Síla ve slabosti - test devíti bitmapových editorů

Software | 01.05.03

Mým původním záměrem bylo podat přehled a srovnání bitmapových editorů, které jsou dostupné na internetu, a pokud možno zdarma. Bohužel, převážná většina z nich je buď na úro...


Mým původním záměrem bylo podat přehled a srovnání bitmapových editorů, které
jsou dostupné na internetu, a pokud možno zdarma. Bohužel, převážná většina z
nich je buď na úrovni windowsovského programu "Malování", nebo je silně
nestabilní a při pádu způsobuje škody, nebo má funkční omezení prakticky
znemožňující užitečnou práci. Na druhé straně pak přiblížit jiné programy,
které (byť i ty mají své slabiny) mají i přednosti a mohou přinést užitek. V
některých z nich objevíte drobné dokonalosti a přitom nechápete, proč totéž
nenacházíte u programů za několik set dolarů. Z těch dokonalejších editorů jsem
do přehledu zařadil GIMP, který je zdarma a představuje špičku, a rovněž dvě
verze Paint Shopu, jež sice zdarma nejsou, ale jaksi historicky sem náleží.


GIMP pro Windows 1.2.4

Píši-li o samotném GIMPu, je to jako bych automobil s vysoce nadstandardní
výbavou představoval popisem válců a klikové hřídele. Ale budiž. GIMP je z
určitého pohledu profesionální bitmapový editor, z dalšího pak server pro
spouštění mnoha grafických plug-inů, extenzí a skriptů. Krom jiného umí tento
program pracovat i s animacemi. Hodí se tvůrci webové grafiky, kolážistovi,
studentovi i fotografovi.

GIMP je program pod GPL licencí. To znamená, že je úplně zdarma a neplatíte za
používání žádnou daň omezené funkčnosti, povinné registrace, či vynucené
reklamy. Bažíte-li po objevování efektních plug-inů, GIMP tuto vaši závislost
dobře uspokojí.

Ovladatelnost a stabilita - vzhledově i logikou se GIMP podobá Adobe
Photoshopu. Přeci jen však má od programů pro Windows řadu nepříjemných
odlišností. Například dialogová okna pro načítání obrázku jsou nestandardní a
hůře použitelná. Přestože se jedná o nástroj pro profesionální práci, může být
i dobrým programem pro hravého začátečníka. Mám za to, že kdo ovládne GIMP,
nebude mít problém pracovat s Adobe Photoshopem, či podobnými aplikacemi.
Program je v základních funkcích i v použití nejrůznějších filtrů rychlý. Na
rozdíl od předchozích verzí (které dokázaly udělat na disku paseku) je tato
verze stabilnější. Záleží samozřejmě na tom, jaké (kým vytvořené) funkce a
nástroje použijete. Jistě je vhodné často ukládat a při menší havárii
restartovat. GIMP má docela rychlý start, a je tedy po ruce i pro menší úpravy.

Spolupráce s okolím - import a export souborů nabízí GIMP v cca 30 běžných
typech. Bohužel nepracuje v barevném modelu CMYK, což je patrně jeho největší
nevýhoda a omezení pro profesionální tištěnou grafiku. Soubory typu JPG a TIF
načítá do RGB, obrázek je však třeba následně barevně doladit. Pro import
souborů v modelu CMYK lze použít JPG a TIFF, nikoli však formát Adobe
Photoshopu. Kompatibilita RGB obrázků s vrstvami, vzhledem k Adobe Photoshopu a
Corel Photopaintu, je při použití formátu Adobe Photoshopu (PSD) dobrá.

Výběry, vrstvy, kanály a cesty - Program GIMP umožňuje pracovat s jednotlivými
kanály (RGB + Alfa, + další), provádět dekompozici (například do CMYK) a
opětovnou kompozici. K výběru slouží nástroje pro obdélník, elipsu, laso,
magická hůlka, Bézierova křivka a vynikající nástroj "výběr dle obrysu" (chytrý
výběr afinní k obrysům), disponující i pohyblivými vodicími body. Dále můžete u
výběru změnit zaoblení a zaostření a výběr uložit do kanálu.

GIMP má standardní nástroje pro vytváření cesty (přidání, ubrání, změna bodu) a
umí konvertovat cestu do výběru a nazpátek. Cesty lze samostatně ukládat na
disk a opět načítat, případně konvertovat na výběry. Vrstvy mohou mít
průhlednost, lze je prohazovat a vzájemně prolínat. Díky uvedeným schopnostem
je GIMP mimořádně silným nástrojem pro jemné a přesné vystřihování a kreativní
kolážování.

