Symantec kávu umí - Visual Café 3 Database Edition

Software | 01.05.99

Vývojové prostředí programovacího jazyka Java od firmy Symantec "dospělo" dotřetí verze. Program se dodává ve třech modifikacích (Standard, Professional a Database Edition); tato recenze...

Vývojové prostředí programovacího jazyka Java od firmy Symantec "dospělo" do
třetí verze. Program se dodává ve třech modifikacích (Standard, Professional a
Database Edition); tato recenze se týká nejobsažnější z nich tedy Database
Edition. Pro práci s Visual Café je potřeba počítač s Windows 95/98 nebo NT
vybavený Pentiem 133 MHz a vyšším, 48 MB RAM a minimálně 165 MB na disku.
Nainstalovat lze kromě vývojového prostředí i WYSIWYG nástroj k vytváření a
správě webovských stránek Visual Page 2.0, databázi Oracle Lite 3.0, dbANYWHERE
Server, Netscape Communicator 4.5 a množství dalších programů třetích stran.

Co všechno nabízí
Prostřednictvím Visual Café může uživatel vyvíjet v podstatě vše, co v jazyce
Java vyvíjet lze samostatné vícevrstevné aplikace (za pomoci AWT, JFC či
konzolové aplikace pro Windows), aplety a servlety (aplety na straně serveru),
dynamické knihovny, JavaBeans a různé další komponenty. K práci s databázemi je
k dispozici relační databáze Oracle Lite, která nahradila dříve dodávanou
Sybase SQL Anywhere, vývojáři však samozřejmě mohou pracovat prostřednictvím
rozhraní JDBC nebo jiných nativních ovladačů se všemi běžně používanými
databázemi. Použít lze také middleware dbANYWHERE Server, který zajistí spojení
mezi aplikací a databázovým zdrojem či zdroji. V nové verzi programu je
podporován standard JDK v. 1.1.7 a 1.2, a dále Visual Café obsahuje knihovnu
platformně nezávislých komponent JFC Swing, které poskytují rozsáhlé možnosti
při vytváření uživatelského rozhraní programu (podporována je i práce s
databázemi), a v budoucnu by se měla stát standardem. Komponenty Swing ("100%
pure Java") jsou nezávislé na AWT a většina je odvozena od třídy JComponent.
Volitelný je vzhled výsledné aplikace MDI (Multiple Document Interface) či SDI
(Single Document Interface). Zdokonaleny jsou také možnosti při vytváření
JavaBeans, tedy znovupoužitelných, platformně nezávislých komponent (obdoba ocx
prvků). K dispozici je nástroj AutoJAR, umožňující rychlou kompilaci JavaBeans
do souborů jar (Java Archive) nebo class, přidání souborů jar do knihoven
komponent a automatickou aktualizaci projektů využívajících tyto komponenty.
Visual Café podporuje dva druhy kompilátorů vlastní Just In Time (JIT) a Sun
Javac Compiler, který je i součástí JDK (vytvářet lze i nativní Win32 aplikace).

Práce s programem
Visual Café bylo jedním z prvních nástrojů RAD (Rapid Application Development)
a dodnes si udržuje vysoký stupeň vizualizace a efektivního a rychlého vývoje
aplikací. Základem je práce s projekty. Visual Café umožňuje práci s více
projekty zároveň, vytváření šablon projektů, sdílení souborů a použití
subprojektů. Podporována je práce s pracovními prostory (Workspace). Při
vytváření nového projektu je jako ve většině obdobných programů k dispozici
průvodce (verze 3.0 obsahuje několik nových průvodců např. Localization Wizard,
který usnadňuje lokalizaci aplikace, či Stored Procedure Wizard určený k
využití uložených procedur v JavaBeans komponentech). Vytvoření uživatelského
rozhraní spočívá jako v jiných vizuálních nástrojích ve volbě požadovaných
komponent z palety, nastavení příslušných vlastností a dále zápisu programového
kódu k příslušným událostem. Na stránkách palety komponent jsou umístěny i
ikony komponent Swing a lze s nimi tedy pracovat pouze pomocí myši jako s
jinými komponentami (ostatně počet záložek palety a jejich obsah je možno
samozřejmě upravit podle požadovaných potřeb). Tyto komponenty usnadňují také
práci s databázemi, např. při tvorbě mřížky lze použít komponentu JTable
(obdoba komponenty Grid knihovny AWT) a rozšířena je i možnost používání
databázových dotazů Query By Example (QBE). Pro vytváření uživatelského
rozhraní se používá Form Designer, ne zcela běžná je možnost využití
dvoucestných nástrojů Two-Way Tools (změny v kódu se okamžitě projeví v
grafickém návrhu a naopak). Pokud aplikace pracuje s údaji databází, je vhodné
použít průvodce DataBound Project Wizard; základním prostředkem ke správě
databází a práci s nimi je okno dbNavigator, které znázorňuje schéma databáze,
a také je možno nad jednotlivými objekty vyvolat kontextovou nabídku;
podporována je technika "drag and drop". Při práci s třídami a jejich kódem
uživatelé ocení možnosti programu Class Browser panel se skládá ze tří oken:
okna tříd, okna členů a metod vybrané třídy a okna kódu a okna Hierarchy
Editor, zobrazujícího objektový model projektu. Pro dokonalé odladění programu
nabízí Visual Café vyspělé ladicí prostředí s možností inkrementálního ladění
(možnost editovat kód bez nutnosti přerušení ladění programu a jeho následného
překompilování), krokování jednotlivých vláken (Treads Window) nebo kódu
běžícího ve webovském prohlížeči či na serveru; zavedena je i automatická
kontrola syntaxe při psaní programového kódu.

Závěr
Program vývojářům poskytuje vyspělý nástroj pro vývoj javovských aplikací
jakéhokoli druhu. Práci usnadňuje a urychluje množství průvodců a dalších
pomůcek (např. dvoucestné nástroje), velmi silné jsou i možnosti práce s
databázemi (zejména řada nových komponent). Výhodou je i implementace
nejnovějších javovských technologií.

9 0228/OK

Visual Café 3 Database Edition
+ efektivní vývoj programů v Javě
+ bohaté prostředky při práci s databázemi
+ ladicí prostředí a jeho možnosti
+ další nástroje (např. dbANYWHERE, Oracle Lite)
K recenzi poskytla:
PR agentura Virklis
V Nové čtvrti 386, Praha 10
Cena: 37 460 Kč (bez DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.