Star Office - Kompletní kancelářský balík

Software | 01.06.99

O dominantním postavení na trhu s kancelářským softwarem dnes zřejmě nenípochyb, neboť pozice produktu MS Office je dosti výmluvná. Neznamená to však, že by ostatní výrobci softwaru ...

O dominantním postavení na trhu s kancelářským softwarem dnes zřejmě není
pochyb, neboť pozice produktu MS Office je dosti výmluvná. Neznamená to však,
že by ostatní výrobci softwaru na tuto oblast rezignovali. Jednou z podmínek,
již takový programový balík musí splňovat, je kompatibilita (pokud možno úplná
a bezchybná) právě s formáty dokumentů od Microsoftu (tedy především doc a
xls). Kancelářský software, jenž tuto nutnost nebere na zřetel, je dnes již
předem odsouzen k zapomnění. Velmi dobře si to svého času uvědomila nejen česká
"šestsetdvojka" (její nový kancelářský balík možná znáte), ale také řada jiných
firem. Jednou z nich je společnost Star Division, s jejímž komplexním
kancelářským řešením bychom vás nyní rádi seznámili. Aplikaci pro vaši potřebu
naleznete na CD příloze. A ještě jedno upozornění: v tomto článku samozřejmě
zachytím jen hrubé rysy celého balíku (manuál by bezpochyby obsáhl stovky
stran), pokud však bude ze strany čtenářů zájem, můžeme se v rubrice Jak na to
k problematice v budoucnu vrátit. Napište nám...

Co v balíku nalezneme?
Programový balík StarOffice 5.0 představuje kompletní integrovanou
elektronickou kancelář. K dispozici jsou aplikace, s nimiž bez problémů
zvládnete prakticky jakýkoliv problém v běžném administrativním životě
myslitelný. Při podobných popisech se málokdy ubráníme srovnání s MS Office,
proto budu postupovat obdobně. Pro začátek uvedu zajímavost, že po spuštění
celé kanceláře (nestartují se jednotlivé aplikace, ale integrované prostředí)
vstoupíte do nové pracovní plochy, jež zároveň představuje jednotnou základní
podobu všech částí balíku. Pouze podle vzhledu otevřeného dokumentu poznáte,
jste-li v tabulkovém procesoru nebo grafickém editoru, avšak nejvíce to
připomíná webovský prohlížeč. Samozřejmě se také přizpůsobují panely nabídek a
nástrojů. K jednotlivým aplikacím se vrátíme blíže, nyní tedy jen výčet. Balík
obsahuje webovský prohlížeč kombinovaný s pracovní plochou, textový editor
StarWriter, tabulkový procesor (spreadsheet) StarCalc, databázi StarBase,
prezentační program StarImpress,vektorový grafický editor StarDraw, editor
matematických výrazů StarMath, tvůrce grafů StarChart, bitmapový grafický
editor a prohlížeč StarImage a plánovací program StarSchedule. Jak jsem již
výše uvedl, původní názvosloví firmy označuje tyto části jako moduly, a přesně
to vystihuje způsob uspořádání celého balíku. Samozřejmě jsou k dispozici další
doplňkové komponenty (převodní filtry, galerie obrázků a zvuků, apod.). Další
nedílnou součástí je programovací jazyk maker StarBasic, v němž je rovněž část
balíku vytvořena. Na instalačním CD dále naleznete JRE 1.1.6 (Java RunTime
Environment), s jehož instalací umožníte provádění javovských skriptů ve svých
dokumentech. Jak je z uvedeného přehledu patrné, záběr je dosti široký, zvláště
ve srovnání s obdobnými balíky jiných firem. Velmi důležitým faktem je
oboustranná kompatibilita u klíčových formátů s MS Office (tedy XLS a DOC),
takže se při používání nemusíte obávat izolace. Počátečním handicapem zřejmě
pro mnohé potenciální uživatele bude jazykové provedení aplikace, neboť je
prozatím celá v angličtině. Přestože jsou k dispozici i další jazykové moduly,
čeština zatím ne. Naděje zde však je, protože podle zpráv firmy Star Division
se pracuje na řadě lokalizací, včetně té české. Takže i ortodoxní uživatelé
lokalizovaných produktů by se mohli dočkat.

