S roubíkem na větráku

Software | 01.11.02

Nedávno jsme vám přinesli článek, který podrobně pojednával o odhlučněníjednotlivých součástí počítače, hovořili jsme však především o teorii a o dílech, které lze sehnat bu...

Nedávno jsme vám přinesli článek, který podrobně pojednával o odhlučnění
jednotlivých součástí počítače, hovořili jsme však především o teorii a o
dílech, které lze sehnat buď přes internet, nebo v zahraničí. Dnes se podívejme
na možnosti, jež se nabízejí domácímu uživateli, který se nechce za nákupem
součástek vydávat ani na virtuální tržiště, ani do ciziny.

Počítač, ostatně jako každý elektrický spotřebič, produkuje obrovské množství
tepla. To je výhodné například u elektrického přímotopu, který je k těmto
účelům určený, ale počítač jako takový obsahuje velké množství součástek
(zejména polovodičů), jež se velkou tepelnou námahou mohou poškodit, případně
může dojít ke zkrácení jejich životnosti.

Bohužel počítač (ostatně jako každý běžný domácí přístroj) je obvykle uzavřen v
počítačové skříni, která teplo uvnitř kumuluje. Jednoduchými počty proto
dospějeme k závěru, že je-li jeho spotřeba 200 W a po sběrnicích z něj vychází
maximálně pouhých 10 W, musí se zbytek uvnitř skříně přeměnit na teplo. Tedy
190 W tepla (takřka dvě 100W žárovky) je uzavřeno ve skříni s pár otvory, kde
musí být teplota pokud možno co nejmenší.

Výrobci přicházejí nejčastěji s nápadem použít ke snížení teploty levný větrák.
Nejjednodušší a nejlevnější je použít větrák s kluznými ložisky (už z názvu si
můžeme odvodit, že kruhovým pohybem se o sebe třou točící a statické části
větráku) a vysokými otáčkami. Roztočíme-li větrák na co největší otáčky, lze
dostat ze součástek úplné maximum, tak proč neukázat konkurenceschopnost a
nenabídnout levný a výkonný výrobek, který v tabulkách vyjde jako naprostý hit.

Bohužel právě na tomto jsou nejvíce poškozeni (paradoxně) spotřebitelé, kteří
mohou sice být spokojeni s dobrým poměrem výkonu a ceny, ale při poslechu
běžícího počítače mohou mít pocit, že ohluchnou. Většinou ale nebývá velký
problém ztišit jej (z pohledu člověka) i o více než 50 %, stačí mít pouze
vybudováno kvalitní, výkonné a tiché chlazení.


Proč snižovat hlučnost počítače?

Hlučnost je jedním z hlavních parametrů prostředí, které působí na člověka.
Zjistilo se, že lidé vystavení vyšší míře hlučnosti (a to například jen o 10
dB) se mnohem více stresují a projevuje se u nich vyšší míra agresivity. Také
soustředění v nad-měrném hluku je znatelně obtížnější než běžně. Například pro
duševní činnost (do čehož většinou spadá i práce s výpočetní technikou) je
třeba zajistit hlučnost nižší než 35 dB. Tuto bariéru ovšem mnoho "podomácky"
sestavených počítačů bez problémů překračuje (běžný počítačový zdroj dosahuje
hlučnosti 38 dB). Je tedy už napováženou, čeho si ceníte více, jestli svého
zdraví nebo pár ušetřených korun na koupi počítače.


Zajímavé odkazy

Člověk a hluk (http://ekologie.aktualne.cz/temata/hluk/hluk.htm) Stránka
pojednávající o působení hluku na člověka a jeho zdraví.


Proč vytváří větráček takový hluk?

Větráček má dva zdroje hluku. Tím prvním, který lze ztišit i na velmi únosnou
úroveň, je hluk způsobený třením ložisek. Zpravidla se jedná o zvuk podobný
vrčení, jejž je slyšet jen ve velmi velké blízkosti větráčku. Hluk způsobený
ložisky se dá do značné míry omezit použitím kuličkových ložisek místo kluzných
(valivý pohyb je tišší než kruhový), případně vyčištěním větráčku vysavačem.