Malé velké, o přesnosti - velký obrázek je rozdělen do samostatně
refreshovaných dlaždic. Lze tedy zpracovávat i velké obrázky. Ve velkém
zvětšení se dobře pracuje i s jednotlivými body.

GIMP dovoluje nastavit rozlišení obrazovky (kalibrovat na její rozměr). Přesná
je práce s maskami. Ke zvětšení je k dispozici lupa, výřez lze po obrázku
rychle přesouvat v malém náhledu. Při aplikaci nástrojů se zobrazuje poloha
bodu (resp. i vzdálenost). K dispozici máte měřítko vzdáleností a úhlů.

Kreativní nástroje pro kresbu - je k dispozici tužka, neostrý štětec, guma,
sprej a razítko. Dále rozostření/zaostření, rozmazání prstem, zesvětlení/
ztmavnutí. Nástroje jsou při použití tabletu tlakově senzitivní. U štětce lze
nastavit vytracení stopy, či aplikaci střídajících se barev. Nastavení nástrojů
není zdaleka tak bohaté, jako u Adobe Photoshopu (apod.), ale pro 90 % prací
stačí. V efektech a transformacích obrázků (vrstev) má GIMP nabídku obvyklou v
profesionálních programech.

Práce s textem - práce s textem probíhá v dialogovém okně. GIMP neumí text
zalamovat (zůstává v jedné řádce) a bezprostředně se převede do výběru (nelze
ho již editovat). To by omezilo použití samotného GIMPu, existuje však množství
modulů a skriptů řešících tento problém.


Hodnocení:

Nadšený student - nejdůležitější je, že GIMP nic nestojí. Mám profesionální
program, který umí většinu toho, co Photoshop (přičemž nepopírám, že Adobe
Photoshop taky umí většinu toho, co GIMP). Pokud něco neumí, věřím, že najdu
patřičný plug-in. Chvíli však potrvá, než se s GIMPem naučíte dobře pracovat.

Profesionální grafik - oceňuji zejména množství doplňků, které si mohu zadarmo
stáhnout. Když si myslíte, že něco potřebujete a nevíte přesně co, nebudete to
přece kupovat. Na GIMPu mi hlavně schází práce v barevném modelu CMYK a
manipulace s textem.

Webmaster - GIMP používám často, když potřebuji něco rychle změnit nebo
aplikovat nějaký efekt vytvořený jako extension, skript, či plug-in. Pomocí
GIMPu vyrábím základní design stránek, hlavičkové nadpisy a tlačítka.


GIMP pro Windows 1.2.4

bohatství funkcí
rozšiřitelnost
dokonalý výběr
práce ve vrstvách
neumí CMYK
práce s textem
Výrobce: Tor Lillqvist
Web: www.gimp.org, www.gimp.cz
Cena: GPL (zdarma)
Download: do 7,5 MB
Lokalizace: česká verze programu
ACDSee 5 a Photo Canavas 2

Balík grafických programů ACDSee, přestože vyrostl jako sharewarová aplikace,
nyní postoupil mezi komerčně nabízené programy. Instalace obsahuje ACDSee 5
browser program pro prohlížení obrázků, ACDFotoCanvas pro editaci fotografií a
ACDFotoAngelo pro slide-show. ACDSee není orientován výhradně na obrázky, ale i
na multimediální soubory (video, zvuk), které organizuje a spouští.

Browser - ACDSee směřuje k univerzálnímu prohlížeči pro vybraný typ souborů.
Ovládání je velmi jednoduché a intuitivní. Při spuštění se zobrazí prohlížeč
(průzkumník), kde na levé straně je adresářová struktura v podobě stromu a
napravo galerie náhledů s obrázky, popř. multimediálními soubory. Pokud adresář
obsahuje obrázek, či video, vytvoří se náhled adresáře s malými vloženými
obrázky. Podobně se zobrazí náhled obsahu i v případě ZIP archivu. Díky tomu se
rychle orientujete, co můžete v adresáři (archivu) očekávat, aniž byste do něho
museli sestoupit.

