Tipy a triky pro StarOffice

Software | 01.02.00

Nové symboly pro editor vzorcůProblém: Použijete v programu StarWriter editor vzorců a chcete vložit matematické symboly, které se v nabídce standardní volby nevyskytují. Funkci pro dod...

Nové symboly pro editor vzorců
Problém: Použijete v programu StarWriter editor vzorců a chcete vložit
matematické symboly, které se v nabídce standardní volby nevyskytují. Funkci
pro dodatečné symboly však hledáte marně.
Řešení: Symboly, které se v menu symbolů vyskytují, si můžete sestavit podle
svého přání. Odpovídající tlačítko se skrývá v menu StarOffice pod "Tools,
Symbols, Catalog (Nástroje, Symboly, Katalog)". Abyste si mohli nastavit
vlastní symboly, postupujte následovně:
1) Spusťte editor vzorců tak, že zvolíte "Insert, Object, Formula (Vložit,
Objekt, Vzorec)". Klepněte na "Tools, Symbols, Catalog (Nástroje, Symboly,
Katalog)" a potom zvolte tlačítko Edit (Editovat).
2) Zvolte v "Symbol set (Symboly)" Special (Speciál), poté klepněte na nový
symbol, který chcete použít.
3) V poli "Symbol (Symbol)" musíte zapsat ještě jméno písmene, jež se potom
bude používat v příkazovém okně editoru vzorců. Zvolte např. písmeno
existenčního faktoru a přiřaďte tomuto symbolu název, např. "exist".
4) V příkazovém okně vzorců můžete nyní používat svůj vzorec: např. napíšete v
příkazovém okně ve vašem vzorci "%exist", a to už se vám zobrazí jako symbol
existenčního faktoru.
Změna standardní šablony
Problém: Zvolíme nový textový dokument tak, že poklepeme v ploše programu
StarOffice na ikonu s názvem "File, New, Text Dokument (Soubor, Nový, Textový
Dokument)". Nový dokument se vždy otevírá se standardní šablonou. Vy ale
chcete, aby se váš nový dokument otevíral v budoucnu podle šablony, kterou
zvolíte vy sami.
Řešení: Šablona, kterou položka na ploše StarOffice "Text Dokument" používá, se
podle našeho mínění změnit nedá. Můžete pouze pro standardní šablonu změnit typ
písma, jenž bude potom pro tuto předlohu používán.
K tomu zvolte "Tools, Options, Text Dokument (Nástroje, Možnosti, Textový
Dokument)" a vyberte záložku "Standart fonts (Základní písma)". Nyní můžete
nastavit jednotlivé kategorie pro "Standard (Standard)", "Heading (Nadpis)" a
jiné. (U StarOffice 5.1 zvolte "Tools, Options (Nástroje, Možnosti)". V
následujícím okně zvolte "Text Dokument (Textový Dokument)" a pomocí znaménka
plus (+) prohlubte náhled zde vyberte "Standartd fonts (Standardní fonty)".)
Abyste otevřeli nový textový dokument se šablonou, kterou si sami zvolíte,
musíte klepnout v menu na "File, New, From Template (Soubor, Nový, Z Předlohy"
a nyní už můžete vybírat šablonu, jakou momentálně potřebujete. Zajisté to jde
i jednodušeji, pokud si ikonu pro "File, Template (Soubor, Šablony)" vložíte do
lišty se symboly. K tomu klepněte pravým tlačítkem na šedou oblast lišty a
vyberte z nabídky položku "Customize (Vlastní)". V okně s názvem "Functions
(Funkce) klepněte do vnitřního okna "Category (Oblasti)" a zvolte "Templates
(Šablony)", ve vedlejším okně "Command (Příkaz)" navolte "Document Templates
(Šablony dokumentu)".
Příslušnou ikonu můžete najít pod tlačítkem "Icons (Ikony)", potom můžete ikonu
levým tlačítkem myši potáhnout do lišty se symboly. Jednoduché klepnutí na ni
otevře seznam šablon, kde si již můžete vybrat svou nejoblíbenější. Pokud
klepnete na toto tlačítko a podržíte jej o něco déle stisknuté, otevře se
stejné okno, jako kdybyste klepli na "File, New (Soubor, Nový)".
