je
samozřejmě . Řešení přes OLE je sice s ohledem k jiným variantám pomalejší, na
druhou stranu zase funguje se všemi verzemi Outlooku od 97 až po XP.

Instalace makra spočívá v jeho zkopírování do složky Po spuštění programu Word.
Cestu k této složce zjistíte v menu Nástroje/Možnosti na záložce Umístění
souborů (ve Wordu 97 Soubory šablon). Po instalaci makra spusťte Word znovu.
Samotné makro vyvoláte přes menu Nástroje/Makro/Makra. Pro rychlejší spouštění
vám doporučujeme vytvořit si k tomuto makru tlačítko v panelech nástrojů,
popřípadě klávesovou zkratku, a to přes menu Nástroje/Vlastní. Po spuštění
makra se objeví dialogové okno, v němž uvidíte všechny vaše kontakty z adresáře
Outlooku seřazené podle příjmení. Rychlý přesun k nějakému příjmení je možný
zadáním počátečního písmena hledaného příjmení na klávesnici. Stiskem tlačítka
Vložit pak makro přenese údaje z adresáře do právě otevřeného dokumentu ve
Wordu.

Makro si však můžete dodatečně sami upravit. Otevřete si soubor DOT ve Wordu a
potom stiskem si spusťte Editor jazyka Visual Basic.V okně
Průzkumníka projektů, kterého zobrazíte přes klávesovou zkratku , si
najděte položku Template Project (Outladr) a z kontextového menu položky
frmOutlookAdress si zvolte příkaz View Code. V podprogramu GetAddressList
načítá makro položky z adresáře do seznamu. Výchozí složka je dána příkazem

Set myFolder = nsMapi.GetDefaultFolder(olFolderContacts)

a v tomto případě odkazuje na Kontakty v adresáři Outlooku. Jestliže byste
chtěli použít nějakou jinou složku, můžete namísto výše zmíněného příkazu
použít v makru ve formě komentáře uvedený řádek

Set myFolder = nsmapi.Folders("Osobní složka").Folders("Staré kontakty")

Tímto příkazem ukazuje program na složku Staré kontakty. Za příkazem
InsertIntoDoc pak můžete zadat pole s daty, která má makro do dokumentu vložit.
V našem případě se jedná o křestní jméno a příjmení, poštovní adresu a
e-mailovou adresu. Na toto místo samozřejmě můžete vložit i další údaje. Seznam
všech možných parametrů naleznete v komentářích makra. Například řádek
InsertIntoDoc (MyItems(i).BusinessFaxNumber) způsobí vložení čísla faxu.Word a Excel

5 )Rychlé ukládání a zavírání dokumentů

Problém: Když jste si kupříkladu ve Wordu otevřeli několik souborů současně a
za chvíli chcete Word ukončit, ptá se vás program pro každý soubor, v němž jste
provedli změnu, jestli chcete provedené změny uložit. V případě ale, že chcete
zavřít všechny soubory, aniž byste ukončili Word, musíte jednotlivé soubory
zavírat postupně jeden za druhým.

Řešení: Od verze 6.0 existuje pro Word a Excel jedno zjednodušení. Držte
stisknutou klávesu a klepněte do menu Soubor. Příkazy Zavřít a Uložit
se nyní přejmenují na Zavřít vše a Uložit vše. Klepnutím na příkaz Uložit vše
pak odpadne neustálé dotazování Wordu při jeho ukončení.Excel 97/2000/XP

6 )Sdílení listů

Problém: Při práci na jednom sešitě v Excelu se může podílet celý tým. Všichni
členové mají k danému souboru přístup přes síť a mohou provádět libovolné
změny. Samozřejmě je však nutný nějaký koordinátor, jehož úkolem je zakázat
provádět svým spolupracovníkům změny na určité oblasti daného listu.

Řešení: Pro týmovou práci po síti nabízí Excel všechny potřebné nástroje již ve
verzi 97. Pro jejich správné použití je však třeba trochu cviku. Pokud se někdy
dostanete do role koordinátora nějakého týmu, rozhodně vám pomůže následující
tip, v němž je krok za krokem popsáno, jak by měl takový koordinátor postupovat.

1. Vytvořte si nový sešit a uložte jej na nějakém síťovém disku. Předpokladem
je, že všichni vaši spolupracovníci mají na tento disk právo zápisu. V síti
typu peer-to-peer tedy musíte složku, v níž se soubor nachází, nasdílet pro
čtení i pro zápis.