Do tohoto prostředí lze snímat obrázky z rozhraní TWAIN (skener), či
instalovaného fotoaparátu. Program z fotoaparátu přejímá a uchovává doplňkové
informace o fotografiích (Metadata) ta lze pak využít při vyhledávání a
třídění. Obrázky lze vkládat do databáze a kategorizovat zařazením do jedné či
více kategorií.

V browseru (aniž byste použili editoru) můžete měnit expozici obrázku,
překlápět jej či otáčet.

Prohlížeč - po klepnutí na vybraný obrázek se tento zobrazí v okně prohlížeče.
Obrázky v adresáři lze rychle listovat (Page Down, Page Up, Home, End), lze je
mazat či přidávat (Delete, Insert), zoomovat (+, -), přidávat zvuk, řadit do
kategorií, a především spouštět slide-show a spouštět editor. Opětovným
ťuknutím na obrázek se vrátíte do browseru.

Ediace - připojený program Photo Canvas 2.0 disponuje základními funkcemi pro
úpravu fotografií. Pokud to pro úpravy fotografií nestačí, můžete zvolit jako
výchozí jiný editor. Jeho největší výhodou je sepjetí s Browserem, katalogem a
prohlížečem.

Výběr a průhlednost - k dispozici máte výřez, obdélníkový výběr, laso a
magickou hůlku. U odtrženého, či kopírovaného a vloženého výběru (Ctrl+C,
Ctrl+V) můžete nastavit průhlednost a typ logické kombinace (Normal, Multiply,
Darken, Lighteen...). Není toho mnoho, ale pro drobné úpravy postačí.

Malé velké, o přesnosti - načítání velkých obrázků je ovlivněno zvolenou
interpolací a někdy se z důvodu nedostatku vyhrazené paměti nenačtou. Rychlost
je přijatelná. Při prohlížení probíhá přednačítání dalšího obrázku.

Pravítka, vodicí linky či body k dispozici nejsou. Při kreslení a výběru se
zobrazuje poloha bodu, u výřezu (Crop) i velikost.

Kreativní nástroje - kreslit lze tužkou přímku, obdélník, elipsu, polygon, nebo
nedokonalým rozprašovačem. Kvalitnější je klonovací nástroj. Možná využijete
nástroj pro odstranění červených oči, dále funkce zaostření a rozmazání. Plochy
lze vylévat zvolenou barvou s nastavenou citlivostí.

Práce s textem - text se zapisuje do zvláštního okna, může být zalomený. U
zapsaného (a zobrazeného) textu můžete až do okamžiku usazení jeho výběru měnit
font, řez, velikost, zarovnání a barvu.


Hodnocení:

Uživatel digitálního fotoaparátu - majitel digitálního fotoaparátu ocení
vynikající možnosti tohoto programu co do vytváření alb, audiovizuálních
prezentací, třídění fotografií a jejich základních úprav.

Profesionální grafik - ať již grafik nebo výtvarník, využije ACDSee pro
organizaci klipartů (fotografií, EPSových a WMF formátů). Editačních schopností
se v případě obrázků ve CMYKu raději nebudeme dotýkat (program převádí do RGB).

Student - jeho cena, která bývá kolem 1 600 Kč, může být pro pomocný program i
nepřijatelná.

Navíc má ACD See silnou konkurenci u domácího výrobce Zoneru. Student pokud
nemíní využívat předností archivace digitálních fotografií si možná také raději
pořídí některou předešlou a levnější verzi ACD See, která je k dispozici zdarma
s vkládanou reklamou.


ACDSee 5 a Photo Canavas 2

organizace digitálních fotografií
slide show
cena
úpravy fotografií
Výrobce: ACDSystems LTD.
Web: www.acdsystems.com
Cena: 50 USD
Download: 12 MB
Lokalizace: počeštění najdete na cool666.webzdarma.cz
Paint Shop Pro 7

Licence a doplňování - licence je trial-verze, pak je třeba zaplatit. Program
umožňuje využívat plug-iny kompatibilní s Adobe Photoshopem, což samozřejmě
značně rozšiřuje jeho možnosti.

Ovladatelnost a stabilita - Paint Shop Pro je velmi stabilní program. Ovládání
je jasné, intuitivní, nepříliš složité. Program je proto ideální i pro
začátečníky. Zachovává atributy a vzhled předchozích verzí. Ovšem nadcházející
osmá verze už je úplně jiná a přináší radikálnější změny. Pro prohlížení a
náhledové vyhledávání obrázků na disku slouží užitečný browser.

