Taháky z počítačové školy

Software | 01.10.00

Otázka: Lze připojit pomocí redukce (PS/2 « COM1 ) PS/2 myš do standardníhosériového portu COM1? Pokud ji takto připojím, Windows 95 i Windows 98 hlásí, že není připojena žádná my

Otázka: Lze připojit pomocí redukce (PS/2 « COM1 ) PS/2 myš do standardního
sériového portu COM1? Pokud ji takto připojím, Windows 95 i Windows 98 hlásí,
že není připojena žádná myš. Děkuji.

Odpověď: V běžné síti počítačových obchodů je tato redukce z portu PS/2 na
sériový port COM1 běžně k dostání. Pokud máte veškerý váš hardware funkční,
zkontrolujte v nabídce Control Panel/System, zda nemáte konflikt na PS/2 myši
pokud ano, odeberte ji a restartujte počítač. Pokud se po restartu nedetekuje
sériová myš, zkuste provést vyhledávání nového hardwaru opět z nabídky Ovládací
panely.


Otázka: Zajímalo by mne, jak je to s Linuxem na jiných platformách než PC.
Konkrétně se mi jedná o starší pracovní stanici SUN.

Odpověď: Operační systém Linux byl převeden na mnoho platforem, počítače s
procesory SPARC nevyjímaje. Osobně používám SparcLINUX na počítači SPARC
Station 20 s procesorem SuperSparc již více než rok k plné spokojenosti své i
ostatních, kteří ho využívají. Počítač má 96MB RAM, obsahuje dva SCSI disky
(1GB a 2GB Barracuda), SCSI CD mechaniku. Běží na něm Apache Web server, MySQL
server, SMTP server (sendmail), PPP server pro komutované připojení modemem
zvenčí a mnoho dalších aplikací. Se sytémem jsem velmi spokojen a mohu vám tedy
Linux pro stanici SUN vřele doporučit. V současné době můžete například použít
kompletní distribuci Linuxu RedHat, právě pro počítače SUN. Podobně je
například připravena stejná distribuce pro stroje s procesory Alpha.


Otázka: Je možné z Visual Basic for Applications zkomprimovat databázi v
Accessu? Našel jsem nějaký příkaz pro modul Accessu "Application.RunCommand
acCmdRapairDatabase," ale to mi nefunguje: "akce RunCommand byla zrušena."

Odpověď: Použijte tuto metodu objektu DBEngine: DBEngine.CompactDatabase
notcompressed.mdb, compressed.mdb,... notcompressed. mdb je cesta k původní
(nekomprimované) databázi, compressed.mdb je nový soubor, do kterého se uloží
databáze komprimovaná.


Otázka: Existuje ochrana proti viru "I love you" pro Outlook?

Odpověď: Outlook Security Update nabízí účinnou ochranu proti makrovirům, jako
např. "I love you" nebo "Mellisa". Tato aktualizace je k dispozici samostatně,
a to rovněž prostřednictvím serveru Office Update na stránkách společnosti
Microsoft, http://officeupdate.microsoft.com/cze.


Otázka: Již několikrát jsem kopíroval přes schránku tabulky připravené v
textovém editoru Word do sešitu Excelu, abych mohl využít výhod Excelu pro
vytvoření grafu. Tabulky se vždy zkopírovaly dobře. Poslední tabulka, kterou
jsem kopíroval, se ale rozdělila v Excelu do sloupců úplně jinak než ve Wordu,
takže položky v jednotlivých buňkách si vůbec neodpovídaly. Kolega mi poradil,
abych zkusil zavřít a znovu spustit Excel. Potom se podařilo tabulku zkopírovat
normálně. Byla to chyba Excelu, nebo je problém v něčem jiném?