2. Označte si všechny sloupce a řádky, které se nesmí měnit, a nastavte pro ně
na záložce Zámek v menu Formát/Buňky volbu Uzamčeno.

3. Tato ochrana proti zápisu začne platit, jakmile v menu Nástroje/Zámek/
Zamknout list zatrhnete volbu Uzamknout list a obsah uzamčených buněk. Dříve
než klepnete na tlačítko OK, měli byste v každém případě nastavit heslo v
opačném případě by mohl každý uživatel takovou ochranu snadno obejít.
Tipy a triky pro Word, Ecxel a Outlook - sada užitečných nápadů a doplňků pro
vaše kancelářské aplikace (CD) II

4. Jako poslední krok při přípravě listu jděte do menu Nástroje/Sdílení sešitu.
Na záložce Úpravy zatrhněte políčko Povolit úpravy více uživatelům najednou.
Poté na záložce Upřesnění v poli Sledování změn nastavte čas, po který se mají
protokolovat všechny prováděné změny. Zpravidla by měla stačit hodnota mezi 10
až 20 dny. V poli Aktualizace změn doporučujeme aktivovat položku Při uložení
souboru, a konečně v poli Konfliktní změny mezi uživateli zvolit položku Zeptat
se, které změny přijmout.

Od této chvíle je pracovní sešit připraven pro práci v síti. V nezablokované
oblasti může každý člen týmu provádět libovolné změny. Jakmile klepne na příkaz
Uložit, uloží se stávající změny jím provedené a změny provedené všemi jeho
kolegy. Přes menu Nástroje/Sledování změn/Přijmout či zamítnout změny si může
každý člen týmu nechat zobrazit nově přidané položky do buněk včetně jména
toho, který je tam provedl, a popřípadě tyto změny korigovat.

Pokud budete chtít později jako koordinátor provádět na listu nějaké úpravy a
případně změnit oblast zakázaných buněk, musíte postupovat v obráceném pořadí
(tj. nejprve bod č. 4, 3, 2). Poté znovu nastavit ochranu listu (krok č. 3) a
nakonec nasdílet celý sešit (krok č. 4).Office 2000

8 )Nastavení schránky

Problém: MS Office 2000 vám nabízí rozšířenou funkčnost aplikace Schránka. Od
této verze je možné prostřednictvím známé klávesové zkratky
zkopírovat do schránky až 12 částí dokumentu. Klávesová zkratka pak
vloží ze seznamu určitou část dokumentu. Tato funkce však celou řadu uživatelů
spíše obtěžuje, jelikož jsou již dlouhou dobu zvyklí na trochu jiné chování
schránky.

Řešení: Rozšířená schránka nabízí dvě možnosti. Krátký stisk klávesové zkratky
zkopíruje označenou část dokumentu zcela obvyklým způsobem do schránky,
případně vloží naposledy vloženou část dokumentu na místo, kde bliká kurzor.
Teprve tehdy, až držíte klávesovou zkratku déle než jednu sekundu, zobrazí vám
Office 2000 nabídku schránky rozšířené.

Prostřednictvím zásahu do registru se můžete rozšířené schránky úplně zbavit.
Spusťte si Editor registru a přesuňte se do klíče
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Office\9.0\Common\General. Vytvořte si zde
novou hodnotu typu DWORD se jménem AcbControl. Poklepejte na ni a přiřaďte jí
hodnotu 1. Provedené změny se projeví při příštím spuštění nějaké aplikace
Office. Rozšířenou schránku pak ještě můžete používat, když si ji spustíte z
menu Zobrazit/Panely nástrojů/Schránka. Všechny klávesové zkratky fungují jako
obvykle.Word 97/2000/XP

7 )Zrcadlově převrácené písmo pro tisk fólilí

Problém: Pro tisk na fólie byste si přáli vytisknout dokument s písmem
zrcadlově převráceným. Oklika přes vytvoření screenshotu a pak vložení do
grafického programu s následnou úpravou v něm vám však připadá poněkud
komplikovaná.

