Slovníky Millennium

Software | 01.07.04

Jako každý měsíc, i tentokrát jsem opravdu rád, že se shledáváme u dalšího zdílů Rychlokurzu. Dnes vám naservíruji pochoutku ze soudku slovníků a doufám, že si na ní pochutnáte ...

Jako každý měsíc, i tentokrát jsem opravdu rád, že se shledáváme u dalšího z
dílů Rychlokurzu. Dnes vám naservíruji pochoutku ze soudku slovníků a doufám,
že si na ní pochutnáte tak, jako já. Dost chválení a hrr na to...

Instalace
Začátek instalace je běžný. Spustíme instalační soubor a tlačítkem [Další>] se
dostaneme na stranu s licenčním ujednáním. Odsouhlasíme ho - Souhlasím s
podmínkami v licenční smlouvě - a na další straně vyplníme jméno uživatele a
organizaci (pokud nějaká je). Dále specifikujeme, zda se má program
nainstalovat všem uživatelům nebo jestli má být přístupný jen nám. Verzi
specifikujeme pod volbou Základní (zdarma). První část instalace odstartujeme
kliknutím na tlačítko [Instalovat].
V druhé části se ke zvoleným slovníkům automaticky nainstalují i jazykové
moduly pro výslovnost. Po nás bude požadován pouze jazyk - [česky] -, a pak
stačí jen klikat na [Další] a [Souhlasím]. Vše završíme tlačítkem [Dokončit].

První spuštění - ovládací panel Millennium
Po instalaci se v menu [Start] objeví složka "Milennium6", ale v ní byste těžko
hledali spouštěč slovníku. Najdete tam pouze odkaz na Ovládací panel - takový
centrální rozcestník pro všechny nainstalované slovníky. Tak směle do toho, a
Ovládací panel spusťte. Jako vždy je první spuštění výjimečné. Objeví se nám
totiž hláška, že "Seznam slovníků je prázdný. Je nutno ho obnovit!". Poté
budeme seznámeni s tím, že program hodlá prohledat adresář, kam jsme právě
slovníky nainstalovali což mu můžeme jen odsouhlasit. Na otázku "Pokračovat?"
proto rozhodně odpovězte [Ano]. Než byste řekli švec, naplní se panel
anglickým, francouzkým a německým slovníkem ve verzi BASIC. Aplikace dále
nabídne ověření existence novější verze na internetu.
Co tedy lze v ovládacím panelu nastavit?
Registrace - Pokud vás slovníky zaujmou natolik, že si budete chtít připlatit a
získat další, rozsáhlejší a speciální slovníky, pak právě toto bude místo, kam
zapíšete licenční klíč.
Aktualizace - Jak bylo řečeno, program umí zkontrolovat, zda se na internetu
nenachází novější verze. Stačí v této sekci kliknout na tlačítko [Aktualizovat].
Nastavení - klasické nastavovací volby, jak jste na ně zvyklí i z jiných
programů, najdete zde. Jsou poměrně jasné a prakticky není co vysvětlovat. Snad
jen sekce "Umístění slovníkových databází" odkazuje na místo na disku, kde se
nacházejí slovníkové soubory DIC. Pokud k tomu nemáte závažný důvod (např.
přesun slovníků někam jinam), pak obsah tohoto pole neměňte.
Vraťme se zpět na kartu Slovníky. Poklepáním na ikonu zvoleného slovníku
spustíte vlastní překladač. Jelikož všechny slovníky mají stejný vzhled i
chování, popíšeme si dále jen slovník anglický. Totéž najdete i ve slovníku
německém a francouzském. Přes ikonu BASIC (AČ) tedy spustíme anglicko-český
slovník.

