Sada výukových programů TeraSoft

Software | 01.01.99

Matematika, český jazyk, zeměpis... Pro mnohé dospělé hudba mládí, pro mnohéděti (a mládež) každodenní realita. Tento CD-ROM je určen spíše pro druhé jmenované. Jsou na něm obsa

Matematika, český jazyk, zeměpis... Pro mnohé dospělé hudba mládí, pro mnohé
děti (a mládež) každodenní realita. Tento CD-ROM je určen spíše pro druhé
jmenované. Jsou na něm obsaženy výukové programy pro matematiku, český jazyk,
zeměpis, biologii a chemii. Je to obsah několika CD s jednotlivými tématy,
zkompilovaný na jeden disk, přičemž každá součást se instaluje jednotlivě z
poměrně přívětivého instalačního programu. Nelze ovšem zvolit instalované
komponenty a nechat vše nainstalovat najednou.
Každé s témat obsahuje několik programů, vždy ve verzi procvičovací a
testovací. Směs je to ovšem poněkud různorodá. Určité programy jsou napsány v
DOSu, jiné už ve Windows. Některé z nich se z tohoto důvodu ovládají jinak než
ostatní, a ani grafický vzhled všech aplikací není jednotný. Nicméně ovládání
je natolik zřejmé a jednoduché, že zorientovat se v jakémkoliv z programů není
složité. Jednotné uživatelské rozhraní by tomuto produktu nicméně prospělo.
Na druhou stranu je třeba říci, že podmínky procvičování a zkoušení jsou
poměrně jednotné, samozřejmě v závislosti na konkrétním předmětu a tématu. Z
pedagogického hlediska je zřejmé, že matematiku je třeba procvičovat a zkoušet
poněkud jinak než např. zeměpis. Při zkoušení má student na odpověď stanovený
časový limit (lze upravit jeho délku), po skončení testu jsou odpovědi
vyhodnoceny a v jednoduchém dialogu vypsáno jejich chybné a správné znění.
Rozsah probírané látky pokrývá učivo pro základní školu. Ne všechna témata jsou
probírána, chybí zcela výukový program např. pro fyziku či dějepis, také chemie
není zcela kompletní. Chcete-li ale přitáhnout svoji ratolest k učení, nečiňte
tak rákoskou. Při soupeření s počítačem, ke kterému má dnešní mládež vřelý
vztah, se děti ochotněji a snáze naučí cokoliv.

PC Translator 98
Automatizovat překlad textů z jednoho jazyka do druhého je snahou programátorů
již řadu let. Většinou bohužel s nevalnými úspěchy. Problémem není ani tak
přeložit jednotlivé slovo, ale celou větu tak, aby dávala smysl a navíc přesně
vystihovala původní význam. V tomto směru zřejmě zůstanou živí překladatelé
ještě dlouho daleko v předstihu před svými elektronickými konkurenty.
PCTranslator se skládá ze dvou spolupracujících oddílů. Prvním z nich je prostý
překladový slovník, v testované verzi anglicko-český (a česko anglický). Nabízí
se i další mutace, poskytující překlady z češtiny do dalších jazyků. Anglická
verze obsahuje dle obalu 450 000 slov a pravdou je, že jsem skutečně při
testování nenalezl slovo, které by slovník neznal. Zvlášť bych chtěl
vyzdvihnout zakomponování slov neslušných a vulgárních. V některých slovnících
tato slova buď zcela chybí, nebo je jich tam minimum. V praxi jsou tato slova
naopak poměrně často používána. Slovník je čistě účelová aplikace bez
zbytečných složitostí a naprosto dostačuje účelu, ke kterému má být využívána.
Dle mého názoru je tato aplikace skutečně kvalitní.
Druhá část je vlastní automatický překladač. Překládaný text lze přímo
vepisovat do příslušného okna, nebo ho načíst jako externí soubor formátu .txt,
tedy čistý text bez formátovacích znaků. Import jiných formátů není podporován.
Překlad může probíhat buď po větách, nebo po jejich částech. Vždy je zobrazen
překládaný text, rozdělený na slova a jejich překlad, ve třetím okně pak
"optimální" překlad věty. Na tuto část programu se bohužel vztahují poznatky z
prvního odstavce. Protože překladač pracuje slovo po slově a nezohledňuje
vzájemné vztahy mezi slovy, výsledný text není pak příliš použitelný. Lze
zvolit i tematiku, které se překládaný text týká. Nevím ale, jak je tato věc
zohledněna. Příklad: zvolená tematika Stavebnictví překladač vytrvale nabízí
přeložit slovo deviation (odchylka) jako úchylka.

