The Heinemann TOEFL preparation course a practice tests

Software | 01.01.99

Ze stáje jazykových kursů společnosti Dr. LANG Group vyběhl další plnokrevník vpodobě digitalizované verze kursů a testů TOEFL pro pokročilé studenty jazyka anglického. Chcete-li odje...

Ze stáje jazykových kursů společnosti Dr. LANG Group vyběhl další plnokrevník v
podobě digitalizované verze kursů a testů TOEFL pro pokročilé studenty jazyka
anglického. Chcete-li odjet studovat do Spojených států amerických či do jiné
anglicky mluvící země, budete ve většině případů muset prokázat, že jste
schopni se domluvit a studovat v angličtině. Recenzovaný softwarový produkt by
vám měl významně pomoci.
Lze samozřejmě zakoupit jednotlivě jak testy, tak přípravný kurs, při koupi
obou CD v jednom balení jednak ušetříte, jednak se vám dostane komplexního
vzdělání. Jak je v minulé větě implicitně řečeno, jedná se o dvě CD. Odtud se
odvozují i nároky na hardware: produkt je určen pro 32bitovou platformu Windows
(95/98, NT), zcela nezbytná je mechanika CD-ROM (čím rychlejší, tím lepší) a
zvuková karta (a pochopitelně reproduktory). Na CD se totiž nalézá několik
hodin zvukových ukázek, namluvených rodilými mluvčími. Tento software vznikl
totiž ve spolupráci Macmillan Heinemann ELT a Electronic Publication
Association (EPA) LLC. Zvláště jméno Heinemann není v oblasti výuky jazyků
neznámým, stačí připomenout různé, i u nás dostupné, výkladové slovníky a
učebnice (jak v elektronické, tak papírové podobě). Data dodaly dvě zmíněné
organizace a software vytvořila Dr. LANG Group. Výsledkem je ucelené dílo,
které nepostrádá zajímavost, obsah a ani nic jiného.
Poznámka o rychlosti mechaniky není samoúčelná, program se prakticky
neinstaluje a všechna data jsou natahována z CD.
Testovaná verze je označena jako multilingual při prvním startu se dotáže na
jazyk, v jakém s vámi bude program komunikovat. Kromě angličtiny je nabídnuta
čeština a slovenština, a ve všech těchto jazycích je vyhotoven i manuál.
Postupujeme-li logicky, pak vložíme do mechaniky nejprve disk s přípravným
kursem. Po spuštění jsme uvrženi přímo do diagnostického testu, který ohodnotí
naše znalosti a navrhne optimální studijní plán. Diagnostický test se skládá,
jako konečně všechny testy, z úvodu, v němž je vysvětleno zpracování odpovědí a
otázek jednotlivých částí. V dalším průběhu testu je postupně ověřena znalost
gramatiky, obsáhlost slovní zásoby, a v neposlední řadě schopnost porozumět
textu a mluvenému slovu. Během práce s tímto CD jste průběžně testování z
probrané látky, podle výsledků průběžných testů je upravován váš studijní plán.
Chcete-li navíc procvičovat i mimo program kursu, můžete kdykoliv vložit druhé
CD, které obsahuje několik kompletních TOEFL testů. Jste-li ovšem zklamáni
výsledkem testu, v němž je vám některá problematika cizí, můžete si do osobního
výukového plánu zařadit příslušné téma. Po ukončení přípravného kursu pak do
mechaniky můžete vložit CD s testy nastálo. Stěžejní částí testů je (podle mě)
oddíl porozumění mluvenému slovu, tzv. Listening Comprehension. Slyšíte krátký
úryvek textu či kratičký dialog, po jehož doznění máte 12 vteřin na odpověď na
otázku, která se týká slyšeného textu. Odpověď je volena z několika možností,
je třeba je pečlivě přečíst a porovnat se slyšeným textem. Po odpovědi nebo po
zmíněném časovém limitu program přejde na další otázku. Po skončení testu je
zobrazeno hodnocení, u špatně zodpovězených otázek je zobrazena správná odpověď
i se zdůvodněním. Je možno samozřejmě znovu přehrát zvukovou ukázku.
Pokud chcete skutečně jet studovat do anglicky mluvící země (a nejen studovat,
ale např. i legálně pracovat), pak investice do této jazykové učebnice se vám
jistě vyplatí. Jestliže s ní budete pečlivě studovat a projdete ji celou, pak
se domnívám, že se nejen zvýší vaše šance na bezproblémové složení zkoušky
TOEFL, ale změny k lepšímu se dočká i vaše angličtina jako taková. Navíc práce
s touto multimediální učebnicí je dle mého názoru jednodušší a pohodlnější než
s klasickou kombinací u-c-k (učebnice-cvičebnice-kazeta).
8 0680/OK

The Heinemann TOEFL preparation course a practice tests
zvukové nahrávky
kompletnost učebnice
nejde stáhnout do lišty
K recenzi poskytla firma:
Dr. LANG group, s. r. o.
Branická 107, Praha 4
www.epaonline.com/czech
Cena testované verze: 2 990 Kč
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.