Spolupráce s okolím - program podporuje běžné formáty (pro export jich je 45 a
pro otevření 55). Nepracuje v barevném modelu CMYK a nedokáže načítat formát
Adobe Photoshopu s vrstvami, či ve CMYKu. Formáty TIF a JPG ve CMYKu načíst umí
(a TIF do CMYK uložit), takže kompatibilita s okolím s výhradou zachována je.
Dobré je, že konverzi mezi RGB a CMYKem lze v programu nastavit. K dispozici je
i color management a nastavení gamma-monitoru.

Výběry, vrstvy, masky, vektory a objekty - k dispozici je 15 geometrických
výběrů, s volbou rozostření (Feather) a antialiasingu. Nakreslený výběr i
vrstvu lze upravovat, jak je tomu zvykem u Adobe Photoshopu či Corel
Photopaintu tj. expandovat, zužovat, rozmazávat, odstraňovat tmavý či světlý
okraj, apod. Výběry i masky můžete načítat (a ukládat) z disku a alfa-kanálu. K
dispozici jsou též hotové objekty, jako tlačítka, oddělovací pruhy aj., které
se umisťují s volnou transformací. Objekty mohou být bitmapové, či vektorové.
Snadno a rychle se deformují, natáčejí či perspektivně zkreslují. Vrstvy mohou
mít přidružené barevné korekce, takže fungují jako barevné filtry.

Paint Shop 7 bohužel nedisponuje zobrazováním barevných kanálů. Alespoň však
umí rozdělit obrázek do samostatných kanálů (RGB, HSL, CMYK) a opět ho sloučit.

Malé velké, přesnost - Paint Shop 7 načítá rychle i velké obrázky. Pro přesnou
práci máte k dispozici pravítka, magnetické vodicí čáry i body. Pracovat lze i
s malými obrázky. Informace o obrázku získáte stiskem kláves (Shift+I). Při
kreslení jsou zobrazovány polohy bodu i rozměry objektu.

Kreativní nástroje - k dispozici je několik základních štětců, klonovací
nástroj, korekce mezi barvami (nejen pro červené oči), rozmazávací nástroj,
sprej, tužka a Picture Tube pro malování obrázkových objektů (stromy, tráva...)
jedním tahem.

Efektů je běžná sada tedy vše, co můžete u profesionálních nástrojů čekat.
Deformační, rozmazávací, ostřicí, umělecké, světelné... Pro rychlý výběr toho
správného slouží Efect Browser. Efekty jsou dokonalé a disponují bohatým
nastavením. Náhled je volitelně v malém, či pracovním okně. Generování náhledu
(trvá-li příliš dlouho) lze přerušit. Aplikace efektů i na velmi velké obrázky
je rychlá.

Práce s textem - pro práci s textem je k dispozici samostatné dialogové okno,
které umožňuje text zalamovat a vybraným částem textu samostatně nastavovat
řezy, velikost a font. Text můžete přímo v dialogu vyplňovat texturou,
gradientem. Pro přesné nastavení slouží funkce kerning (a autokerning) a
leading. Výstup textu do obrázku je v selekci, vektorové, či bitmapové formě.
Text nelze zpětně editovat, ale v dialogovém okně je původní text zachován.
Textový dialog patří k tomu nejlepšímu, co můžeme u profesionálních programů
najít.

Nástroje pro WEB - Aplikace Paint Shop Pro 7 je velmi dobře uzpůsobena pro
vytváření webové grafiky. Nejprve k exportu můžete použít formáty GIF, JPG i
PNG. Máte plnou kontrolu nad kvalitou a velikostí obrázku, a časem rovněž
stahování. Výsledek zobrazíte stiskem tlačítka v internetovém prohlížeči.

Důležitými nástroji jsou Image Slicer a Image Maper. Image Slicer je dialogové
okno, v němž lze velmi přesně rozřezat obrázek na tabulku a jednotlivým částem
tabulky přiřadit odkazy (s popiskem a cílovým rámcem). Podobně Image Maper
vyřezává z obrázku klikací polygony. V obou nástrojích můžete dále generovat
dynamické obrázky, které se mění (prohazují) podle akcí myši.