Druhý a ten největší problém je turbulentní proudění vzduchu, kdy je tvořen
hluk přesně podle výkonu větráčku. I zde lze z pohledu výrobců permanentní hluk
trochu snížit, a to použitím speciálních lopatek. Bohužel je zde zásadní
problém. Supertiché chladiče totiž mají obvykle stejnou hlučnost na počet
přenesených kubických centimetrů vzduchu (cfm) jako jejich mnohem hlučnější
kolegové. Jejich význam je tedy sporný, protože i ten nejlevnější větrák o
stejném výkonu (počtu otáček) a velikosti se jim hlučností většinou takřka
(rozdíl bývá 1-2 dB) vyrovná (hluk nezpůsobuje totiž ani tolik větrák, jako
spíše proudící vzduch). Ve speciálních větráčcích tedy řešení raději
nehledejte. Je totiž mnohem jednodušší snížit otáčky hlučnějšího (a levnějšího)
větráčku, ale o tom se dočtete dále.


Lze tedy vůbec hluk snížit?

Ano, opravdu to lze. Řešení totiž spočívá v tom, že si do počítače pořídíte
dostatečný počet nízkootáčkových ventilátorů s nižším výkonem, které celkově
přečerpají potřebné množství vzduchu, ale při způsobení mnohem menšího hluku.
Fígl je totiž v tom, že pokud větráček o velikosti 8 x 8 cm se otáčí rychlostí
2 000 ot./min., jím způsobený hluk je na velmi únosné hranici (tedy kolem 20
dB). Přičemž i když má poloviční výkon než běžné ventilátory, je schopen nasát
velmi velké množství vzduchu 25-28 cfm. Pokud tedy budeme mít takovýchto
větráků dostatek, zajistíme dostatečné chlazení komponent při zachování
minimální hlučnosti. Hluk se totiž nesčítá. Nemůžete tedy počítat s tím, že 20
dB + + 20 dB = 40 dB, výsledné číslo je samozřejmě znatelně nižší. Takže se
dnes podíváme na to, kde posílit a kde zeslabit chlazení v počítači.


Zajímavé odkazy

Počítač běžící, větrající, spící (http://www.root.cz/clanek.phtml?id=1175)
Článek o ztišení počítače pod Linuxem a nejen pod ním.

Shut up! (http://www.zive.cz/H/PCtuning/Ar.asp?ARI=101812&CAI=2080&EXPS=%2
2TICH%DD%2A%22) Třídílný seriál zabývající se ztišením počítače. Jedná se o
informačně zdařilý, i když ne příliš zajímavý tutoriál.

Jak si vyrobit tichý počítač
(http://www.zive.cz/H/Uzivatel/Ar.asp?ARI=31900&CAI=2104&EXPS=%22
ZTI%8AIT%2A%22) Velmi povedený článek o výrobě tichého počítače.

Tiché PC (http://www.audionet.cz/lat/hw/odhlucneni_pc_dil1_020502.html)
Zajímavá série článků zabývající se ztišením počítače. Nepřináší sice žádné
nové informace, ale podrobně třídí různé způsoby k dosažení co nejnižšího hluku.

7Volts (http://www.7volts.com) Opravdu komplexní zahraniční web, věnující se
problematice chlazení počítače a jeho komponent. Tento web si jistě nenechte
ujít.

The Silent PC (http://home.swipnet.se/tr/silence.html) Takřka vědecky
zpracovaný web, zabývající se tichostí počítače. Přináší zajímavé podklady a
věrohodně podložené informace.

Upozornění: Všechny tyto materiály jsou pouze informačního charakteru (nejedná
se o návod). Při nesprávné manipulaci s počítačem může dojít k jeho poškození,
újmě na zdraví nebo ke vzniku požáru. Za žádnou z těchto i jiných nehod,
případně chyb v článku, nepřebírá autor článku ani redakce jakoukoliv
odpovědnost.


Přídavný větráček do počítačové skříně (Cena cca 200 Kč vč. DPH)

Většina počítačových skříní má místo pro vložení minimálně jednoho dalšího
větráčku. Nejčastěji to bývá zepředu, kde se ventilátor umístí tak, aby nasával
do počítačové skříně studený vzduch. Jeho instalace je pro odhlučnění počítače
nezbytná, ovšem při výběru ventilátoru vždy žádejte typ, který má 2 000
ot./min. (může mít i méně). Způsobí totiž hluk menší než 23 dB (takřka
neslyšitelné), ale o několik stupňů sníží teplotu vzduchu ve skříni.

Jeho montáž je obvykle snadná, jednoduše ho dopředu nasuňte (pokud je to
možné), případně ho nainstalujte pomocí speciální krytky. V úplné nouzi je
možno k jeho připevnění také použít sekundové lepidlo, které větráček
spolehlivě udrží.