Řešení: Pokud vlastníte nějakou postscriptovou tiskárnu, pak se určitě vyplatí
podívat se do jejího nastavení. U současných typů zvládají ovladače i tisk
zrcadlově převráceného písma. Poklepejte si v Ovládacích panelech na ikonu
Tiskárny, poté pravým tlačítkem myši vyvolejte na nainstalované tiskárně
kontextové menu a z něj zvolte příkaz Vlastnosti. Pak na záložce s názvem
Nastavení tiskárny, Upřesnit či nějaké takové podobné hledejte zmiňovanou
funkci. Pokud tiskárna tisk zrcadlově podporuje, naleznete ji právě na této
záložce v seznamu možností tiskárny.

Jestliže vaše tiskárna možnost tisknout zrcadlově neposkytuje, pak si musíte
zrcadlové písmo vytvořit sami ve Wordu 97/2000/XP. Označte si daný text a v
panelu nástrojů a v menu Vložit zvolte příkaz Obrázek/WordArt.

V následujícím dialogovém okně si zvolte vhodný formát písma a potvrďte jej
stiskem tlačítka OK. Nyní klepněte na jednu z krajních značek a držte stisknuté
levé tlačítko myši. Přetáhněte tuto značku na protilehlou stranu. Váš text se
tak zrcadlově převrátí. Další výhodou této metody je bezesporu i to, že můžete
míchat písmo obyčejné se zrcadlově převráceným.Outlook Express 5.x/6

9 )Vytvoření zálohy

Problém: Musíte na svém počítači znovu nainstalovat Windows. Ovšem předtím
byste si přáli všechna vaše nastavení účtů jako je váš účet elektronické pošty
či news v Outlook Expressu zazálohovat, abyste je mohli snadno znovu obnovit.

Řešení: Outlook Express nabízí funkci pouze pro export a import informací pro
váš účet. Složky pro elektronickou poštu a news si musíte zálohovat ručně. Pro
vytvoření zálohy dodržujte tento postup:

1. Spusťte si Outlook Express a přesuňte se do menu Nástroje/Účty. Na záložce
Vše si vyberte vámi požadovaný účet a stiskněte tlačítko Exportovat.

2. V dialogovém okně, které se objeví, si zvolte libovolnou složku pro umístění
záložní kopie, například složku C:\Backup a klepněte na tlačítko Uložit.
Program vytvoří soubor IAF (Internet Account File) s názvem účtu. Tyto kroky
potom zopakujte pro každý účet, který budete chtít exportovat.

3. Přesuňte se do menu Nástroje/Možnosti na záložku Údržba. Zde stiskněte
tlačítko Složka úložiště. V dialogovém okně Umístění úložiště se dozvíte, kam
Outlook Express ukládá soubory obsahující elektronickou poštu a příspěvky news.
Otevřete uvedenou složku v Průzkumníku a všechny soubory typu DBX umístěte do
složky pro zálohu (v našem případě C:\Backup).

Tímto krokem máte vše potřebné zazálohováno tak, abyste mohli po nové instalaci
operačního systému třeba na jiný počítač bez problémů rekonstruovat stav, jaký
byl před zálohováním. Při rekonstrukci postupujte následovně:

4. Spusťte aplikaci Outlook Express a jděte do menu Nástroje/Účty. Stiskněte
tlačítko Importovat a zvolte si ze složky se zálohou soubor typu IAF. Stiskněte
tlačítko Otevřít. Tento postup zopakujte pro všechny vaše zazálohované IAF
soubory.

5. Nyní se přesuňte do menu Soubor/Importovat/Zprávy a vyberte si podle toho, z
jaké verze importujete, položku Microsoft Outlook Express 5 nebo Microsoft
Outlook Express 6. Po stisku tlačítka Další zvolte položku Importovat poštu z
adresáře úložiště aplikace Outlook Express 6. Potom si vyberte složku, kterou
jste si určili v kroku 2 pro provedení zálohy, v našem případě C:\Backup. Znovu
stiskněte tlačítko Další a zvolte možnost Všechny složky. Po opětném stisku
tlačítka Další import spustíte.

6. Při tomto importu bere Outlook Express zřetel pouze na složku s
elektronickou poštou. Pokud jste členem některé z diskusních skupin a chcete si
vaše zazálohované příspěvky znovu naimportovat, musíte tak učinit ručně. Je
třeba celý program ukončit a zazálohované DBX soubory zkopírovat do té složky,
kterou má Outlook Express definovanou pro ukládání zpráv.