Animation Shop - součástí balíčku je program pro tvorbu animací. Podporuje
formáty Autodesk (FLI, FLC), dále AVI, GIF a animovaný kurzor (ANI). Disponuje
řadou efektů a funkcí, včetně generování přechodů. Podstatně převyšuje funkce
přidávané k bitmapovým editorům (Corel Photoapint). Jedná se skutečně o
samostatný a výkonný animační program, vhodný nejen pro tvorbu reklamních
proužků, ale i větších kreslených animací. Protože je však tento článek zaměřen
na bitmapové editory, nebudu funkce a přednosti Animation Shopu dále rozebírat.


Hodnocení:

Student - program toho umí opravdu hodně, vlastně všechno, co mohu potřebovat.
Ovládání je na rozdíl od Adobe Photoshopu jednodušší a přehlednější. Pokud
nepracujete s grafickým programem často, nemusíte se obávat, že něco důležitého
zapomenete. Skvělé jsou kreativní nástroje a funkce, nebo podpora webové
grafiky.

Profesionální grafik - program mi nenahrazuje Adobe Photoshop či Corel
Photopaint, ale je užitečný pro rychlé úpravy obrázků. Škoda, že neumí CMYK.

Web master - Paint Shop Pro 7 obsahuje všechno, co potřebuji pro vytváření
grafických stránek. Pomůže mi dobře uplatňovat kompromisy mezi rychlostí
načítání a dokonalostí grafiky. Skvělé je i to, že se rychle startuje, a rád
využívám browseru pro nalezení správného obrázku a opravu chyby. Také potřebuji-
li postupně upravit celou sérii obrázků, není nad něj (ať již editací, nebo
pomocí batch conversion). Dobře jdou i opravy v bitové mapě jak změna bodu, tak
barvy určitého indexu v barevné paletě.


Paint Shop Pro 7

rychlost
stabilita
práce s textem
podpora webu
není práce ve CMYKu
Výrobce: Jasc Software
Web: www.jasc.com, www.dtpstudio.cz
Cena: 30 dnů trial, cca 5 000 Kč
Download: 30 MB
Lokalizace: anglická
Paint Shop Pro 3

Starší, ale dobrý ne vždy potřebujete pro malou úpravu obrázku mohutný editor.
Stará verze Paint Shopu patří k oněm nástrojům, které máte po ruce vždy,
potřebujete-li do bitmapového obrázku udělat malý zásah. Nejedná se o 32bitovu
verzi, neumí dlouhá jména souborů. Ovšem start programu trvá na středně silném
PC 1-3 vteřiny a zobrazení galerie obrázků (s předem vygenerovanými náhledy)
rovněž. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce výrobce hned vedle aktuální 7.
verze. Dokonalejší je verze čtvrtá, další jsou již komplikovanější.

Ovladatelnost a stabilita - program je stabilní, ovládání jednoduché. K
dispozici máte plovoucí paletky nástrojů pro selekci a zobrazení. Barevná
paleta je indexová nebo standardní Windows, a zobrazí se jako okno při výběru
barvy. Velmi rychle zoomuje.

Spolupráce s okolím - program pracuje v RGB a indexových barvách (16 mil., 64K,
32K, 256, 16, 2). Z CMYK barev umí při načítání konvertovat TIF. Starší formát
Photoshopu umí načíst jen jednoduchý (bez vrstev). Pro čtení podporuje 35
(starších) formátů, ukládá do méně než dvaceti.

Výběry, vrstvy, masky, vektory a objekty - pro výběr je k dispozici elipsa,
obdélník, laso a magická hůlka bez dalšího nastavení.

Malé velké, o přesnosti - program nedokáže načítat velké obrázky (přes cca 6
mil. bodů a 24 bitů). Naopak při velkém zvětšení se vykreslí mřížka
jednotlivých bodů, což umožňuje kontrolu nad tím, kam skutečně body zapisujete.
K dispozici je permanentní nastavení/vypnutí antialiasingu. Kreslicí nástroje
zobrazují polohu nástroje v bodech (pixelech), a u výběru též rozměr oblasti.

Kreativní nástroje - Paintshop Pro 3 disponuje několika štětci, rozprašovačem,
fixem, tužkou, atd. Výběr není příliš velký a pro ostrou kresbu se nehodí k
výtvarné práci. K dispozici je nástroj na ostření a rozmazávání, elipsa,
obdélník a přímka. Transformací barev je dostatek, z běžných funkcí chybí jen
nastavení podle křivek. Dále program disponuje efekty pro deformaci obrázku a
dalšími cca 20 obvyklými filtry pro rozmazávání, ostření, plastizaci,
mozaikování apod.