Práce se slovníkem
Po spuštění slovníku se objeví hlavní a vlastně jediné okno, ve kterém budete
pracovat. Jak je patrné z obrázku, skládá se ze dvou podoken (jednoho pro
slovíčka, druhého pro fráze) a ovládacích ikon. Ale zpět k základní práci:
Chceme tedy kupříkladu přeložit české slovo "letadlo". Nejprve tedy klikneme na
ikonku české vlajky (nebo na anglickou při opačném směru překladu) a do
překladového políčka napíšeme "letadlo". Všimněte si, že už v průběhu
zapisování vám program nabízí překlady dosud napsaných částí slova, takže někdy
ani nemusíte psát slova celá, stačí jen jejich začátek. V okně pod vstupním
polem se objeví seznam slov, které odpovídají zapsanému výrazu. Vyberte ze
seznamu právě to, které požadujete, a poklepáním jej "rozbalte". O úroveň níž
se objeví překlady. Na překlad lze opět poklepat a dozvědět se, jaké významy
může dané slovo mít. Takto se dá pokračovat až do maximální nastavené úrovně.
Pokud místo poklepání použijete pravé tlačítko myši, objeví se kontextové menu.
Hned první volba je Najít vybraný!. Pokud ji použijete, vybrané slovo se
přesune do vstupního překladového pole a rovnou se přeloží. Tím, že jste
nechali přeložit platné slovo (a ne jen jeho část), může program vyhledat nejen
překlady, ale i celé výrazy a fráze, v nichž se vyskytuje. Ty se potom objeví
ve spodním okně. Pro práci s frázemi platí stejná pravidla, jako v okně horním.
Našli jste ten správný překlad, ale nevíte si rady s výslovností? Přivolejte si
džina. Klikněte na ikonku a s efektním pufnutím se zjeví postavička, připravená
vám posloužit. Nyní stačí jen kliknout na anglické slovíčko, džin přispěchá a
slovo (či celou frázi) vysloví. Vše je graficky opravdu hezky vyvedeno a velmi
to zpříjemní práci. Jen kdyby se ten lump automaticky neposadil nad všechna
okna tak, že když se přepnete do jiné aplikace, stále ho máte na očích. Jediné,
co s ním můžete provést, je přetáhnout ho myší jinam nebo ho opět kliknutím na
ikonku vypnout.)
Výslovnost je syntetizovaná. To znamená, že k vám nepromlouvá rodilý mluvčí,
ale počítačem generovaný hlas. Musím však uznat, že od dob nedávno minulých
syntéza hlasu poměrně výrazně pokročila. Hlas džina je vcelku dobře
srozumitelný, artikulovaný a intonace zní přirozeně (jen to "b" mu nějak
nejde). Výhodou takového umělého hlasu je nepoměrně menší prostor, který
vyžaduje na disku, schopnost vyslovovat i velmi dlouhé fráze a také možnost
upravit si barvu a výšku hlasu či rychlost výslovnosti. Zde se nedají nastavit
přímo parametry hlasu, ale volbou jiného pomocníka namísto džina změníte i
výslovnost. Pomocníků je k dispozici v základní verzi celkem 5 - papoušek
Peedy, džin, opičák Claude, kouzelník Merlin a robot Roby. Každý má nejen
odlišný hlas, ale i své vlastní efekty.
Hlavní výhodu, která mne dostala do kolen, jsem si nechal nakonec. Slovník nám
umožňuje vytvářet své vlastní překlady a ukládat je do uživatelského slovníku.
Tím lze slovní zásobu rozšiřovat, slovník exportovat a zase importovat (a tedy
si ho vyměňovat např. se sousedem). Řeknete si hezké, ale že bych se z toho
hroutil... Jenomže vámi přidané cizí slovo džin bez zadrhnutí vysloví! Tím
padla moje teorie, že slovník v sobě kromě písemné formy obsahuje i fonetický
přepis. Džin tedy musí vyslovovat napsané slovo podle naprogramovaných
jazykových pravidel a i když jsem mu předhazoval různé vychytávky od jazykolamů
až po nesmyslná slova, vždycky je vyslovil bez problémů.
Pojďme si tedy předvést práci s uživatelským slovníkem. Cest je jako vždy
několik. Jedna vede přes kliknutí pravým tlačítkem myši do okna s překlady. Zde
je v menu položka Výraz, pod kterou se nacházejí volby Nový (pro zadání nového
slovíčka), Upravit pro editaci již vytvořeného překladu a Odstranit pro jeho
vymazání. Druhá cesta, kterou se teď vydáme my, vede přes menu Soubor a volbu
Uživatelský slovník (klávesová zkratka CTRL+U). Objeví se jakýsi "manažer"
uživatelského slovníku, který nám dovolí záznamy přidávat, ubírat, řadit,
upravovat... atd. (viz obrázek).
Ať už záznam upravujete nebo vytváříte nový, objeví se dialogové okno s
několika vstupními poli, které by stálo za to popsat.
Angličtina: Do tohoto pole zapište cizojazyčný překlad slova. Tento výraz se
také objeví v horním překladovém podokně hlavního okna. Pokud výraz obsahuje
více slov, bude každé toto slovo automaticky propojeno s tímto výrazem. Pokud
tedy napíšete "By the way", pak se např. při překladu slova "way" objeví
zmíněná fráze ve spodním podokně. To proto, že obsahuje slovo "way", a ve
spodním okně se objevují právě výrazy, které s překládaným slovem nesouvisejí
tak těsně.
K heslu: Stejně, jako se pro "by the way" automaticky vytvoří volnější
propojení se slovy "by", "the", "Way", tak můžeme chtít, aby byl výraz spojen i
s nějakým dalším slovem. To pak napíšeme sem. Pokud do tohoto pole napíšete
třeba "abbreviation", potom při vyhledání překladu tohoto slova budete mít ve
spodním podokně rovnou i příklad "By the way".
Člen: Zde můžete specifikovat rod slova:
m (male)- mužský,
f (female)- ženský,
n (neutral)- střední,
mn, fn - zřejmě znamenají male-neutral a female-neutral, bohužel však nejsem
natolik lingvisticky vzdělán, abych se vám tu snažil tvrdit, že vím, k čemu
takovéto členy použít.
Pole Čeština, K heslu a Člen: Mají analogické významy jako v předchozích
případech.
Poznámka: Dovolím si použít citaci z manuálu, protože bych to lépe nepopsal:
"Obecná poznámka k vložené dvojici výrazů. V zobrazení je pak v hranatých
závorkách. Doporučujeme používat stručné zkratky, např. hov. (hovorově), slang.
(slangový výraz), zkr. (zkratka), apod."
Obor: Dle potřeby můžete zařadit výraz do určitého oborového slovníku. V naší
základní verzi máme slovíčka ze dvou "oborů" - "Všeobecný základní" a
"Všeobecný rozšířený". Další lze samozřejmě dokoupit. Univerzální (náš) slovník
je označen implicitní volbou "Uživatelský".