Chladič na procesoru (Cena 600 Kč vč. DPH)

Chlazení procesoru je opravdu umění. Při jeho dnešním ztrátovém výkonu (klidně
i 60 W) musí mít pasivní chladič kovové žebroví spolu s větráčkem velmi velký
výkon na to, aby byl procesor dostatečně chlazen. Zde bohužel nastává velký
problém, protože většina chladičů pro chlazení takto výkonných procesorů je
značně hlučná. Běžná hlučnost chladiče na procesor se pohybuje u hranice 35 dB
a ty nejtišší typy se pohybují obvykle někde mezi 25-29 dB.

Jedny z netišších chladičů vyrábí firma Zalman
(http://www.zalman.co.kr/english/intro.htm ), jež v oboru patří mezi špičku.
Její produkt ve vzhledu vějíře s přídavným větrákem dokáže zajistit dostatečné
chlazení, a to i s tím, že hlučnost klesne pod 20 dB. Tento chladič by sice
velkému množství uživatelů vyhovoval, ale jeho cena (přibližně 1 500 až 2 000
Kč) mi přijde příliš vysoká. Také nároky na instalaci chladiče nejsou malé,
protože je třeba ventilátor namontovat zvlášť, což může být v některých
případech značně problematické.

Po dlouhém procházení diskusních fór jsem narazil na zajímavý produkt firmy
Artic Cooling, který nese název Super Silent Pro
(http://www.arctic-cooling.com/arctic/produkte_sspro.html). Jedná se o chladič
s hlučností kolem 20 dB za přijatelnou cenu 600 Kč. Navíc je určen i pro
procesory AMD Athlon XP až do rychlosti 2 600 MHz. Celý princip jeho výkonu a
tichosti spočívá v tom, že na jeho horní straně je umístěn velký
osmicentimetrový větrák, jenž má pouze 2 500 ot./min. Jedná se tedy opravdu o
skvost, který přináší za rozumnou cenu vysoký výkon při dodržení nízké hladiny
hluku. Přitom lze větráček namontovat pohodlně i do skříně typu miditower.
Zajímavostí také je, že neobsahuje žádné termočidlo. Díky své extrémně nízké
hlučnosti totiž není ani potřeba, pod 20 dB jednoduše nemá smysl snižovat
otáčky (ostatní komponenty jsou obvykle hlučnější).

Před jeho instalací si ovšem musíte dát velký pozor na nízké otáčky. Ty totiž
nejsou schopny některé starší základní desky akceptovat a v domnění, že se
větráček zasekl, nespustí počítač. Někdy je možné (jednalo se i o můj případ),
že je potřeba pouze do základní desky nahrát nový BIOS, a vše bude poté bez
problémů dále fungovat. Samozřejmě BIOS není jedinou překážkou, někteří mohou
totiž mít nainstalován software pro monitorování otáček (například MotherBoard
Monitor), který se automaticky aktivuje po spuštění počítače a vlivem špatného
nastavení počítač zase hned vypne. Proto raději zajistěte, aby se žádný
diagnostický software nepouštěl automaticky, jelikož jej poté bude třeba
deaktivovat například v nouzovém režimu Windows.


Renomovaní výrobci

Zalman (http://www.zalmantech.com) vyrábí velmi tiché, leč drahé ventilátory.

Artic-Cooling (http://www.artic-cooling.com) výrobce extrémně tichých chladičů
pro procesory za příznivou cenu, také známý svými kvalitními tepelně vodivými
pastami.

Titan (http://www.titan-cd.com) výrobce levných a relativně kvalitních
ventilátorů. Proslavil se svými turbínami, které se dnes kvůli přílišnému hluku
nepoužívají.Ztišení zdroje (Cena cca 200 Kč vč. DPH)

Hned ze začátku musím podotknout, že na počítačových zdrojích se obvykle
nejvíce šetří, což je všeobecně považováno za chybu. Tak například běžný
počítačový zdroj, který pořídíte za 500 Kč (tedy třetina ceny kvalitního), je
dosti hlučný a obvykle i poruchový. Podle některých údajů se počítačové zdroje
podílejí na ceně počítačů jen dvěma procenty, přičemž na jejich poruchovosti až
třiceti. Právě proto byste si měli uvědomit, že nejvýhodnější bývá pořízení
kvalitního zdroje, který je již sám o sobě tichý. Vybírat si můžete například
ze značek Fortron (u nás distribuuje například Alzasoft či Mironet) nebo
Enermax. Nutno ovšem podotknout, že při nákupu těchto zdrojů se může vaše
peněženka pořádně prohnout, a tak přijde vhod upravit stávající řešení.