Práce s textem - dialogové okno neumožňuje zarovnávání, a protože program
nedisponuje plovoucími objekty (či vrstvami), je obtížné texty přesně umisťovat.

Snímání obrazovek - programy v řadě Paint Shopu mají funkci pro snímání
obrazovek (okna, vnitřku, výřezu...). Po stisku nastavené hot-key klávesy je
obrázek umístěn do programu.


Hodnocení:

Základní výhodou aplikace je bleskové spuštění a rychlé načítání obrázků,
spojené dále s využitím obrázkového browseru (s generováním a automatickou
aktualizací náhledů). Program umožňuje dobrou práci s jednotlivými body a
barvou v indexované paletě. Z těchto důvodů může být vítaným pomocníkem
programátora, který nepotřebuje dokonalý grafický nástroj s desítkami funkcí,
ale rychle spustitelný editor, umožňující rychle změnit např. jeden rohový bod
obrázku. Nevýhodou jsou krátké (dosovské) názvy. Zmiňované problémy PSP 3
odpadají ve vyšších verzích, ale se stále vyšší verzí se zvyšuje i doba startu.
Další využití je v oblasti hromadné konverze souborů.


Paint Shop Pro 3

rychlost startu
browser
text pouze v řádce
Výrobce: Jasc Software
Web: www.jasc.com
Cena: shareware
Download: 2 MB
Lokalizace: anglickáSíla ve slabosti

Proč vedle mohutných profesionálních programů používat programy malé a omezené
v nabídce funkcí? Důvodem vždy není jen pořizovací cena. Tak, jak se grafické
programy ve svém vývoji zdokonalují, stávají se složitějšími a
komplikovanějšími. Nástroj má být přiměřený úkolu. Někdy rozhoduje rychlost,
jindy speciální dovednosti. Potřebujete-li si udělat poznámku, jistě
nevytáhnete psací stroj, ale tužku.

V ergonomii grafických programů je více než důležité sepětí uživatele s
nástrojem. Při práci nemůžete stále přemýšlet, kde, v jakém menu, položce,
oknu... najdete potřebnou funkci. To, co používáte často, ovládnete přímo a bez
rozmýšlení. Jako by představa bezprostředně ovládala prsty. Nejefektivnější
makra nejsou v nabídce programu, ale v hlavě. Dobrý je program, který to umožní.
Graphics Gale 1

Určení - program slouží pro editaci bitmapových obrázků a animací.

Ovladatelnost a stabilita - ovládání je jednoduché. Práce s výběrem a vrstvami
je sice trochu nestandardní, ale není komplikovaná. Aplikace je stabilní. K
programu patří náhledový browser, z něhož se však nespouští editor.

Spolupráce s okolím - z běžných formátů načítá/ukládá BMP, JPG, GIF, PNG a TGA.
Dále ikony a kurzory (ICO, CUR, ANI). Animace AVI a GIF. Bohužel neumí TIF a
neumí načíst JPG ve CMYKu. Při ukládání formátu JPG lze nastavit posuvníkem
kvalitu a k dispozici je náhledové okénko.

Výběry a vrstvy - pro výběr má program obdélník, elipsu, laso, magickou hůlku a
výběr podle barvy. U posledních dvou lze nastavit citlivost. Výběry lze přes
klipboard vkládat do samostatných vrstev. S vrstvami nelze hýbat, je však možné
hýbat s jakoukoli selekcí v nich.

Malé velké, o přesnosti - velké obrázky není vůbec radno otevírat. Trvá to
dlouho a končí neblaze. Komplikací je i velký obrázek na počátku adresáře
program začne generovat náhled a mírně tuhne.

S malými obrázky se pracuje dobře při velkém zvětšení jsou zřetelně oddělené
jednotlivé pixely. Indexová barva se nastaví snadno a rychle, k dispozici však
není kapátko na nabírání barvy. Při kresbě se zobrazí pozice, případně velikost
objektu. K dispozici je magnetická mřížka s několika volitelnými vzdálenostmi
čar.

Kreativní nástroje - ty jsou slabinou tohoto programu. K dispozici máte pouze
základní tenké čáry, čtvercovou a obdélníkovou plochu, vylévání barvou. Dále je
zde několik základních efektů, barevné korekce šikovně v jednom okně,
převracení a přesné natočení s antialiasingem.

