Solidní grafický kalibr

Software | 01.02.04

Zdá se, že číslovka 2004 zcela ovládla názvy softwarových aplikací. Značná částfirem umístila tento letopočet do názvu svých výrobků; zřejmě aby bylo vidět, že jdou s dobou. M

Zdá se, že číslovka 2004 zcela ovládla názvy softwarových aplikací. Značná část
firem umístila tento letopočet do názvu svých výrobků; zřejmě aby bylo vidět,
že jdou s dobou. Mít obavu ze zaostávání za nejmodernějšími trendy u
společnosti Macromedia, je ovšem liché. V modelovém roce připravila balík
Macromedia Studio MX 2004. Je poměrně troufalé tvrdit, že jeho nosnými pilíři
jsou toliko Dreamweaver a Flash, kdežto Freehand a Fireworks jsou jen jakýmsi
doplňkem. Vězte, že se jedná o plnohodnotné grafické programy pro plně
profesionální práci.

Freehand
Jak již název napovídá, slouží k volnému vyjádření tvůrcova ega ve formě
grafického projevu. Nabízí standardní sadu nástrojů pro tvorbu obrázků. Ve
výtvorech lze kombinovat rastrovou (nebo bitmapovou) grafiku spolu s vektorovým
přístupem. Grafické prvky jsou na plochu vkládány jako objekty, jejich
umístění, tvar a vzezření lze tedy poměrně široce upravovat v libovolné fázi
grafického návrhu. Nezmínil jsem ještě jednu důležitou okolnost, a to že
Macromedia Studio jako celek slouží především tvůrcům webů, internetových
prezentací, obecně obsahu na internetu. Proto i Freehand je optimalizován pro
toto použití kupř. obrázky lze exportovat přímo do HTML prezentace. Je
standardně nastaven jako implicitní grafický editor aplikace Dreamweaver. Od
minulé verze došlo pouze ke kosmetickým úpravám, které nijak zvlášť neovlivňují
práci s ní.

Fireworks
Naproti tomu změny ve Fireworks stojí za to zmínit. Pro české uživatele je
zajímavé, že byla implementována podpora kódování unicode. Několik nových
příkazů rovněž zefektivňuje práci. Za všechny lze jmenovat redukci efektu
červených očí, změnu plochy obrázku tak, aby vyhovovala objektům na ní, změnu
nebo odstranění barvy z obrázku, jistou podporu server-side skriptování.
Výhodná je i schopnost ukládat upravený obrázek ve stejném formátu, jaký měl
vstupní. Možná, že čtenář nad tím mávne rukou, ale pro rutinní práci se jedná o
zpříjemnění "výrobního" procesu.
Základním rozdílem mezi Freehandem a Fireworks což z předchozího explicitně
neplyne je schopnost Fireworks generovat i dynamické obrázky, a hlavně
příslušný HTML (eventuálně PHP, CFM, ASP) kód. Ten může být pomocí vestavěné
funkce (Send as e-mail) poslán na příslušnou lokaci.

Závěrem
V případě obou produktů se nejedná o výraznější skok vpřed. Kvalita je
standardně vysoká, úpravy byly směřovány k přidání několika užitečných funkcí a
zlepšení ergonomie ovládání. Jestli se vyplatí investovat v tomto případě do
upgradu, nechám zcela na uvážení čtenáře.

Macromedia Freehand MX 2004 & Fireworks MX 2004
drží slušnou kvalitu
minimální změny
K recenzi poskytla firma:
Digital Media, s. r. o., Schweitzerova 22, Olomouc http://www.digitalmedia.cz
Cena: Freehand 14 150 Kč, Fireworks 10 600 Kč (bez DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.