Instalace
Celý proces instalování tohoto produktu je poměrně bezproblémový, alespoň při
mém testování k žádným zádrhelům nedošlo. Pokud jste uživatel neznalý, zvolte z
nabízených alternativ buďto možnost Typical (dojde k instalaci komponent, jež
jsou běžně využívány) nebo možnost Compact (chcete-li ušetřit místo na pevném
disku). Chcete-li důkladně sledovat, které komponenty instalátor na váš disk
umístí, zvolte možnost Optional. Nemusíte se obávat i když je tato volba
doporučena zkušeným uživatelům, pravděpodobně nenapácháte větších škod (pokud
alespoň trochu tušíte, co vlastně děláte). V dialozích jste průběžně
informování o tom, jak velkou část vašeho pevného disku programový balík
"ukousne". Pro typickou instalaci počítejte určitě kolem 100-120 MB, což je
však dnes pro kancelářský balík zcela běžná hodnota. Pokud časem zjistíte, že
některé komponenty nepotřebujete, není žádný problém je odinstalovat. K tomu
poslouží opětovné spuštění instalátoru, jenž nabídne možnost kompletní
odinstalace aplikace, opravu a znovuinstalaci používaných komponent (máte-li
pocit, že něco nefunguje správně) nebo ruční přidání nebo odebrání jednotlivých
modulů. Opět jste v průběhu instalátorem informování o průběhu akce a velikosti
záboru disku. Při první instalaci jste
také požádáni o takzvaný mediální klíč (Media Key) a zadání základních údajů o
uživateli. Klíč slouží k instalaci zkušební verze, jež je plně funkční, ale
časově omezená. Pro následné používání je potřeba produkt zaregistrovat. Není
třeba se obávat, tento proces je možno provést zdarma a za pomocí připraveného
formuláře (jsou v něm již přednastavena data, jež jste při instalaci zadali).
Zaslání můžete provést jak
e-mailem, tak faxem.

Obecné zásady používání
Jak jsem již poznamenal výše, aplikace představuje integrované prostředí, a z
tohoto principu vychází i způsob používání celého balíku. Jste-li ve StarOffice
pracovní ploše (po startu aplikace se otevře obsahem totožná plocha jako ve
Windows), můžete základní operace (otevření souboru, vytvoření nového souboru
apod.) provádět buďto volbou z menu File, nebo z modifikované nabídky Start, v
níž jsou zapracovány nové povely. Podle zvoleného typu dokumentu se následně
otevře patřičný programový modul, což poznáte podle upravených nabídek. Další
možností, jak aktivovat některé funkce, je otevření kontextového menu z okna
Exploreru nebo z pracovní plochy. Tímto způsobem můžete provést samotné
nastavení vzhledu plochy, ale hlavně vytvořit pomocí volby New nová důležitá
nastavení a profily (schránku pro odchozí poštu, účty jednotlivých poštovních
služeb, databázi). Některé nabídky však zůstávají ve všech modulech zachovány
stejně a umožňují z kteréhokoliv místa provádět univerzální nastavení (např.
Tools Macro, Configure, Options). Samotná pracovní plocha má rovněž několik
podob zobrazení. Buďto je celé okno vyplněno ikonami souborů aktuálního
adresáře (nebo HTML stránkou), nebo můžete přidat až dva pruhy průzkumníka
(Explorer, Beamer). Horní část pracovní plochy je ve všech modulech obsazena
standardní nástrojovou lištou (Function Bar), jež slouží základním operacím se
soubory a také přímému zadávání cesty k dokumentům (jak na lokálním počítači,
tak v Internetu). Ostatní panely nástrojů se opět objevují dle typu editovaného
dokumentu, a samozřejmě nechybí možnost jejich přímé editace dle potřeb
uživatele (Tools Configure). Také většina běžných klávesových zkratek je
dostupná v podobě, jakou používáte ve Windows, resp. Office 97. Jak všeobecná,
tak specifická nastavení celého prostředí a modulů se provádějí v menu Tools.
Když do nabídek nahlédnete, opět narazíte na výše uvedený princip, že určujícím
je typ dokumentu, ne název aplikace či modulu. Také menu Edit a Window obsahují
řadu povelů, jež jsou v aplikacích pro MS Windows prakticky standardem.
Zajímavou funkcí menu File je AutoPilot, s jehož průvodcovskou pomocí snadno
vytvoříte požadovaný dokument. Pokud některý z průvodců nebude fungovat, pak je
pouze potřeba v menu Tools Options Browser nastavit povolení pro spouštění
skriptů. Řada funkcí je totiž přímo napsána ve vnitřním jazyku maker.
Jakoukoliv další pomoc můžete samozřejmě hledat ve velice kvalitní nápovědě,
případně při práci použít služeb Help Agenta, jenž je vždy připraven s aktuální
nápovědou dle činnosti, kterou provádíte.