Dnešní zdroje zpravidla obsahují levné osmicentimetrové větráčky (80 x 80 x 25
mm) s kluznými ložisky. Tyto větráčky samy o sobě nadělají pořádné množství
hluku (běžně 35 dB), přičemž jen jednoduchou úpravou lze snížit hladinu hluku o
10 dB.

Jak na to? Za všeho nejdříve musíte mít splněnu první podmínku, tedy mít v
počítačové skříni (zepředu nebo vzadu) namontován další chladič. Tím se celkově
vzduch v počítači ochladí a my si můžeme dovolit snížit průtok vzduchu zdrojem.
Běžný větráček ve zdroji totiž odsaje až 50 cfm vzduchu, zatímco po výměně za
tišší typ bude mít zdroj sací výkon pouze 35 cfm. Je tedy zřejmé, že nějaká
kompenzace tu být musí.

Ale zanechme teorie a dejme se do výměny větráčku. Nejdříve odpojíme počítač od
přívodu elektrického proudu a ze skříně odmontujeme zdroj (u menších skříní
bývá obvykle třeba nejdříve odmontovat všechny zasunuté karty, a poté základní
desku). Nyní postupujte velice opatrně, a pokud se považujete za
elektrotechnické začátečníky, raději tento krok přenechejte někomu jinému, nebo
jej přeskočte. Může zde jít i o život. Pokud uplynulo alespoň deset minut od
odpojení zdroje od elektrické sítě, otevřeme kryt počítačového zdroje, odpojíme
nekvalitní větráček ve zdroji a nahradíme ho jiným s nízkými otáčkami
(doporučuji větráček s kuličkovými ložisky o velikosti 80 x 80 x 25 mm a 2 500
ot./min.). V ideálním případě pouze vytáhneme větráček z konektoru 3-pin Molex,
kam zasuneme nový (například u novějších typů zdrojů Eurocase). Ale v tom
horším případě bude třeba dráty přestřihnout a za pomoci trafopájky je opětovně
spojit. Postupujte tak, že pomocí trafopájky pocínujete oba páry drátu a poté
pájkou vždy za pomoci kapičky cínu jednoduše spojíte dráty k sobě (červený k
červenému, černý k černému apod.). Nakonec vše pomocí elektroizolační pásky
zalepíme, zdroj uzavřeme a zpátky namontujeme do skříně. Samozřejmě po spuštění
počítače nezapomeňte zkontrolovat, zdali větráček opravdu fouká, protože pokud
tomu tak není, může se váš zdroj během deseti minut odebrat na věčnost.


Renomovaní výrobci

Zalman (http://www.zalmantech.com) Vyrábí kvalitní supertiché zdroje na
procesory, čemuž bohužel odpovídá i jejich cena.

Enermax (http://www.enermax.com) Známý výrobce tichých zdrojů se dvěma
ventilátory, u nás není znám distributor.

Fortron (http://www.fortron.com) Velice kvalitní zdroje za rozumnou cenu (cca 1
200 Kč), u nás běžně k dostání.

Thermaltake (http://www.thermaltake.com) Známý výrobce chladičů pro procesory
se pouští i do výroby zdrojů. Jak vidno podle hlučnosti se mu opravdu daří.

RSG Electronics (http://www.rsg-electronic.de) Neuvěřitelný výrobce
počítačových zdrojů. V nabídce má takové modely, že vám to až může vyrazit dech.


Zajímavé odkazy

How PC Power Supplies Work (http://www.howstuffworks.com/power-supply.htm)
Přehledný a jednoduchý tutoriál, seznamující vás s principy fungování
počítačových zdrojů.Odhlučnění grafické karty (Cena 200 Kč vč. DPH)

Moderní grafické karty obsahují většinou ventilátor. Ten může být buďto s
kluznými ložisky, nebo s kuličkovými. Ztišení grafické karty obvykle nebývá
takovým problémem, protože většina dnešních karet obsahuje buď malé a málo
výkonné (tím i relativně tiché) větráčky, nebo je chlazena pasivně. U
špičkových modelů grafických karet je možné (pokud máte dostatek místa) vyměnit
dodávaný chladič za nějaký jiný, třeba určený pro procesory. Lze také snížit
otáčky ventilátoru grafické karty a pod tuto kartu umístit speciální systémový
větráček, který se instaluje do jednoho slotu a odčerpává přehřátý vzduch přímo
z počítačové skříně ven.


