Taháky z počítačové školy

Software | 01.01.01

Otázka: Chtěl bych se zeptat, jak se dají správně importovat kontakty doaplikace MS Outlook ze souboru typu CSV. Mám problém při importování dat do složky Kontakty ve tvaru CSV. Buď nejs...

Otázka: Chtěl bych se zeptat, jak se dají správně importovat kontakty do
aplikace MS Outlook ze souboru typu CSV. Mám problém při importování dat do
složky Kontakty ve tvaru CSV. Buď nejsou data importována vůbec, nebo jsou
importována do jednoho pole.

Odpověď: Aplikace MS Outlook při ukládání dat souboru typu CSV (hodnoty
oddělené čárkou) používá čárku, ale jiné aplikace vycházejí z nastavení, které
je vybráno v Místním nastavení operačního systému. Pokud je v operačním systému
nastaveno české prostředí, slouží jako oddělovač seznamů středník. Při pokusu o
import dokumentu ve tvaru CSV, u kterého jsou hodnoty oddělovány středníkem
místo požadované čárky, nejsou data korektně importována. Tato situace může
nastat i souboru typu CSV, jenž vznikl nejprve exportem dat z aplikace MS
Outlook a jejich následnou úpravou např. v aplikaci MS Excel. Proto soubor
otevřeme v libovolném jednoduchém textovém editoru, např. v MS WordPadu. Pomocí
funkce Nahradit (v menu Úpravy) necháme zaměnit středník za čárku. Následný
import takto upravených dat ve tvaru CSV již proběhne dle očekávání.Otázka: Už delší dobu mám problém s řazením kontaktů v Outlooku podle příjmení.
Jak mohu správně řadit kontakty v adresáři podle tohoto kritéria?

Odpověď: V adresáři elektronických adres se kontakty zobrazují seřazené podle
křestního jména, což může vést k znesnadnění orientace v adresáři. V aplikacích
Outlook 98 a Outlook 2000 byla proto doplněna možnost řazení kontaktů v
adresáři elektronických adres podle příjmení. Následující postup popisuje, jak
tento způsob řazení kontaktů v jednotlivých typech instalace aplikací Outlook
98 a Outlook 2000 nastavit.

Řešení pro instalaci typu "Podniková nebo pracovní skupina": (v aplikaci
Outlook 98 "Služba elektronické pošty společnosti nebo pracovní skupiny")

1. Nejprve zkontrolujte, zda máte u všech kontaktů nastavenu v poli "Zařadit
jako" (na kartě Obecné) možnost "Příjmení, jméno".

2. Klepněte na Nástroje a v otevřené nabídce na položku Služby.

3. Označte službu Adresář aplikace Outlook a klepněte na tlačítko Vlastnosti.

4. V okně Adresář aplikace MS Outlook v rámečku "Způsob zobrazení jmen" zvolte
"Zařazení".

5. Klepněte na tlačítko Zavřít a tlačítkem OK zavřete okno Služby.

6. Restartujte aplikaci MS Outlook. Kontakty se v adresáři elektronických adres
zobrazí seřazené podle příjmení.

Řešení pro instalaci typu "Pouze síť Internet": (v aplikaci Outlook 98 "Služba
elektronické pošty pouze pro síť Internet")

1. V otevřeném Adresáři klepněte na Zobrazit a v rozbalené nabídce vyberte
položku "Seřadit podle".

2. Z možností, které se nabízejí, vyberte položku Příjmení. Kontakty se v
adresáři elektronických adres seřadí podle příjmení.Otázka: Mám problém s chybnou aktualizací dat v kontingenční tabulce.

Odpověď: Pokud pracujete s kontingenční tabulkou a jako zdroj dat používáte
data sešitu aplikace Excel, je nutné po změně dat kontingenční tabulku
aktualizovat. V některých případech však aktualizace neproběhne úplně a datové
položky nejsou správné.

Postup řešení: Řešení problému lze nalézt v použití makra, které danou část
kontingenční tabulky zaktualizuje. V praxi problém vypadá tak, že pokud měníte
obsah určitých datových buněk, položky v kontingenční tabulce přibývají ( je
zde jak stará tak nová hodnota). Popis řešení je zároveň simulací problému.

Jako data pro simulaci problému použijeme tabulku aplikace Excel. Otevřete si
prázdný sešit a zadejte data podle níže uvedené tabulky. Začněte buňkou A1, tj.
A1 bude mít hodnotu A, C4 bude mít hodnotu 5, apod.
Tuto tabulku uložte jako sešit XLS. Dále postupujte takto:

1. Klepněte levým tlačítkem do volného prostoru listu, tam kam bude vložena
kontingenční tabulka ( např. buňka E1).

2. Zvolte z menu Data položku Kontingenční tabulka a graf. Tím spustíte
průvodce.

3. Výchozí nastavení je Seznam nebo databáze Microsoft Excel a Kontingenční
tabulka. Toto nastavení ponechte a klepněte na tlačítko Další.

4. Zobrazí se dotaz na oblast dat. Označte na listu oblast A1 až C4 (zadaná
pokusná data) a klepněte na tlačítko Další.

5. Dotaz "Kam umístit kontingenční tabulku" ponechte na "existující list" a
potvrďte klepnutím na tlačítko Dokončit.

6. Na listu se zobrazil náhled kontingenční tabulky a panel nástrojů
Kontingenční tabulka. Ten obsahuje pole A, B, C.

7. Pole A přetáhněte do kontingenční tabulky na řádková pole, pole B na
sloupcová pole, pole C na datové položky. Kontingenční tabulka je hotova.

