SQL klasika od Inprise - InterBase 5.5

Software | 01.05.99

Inprise uvedla na trh novou verzi svého SQL Serveru InterBase 5.5, určeného proprostředí Windows 95/NT, Novell NetWare a různé verze UNIXu. Relační SŘBD Interbase, který implementuje něk...

Inprise uvedla na trh novou verzi svého SQL Serveru InterBase 5.5, určeného pro
prostředí Windows 95/NT, Novell NetWare a různé verze UNIXu. Relační SŘBD
Interbase, který implementuje některé unikátní databázové vlastnosti a
technologie, je určen především pro tvorbu databázových aplikací klient/server.
Vlastní síť může být heterogenní, přičemž přístup je pro klienta zcela
transparentní. Lze použít i minimální variantu "lokální" aplikace a databáze na
jednom počítači (Lokal InterBase Server). Nároky na hardware jsou minimální
486/DX2, 16 MB RAM, 64 pro server.

Možnosti databáze
Pro vytváření a úpravy objektů databáze je určeno okno Interactive SQL (ISQL).
SQL InterBase vyhovuje normě SQL 92 a navíc implementuje některé příkazy SQL 3.
Ke standardním typům polí InterBase přidává typ pole (Array), a to až
16dimenzionální; u pole BLOB lze kromě předdefinovaných (např. binární či
textový) definovat subtypy vlastní. Navíc jsou i tzv. BLOB filtry, které
provádějí převod jednoho subtypu BLOB pole na subtyp jiný a které je možno také
uživatelsky nadefinovat. Nově jsou podporovány některé další znakové sady (již
dříve byla zavedena znaková sada UNICODE), u jednotlivých polí lze nadefinovat
i jinou znakovou sadu než u celé tabulky. Uživatel má možnost definovat domény
a používat deklarativní kaskádovou referenční integritu. K prostředkům
zabezpečení databáze (skupiny, uživatelé a různá úroveň přístupu) se řadí i
tzv. role (SQL Roles); v prostředí operačních systémů UNIX lze "využít"
uživatele nadefinované správcem systému. SQL příkazy mohou být ukládány do
souborů, a následně do ISQL načteny a provedeny. K vytvoření jednoznačného
čísla záznamu je možno použít generátory, k zajištění obchodní logiky a vlastní
funkce databáze pak uložené procedury (Stored Procedure) a spouštěče (Triggers)
k událostem INSERT, UPDATE a DELETE (BEFORE nebo AFTER). Uživatel má možnost
vytvoření vlastních UDF funkcí (User Defined Functions), např. v jazyce C++ či
Delphi. Ty se zkompilují do dynamických knihoven (ve Windows DLL, v prostředí
Solaris SO a v HP-UX pak SL) a dále se, po deklaraci DECLARE EXTERNAL FUNCTION,
mohou používat jako běžné SQL funkce. Pro práci s údaji databáze zavádí
InterBase multigenerační architekturu (MGA), což znamená ukládání
"historických" verzí záznamů po každé jejich změně. Snahou je poskytnout
maximální komfort práce, bez ohledu na ostatní uživatele. InterBase automaticky
pokud není zvoleno jinak používá metodu optimistického uzamykání na úrovni
řádku a pro transakční mechanismus automatické dvoufázové potvrzování. Umožněny
jsou i distribuované transakce a klient může spustit i více transakcí současně.

Administrace databáze
Snahou tvůrců InterBase je minimalizovat správu serveru, a k tomu má napomoci
architektura aktivního serveru. Ke správě databáze je, mimo nástrojů pro
zajištění obchodní logiky, určen InterBase Server Manager. Kromě administrace
uživatelů a skupin a neukončených transakcí je možno ověřit integritu databáze,
opravit databázi porušenou a optimalizovat indexové soubory. Přesáhne-li
velikost databáze (souboru) limit povolený operačním systémem, dají se použít
sekundární soubory; ostatně rozdělit databázi do více souborů lze i při
vytváření databáze. Je možno změnit nastavení vyrovnávací paměti (cache);
InterBase dynamicky spravuje dočasné soubory, které se vytvářejí při změnách
údajů databáze a třídění. Ke sledování provozu serveru a zejména nestandardních
situací je určen Guardian Process. Při závažném porušení databáze může správce
ihned použít kopii databáze (tzv. Shadow, nejedná se o formu replikace), a
ihned tedy obnovit provoz (příkaz gfix), přičemž vlastní "stínování" databáze
vyžaduje pouze malou režii systému. Z prostředí Server Manageru lze také
provádět zálohování a obnovu databáze (program gbak), pro rozdělení zálohy do
většího počtu souborů slouží program gsplit.

Tvorba aplikací
Jako rozhraní při vytváření aplikací klient/server může být použito BDE
(Borland Database Engine) firmy Inprise nebo ODBC (Open Database Conectivity).
Novinkou sloužící k vývoji internetovských aplikací je tzv. InterClient
(napsaný v jazyce Java), obsahující rozhraní JDBC a umožňující jednoduché
vytváření i funkci apletů a dynamických javovských aplikací (InterClient
obsahuje všechny potřebné třídy). Pro přístup klientů na server používá
InterBase architekturu SuperServer, kdy víceprocesorový přístup na serveru je
nahrazen multivláknovým procesem, čímž se zrychluje činnost serveru a zlepšuje
zabezpečení databáze při snížené režii.

Závěr
Nová verze databáze InterBase firmy Inprise přináší vývojářům databázových
aplikací řadu nových prvků a vylepšení (multigenerační architektura,
SuperServer či aktivní server). Kladem je vysoký stupeň integrace s jazykem
Java a samozřejmě s vývojovými prostředími firmy Inprise Delphi, C++Builder a
JBuilder. InterBase se dále vyznačuje malými nároky na hardware a snadnou
administrací.

9 0273/OK

InterBase 5.5
+ multigenerační architektura
+ jednoduchá administrace
+ podpora javovských aplikací
K recenzi poskytla firma:
Inprise/Borland, s. r. o.
Malé nám. 13, Praha 1
Cena: 13 980 Kč (bez DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.