Hlučnost pevného disku

Hlučnost pevného disku obvykle nelze z pohledu uživatele moc ovlivnit. Jsou
sice známy jednoduché způsoby, jako je například přichycení mechaniky mezi
pružné pásky, ale přesto jsou výsledky takovéhoto odhlučnění obvykle velmi
mizivé. Nejlepší je nakupovat tiché disky okamžitě. Divili byste se totiž,
kolik pro odhlučnění může udělat výrobce. Například pevný disk Seagate
Barracuda IV nabízí za velice příjemnou cenu vysoký výkon (7 200 ot./min.) při
extrémně nízké hlučnosti (tento disk opravdu neuslyšíte). Tiché disky vyrábí
také společnost Maxtor, ale třeba disky IBM (či jiných výrobců) lze pomocí
speciální utility rovněž ztišit (na úkor výkonu).


Renomovaní výrobci

Seagate (http://www.seagate.com) Známá firma ve výrobě pevných disků, která za
několik let parametry svých disků předběhla své konkurenty v několika ohledech.
Obzvláště tiché jsou ovšem disky Barracuda série IV, postarší disky této firmy
tak dobrých výsledků nedosahují.

Maxtor (http://www.maxtor.com) Výrobce tichých pevných disků s opravdu dlouhou
tradicí.Ztišení mechaniky CD-ROM (Při koupi +500 Kč vč. DPH)

Odhlučnění mechaniky CD-ROM není vůbec jednoduchá věc. Ze všeho nejdříve je
dobré mít zakoupenu relativně tichou CD(DVD)-ROM mechaniku. Proto doporučuji
zejména značky Teac a Toshiba, jejichž mechaniky patří k těm tišším a lépe
povedeným (bohužel za nemalý finanční příplatek v řádu stokorun). Pak si můžeme
pohrát s uchycením mechaniky ve skříni nejlépe je použít obyčejné šroubky s
podložkami, které příliš nedotahujte (to je velmi důležité). Na šroubcích se
rozhodně nevyplatí šetřit, některé mechaniky jdou dokonce přimontovat až osmi
šroubky najednou, využijte toho!

Poslední, i když ne zrovna oblíbenou metodou odhlučňování, je softwarové
snížení rychlosti mechaniky. Toto například umožňuje volně šiřitelná utilita
Nero Drive Speed (ke stažení na stránkách http://www.ahead.com), která dokáže
snížit hlučnost mechaniky i o 70 % (to samé ovšem tratíte na jejím výkonu).


Proč jsou CD-ROM mechaniky tak hlučné?

Optické mechaniky jsou tak hlučné zejména proto, že média jsou roztáčena do
velice vysokých otáček. To by samo o sobě ani tak nevadilo (vždyť pevné disky
se točí rychleji), ale problémem je fakt, že kompaktní disk není ideálně rovný.
Klepání rotujícího kompaktního disku je způsobeno také jeho tloušťkou (1,2 mm),
kvůli níž je takřka nemožné vyrovnat jej při vysoké rychlostí do absolutní
roviny. Proto se například u disků DVD přistoupilo k lepší konstrukci, která se
skládá ze dvou plátků o poloviční tloušťce, slepených k sobě (tím se snižuje i
nerovnost disku).


Obložení skříně odhlučňujícím materiálem (Nedoporučujeme)

Tuto kapitolu lze lehce přeskočit. Odhlučňující materiál totiž podle našich
zkušeností nemá takřka žádný význam. Nehledě na to, že je hrozně drahý, se
spíše než jako zvukový izolant hodí pro zateplení počítače. Obvykle při jeho
použití teplota uvnitř počítače stoupne až o několik stupňů, přičemž hlučnost
se výrazně nesníží. Využití jakéhokoliv izolačního materiálu se tedy raději
vyvarujte, a to i z bezpečnostních důvodů špatně provedené odhlučnění izolačním
materiálem může vyústit i v požár počítače.


Ukrytí počítače do skříňky (Pro kutily)

Schování počítače do nějaké skříňky je obvykle jeden z nejlepších nápadů.
Například dřevěná skříňka se skleněnými dvířky dokáže rapidně snížit hlučnost,
ale bohužel také zvýšit teplotu uvnitř počítače. Toto řešení je zejména výhodné
tím, že jej zvládnou realizovat kutilové, kteří nutně nemusejí být odborníky na
počítače a při koupi nového si nemusí za odhlučnění znovu připlácet. Bohužel, i
pokud zajistíte odhlučnění nábytkem, je třeba, aby byl počítač dostatečně
tichý. Ani v tomto případě nemůžeme počítat s tím, že hlučnější počítač vůbec
neuslyšíme.