Textový editor
Pro práci s textem je určen editor StarWriter, do jehož prostředí vstoupíme
např. volbou File New Text document nebo otevřením (téměř)
libovolného textového souboru. Ovládání je zpracováno naprosto standardním
způsobem jako v jiných aplikacích ve Windows, a pokud jste zvyklí pracovat s MS
Wordem, nebudete mít větší problémy. Zásadní otázkou je jistě používání
češtiny. Zde musím říci, že s českými texty jsem nezaznamenal vážnější potíže,
neboť jsou samozřejmě používány truetypové fonty Windows. Pokud si správně
zvolíte např. Arial CE, pak je diakritika v pořádku. Pro formátování textu jsou
dostupné běžné funkce odstavců (zarovnávání, číslování, odrážky, sloupce,
ohraničení) a stránky (záhlaví, zápatí, pozadí, okraje), stejně tak je k
dispozici rozsáhlá knihovna stylů, jíž můžete dle svých představ doplňovat.
Velmi užitečná funkce je přímé umístění kurzoru na libovolné místo stránky, i
když neobsahuje žádný text (tlačítko na levé svislé liště s názvem Direct
Cursor). Program sám doplní chybějící odřádkování a tabulátory. Pro zajímavost
uveďme, že tuto užitečnou funkci doplnil Microsoft až do chystané verze Office
2000. Nechybí ani automatické vkládání tabulek včetně autoformátu, možnosti
umístění obrázků a grafů. Užitečnou pomůckou je také Navigator, s jehož pomocí
v dokumentech naleznete potřebné místo či objekt. Ze zajímavých funkcí bych
ještě upozornil na číslování řádků.

Tabulkový kalkulátor
Podobně jako textový editor, i tabulkový kalkulátor StarCalc vám bude při
prvním pohledu velmi připomínat MS Excel. Na svém místě najdete jak řádek
vzorců s polem pro názvy na levém okraji, tak důvěrně známé ikony např. pro
vkládání řádků a sloupců. Pro vkládání dat do buněk je po ruce běžně používaná
funkce vyplňování číselných řad a formátování buněk, řádků a sloupců poskytuje
rovněž velmi mnoho možností. Bez problémů nastavíte potřebný formát zobrazení
dat v buňkách (možno nadefinovat vlastní), ohraničení či zvýraznění barvami. I
pokročilejší funkce jsou k dispozici. Ze základních operací s daty jsou
dostupné třídění i filtrování, pro zlepšení orientace v dokumentu můžete rovněž
s úspěchem použít funkci pro seskupení (Group). Tradičním jádrem tabulkových
aplikací jsou samozřejmě funkce. StarCalc v jejich celkovém výčtu jistě určitě
Excel nepředčí, jejich množství je však přesto velké a běžný uživatel sotva kdy
všechny upotřebí. Řekněme si upřímně: kolik z nich jste již při své práci
využili? Pro vkládání funkcí je samozřejmě připraven průvodce, takže není třeba
zdlouhavě zkoumat syntaxi. Doplňování potřebných parametrů probíhá interaktivně
a výsledek je průběžně zobrazován. Pro zpracovávání složitějších výrazů nechybí
logické funkce, včetně podmínkové If. Dostupný je rovněž další velmi silný
nástroj tabulkových kalkulátorů, jímž je pojmenovávání oblastí a buněk.
Přiřazení odpovídajícího názvu provedete, podobně jako v Excelu, z menu Insert
Names. Následné použití je analogické, můžete názvy používat ve vzorcích,
funkcích a odkazech. Dobře je dále vyřešeno nastavení oblasti tisku, pokud
nechcete na tiskárnu posílat celou stránku (menu Format Print Range). Při
nadefinování oblasti buněk je možno také používat tzv. databázové funkce.
Pravdou je, že zde nenaleznete analogii silného excelovského nástroje zvaného
kontingenční tabulka. Avšak využitím dostupných funkcí lze analýzu dat provádět
v opravdu dostatečné míře.