Hair Studio
Již název naznačuje, čeho se tento CD-ROM bude týkat. Pestrá krabice navíc
stručně ukazuje možnosti programu.
Hair Studio má v podtitulku První CD-ROM pro ženy a přesně identifikuje cílovou
skupinu zákazníků. Zejména ženy, které docházejí ke kadeřníkovi, se již s
podobným softwarem setkaly v profesionálním nasazení. Podobné programy jsou v
kadeřnictvích používány pro simulaci výsledků snažení kadeřníka. Navíc umožňují
zvolit tvar i barvu účesu podle momentálního přání, duševního rozpoložení či
finančních možností. S tímto programem může žena (typy účesů jsou dle mého
názoru na mužský model nepoužitelné) udělat přípravu doma a do kadeřnictví
přijít již s hotovým a vytištěným návrhem na účes. Jak tedy vlastně probíhá
proces tvoření modelu?
Prvním krokem je digitalizace předlohy. Po jejím načtení pak lze zvolit mezi
asi dvěma stovkami různých účesů. Následuje fáze umístění obrysu obličeje do
zvolené předlohy (posouvání a zvětšování či zmenšování), tak aby nasnímaný
portrét pokud možno přesně seděl ve výřezu účesu. Pak přichází na řadu barevné
překalibrování předlohy, aby barva kůže byla na celém obrázku konzistentní.
Poté již stačí vybrat barvu účesu, výsledek vytisknout (zcela postačuje i
černobílá tiskárna) nebo uložit na disk, a vyrazit do kadeřnictví, nechat
navržený model realizovat. Až potud lze výsledek a postup garantovat.
Největší problém představuje první krok. Ne každý je vybaven skenerem k
nasnímání fotografie, a ještě méně pravděpodobná je možnost vlastnění
digitálního fotoaparátu. Naštěstí výrobce na tuto svízel myslel a je v krabici
přibalen dvanáctisnímkový film Kodak Gold. Zaregistrovanému uživateli pak
nezbývá, než se na film vyfotit a poslat ho k vyvolání. Obratem pak dostane
nejen vyvolané snímky, ale i jejich digitalizovanou podobu. Pak už nic nebrání
vytvářet na hlavě všelicos.
Vše výše zmíněné je na CD obsaženo ve formátu HTML. Hardwarově je program
poměrně náročný, rozhodně doporučuji rychlou CD--ROM mechaniku, neboť se
instaluje pouze vlastní program, data jsou nahrávána v průběhu práce.
8 0681/OK

Sada výukových programů TS
solidní zpracování
možnost procvičování i zkoušení
velká rozšířenost
nejednotné ovládání
nezahrnuje všechna témata
Producent: Terasoft
Žánr: výukové programy
Jazyk: český
OS: Win 3.x, Windows 95
Cena: 1 300 Kč (vč. DPH)
K recenzi poskytla firma: Apro, s. r. o.

PC Translator 98
velmi obsáhlý slovník
verze pro DOS i Windows
tradiční neřesti automatických překladačů
Producent:
Žánr: slovník a překladač
Jazyk: český
OS: DOS, Windows
Cena: 2 300 Kč (vč. DPH)
K recenzi poskytla firma: Apro, s. r. o.

Hair Studio
příznivá cena
velká škála účesů a barev
praktické využití
nestandardní ovládání
nutnost naskenovat vlastní foto
Producent: DTP studio, s. r. o., edice Labyrint
Žánr: vlasové studio
Jazyk: český
OS: Windows 95,NT
Cena: 750 Kč (vč. DPH)
K recenzi poskytla firma: Apro, s. r. o.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.