Nákup speciální počítačové skříně (Cena cca od 3 000 Kč výše)

Koupě speciální počítačové skříně s nízkou hlučností se jeví obvykle jako
nejlepší řešení. Většina renomovaných výrobců nepoužívá běžné počítačové
skříně, ale speciální, osazené vlastními patenty v podobě trubic a tunelů na
správné vedení vzduchu, přídavných tichých ventilátorů a například i teplotních
čidel, sloužících k regulaci otáček ventilátoru, a tím i ke snížení hlasitosti.
Takovéto mají totiž velmi tichý zdroj i speciální uložení mechanik. Někdy se v
nich dá dokonce nalézt i speciální chladič na procesor (technologie HeatPipe),
který přebytečné teplo odvádí do počítačového zdroje, takže pro chlazení celého
počítače slouží pouze jeden jediný větrák.

Velmi oblíbené (i tiché) jsou tzv. zelené počítačové skříně s logem Energy
Star. Ty obvykle obsahují kvalitní zdroje (u kterých se například odvětrávání
zapíná jednou za několik minut) a jsou dobře odhlučněny. Bohužel se dnes dají
sehnat pouze stěží, a proto je výběr vhodné skříně velmi obtížný. U nás
například zdroje vyšší kvality distribuuje firma Mironet
(http://www.mironet.cz) pod kódovým označení SE. Kvalitní skříně samozřejmě
používají i jiní výrobci, například značkové firmy si je nechávají vyrobit
přesně dle svých požadavků na zakázku (většinou přímo se zabudovanou základní
deskou).


Zajímavé odkazy

Coolermaster (http://www.coolermaster.com/products/atc/p210.htm) Velmi zajímavá
a precizně provedená počítačová skříň. Ve standardním vybavení má přibaleny dva
větráčky a vpředu jako protihlukový kryt slouží efektně zbarvené sklo. Tento
výrobek u nás distribuuje společnost Levi (http://www.levi.cz). Nezapomeňte
ovšem na nemalou cenu, která přesahuje 10 000 Kč.


Chlazení budoucnosti HeatPipe

Netřeba opakovat, že chlazení pomocí ventilátoru je již značně zastaralé a
někdy i dokonce neefektivní. Například ventilátory uvnitř v počítači obvykle
teplo pouze rozvádějí po vnitřku počítačové skříně, dělají tedy velmi
jednoduchou činnost, při které vyprodukují spoustu hluku.

Pro rozvádění tepla uvnitř počítače se mnohdy zdá mnohem lepší použít vodní
chlazení. To dokáže teplo rozvést mnohem efektivněji, a hlavně je tišší.
Bohužel vodní chlazení je hodně nákladné a pro masovou výrobu se nehodí. Proto
byla vymyšlena technologie HeatPipe, která je založena na proudění kapaliny v
chladicích trubičkách. Kapalina slouží pouze k odvodu teploty z jednoho
přehřátého místa (například procesoru) do chladiče. Lze tak velmi efektivně
chladit například i grafickou kartu (pro ni tyto pokrokové chladiče distribuuje
společnost Zalman) nebo mikroprocesor. Nevýhodou této technologie bohužel je,
že je schopna převádět teplo pouze mezi těmito trubičkami do chladiče, který
musí být nějakým způsoben chlazen (tedy opět je zde ventilátor).


Zajímavé odkazy

HeatPipe (http://www.heatpipe.com/heatpipes.htm) Stránka společnosti, která
vyvinula technologii HeatPipe.


Praktická zkušenost nakonec

Pokud vás nezajímají jen rady, ale hledáte praktickou zkušenost, zde je. Mám
počítač AMD Duron 800 MHz, miditower, Geforce 2 MX400, HDD Seagate Barracuda IV
a mechaniku CD-ROM Toshiba. Tento počítač vydával hluk přibližně 38 dB. Proto
jsem se rozhodl jej ztišit.

Nejdříve jsem přidal přídavný větráček (200 Kč), poté vyměnil ventilátor ve
zdroji (200 Kč) a nakonec na procesoru (600 Kč). Snížení hlučnosti bylo cca o
50 %, a to při celkových nákladech 1 000 Kč. Samozřejmě to lze ze zbylých dílů
provést i levněji, ale já jsem dal přednost komerčním a běžně dostupným řešením.