Abyste si ještě ušetřili práci s otevřením určité šablony, existuje pro to
jeden trik. Ve StarOffice Exploreru najděte na vašem počítači nainstalovanou
část StarOffice a vyhledejte adresář "\Config\New". Pravým tlačítkem klepněte
na soubor "(01) ~ Text Dokument" a z menu zvolte "Properties (Vlastnosti ". Na
záložce "Bookmark (Adresa)" musíte v poli "Target URL (Cíl URL)" zadat
kompletní cestu k vaší nadefinované šabloně. Když nyní klepnete na ikonu "New
(Nový)", tlačítko podržíte déle a zvolíte "Text Dokument (Textový Dokument)",
bude použita vaše šablona.
StarOffice
Počítání znaků v dokumentu
Problém: Postrádám funkci, jež by mi mohla sdělit počet znaků, které textový
dokument obsahuje. Měla by zde být také možnost zjistit, kolik znaků obsahuje
určitá označená část dokumentu.
Řešení: Hledaná funkce se nachází v menu pod položkou "File, Properties
(Soubor, Vlastnosti)". V záložce "Statistics (Statistiky)" si můžete zjistit
počet znaků, slov a odstavců. Údaj se vždy vztahuje k celému dokumentu, je
jedno, zda je nebo není určitá část dokumentu označena.
Funkci, která dokáže stanovit tento počet znaků, si můžete též sami vytvořit
pomocí makra, ale chce to trochu zkušeností. Potom k pohodlnému vyvolání vámi
vytvořeného makra si můžete umístit jeho tlačítko na svou nejoblíbenější lištu.
Klepněte pravým tlačítkem myši na volné místo lišty a zvolte "Customize
(Vlastní)". V okně "Functions (Funkce)" vyhledejte položku "StarOffice BASIC
Makro", rozšiřte náhled pomocí znaménka plus, až najdete "Standard, Module 1".
Potáhněte tlačítko vybrané tlačítko z oblasti "Icons (Ikony)" do lišty se
symboly. Použijte tlačítko "Icons (Ikony)" a vyberte si obrázek (ikonu), který
bude označovat vaše nové tlačítko na liště.
Tisk s ušetřením papíru
Problém: Při zpracování textu ve StarOffice se dají dvě normální stránky
zmenšit a vytisknout na jednu. Když ale nastavíte špatně možnosti tisku, je
jeho výsledkem buď příliš velké zmenšení, nebo špatné pořadí stránek.
Řešení: StarWriter obsahuje dvě funkce pro tisk se šetřením papíru náhled na
zmenšené stránky a zkoušku tisku.
K vytisknutí několika zmenšených stránek na jednu zvolte "File, Page View/Print
Preview (Soubor, Náhled)" a klepněte na tlačítko "Four Pages (Čtyři stránky)",
"Two Pages (Dvě stránky)" nebo "Scale (Měřítko)". Klepněte na "Print, Preview
(Tisk, Náhled)", to vyvolá odpovídající okno. Přes "Properties (Vlastnosti)"
můžete nyní vaši tiskárnu nastavit pro tisk na šířku (Landscape). StarWriter
nyní tiskne vždy podle nastavení dvě, čtyři nebo více zmenšených stránek na
jeden list papíru.
Tisk prospektu aktivujete v normálním okně s otevřeným dokumentem přes "File,
Print (Soubor, Tisk)" a tlačítko "Options (Možnosti)". Funkce je myšlena pouze
pro oboustranný tisk. Listy papíru mohou být potom přeloženy uprostřed stránky
jako u prospektu. Důležitým předpokladem je, že máte tiskárnu nastavenou pro
tisk na šířku (Landscape), jinak bude váš text vytisknut na 25 % místo
původních 50 %. Zvolte proto v Printer Options (Možnosti Tisku) "Left Pages
(Levé stránky)" a "Brochure (Prospekt)", a konečně můžete spustit tisk.
Během tisku, který stránky uspořádává ve vzestupné řadě, byste měli dodatečně
zvolit "Reversed (Opačně)". Ušetříte si tím práci s pozdějším uspořádáváním
stránek, které se tiskly jako první. Do tiskárny vložte papír tak, aby tiskla
na pomyslnou zadní stranu papíru. Klepněte nyní opět na "File, Print, Options
(Soubor, Tisk, Možnosti)" a aktivujte tentokrát možnost "Right Pages (Pravé
stránky)" a "Brochure (Prospekt)".