Odpověď: Excel rozkládá jednotlivé řádky kopírovaných údajů do sloupců
standardně podle znaku tabulátoru (tj. i podle hranic sloupců v tabulce). V
prostředí Excelu se dá navíc text zkopírovaný do jednoho sloupce rozložit do
více sloupců podle stanoveného oddělovače, kterým může být například čárka,
mezera, středník, pomlčka apod. Pokud někdo před vámi se spuštěným Excelem
pracoval a nastavil si ve volbě Data/Text do sloupců jiný oddělovač než
tabulátor, Excel si tuto volbu zapamatoval a použil ji i na vaši kopírovanou
tabulku (třeba i v jiném souboru). Jestliže Excel zavřete a znovu spustíte,
tento se vrací ke svému původnímu nastavení oddělovače (tj. tabulátor). Lepší
je ale zapsat do nějaké buňky libovolný text, označit jej a zvolit Data/Text do
sloupců. V dialogovém okně 1 ponecháte nastavení Typ souboru s oddělovačem, v
dialogovém okně 2 vymažete nastavené oddělovače a zadáte oddělovač tabulátor.
Po klepnutí na tlačítko Dokončit pomocný text vymažte, ale typ oddělovače
zůstane nastaven již standardním způsobem.


Otázka: Po přeinstalování Windows NT Workstation mám problémy s funkčností ZIP
mechaniky, jednoduše nefunguje.

Odpověď: Po instalaci Windows NT je mechanika ZIP nalezena jako mechanika
písmenem B: a nefunguje. Je potřeba nainstalovat Service Pack 3 a poté ZIPFIX,
který je ke stažení na serveru společnosti Microsoft. Poté je mechanika ZIP
plně k dispozici a pomocí Disk administrátoru jí můžete přidělit libovolné
písmeno jako kterékoliv jiné mechanice.


Otázka: Ve svém dokumentu napsaném ve Wordu mám vložené obrázky. Chtěla jsem je
očíslovat volbou Vložit/Titulek a vytvořit jejich seznam. Volba Vložit/Titulek
mi ale nabízí neustále popisek obrázek 1 a číslo se automaticky nemění s
pořadím označeného obrázku. Kde dělám chybu?

Odpověď: Postup při vkládání titulků k obrázkům je správný. Problém bude
pravděpodobně v tom, že obrázky jsou vložené samostatně v textových polích.
Potom není možné je automaticky očíslovat. Pokud nemáte speciální důvod,
obrázky nevkládejte do předem připravených textových polí. Většinu běžných
potřebných vlastností obrázků je možné nastavit bez vkládání do textového pole
při prostém vložení do dokumentu v místní nabídce, ve volbě Formát obrázku.


Otázka: Používám již dlouhou dobu na svém počítači RedHat LINUX 5.1 ke své plné
spokojenosti. Nedávno jsem vyměnil grafickou kartu za novou s čipem S3 Trio3D.
Nepodařilo se mi kartu kvalitně rozchodit v X-WINDOW a používám ji pouze s
VGA16 X-serverem, tedy s velmi omezenými možnostmi.

Odpověď: Pokud jste systém RH 5.1 neupgradoval, pak verze systému X v této
distribuci je XFree86 3.3.2, což je verze poněkud starší. Naproti tomu karty s
čipem S3 Trio3D jsou poměrně novou záležitostí. Z uvedeného vyplývá, že
X-server v distribuci RH 5.1 tuto kartu nepodporuje. Musíte použít XFree86 ve
verzi alespoň 3.3.5 a provést změny v souboru /etc/X11/XF86Config. Sekce
"Device" bude pro vaši kartu obsahovat tyto položky: "VideoRam 4096" a "ChipID
0x8a10". Pro tuto kartu používejte server XF86_SVGA. Nyní by měla X-ka fungovat
bez problému. Bližší informace o systému XFree86 a používaných grafických
kartách pro tento systém najdete na www.xfree86.org.


Otázka: Při tvorbě seznamu literatury za dokumenty vytvořenými ve Wordu
potřebuji automatickou aktualizaci čísel odkazů, a proto používám Vysvětlivky a
Křížové odkazy. Takto je ale možné připravit pouze seznam literatury, řazený
podle pořadí výskytu odkazů v textu. Lze připravit seznam literatury tak, aby
se čísla odkazů také automaticky aktualizovala při přidávání nových položek
nebo při úpravách textu, ale seznam literatury by byl seřazený abecedně?