Práce s textem - v dialogovém okně zvolíte font, velikost, řez, tloušťku okraje
a rozptyl. S textem lze hýbat až do uzavření dialogu, pak je text usazen do
obrázku.

Animace - k dispozici jsou základní funkce, všechna políčka filmu lze zrcadlit,
rotovat a posouvat. Můžete měnit velikost políček a provádět barevné korekce.


Hodnocení:

Aplikaci lze použít pro jednoduché úpravy obrázků a vytváření animací. Zajímavá
je možnost použití vrstev. Graphics Gale je vhodný pro příležitostnou práci.


Graphics Gale 1

výběr lze snadno deformovat a natáčet
omezený výběr formátů
vrstvy
Výrobce: Tempest
Web: www.tempest-j.com
Cena: freeware
Download: 1 MB
Lokalizace: anglická
Pixia 2.8

Úvod - Program je určen pro běžné úpravy bitmapových obrázků, kresbu, práci s
objekty a doplňování popisů.

Ovladatelnost a stabilita - Pixia (původem z Japonska) používá poněkud
neobvyklá okna. Palety pro nastavení kresby, barvy a textury jsou na pravé
straně, nebo je lze umístit jako plovoucí paletky. Stiskem tlačítka se dokují
na straně. Další tlačítka umožňují změnit stranu, vypínat, seskupovat, či
zapínat všechny paletky.

Spolupráce s okolím - Pixia načítá obrázky ve formátech TIF, JPG, PNG, BMP,
ICO, WMF a ukládá navíc do EPS.

Výběry, vrstvy, masky a objekty - program disponuje základními nástroji pro
kresbu výběru (resp. poloprůhledného kanálu), jako je obdélník, elipsa,
polygon. Kromě toho lze výběr pořídit vylitím a pomocí okna Detect Selection, v
němž se nastavuje akceptace RGB nebo HSV. Výběr lze načítat z disku a ukládat a
dále uložit do vrstvy. Práce s vrstvami a přiřazenými maskami je trochu
atypická, ale po zacvičení pohodlná.

Malé velké, o přesnosti - Velký obrázek (8 mil. pixelů/24 bitů) působí
problémy. Při kresbě a manipulacích se zobrazují hodnoty počátečního a
koncového bodu, středu a velikosti.

Kreativní nástroje - Pixia má univerzální nástroj pro kreslení, jeho stopa se
liší z palety vybranou maskou (na výběr je jich velké množství). Dalších efektů
lze dosáhnout výběrem barvy či textury a druhu kresby (rozmazávání, tužka,
štětec...). K dispozici jsou základní barevné korekce. Filtry jsou v téměř
obvyklé nabídce pro profesionální programy, a spouští se bez náhledu tlačítkem
Execute, vše však lze rychle vrátit zpět.

Práce s textem - text lze zapisovat do jedné řádky, vybírat font, stín a
rozostření. Hotový bitmapový obekt se dá posunovat a deformovat.


Pixia

kreslicí nástroje
práce s vrstvami
neomezené UNDO
rychlost
atypické, ale ergonomické prostředí
Výrobce: Isao Maruoka, Tacmi Co
Web: www.ab.wakwak.com
Cena: freeware Download: 3,2 MB
Lokalizace: anglická
Imager Enhancer 1.3

Ovladatelnost a stabilita - jednoduché ovládání. U myši lze nastavit funkce
tlačítek. Magnetické body ani vodicí linky nejsou k dispozici.

Spolupráce s okolím - načítá 13 formátů, ukládá BMP, JPG, PBM, PGM, PNG, PPM,
TGA a TIF. CMYK konvertuje do RGB.

Výběry - jediným výběrem, kterým disponuje, je obdélník.

Malé velké, o přesnosti - načte bez problémů a rychle i velké obrázky, problémy
pak mohou nastat s jejich úpravami.

Kreativní nástroje - vyplňuje barvou a kreslí čáru a základní tvary. Disponuje
barevnými korekcemi a efekty ostření, rozmazávání a vytvoření přechodového
okraje obrázku.

Práce s textem - Umožňuje pouze vložit text v jedné řádce a s definovaným
písmem.


Hodnocení:

Image Enhancer je vhodný pro úplného začátečníka a jednoduché manipulace s
obrazem.