Tip: Je také možné znovu ručně obnovit pouze jednu složku s elektronickou
poštou. K tomuto účelu je třeba vytvořit si v nové instalaci Outlook Expressu
přes menu Soubor/Nový/Složka složku, která bude mít stejné jméno jako ve staré
instalaci programu, například Archiv. Outlook Express vytvoří soubor
ARCHIV.DBX. Nyní ukončete Outlook Express a zkopírujte si soubor ARCHIV.DBX ze
staré instalace programu přes soubor v nové instalaci. Jeho umístění zjistíte
přes menu Nástroje/Možnosti/Údržba/Složka úložiště (viz krok 3).Word 2000/XP

10 )Změna označení slov při kontrole pravopisu

Problém: Pokud máte ve Wordu zapnutou kontrolu pravopisu, jsou slova, která
Word nemá ve slovníku a která tedy mohou být pravděpodobně špatně napsána,
podtržena červenou vlnovkou. Záleží na nastavení monitoru, ale v některých
případech nemusí být toto označení moc zřetelné. Abyste nepřehlédli možné chyby
v dokumentu, přáli byste si označování slov při kontrole pravopisu změnit.

Řešení: Výše zmiňované označení se ve Wordu standardními prostředky změnit
nedá. Prostřednictvím makra můžete kontrolou pravopisu označená slova vybrat a
v druhém kroku je barevně zvýraznit.

Jako ukázka vám poslouží soubor PRAVO.ZIP, jenž najdete . Soubory pro verze
2000 a XP naleznete po rozbalení archivu ve složkách 2000, resp. XP. Instalace
šablon spočívá v jejich zkopírování do složky Po spuštění aplikace Word. Cestu
k této složce získáte v menu Nástroje/Možnosti na záložce Umístění souborů.

Po instalaci pusťte program Word znovu. Otevřete nějaký dokument a přes menu
Nástroje/Makro/Makra spusťte makro s názvem ReChyba. Po stisku tlačítka Označit
vám makro v dokumentu vyhledá všechna podle kontroly pravopisu chybně napsaná
slova a zvýrazní je žlutě. Tato operace může u rozsáhlejších dokumentů trvat
trochu déle. Stiskem tlačítka Normal můžete zvýraznění opět odstranit. Všimněte
si, že po stisku zmíněného tlačítka zmizí zvýraznění úplně všechna, tedy i ta,
která jste si udělali sami. Další funkci nabízí tlačítko Zapnout/Vypnout
standardní označování. Jeho opakovaným tisknutím můžete nechat mizet a znovu
objevovat červenou vlnovku označující potenciálně chybná slova.

Samotné makro nevyžaduje již žádná další zvláštní nastavení. Předpokladem pro
jeho správnou funkčnost je, aby na záložce Pravopis byla povolena možnost
Automatická kontrola pravopisu.

Barvu zvýraznění si můžete nastavit podle svého. Stačí pouze řádek

ReErr.HighlightColorIndex = wdYellow

ve zdrojovém kódu formuláře změnit a namísto výrazu wdYellow dát kupříkladu
wdBrightGreen pro podtržení zelené. Výčet všech možných nastavitelných barev
pak získáte v nápovědě k jazyku Visual Basic pod klíčovým heslem
HighlightColorIndex. Další informace k možným úpravám maker naleznete v
následujícím tipu.Word 2000/XP

11 )Úprava maker v doplňcích

Problém: Chcete v Editoru jazyka Visual Basic upravovat makro. V Průzkumníku
projektů lze vidět odpovídající projekt. Když na něj však poklepete, objeví se
vám chybové hlášení ve smyslu, že se projekt nedá zobrazit (Project is
unviewable).

Řešení: Word spouští pouze makra, jež jsou obsažena v nějakém doplňku (také
zvaném Add-in), sice správně, přístup ke zdrojovému kódu ovšem umožní pouze
tehdy, když si otevřete k němu příslušející šablonu. Soubor DOT šablony
náležející k nějakému makru získáte přes menu Nástroje/Makro/Makra, když si v
rozevírací nabídce Prohledat vyberete některou ze zde dostupných šablon. V
seznamu maker se vám pak zobrazí pouze ty, které k dané šabloně patří. Pro
úpravu zdrojového kódu nějakého makra si poklepáním nejprve otevřete soubor
šablony ten získáte výše uvedeným způsobem například soubor REERROR.DOT z
předcházejícího tipu. Potom se přes klávesovou zkratku přesuňte do
Editoru jazyka Visual Basic. V Průzkumníku projektů (Project Explorer získáte
jej pomocí ) si pak můžete vybírat mezi jednotlivými elementy celého
projektu. Poklepáním na název modulu se vám potom otevře v editoru zdrojový
kód. U formulářů je třeba zvolit příkaz View Code z jejich kontextového menu.Office 2000

12 )Změna zadaného jména firmy po instalaci produktu

Problém: Firma, ve které jste zaměstnáni, byla najednou sloučena s jinou a
změnila tak svoje jméno. Nyní byste chtěli název firmy, který jste zadávali při
instalaci kancelářského balíku MS Office 2000, změnit, aniž byste museli celou
aplikaci znovu instalovat.

