Slovník otevřený - GED 6.1 pracuje s řadou jazyků

Software | 01.03.99

Zkratka GED původně znamenala German-English Dictionary, od verze 6.1 je všakprogram otevřenou platformou pro mnoho dalších jazyků. Potřebujte-li tedy pracovat také s ruštinou, francouzšt...

Zkratka GED původně znamenala German-English Dictionary, od verze 6.1 je však
program otevřenou platformou pro mnoho dalších jazyků. Potřebujte-li tedy
pracovat také s ruštinou, francouzštinou, italštinou nebo španělštinou,
rozhodně čtěte dál.

V současnosti se trh s elektronickým slovníky začíná rozdělovat do tří hlavních
směrů. Na jedné straně jsou k dispozici překladové slovníky, převedené z
tištěné podoby do podoby elektronické. Zde firma Leda nabízí Velký
anglicko-český slovník od K. Haise a B. Hodka (14 800 Kč; všechny ceny jsou vč.
DPH); firma Adicom poskytuje slovník YAP, k němuž dodává mimo jiné i slovník od
I. Poldaufa, převedený do elektronické podoby (od 590 Kč). Jakýmsi mezistupněm
jsou anglické a německé slovníky Windict od firmy Stormware (3 130 Kč). Druhý
proud zastupují ozvučené studijní anglické a německé slovníky Lingea Lexicon (á
1 790 Kč). Ve třetím proudu jsou překladové slovníky sestavené ze slovních
dvojic. Dlouhou dobu zde vládl PC Translator, který nabízí verze pro
angličtinu, němčinu, ruštinu, francouzštinu, italštinu a španělštinu; a to se
slovní zásobou od 120 000 do 450 000 slovních dvojic s cenou do 4 150 Kč. Pak
se objevil Překladový slovník \98, který nabízí pro angličtinu a němčinu zvlášť
cca 600 000 slovních dvojic (8 800 Kč). A program GED od firmy Sirael se řadí
právě do tohoto třetího proudu. Podrobnější informace najdete na
www.sirael.cz/ged, informace o dalších slovnících jsou na
www.port-home.com/pages/jazyky.

Parametry
GED pracuje ve Windows 3.x, 95, 98 i NT, má přehledné a intuitivní ovládání,
ale především nabízí oboustranné slovní zásoby i pro "méně preferované" jazyky.
Tedy konkrétně: angličtina (302 800 slovních dvojic, 1 460 Kč), němčina (302
900, 1 460 Kč), ruština (158 000, 1 250 Kč), francouzština (106 000, 1 250 Kč),
španělština (90 200, 1 250 Kč), italština (90 000, 1 250 Kč); k dispozici jsou
i cenově výhodné komplety. Hesla jsou ve slovních dvojicích, bez přepisu
výslovnosti, lze však k nim vpisovat poznámky pod čarou (například s
vysvětlivkami). Slovníkové náplně můžete nainstalovat na pevný disk, nebo
načítat z CD, takže stačí nainstalovat pouze program.
Databázi hesel lze sdílet, což znamená, že libovolná modifikace hesla jedním
uživatelem se promítne do změn u všech uživatelů. Nebo budete sdílet pouze
hlavní databázi slov případné modifikace zůstanou u vás.

Jednoduchá obsluha
Běžnou funkcí elektronických slovníků je přímá práce se schránkou Windows což
je možné využít v jakémkoli textovém editoru. Pro GED si však můžete nahrát
šablonu, která v editoru MS Word 6, 7 i 97 vytvoří tlačítka, jimiž pak můžete
vyvolávat překlad do cílového jazyka přímo z textového editoru, což je velmi
rychlé a elegantní. U slovníků sestavených ze slovních dvojic může absence
kontextu a příkladových vět přinášet určitá úskalí GED proto nabízí velmi
zajímavou funkci, tlačítko pro zpětný překlad vybraného významu určitého slova,
díky čemuž se můžete přesněji rozhodnout o smyslu daného výrazu. Ve slovníku
lze také vyhledávat libovolný textový řetězec. Nutno podotknout, že prohledání
celé databáze trvalo v některých případech několik desítek sekund, což už může
být pro řadu uživatelů zkouškou trpělivosti; tento problém by se dal jistě
vyřešit lepší indexací celé databáze.

Doplňování slovní zásoby
Zde se dostáváme patrně k jedné z nejsilnějších zbraní tohoto programu. Většina
konkurenčních programů používá pro doplňování slov takzvaný uživatelský
slovník, což má své nevýhody, protože je třeba stanovit pořadí prohledávání
příslušných slovníků. GED má však všechny výrazy stále v jedné jediné databázi.
Slovní zásobu pak můžete doplňovat i zcela automaticky díky funkci pro import z
textového souboru. Zde se otevírají netušené možnosti pro snadné a rychlé
vytváření slovní zásoby především pro technické výrazy z nejrůznějších oborů.
Zcela vynikající je však možnost založit si další vlastní slovníky tedy
například pro portugalštinu, holandštinu, švédštinu, norštinu... Možná si
někteří překladatelé vedou určitou databázi výrazů v nějakém textovém editoru
nebo tabulkovém kalkulátoru. Takto mohou s velmi malým úsilím získat praktický
překladový slovník pro svůj pracovní jazyk.

Závěrem
Ve sféře angličtiny a němčiny jsou již na trhu k dispozici rozsáhlejší
slovníky, včetně titulů převedených z tištěné podoby. Slovníku by prospělo
rychlejší fulltextové vyhledávání a pole pro zápis výslovnosti. V databázi
slovních dvojic se v rámci jednoho hesla občas vyskytují některé výrazy-
překlady vícekrát a v některých jsou překlepy. Na druhé straně je slovník
poměrně dobře vybaven odbornými termíny z techniky i ekonomie.V oblasti
ruštiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny začíná být GED pro podobné
produkty velmi tvrdou konkurencí především svou vynikající cenou. A díky
otevřené koncepci si GED jistě snadno své uživatele najde, především v četných
řadách překladatelů.

8 0702/DĚD
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.