Dokumentace pro StarBasic
Problém: Rád bych nastavil ve StarOffice makra pro StarBasic. On-line
dokumentace má však opravdu velké mezery. Existuje nějaká lepší dokumentace?
Řešení: Dobrým zdrojem informací k programu StarBasic jsou přiložené ukázkové
programy. Standardně se nacházejí v adresáři "\Basic" vaší instalace
StarOffice. Pokud klepnete v menu na "Tools, Macro (Nástroje, Makro)", ukáže se
vám seznam maker. Zde již můžete váš původní text analyzovat.
Mimochodem, před nedávnem byla uveřejněna na Internetu rozsáhlá dokumentace,
která je vám nyní k dispozici. Jako uživatel StarOffice můžete využít báze
znalostí a odpovědí na nejčastěji kladené dotazy ze stránky
http://www.sun.com/products/staroffice/support.html.
Změna rozložení klávesnice
Problém: Pracovně používáte Microsoft Office 97 a soukromě StarOffice (nebo
naopak). Rozdílné rozpoložení klávesových zkratek vám přitom způsobuje spoustu
problémů.: Ve StarOffice i u Microsoft Office 97 lze docílit tučného psaní
stisknutím některých klávesových zkratek, jak se dají tyto zkratky změnit?
Řešení: Jak ve StarOffice, tak v Microsoft Office 97 můžete předem nadefinované
klávesové zkratky změnit a nastavit nové. Dejme tomu, že chcete přizpůsobit
rozpoložení klávesnice ve StarOffice: Klepněte v menu na "Tools, Configure
(Nástroje, Konfigurovat)" a potom na záložku "Keyboard (Klávesnice)".
Nyní zobrazené okno má dvě oblasti. V okně "Keyboard (Klávesnice)" můžete teď
vidět navolené klávesové zkratky a jejich funkce. V okně pod názvem "Functions
(Funkce)" vidíte možnosti, které můžete přiřadit klávesové zkratce.
Nyní, např. abychom zvolili klávesovou zkratku k funkci "Bold (Tučně)", musíme
nejdříve poklepat do okna "Keyboard (Klávesnice)" na požadovanou zkratku, která
se zobrazí v okně "Keys (Klávesy)". V okně "Category (Kategorie)" vyhledejte
"Format (Formát)" a v seznamu "Command (Příkaz)" označte zápis "Bold (Tučně)".
Potom klepněte na tlačítko "Assign (Zapsat)", jež nové klávesové zkratky
zapíše. Dříve nadefinovanou zkratku + můžete dále stejně používat
nebo pomocí tlačítka "Delete (Vymazat)" odstranit.
Tisk osobních karet
Problém: Ve StarOffice používám Adress book (osobní karty) a mám zde již docela
slušnou řádku údajů. Postrádám ale možnost, abych tyto tabulky programu
StarBase vytiskl. Kde se tato funkce nalézá?
Řešení: Když otevřete tabulku databáze StarBase, žádnou možnost tisku normálně
nenajdete. Musíte nejprve určit osnovu pro tisk. U databáze s větším počtem
polí program totiž nemůže vědět, jak mají údaje na papíře vypadat a které řádky
údajů vlastně chcete vytisknout. Pro vytisknutí tabulky StarBase existují dvě
cesty:
Možnost 1: Můžete StarOffice nastavit tak, aby dokument byl vytisknut
formátovaný. K tomu použijte StarOffice Explorer a přes znaménko plus prohlubte
náhled do položky "Adress book (Osobní karta)". Pravým tlačítkem klepněte na
"Report (Sestava)" a z následujícího menu zvolte "New, Report (Nová, Sestava)".
Potom se už spustí autopilot (průvodce) pro sestavy, jenž se vás už na všechno
potřebné vyptá. Např. budete muset uvést, které pole chcete ve své sestavě
použít, a která šablona jí bude vyhovovat. Celou hotovou sestavu můžete
vytisknout přes "File, Print (Soubor, Tisk)".