Grafické aplikace
Skutečně vynikající jsou grafické možnosti. Zde analogie s MS Office začíná
pokulhávat, neboť tento balík samostatnou aplikaci tohoto druhu neobsahuje a
implementované kreslení např. v MS Wordu má omezené možnosti. Při tvorbě nového
obrázku lze vybírat ze dvou typů. Pokud zvolíte Drawing, vstoupíte do prostředí
modulu zaměřeného na vektorovou grafiku (StarDraw). K dispozici jsou nástroje,
jež možná znáte z obdobných aplikací (Corel Draw, Adobe Illustrator). Základem
je kreslení čar a šipek, síla vektorů se však především projeví při použití
nástroje na kreslení křivek a mnohoúhelníků (Curves and Polygones). S
vytvořeným tvarem je možno následně pracovat v modu editace bodů (Edit Points),
kde je velmi snadné libovolně upravovat charakter křivek. Pokud objekt označíte
jako celek, lze jej samozřejmě přesouvat a modifikovat ve všech směrech a
rozměrech. Další zajímavou funkcí je možnost převodu klasického objektu do
křivek, jíž dosáhnete volbou Convert to Curve z kontextového menu. Že pomocí
vektorů lze dosáhnout velmi efektních výsledků, to nemusím znalcům říkat, a
proto doporučují méně zkušeným uživatelům tyto možnosti vyzkoušet. Jistě budete
výsledkem příjemně překvapeni. Opravdovým vrcholem je však tvorba 3D objektů.
Jako základ lze použít jak přednastavený geometrický obrazec, tak vámi
vytvořenou libovolnou křivku. Samozřejmostí je např. volba barvy povrchu a
rozměrů objektu. Pokud opět na 3D objektu využijete kontextové menu (nebo
tlačítko na panelu), můžete vstoupit do rozšířených nastavení (3D-effects),
jehož možnosti jsou rovněž zajímavé. Můžete zvolit způsob povrchové úpravy,
umístění a charakter světelných zdrojů, geometrické parametry rotace, stínování
a textury. Opět vřele doporučuji vyzkoušet. Další efektní funkcí pro práci se
vzhledem objektů je tvorba barevných přechodů, dostupná z kontextového menu
volbou Oblast (Area) na kartě Gradients. Podobných pomůcek je v editoru
samozřejmě celá řada.
Druhou možností tvorby grafiky je zvolit jako nový dokument Image. Podoba
editoru StarImage se poté více přiblíží klasickým programům pro práci s
bitmapami. K dispozici jsou typické efekty (Posterize, Solarization, Relief) a
nástroje pro úpravu barevnosti (převod na škálu šedé, gama-korekce, konverze
barevné hloubky). Tento modul se rovněž automaticky spouští jako prohlížeč,
pokud z pracovní plochy StarOffice otevřete v libovolném adresáři grafický
soubor. Důležitá je i otázka formátů souborů, se kterými tyto moduly pracují.
Vytvořené grafiky je možno uložit ve vlastním formátu (StarDraw, StarImpres),
nebo vyexportovat do některého běžného formátu pro jiné editory či použití na
Webu (GIF, JPG, TIF, WMF). Podobně při otevírání souborů je podporována řada
nejběžnějších formátů.