Ventilátory (Titan, 80 x 80 x 25, 2 500 ot./min., 3-pin Molex, kuličková
ložiska) do skříně a zdroje lze zakoupil např. u těchto prodejců:

Softcom (http://www.computershop.cz) Praha, Brno
TNT Trade (http://www.tntrade.cz) zásilková služba, poštovné 70 Kč
Q-Comp (http://www.qcomp.cz/) lázně Bohdaneč
Kybernao (http://www.kybernao.net/)


Ventilátor pro procesor (Super Silent Pro) lze zakoupit například u těchto
prodejců:

Monima (http://www.monima.cz/) Praha 10, Praha 1
NetComp (http://www.net-comp.cz/) Praha 6
NL Computers (http://www.nlc.cz/) Praha 4
PENO (http://www.peno.cz/) Praha 3
SKY-SOFT (http://www.sky-soft.cz/) Praha 5
Systemix (http://www.systemix.cz/) Praha 8, Praha 4
Trecom 2000 (http://www.trecom.cz/) Praha 9
ACCRA Computers (http://www.accracomp.cz/) Praha 3
AGEN Computer (http://www.agen.cz/) Praha 10
CS 21 (http://www.cs21.cz/) většina větších měst
DXT Computers (http://www.dxt.cz/)
H&T Computers (http://www.c-box.cz/htcomputers) Kralupy nad Vltavou
TRIBE Computer (http://www.tribecomputer.cz/) Brno


Regulace otáček ventilátorů

Tím, že nakoupíte hlučné, výkonné a levné větráčky, automaticky nemusíte mít
hlučný počítač. Potřebné otáčky totiž stačí pouze v případě potřeby snížit a
váš výkonný větráček se stane stejně tichým jako jeho kolega, který třeba běžně
stojí i dvojnásobek ceny běžného ventilátoru. Právě proto se budeme zabývat
problémem, jak tyto otáčky efektivně snížit pomocí nějakého regulátoru tak, aby
jeho cena nepřekročila hranici 25 Kč.


Regulace obvodem 555

Asi nejefektivnější regulací větráčku je jeho spínání. To funguje tak, že
větráček je ve velmi krátkých intervalech (milisekundy) vypínán a zapínán. Jeho
aktuální výkon se tedy určuje podle poměru dob zapnuto/vypnuto. Co je na této
regulaci tak výhodné? Za prvé zde není žádný ztrátový výkon (jako například při
použití rezistoru), a za druhé se nemůže stát, že by se větráček neroztočil
(což bývá největším zádrhelem při použití rezistoru). I naměřené výsledky
dokazují, že tento typ regulace patří k jednomu z nejefektivnějších.

Zásadním problémem ovšem je, jak takové zapínání a vypínání větráku provádět.
Ano, existují na to některé softwarové utility (například SpeedFan), ale s
jejich pomocí se dají ovládat větráky pouze u základních desek, které to
podporují. Bohužel některé desky toto nepodporují, ale i v tom případě si
můžeme pomoci.

Základem je mít doma základní vybavení jako páječku, univerzální plošný spoj,
nejprodávanější analogový integrovaný obvod 555, dva keramické kondenzátory
10nF, jeden odporový trimr (popřípadě potenciometr) o velikosti 10 kohm a
můžete si vyrobit regulaci vlastní. Na kolik vás to přijde? Pokud odpočteme, že
byste vše použili pouze jednou, tak vás jedna takováto hračička přijde
přibližně na 25 Kč a maximálně 1 hodinu času.

Nejdříve si vezmeme ventilátor, který chceme regulovat. U něj jsou obvykle tři
drátky (žlutý, červený a černý). My u ventilátoru přestřihneme ovšem pouze dva
dráty (třetí slouží k detekci otáček), a to černý (0 V) a červený (12 V). Tyto
drátky napájíme na kousíček univerzálního plošného spoje, kde už máme (dle
schématu) napájeny potřebné součástky k příslušnému obvodu.

Poté jen elektroizolační páskou přelepíme konce drátů (aby se neutrhly) a celý
obvod umístíme do nějaké krabičky (případně lze například i do sáčku od
elektrických součástek). Regulátor je hotov. Jediné, na co nesmíte v žádném
případě zapomenout, je správně nastavit potenciometr, který určuje rychlost
ventilátoru. Zde bohužel žádné univerzální a správné pravidlo neexistuje,
záleží jenom na vás, jaký zvuk vám přijde nejpříjemnější.