8. Otevřete menu A (šipkou vpravo). Jsou zde hodnoty z buněk A2 až A4.
Klepnutím na tlačítko OK zavřete menu.

9. V buňce A4 změňte hodnotu ccc na ddd. Klepněte pravým tlačítkem na libovolné
místo v kontingenční tabulce a zvolte Aktualizovat Data. Dostanete hlášení: Při
aktualizaci dat byla změněna kontingenční tabulka. Klepněte na tlačítko OK.
Znovu otevřete menu A. Zde jsou však, na rozdíl od tabulky, hodnoty aaa, bbb,
ccc, ddd.

Pokud budete měnit data na listu v buňkách A2 A4, budou položky v menu A
kontingenční tabulky stále přibývat. V případě, že aktualizujete větší množství
dat, je toto chování velice nepříjemné. Následující postup popisuje použití
makra, které aktualizuje i tyto položky.

1. Z menu Nástroje zvolte položku Makro Makra. Do pole Název makra napište
např. Aktualizace a klepněte na tlačítko Vytvořit. Otevře se editor jazyka
Visual Basic. V editačním okně je kód: Sub aktualizace() a End Sub. Mezi tyto
řádky vložte kód tak, aby výsledný program vypadal takto:

Sub aktualizace()
Dim itm As PivotItem, pt As PivotTable, pf As PivotField
On Error Resume Next
For Each pt In ActiveSheet.PivotTables
pt.ManualUpdate = True
For Each pf In pt.PivotFields
For Each itm In pf.PivotItems
itm.Delete
Next itm
pf.AutoSort xlAscending, pf.Name
Next pf
pt.ManualUpdate = False
Next pt
End Sub

2. Volbou z menu File Close and return to Excel ukončete práci s editorem
jazyka Visual Basic.

3. V aplikaci Excel zvolte Nástroje Makro Makra, označte makro Aktualizace a
klepněte na tlačítko Spustit. Data v menu A kontingenční tabulky jsou shodná s
daty na listu.Otázka: Nedávno jsem se dočetla, že budou nějaká nová Windows? Co jsou to
Windows Whistler?

Odpověď: Windows Whistler je kódové označení dalšího pokračování Windows 2000,
a popřípadě i Windows Millenium. Došlo by tak konečně ke sjednocení Windows do
jediné platformy. Jedná se zatím o mírně upravenou verzi Windows 2000, která
obsahuje větší rozšíření HTML do operačního systému. Vydána budou stejně jako
Windows 2000 ve verzích Professional, Server, Advanced Server a DataCenter
Server. Původně Microsoft plánoval dvě verze Windows s kódovým označením
Neptune a Odyssey. První z nich měla být určena pro běžné uživatele a druhá pro
obchodní oblast. Nakonec se Microsoft rozhodl pro spojení do jediného produktu
s kódovým označením Whistler. Microsoft ovšem pracuje již na další verzi, která
bude následovat po Windows Whistler, jejíž kódové jméno je Blackcomb, vydání je
pak plánováno na konec roku 2002. Bližší informace zatím nejsou dostupné.
Windows Whistler se pravděpodobně budou jmenovat Windows 2001 a půjde interně o
Windows NT 5.1. Do výroby půjdou pravděpodobně 18. 4. 2001. Už z tohoto důvodu
je zřejmé, že nebude mnoho času na nějaké razantní úpravy Windows 2000 a že
půjde jen o kosmetické změny. Současně budou nová Windows procházet prvotním
testem .NET platformy a jedná se tudíž o Windows.NET 1.0. Dále by Windows měla
podporovat ovládání hlasem.Otázka: Jak mohu vytvořit zálohy soukromého klíče pro šifrování dat na disku ve
Windows 2000?

Odpověď: Windows 2000 podporují šifrování dat na disku pomocí EFS ( Encrypted
File System ). Se zašifrovanými soubory lze libovolně pracovat, nepovolaný
uživatel s nimi nemůže provádět: copy, move, rename, modify atd. Šifrovat nelze
pouze soubory s atributem system.Pokud ovšem přeinstalujete Windows, tak už se
ke svým zašifrovaným datům nedostanete. Abyste tomuto problému předešli, musíte
provést export privátního klíče, který po reinstalaci Windows nainstalujete do
Windows zpět, a dostanete se tak ke svým datům.

Postup vytvoření zálohy: přihlašte se jako Administrator, ne pod účtem s
administrátorskými právyzvolte Start/Run a spusťte secpol.mscrozbalte položku
Public Key Policies a klikněte na Encrypted Data Recovery Agents klikněte na
Administrator a pravým tlačítkem otevřte menu a zvolte All tasks > Export
zvolte Next, dále Yes, export the private key, pak Nextv dialogu Export File
Format, pokud chcete odstranit privátní klíč, zaškrtněte volbu "Delete the
private key if the export is successful", zvolte Nextnapište a potvrďte heslo
pro zabezpečení klíče, zvolte Next a napište jméno souboru, do kterého se klíč
uloží. Tento soubor si překopírujte na svoje přenosné médium a uschovejte ho,
poté zvolte Next; zobrazí se dialog Completing the Certificate Export Wizard.
Zkontrolujte zadané údaje a zvolte Finish pokud jste zvolili odstranění klíče,
musíte restartovat Windows.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.