Prezentace
Jeden z modulů programového balíku je určen pro přípravu prezentací. Aktivujeme
jej již známým způsobem, tedy volbou File New Presentation. Vzhled modulu
StarImpress se dosti podobá grafickému editoru, samozřejmě proto, že především
nástroje pro úpravu obrazové podoby budete potřebovat. Ihned při spuštění je
vám nabídnut výběr vzhledu (Layout) prvního snímku (nebo fólie, zkrátka Slide),
a posléze se ocitnete již přímo v editačním modu. Do předem vytvořené šablony
tak můžete vkládat potřebné prvky, jako obrázky, grafy, texty a složitější
výtvarné kreace. Velmi dobrých výsledků můžete dosáhnout právě propojením
vektorové grafiky (proto grafické nástroje) s ostatními prvky. K dispozici jsou
vám působivé 3D efekty, speciální menu Effects pro další kouzla v průběhu
"promítání" a také volba Animations pro editaci samostatných dalších
dekorativních prvků z připravených obrázků. Nastavení a průběh výsledné
prezentace (Slideshow) probíhá v podstatě známým způsobem.

Databáze
Součástí aplikace je také relační databázový program StarBase. Slouží jak k
tvorbě vašich vlastních databází, tak k uchovávání dat např. v plánovacím
kalendáři. K dispozici jsou běžně používané databázové prvky jako tabulka
(Table), sestava (Report) či dotaz (Query). Protože problematika databází je
dosti obsáhlá, dovoluji si vás v tomto případě odkázat na velmi názornou
nápovědu.

Spolupráce s HTML
Pokud patříte mezi aktivní tvůrce HTML, buďte klidní, ani na vás tvůrci
aplikace nezapomněli. Zvolíte-li funkci File New HTML Document, dostanete se do
prostředí, jež nápadně připomíná StarWrite. Vzhled také napovídá základní
strategii modul je zamýšlen jako WYSIWYG HTML editor. Přímo do dokumentu tedy
můžete vkládat texty, obrázky, tabulky a další objekty a prvky, např.
formuláře. Pokud chcete výsledný kód zkontrolovat, použijte funkci (tlačítko)
HTML Source. V tomto zobrazení je samozřejmě možno automaticky generovaný kód
editovat, případně "pročistit" tak, aby výsledek nebyl zbytečně redundantní.
Vzhledem ke zvolené strategii není ani moc podivné, že editor neobsahuje volby
pro vkládání jednotlivých tagů (alespoň jsem ji nenašel). Buďto tedy můžete
spoléhat na automaticky generovaný kód, nebo se základy HTML jazyka naučit.
Pokud při psaní vašich stránek používáte rámy, nabízí vám aplikace výborného
pomocníka. Pro tvorbu základní struktury stránky použijte volbu File New
FrameSet a následně otevřené okno editoru rámů
HTML dokumentu. Pomocí myši snadno vytvoříte základní rozvržení
stránky a přesné parametry opět lehce upravíte v okně zobrazení kódu.

Elektronická pošta
Pro komunikaci s vnějším světem obsahuje kancelář vlastního poštovního klienta.
Před započetím jeho používání je potřeba zadat standardní potřebné údaje v menu
Tools Options Internet, aby fyzické připojení k síti probíhalo bez problémů
(jméno servrů pro příchozí a odchozí poštu, uživatelské jméno a heslo, jméno
serveru služby News). Dále potřebujete vytvořit složku pro odchozí poštu
(Outbox) a poštovní účet (alespoň jeden), aby program věděl, jak a kam má poštu
odesílat. Tyto volby jsou dostupné z kontextového menu na pracovní ploše nebo v
Exploreru. Poté již můžete vytvářet poštovní zprávy pomocí volby File New Mail
v prostředí, jež zkušenějšího uživatele elektronické pošty nemůže překvapit.
Horní část okna jsou obsazeny řádky pro adresáta (originálu a kopií) a předmět
zprávy, v pravé části pak můžete přepínat mezi textem dopisu, případným
přiloženým souborem a dalšími volbami (priorita zprávy, vynucení potvrzení). Na
horní liště je pak připraveno tlačítko Send (symbol obálky). K procházení došlé
i odchozí pošty pak slouží složka s vaším účtem, již naleznete v okně Exploreru.