Odpověď: Pro úplnost uvedu nejprve váš postup používaný pro seznam literatury,
řazený podle pořadí výskytů odkazů v textu. Do místa dokumentu, kam chceme
vložit odkaz, jej vkládáme volbou Vložit/Poznámka pod čarou a vybereme Vložit
Vysvětlivku a na konec dokumentu zapíšeme položku seznamu literatury (autor,
název knihy atd.). Odkazy na již zapsané knihy vkládáme volbou Vložit/Křížový
odkaz s volbou Typ odkazu Vysvětlivka.

Pokud potřebujeme seznam literatury setřídit abecedně, můžeme postupovat
následovně: Na konec dokumentu zapíšeme novou položku do seznamu literatury (to
lze i zde provádět pomocí volby Vložit/Poznámka pod čarou/Vysvětlivka, ale v
tomto případě by to mělo význam pouze pro rychlý pohyb na konec dokumentu). Na
konec zapsané položky seznamu literatury vložíme záložku volbou Vložit/Záložka,
zapíšeme název nové záložky (bez mezer, nejlépe název knihy pro snadné pozdější
rozlišení) a klepneme na tlačítko Přidat. Seznam literatury s nově přidanou
knihou označíme a automaticky očíslujeme. Do místa v textu, kde je třeba vložit
odkaz na novou knihu, vkládáme křížový odkaz volbou Vložit/Křížový odkaz a v
dialogovém okně nastavíme Typ odkazu Záložka, Vložit odkaz na číslo odstavce a
vybereme vhodnou záložku v poli Pro záložku. Na každou záložku (položku ze
seznamu literatury) můžeme takto připravit libovolný počet odkazů. Kdykoliv
později můžeme vzniklý seznam literatury setřídit a číselné odkazy se
automaticky aktualizují podle nového pořadí.

Poznámka: Ve starších verzích Wordu jsou záložky pod volbou Úpravy/Záložka.


Otázka: Pokud počítám v dokumentech Wordu (Office 2000) s číselnými údaji,
používám tabulky. Někdy ale potřebuji počítat s čísly volně vloženými do textu
dokumentu, a užití tabulky mi nevyhovuje. Existuje taková možnost, pokud
požaduji navíc aktualizaci spočtených výsledků při změně zdrojových čísel?

Odpověď: S čísly vloženými do běžného textu dokumentu můžete počítat, pokud
tato čísla označíte jako záložky. Do vzorců potom vkládáte tyto záložky jako
argumenty. Postupovat můžete takto: Označte myší číslo, se kterým chcete
počítat. Zvolte nabídku Vložit/Záložka a v dialogovém okně Záložka zapište
název nové záložky a klepněte na tlačítko Přidat (tato volba je pro Word 2000,
ve starších verzích najdete záložku v nabídce Úpravy/Záložka). Jméno záložky by
nemělo obsahovat mezery. Takto označíte jako záložky všechna potřebná čísla. V
místě dokumentu, kde chcete vložit výpočet, zvolte nabídku Tabulka/ /Vzorec. V
seznamu políčka Vložit záložku dialogového okna Vzorec vybíráte klepnutím
záložky a zapisujete mezi ně požadované operátory. Záložky lze použít i jako
argumenty standardních funkcí. Při změně zdrojových čísel výsledek označíte
myší a aktualizujete například klávesou F9.

Poznámka 1.: Pokud je políčko Vložit záložku nepřístupné, nemáte v dokumentu
žádnou záložku.

Poznámka 2., velmi důležitá.: Pozor musíte dát při změně zdrojových čísel,
těch, co byla označena jako záložky. Kdybyste totiž číslo označili myší a
přepsali najednou celé, zrušíte zdroj pro záložku a výpočet nebude možné
aktualizovat. Možné je ale například nové číslo zapsat mezi cifry čísla starého
a potom teprve nepotřebné cifry vymazat.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.