Imager Enhancer 1.3

souhrnné barevné korekce
práce s textem
Výrobce: EscSoftware
Web: www.escsoftware.host.sk
Cena: freeware
Download: 0,5 MB
Lokalizace: volitelně slovenská, česká
VicMan's Photo Editor 7.2

Licence a omezení - program je freewarovou verzí s omezenou funkcionalitou. Po
zakoupení (bezmála 30 USD) se doplní o možnost současného načtení více než dvou
obrázků, klonovací nástroje a export do formátu GIF.

Avšak i bezplatná verze nabízí řadu užitečných funkcí.

Ovladatelnost a stabilita - design programu je atypický a velmi přívětivý.
Ovládání jednoduché a spolehlivé.

Spolupráce s okolím - pro načítání disponuje program 32 formáty, ukládá do JPG,
BMP, TGA, TIF a PCX formátu. CMYK při načítání konvertuje.

Výběry, vrstvy, masky, vektory a objekty - pro výběr slouží obdélník, laso a
magická hůlka.

Malé velké, o přesnosti - aplikace ve free-verzi nenačte velké obrázky
(testovací soubor automaticky zmenšil na 1 000 x 666 pixelů). Pomůckami na
přesné kreslení nedisponuje.

Kreativní nástroje - k dispozici je volná kresba a kresba čar tužkou či štětcem
ve variantách s kulatým či ostrým hrotem, typu NORMAL, XOR, AND, dále pak
rozmazávání a nastavení průhlednosti. Konévka s gradientním přechodem vybarví
celou plochu, ale může mít nastavenou průhlednost. Dobrý je též nástroj pro
záměnu všech barev obrázku za barvu doteku (resp. mimo dotek). Program
disponuje množstvím deformačních, kreativních, vyhlazovacích a korekčních
filtrů (plug-inů). Korekční filtry vynikají současným nastavením více hodnot.

Práce s textem - text lze zalamovat a má jednotné nastavení fontu a řezu pro
celý odstavec.


Hodnocení:

Elegantní program pro nenáročné práce s řadou zajímavých efektů. Můžete ho
svěřit menšímu dítěti, začátečníkovi, anebo ho používat místo windowsovského
"Malování".


VicMan's Photo Editor 7.2

aplikační design
ovládání
zajímavé filtry
víceřádkový text
poměrně vysoká cena placené verze
Výrobce: VicMan Software
Web: www.vicman.net
Cena: freeware
Download: 4,7 MB
Lokalizace: anglická
ImageForge

Ovladatelnost a stabilita - program je jednoduchý, ovládání běžné. Pro otevření
obrázku lze zvolit mezi standardním oknem Windows a vylepšeným oknem (s
preview, zapamatováním umístění některých adresářů). Aplikace bohužel po
některých akcích padá. Umí vygenerovat samospustitelné slideshow (prohlížeč se
sadou obrázků).

Spolupráce s okolím - ImageForge načítá obrázky z 18 běžných formátů, zejména
BMP, AVI, JPG, PNG, WMF, TIF a dalších. CMYK konvertuje do RGB. Umí načítat ze
skenerového rozhraní TWAIN.

Výběry - Pro výběr je k dispozici pouze obdélník. Ze schránky vložený výběr lze
vertikálně a horizontálně deformovat, a poněkud obtížně posunovat.

Malé velké, o přesnosti - velké obrázky program nenačte, ohlásí chybu, ale
pracuje dál. Při velkém zvětšení se zvýrazní bitová mapa, takže lze přepisovat
jednotlivé obrazové body. Nastavení zvětšení a náhled jsou připojeny ke každému
obrázku. Disponuje magnetickými body. Kvalitní je změna velikosti obrázku.

Kreativní nástroje - k dispozici je několik nepříliš dokonalých štětců,
obdélník, elipsa, klonovací nástroj, guma s rozprašovačem. Nabídka korekčních
filtrů je malá (13). V dialogovém okně lze nastavit zkosení, dále je k
dispozici přesné natočení obrázku.

Práce s textem - text se zapisuje přímo do plochy obrázku po předchozím
nastavení parametrů. S textovým výběrem lze manipulovat, lze jej protahovat a
zvětšovat a opakovaně nastavovat parametry písma.


ImageForge

slideshow
stabilita
strohé ovládání
Výrobce: CursorArts Company
Web: www.cursorarts.com
Cena: freeware
Download: 3 MB
Lokalizace: anglickáKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.