Řešení: MS Office 2000 vám podobně jako jeho předchůdci nenabízí žádnou
možnost, ani žádnou položku v menu, jak při instalaci zadaný název firmy
změnit. Proto musíte celý Office 2000 kvůli změně jména kompletně přeinstalovat.

Pro znalce registru však existuje možnost, jak změnu názvu firmy provést přímo
editací registru. Spusťte si Editor registru a poté přejděte do klíče
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{00000407
-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}. Zde změňte hodnotu řetězce RegCompany na jméno
vaší současné firmy. Provedené změny se pak projeví po restartování Windows.

Tipy a triky pro Word, Ecxel a Outlook - sada užitečných nápadů a doplňků pro
vaše kancelářské aplikace (CD) III


Word 2000 SR-1/XP

13 )Spouštění Wordu bez úvodní obrazovky

Problém: Pokaždé, když spustíte aplikaci Word, objeví se na okamžik úvodní
obrazovka (Splash-screen). Hledáte způsob, jak tuto obrazovku potlačit.

Řešení: Od Service Packu 1 pro Word 2000 a ve Wordu XP můžete úvodní obrazovku
potlačit pomocí nikde nedokumentovaného přepínače /q. Pravdou ale je, že se
Word dá spustit několika způsoby. Abyste se tedy úvodní obrazovky s konečnou
platností zbavili, musíte zmíněný přepínač použít na vícero místech.

1. Zástupce v nabídce Start: S Office 2000 zavedl Microsoft nový druh zástupce,
a to takový, jenž se nedá příliš editovat. Abyste i přes tuto nesnáz mohli Word
vybavit přepínačem /q, je třeba vytvořit zástupce obyčejného. Klepněte proto
pravým tlačítkem myši na volné místo na pracovní ploše a z kontextového menu
Nový zvolte příkaz Zástupce. V okně, jež se objeví, stiskněte tlačítko
Procházet a vyhledejte soubor WINWORD.EXE, jenž se obvykle nachází ve složce
Program Files\Microsoft Office. Nakonec na takto vytvořeného zástupce klepněte
pravým tlačítkem myši a z kontextového menu zvolte příkaz Vlastnosti. V řádku
Cíl zadejte za posledními uvozovkami parametr /q.

2. Dokumenty otevírané ve Wordu: Nyní je třeba nastavit, aby se i poklepáním na
libovolný DOC soubor otevíral Word bez úvodní obrazovky. K tomu je třeba si
nejprve spustit Průzkumníka. Pokud chcete, aby se vámi prováděné změny
projevily ve Windows NT4, 2000 a XP u všech uživatelů, přihlaste se nejprve
jako administrátor. Nyní si v již zmíněném Průzkumníku klepněte do menu
Nástroje/Možnosti složky a tam na záložku Typy souborů (ve Windows 95/98 a NT4
se jedná o menu Zobrazit/Možnosti složky). Tady si vyberte typ souboru DOC a
označte si jej. Ve Windows ME, 2000 a XP dále stiskněte tlačítko Upřesnit, ve
Windows 95/98 a NT4 tlačítko Upravit. V okně Akce se nachází položka Otevřít,
případně Open, to v závislosti na verzi Windows. Označte si ji a stiskněte
tlačítko Upravit. V poli Aplikace použitá k provedení akce je příkaz, jenž
spouští otevírání DOC souborů prostřednictvím programu WINWORD.EXE. Vložte do
tohoto řádku parametr /q. Ujistěte se, že je v příkazu obsažen i řetězec %1.
Ten musí být v uvozovkách, a navíc umístěný až úplně na konci příkazu. Celý
popisovaný postup pak opakujte pro všechny další typy souborů otevíraných
pomocí Wordu, kupříkladu pro soubory RTF, aby se vám i tyto typy otevíraly ve
Wordu bez úvodní obrazovky.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.