Použité součástky:

integrovaný obvod 555 (cca 10 Kč)
odporový trimr 10k (cca 10 Kč)
2x kondenzátor 10n (cca 2 Kč)
univerzální plošný spoj (cca 60 Kč, postačí na vyrobení 20 regulátorů)


Výhody a nevýhody řešení

relativně levné (25 Kč)
relativně jednoduché
je možno spustit ventilátor na příliš nízkých otáčkách
z ventilátoru se může kvůli spínání ozývat na některých rychlostech nepříjemné
bzučení


Zajímavé odkazy

PWM Fan Controllers (http://casemods.pointofnoreturn.org/pwm/) Vše o řízení
větráčku pomocí technologie PWM.


Regulace odporem

Tou nejjednodušší možností jak zpomalit větráček je instalace odporu. Zde máte
tu výhodu, že se jedná o možnost, kterou zvládne i naprostý laik s minimem
nářadí i znalostí (pokud například nemáte pájku, můžete použít pouze
svorkovnici a kuchyňský nůž). Jde o to, že napětí na větráčku zmenšíme pomocí
odporu, který dáme na červený (prostřední) kabel. Teď je jen třeba správně
vypočítat hodnotu odporu. Je to jednoduché nejdříve si zjistíme, jaký proudový
odběr má větráček. Můj měl například podle výrobce odběr 0,11 A. Poté si
zvolíme o kolik chceme na větráčku snížit napětí, tedy pokud chci získat na
větráčku místo původních 12 V jen 7 V (minimum, pod tuto hodnotu nikdy
nechoďte), rozdíl je tedy 5 V (12 V 7 V = 5 V). Na odporu tedy máme 5 V a
protéká jím 0,11 A. Pomocí Ohmova zákona si vypočteme, že potřebujeme odpor o
velikosti přibližně 50 ohmů (R = U/I = 5V/0,11A = 50 ohm). Dalším potřebným
údajem je tzv. watáž rezistoru (vzhledem k tomu, že se zahřívá, musí být na to
patřičně koncipován). Tu zjistíme jednoduše vynásobíme napětí a proud, který s
ním bude protékat, tedy 5 V x 0,11 A = 0,55 W. Z toho je jasné, že potřebujeme
rezistor, který zvládne minimálně 0,6 W (běžná hodnota je 0,4 W), takže i zde
si musíte dávat pozor (doporučuji nákup 2W či 5W rezistorů).


Výhody a nevýhody

levné a rychlé řešení (1 Kč, 10 minut)
rezistor se zahřívá (tedy produkuje další nepatrné teplo)
nedokáže roztočit větráček na příliš nízkých otáčkách


Regulace stabilizátorem

Toto řešení je velmi podobné tomu s rezistorem. Jde o to, že k regulaci napětí
na větráčku použijeme aktivní polovodičový prvek, jako je stabilizátor.
Stabilizátor, jak již z názvu vyplývá, dostává na svůj výstup přesně dané
napětí (které je zvoleno již při výrobě), a tím tedy odpadávají potřebné
výpočty. Jednoduše totiž přijdete do obchodu a řeknete, že chcete stabilizátor
na 9 V (například) o výkonu 1 W (to by mělo stačit). Nevýhodou je potom
složitější instalace, kdy musíte přestřihnout červený drát u větráčku a na
první pin stabilizátoru zapojit výstup ze základní desky a na třetí vstup do
větráčku (můžete to tedy splést, což u odporu nelze). Na druhý pin samozřejmě
nesmíte zapomenout zapojit zem (černý drát), jinak by stabilizátor nefungoval.
Je tedy jasné, že toto řešení je jednodušší o výpočty (pokud výrobce například
neuvádí příkon větráku a vy ho nemůžete změřit), ale zase těžší na instalaci.
Pokud se bude stabilizátor navíc hodně zahřívat, je třeba na něj připevnit
chladič.


Výhody a nevýhody

odpadají zbytečné výpočty
velmi přesná regulace napětí
složitější instalace
mírně vyšší cena (15 Kč)

Pokud se budete řídit některým z uvedených postupů, tak to děláte pouze na
vlastní nebezpečí!


Tabulka hlučnosti

160 dB(A) start raketoplánu
120 dB(A) továrny, letadla , hutě
80 dB(A) auta, motocykly
60 dB(A) ulice
40 dB(A) tichá místnost
20 dB(A) šepot, na hranici slyšitelnosti


Tip pro spořivé: Pokud se poohlížíte po levnějším řešení, je dobré použít menší
chladiče s termočidlem, u nás je jím například tichý chladič Titan D5TB (TC).
Bohužel právě díky jeho menší velikosti (která je výhodou u menších
počítačových skříních) musela být trochu zvýšena hlučnost, jež se pohybuje
někde mezi 23-29 dB.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.