Možnost 2: Pokud chcete vytisknout pouze tabulky s údaji bez speciální úpravy,
můžete vytisknout databázi přes StarCalc. Nahrajte si soubor ADDRESS.DBF z
adresáře "\Office50\Database" přes položku v menu ",File, Open (Soubor,
Otevřít)".
StarOffice automaticky rozezná, že se jedná o data ve formátu dBase, a zeptá se
vás na používaný program. Z následujícího okna musíte z nabídky zvolit "IBMPC".
Potom už můžete vámi požadovanou tabulku vytisknout jako ve StarCalcu.
Hesla pro makro
Problém: Od Service packu 2 pro verzi 4.0 jsou v balíku StarOffice obsažena
makra chráněna heslem. Abych se mohl s makry naučil pracovat, bylo by dobré,
kdybych do nich mohl alespoň nahlédnout. Existuje nějaký seznam hesel?
Řešení: Klepněte na "Tools, Macro (Nástroje, Makra)" a v pravém vnitřním okně
"Macro from (Makra z)" zvolte jakoukoliv položku. Dvojím poklepáním nahlédnete
do bibliotéky maker, kde se zobrazí výzva, jež po vás požaduje heslo. Firma
Stardivision k tomu měla dobrý důvod: Téměř všechna makra, která můžete vidět
pod položkou "Tools, Macro (Nástroje, Makra)", patří k autopilotům z menu
"File, Autopilot (Soubor, Autopilot)", jež by měly uživatele při práci s
programem doprovázet. Kdybyste nedopatřením makra z této nabídky změnili,
funkce autopilota by už nefungovaly správně.
V některých případech je však nezbytně nutné alespoň jednou nahlédnout do
tajemného nitra StarOffice. Proto vám heslo prozradíme: je totiž identické s
heslem bibliotéky maker. Takže když např. chcete zhlédnout makra z
"QueryWizardu", zvolte jednoduše jako heslo "QueryWizard". Pro všechny případy
se vyplatí zálohovat si data z adresáře \Office50\Basic, ve kterém jsou všechna
makra uložena. Jsou to soubory s příponou SBL.
StarCalc
Vložení firemního loga do záhlaví
Problém: Chcete tabulkovým kalkulátorem StarCalc nastavit, aby záhlaví
dokumentu obsahovalo vaše firemní logo. To se zdá být na první pohled opravdu
nemožné. Kde se tato funkce skrývá?
Řešení: Do záhlaví nebo zápatí StarCalcu můžete vložit vlastní text, určité
vzkazy nebo taky obrázky. Obrázky se dají vložit do tabulky nebo se mohou
připojit k dokumentu. Jde to takto:
1) Spusťte tabulkový kalkulátor (případně otevřete tabulkový soubor) a klepněte
na "File, Page View (Soubor, Náhled)".
2) Na liště s objekty klepněte na tlačítko "Page Layout (Osnova stránky)". Na
následujícím okně zvolte záložku "Header (Záhlaví)" a tlačítko "More (Další,
Více)".
3) Na záložce "Background (Pozadí)" vyberte z nabídky "As (Jako)" položku
"Graphic (Obrázek)". Poté přes tlačítko "Browse (Hledat)" vyhledejte obrázek,
který má záhlaví obsahovat.
4) Standardně bude obrázek přiložen k dokumentu. Nyní, pokud chcete obrázek k
dokument připojit, musíte aktivovat políčko s názvem "Link (Připojit)". Změny
grafického souboru už přebírá StarCalc, který automaticky vloží obrázek do
záhlaví nebo zápatí vaší tabulky.
5) Znázornění obrázku ve vašem záhlaví změníte v možnostech pod položkou "Type
(Typ)". Aktivujte volbu "Position (Pozice, Umístění)" a klepněte potom v daném
okně na požadovanou část, kde se má obrázek zobrazit.
6) Po potvrzení tlačítkem "OK" skočíte do předcházejícího okna. Zde již musíte
pouze přizpůsobit výšku vašeho záhlaví (nebo zápatí) rozměrům obrázku.
7) Nyní stačí klepnout pouze na tlačítko "OK" v okně "Page Layout (Osnova
stránky)", a okamžitě vidíte výsledek vašich změn.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.