Další moduly
Pro přehledné grafické vyhodnocení a prezentaci dat je v balíku umístěn
univerzální tvůrce grafů StarChart. Jako primární zdroj dat je samozřejmě k
dispozici tabulkový kalkulátor, z jehož prostředí lze data do grafu zanést
pomocí běžného způsobu označení příslušné skupiny buněk a spuštění potřebného
průvodce Insert Object. Vyplnění následujících údajů není nijak problematické a
prakticky všechna nastavení lze zpětně editovat, a vzhled grafu tak přizpůsobit
svým představám.
Pro úpravu tak specifických grafických prvků, jako jsou matematické výrazy,
slouží editor StarMath. Pro jeho aktivaci můžete použít stejné tlačítko (Insert
Object), jež při stisku déle podržíte (a budete si moci vybrat typ vkládaného
objektu). Do zobrazeného okna pak můžete zapsat potřebný matematický výraz, a
formátovací funkce jsou vám nabídnuty v současně otevřeném panelu matematických
nástrojů. K dispozici je také knihov-na speciálních symbolů, např. řecká
abeceda.
Pro efektivní práci se určitě bude hodit elektronický diář StarSchedule.
Naleznete jej pomocí průzkumníka ve stejnojmenné složce a ocitnete se opět v
dosti povědomém zobrazení (nakonec, co nového byste chtěli na kalendáři
vymyslet). K dispozici jsou tradiční vzhledy (jeden den, týden, měsíc, pracovní
týden, pracovní měsíc), současně lze samozřejmě zobrazit panel s úkoly (Tasks)
a třeba adresář kontaktů, aby vaše práce byla dostatečně pohodlná a efektivní.
Lze vkládat jednotlivé úkoly a záznamy pro určitý den (s i bez časové
specifikace).
Při práci s vlastními dokumenty určitě nezapomeňte navštívit galerii (Gallery),
v níž naleznete řadu použitelných prvků pro doplnění vašich výtvorů (např. 3D
objekty, animace, pozadí pro HTML stránky, kliparty, grafy, mapy, fotografie.).
Stejně tak pro pochopení řady funkcí a možností velmi dobře využijete složku s
příklady (Samples). Dobře si prohlédněte, co všechno se dá s trochou šikovnosti
vytvořit.

Závěr
Při tomto prvním letmém pohledu jsem samozřejmě zdaleka nezvládl prozkoumat
všechny možnosti tohoto rozsáhlého balíku, a stejně tak ani vám
jsem nemohl v tomto článku sdělit víc, než jen letmý pohled na velmi zajímavý
program. Avšak již z prvních zkušeností je možno učinit předběžný závěr, že jde
o vynikající aplikaci se širokým potenciálem. Pro použití v kanceláři a doma se
jedná o výborný všestranný nástroj, a přihlédneme-li k faktu, že pro nekomerční
použití je program zdarma, netřeba dalších komentářů. Nezbývá než doufat, že si
tato kancelář najde cestu k široké uživatelské veřejnosti i u nás, abychom se
mohli k dnes započatému tématu opět vrátit.9 0000/OK o

StarOffice 5.0 pro Windows 95/98
Kompletní kancelářský balík
+ kompatibilita s MS Office
+ množství integrovaných aplikací
+ vektorový grafický editor
+ ázorná nápověda
+ cena
- zatím není česká verze
Výrobce: Star Division, Corp.
www.stardivision.com
Cena: zdarma pro nekomerční použití
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.