Síla Webu na CD a něco navíc - Fulcrum WebCD 2.0

Software | 01.01.99

WebCD je hybridní publikační aplikace, spojující výhody fulltextové technologiefirmy Fulcrum a publikačních zkušeností společnosti Market Space. Je složena ze dvou částí: Builder je...

WebCD je hybridní publikační aplikace, spojující výhody fulltextové technologie
firmy Fulcrum a publikačních zkušeností společnosti Market Space. Je složena ze
dvou částí:
Builder je autorský nástroj, jenž se o výše uvedené kroky s minimálním zásahem
uživatele postará.
WebCD Express je pak klientský program obsluhující WebCD, aby se nechovalo
čistě jen jako kopie webovských stránek na CD.
Instalace
WebCD Builder běží na Windows 95, NT 4 nebo lepší, a WebCD Express navíc
spustíte i ve Windows 3.x. K provozu Builderu je nutná instalace webovského
prohlížeče Microsoft Internet Exploreru nebo Netscape Navigatoru
(Communicatoru). Není-li přítomen na disku, instalátor Builderu jej
doinstaluje, stejně jako Macromedia Shockwave ActiveX, který je nutný pro
úvodní prezentaci (eventuálně Adobe Acrobat Reader a lingvistickou podporu,
včetně české).
Hardwarové nároky WebCD Expressu odpovídají minimálním systémovým nárokům,
takže je nebudeme ani zmiňovat, a u Builderu vystačíme s běžným Pentiem.
Volitelným zařízením je CD Recorder, se kterým Builder umí pracovat pomocí
vestavěného Easy-CD toolkitu.
Nový projekt
Vytvoření projektu je celkem snadná záležitost, za výslednou kvalitu neodpovídá
ani tak WebCD Builder, jako spíš úroveň websitu, který je převáděn a
analyzován. Kroků průvodce není příliš mnoho, proto je můžeme vyjmenovat:
- dotaz na název projektu
- dotaz na URL domovské
stránky, odkud se nastartuje získávání dat např. www.idg.cz, chtěla-li by firma
IDG Czechoslovakia vytvořit WebCD
lmožnost připojit na úvodní
stránku informaci, že jde o WebCD, a krátký úvod k používání způsob a čas
získání webovského obsahu z daného URL: např. chceme-li před stažením nastavit
rozšířené vlastnosti, dáme volbu "Wait to discover and retrieve" a tím můžeme
spustit stahování později, v druhé fázi
lprojekt je vytvořen a je možné WebCD editovat.
Vyhledávání
Instalací WebCD získáte produkt zahrnující fulltextovou technologii
vyhledávání. Zjednodušeně řečeno, jde o velice rychlé vyhledávání v dokumentech
libovolné délky, k němuž je ovšem třeba fulltextový rejstřík (search index),
což je pomocný soubor se seznamem výskytu všech slov v publikaci.
Chcete-li, aby vytvořené WebCD mělo možnost ono-ho fulltextového vyhledávání,
což bylo jistě jedním z důvodů, proč jste dali přednost osvědčené kvalitě od
společnosti Fulcrum, musíte v Builderu vytvořit search index, který má jednu ze
tří podob bez optimalizace, optimalizován pro rychlost, či velikost. Index lze
vytvořit samostatně, nebo při build procesu. Jsou-li k dispozici již vytvořené
indexy dokumentů SearchServeru, je možné je použít. K vylepšení vyhledávání se
dále nabízí import souborů lexikonu (thesaurus) a tzv. Chracter Variant File
pro odhalování typografických ekvivalentů. Pro lepší orientaci na CD jsou také
k dispozici grafické bookmarky.
Licenční podmínky
Pro prvních 100 kusů vyrobených CD-ROMů je cena stanovena na 100 000 Kč; v ní
je zahrnut i nástroj na vytvoření struktury a provedení indexace. Pro dalších
400 kusů CD-ROMů je cena určena na 350 Kč/ks. Licenční podmínky jsou
následující: Smlouva o výrobě CD je uzavřena na 12 kalendářních měsíců, přičemž
v daném období je povolena pouze aktualizace po čtvrtletích, tj. čtyři
aktualizace od jednoho vydávaného titulu.
Závěrem
Fulcrum WebCD dává všem jeho uživatelům možnost snadno vytvářet internetově-
multimediální CD s hypertextovým i fulltextovým vyhledáváním. Takto vzniklá
média poskytují bohaté uplatnění v širokém okruhu lidské činnosti: např.
elektronický obchod, podpora interaktivních produktů, školení, inzerce, firemní
a podniková komunikace, atd.
8 0684/OK

Fulcrum WebCD 2.0
vyhledávací engine
otevřená architektura
uživatelsky přátelské prostředí
K recenzi poskytla firma:
Exprit, s. r. o.
Viktora Huga 4, Praha 5
www.exprit.cz
www.fulcrum.com
Cena: viz odstavec Licenční podmínky
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.