Nastavení slovníku
Do nastavení chování slovníku se dostaneme přes menu Možnosti - Nastavení
(zkratka CTRL+N). Objeví se okno plné voleb. Protože na popis nemáme celou
knihu, musíme jej trošku zkrátit: zmíním se pouze o těch nejzajímavějších. S
ostatním se klidně obraťte na nápovědu. Sice není příliš rozsáhlá, ale je česky
a bez problémů srozumitelná.

Vyhledávání
[Slovník]- Výchozí směr překladu.
[Porovnat]- Volba řídící chování programu při hledání překladu. Buď se vám
objeví překlad přesně toho, co jste napsali do vstupního pole (volba Celé pole
- nedoporučuji), nebo se objeví všechna slova, která ZAČÍNAJÍ výrazem, jenž
jste napsali (volba Začátek pole). Popřípadě se objeví každé slovo, které
OBSAHUJE výraz, jenž jste zapsali (volba Jakákoli část pole). Poslední volbě se
také jinak říká fulltext.
[Hledej základ] - Chování aplikace, nenajde-li zapsané slovo. Snaží se hledat
základ slova buď zleva (vhodné pro angličtinu), nebo zprava (vhodné třeba pro
němčinu).
[Schránka Windows] - Práce se schránkou. Chceme-li, aby nám program hlídal
schránku a přeložil vše, co se v ní objeví, pak zaškrtněte Automaticky ze
schránky. Pokud naopak chceme nalezený a označený překlad automaticky přesunout
do schránky pro využití jinde, zaškrtněte volbu Automaticky do schránky.
[Klávesnice]- Volba klávesnice je poměrně příjemná, protože umožní říci
programu, aby podle zvoleného směru překladu automaticky nastavil odpovídající
národní klávesnici. Šikovné...
[Hledání]- Nastavení doby, po jaké se automaticky spustí hledání překladu
(nemusíte mačkat Enter) a po jaké se označí celý vložený text, abyste mohli
zadat nové slovo.
[Historie] - Nastavení velikosti seznamu naposledy hledaných výrazů.

Vzhled
Zde vás upozorním především na volbu Max. úroveň vnoření ze sekce [Treeview], o
níž jsme se už zmiňovali dříve. Nastavuje maximální počet vnoření v oknech s
překlady.

Slovníky
Zde lze aktivovat a deaktivovat slovníky, kterých se týká prohledávání.

Aplikace
Základní nastavení aplikace.

Výslovnost
Pro nás asi nejzajímavější část. Zde se totiž dá nastavit, co chcete nechat
vyslovovat. (Zaškrtnutím volby Čeština nic nezískáte, protože nebudete mít
nainstalovaný patřičný jazykový modul v programu Via Voice, jenž se stará o
výslovnost.) Hlavně si zde ale můžete vybrat svého pomocníka a zvolit, co
všechno smí dělat.

Závěr
Musím přiznat, že doposud jsem měl v oblasti slovníků jasného (nejmenovaného)
favorita. Avšak po seznámení se slovníky Millennum už není moje volba tak
jednoznačná. A vzhledem k tomu, že od nás máte aplikaci zdarma, domnívám se, že
není co řešit. Takže si užijte svůj nový přírůstek z rodiny šikovných
pomocníků, a já jdu zjistit, zda toho džina přece jen na něco nenachytám. Jak
si třeba poradí s výslovností takových slov jako "abrakadabra" nebo
"rychlokurz"?
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.