Rychlokurz: Tag Scanner - konečně pořádek v MP3

Software | 01.12.02

Po měsíci vás opět vítám u dalšího Rychlokurzu. Tak přečíslování máme úspěšněza sebou, čísla v mobilu aktualizována, nastavení modemového připojení k Internetu změněno, p

Po měsíci vás opět vítám u dalšího Rychlokurzu. Tak přečíslování máme úspěšně
za sebou, čísla v mobilu aktualizována, nastavení modemového připojení k
Internetu změněno, přežili jsme to a život jde dál.

Tentokráte se podíváme společně na program, jenž nám pomůže mít náš audio MP3
archiv v dokonalém pořádku. Dorazil k nám z velmoce, kterou všichni (ač neradi)
známe... z Ruska. A je vidět, že (ať už to tam vypadá jakkoli špatně)
programátory mají více než šikovné. Představuji vám pomocníka zdarma
představuji vám TagScanner!


INSTALACE

Začínáme tak jako vždy instalací. Nevím, jestli je to tím, jaké programy
vybírám, nebo tím, že se programátoři už prostě poučili, pro koho vlastně
programy vytvářejí a kdo jsou jejich hlavní uživatelé, ale opět mohu k
instalaci říci jen jedno jednoduchá, prostá. Stáhnout 900 KB velký ZIP-archiv,
rozbalit, spustit setup.exe a pak jen klikat na tlačítko [Next >]. Program se
nainstaluje a nakonec spustí. Pojďme se tedy na něj podívat.


PRVNÍ POHLED

Na první pohled je vidět, že pan Sergey Serkov není jen šikovný programátor,
ale má i cit pro design. Jeho program je vyvedený v tmavě šedých odstínech a
lahodí oku... tedy alespoň tomu mému .

Program nám umožní provést čtyři základní akce s našimi "MP-trojkami".

"MP3 RENAMER": Vezme MP3 soubory ve vámi zadaném adresáři (případně i
podadresářích) a podle informací uvedených v MP3 hlavičkách vygeneruje
odpovídající jméno souboru a soubor přejmenuje. Tímto zajistíte, aby
audiosoubory ve vašich adresářích byly stejným způsobem pojmenované.

"TAG EDITOR": Má-li některý MP3 soubor nevyplněné (či nekompletní) informace v
hlavičce, "TAG EDITOR" je přesně ono ouško, které vám to umožní napravit. Zde
máte možnost nejen nastavit jméno autora, skladby, alba či typ hudby, ale díky
podpoře hlaviček druhé verze (ID3v2) můžete přidat i text písně či obrázek. Zde
také najdete informace o kódování zvolené skladby.

"BATCH TAGER": ...provádí činnost přesně opačnou než "MP3 RENAMER". Máte
soubory s muzikou správně pojmenované, avšak jednotlivé MP3 hlavičky zůstaly
nevyplněné? "BATCH TAGER" dokáže s názvu MP3 souboru vytáhnout informace a
správně je do hlaviček doplnit a to vše pro mnoho souborů najednou.

"LIST MAKER": Jak již název napovídá, "LIST MAKER" slouží pro generování tak
zvaných playlistů. Je to vlastně seznam skladeb, který říká, že právě tyto
skladby patří k sobě a v jakém pořadí je přehrávat. Obvykle playlist odpovídá
jednomu CD, ale můžete si vytvářet i playlisty se svými oblíbenými
písničkami... fantazii a kreativitě se meze nekladou. "LIST MAKER" ale umí
více. Takovýto list umí i převést do jiných formátu, buď jako HTML stránku,
tabulku Excelu či univerzální seznam informací oddělený středníkem. Chcete-li
kolegovi poslat seznam vašich MP3 souboru s doplňujícími informacemi, přejděte
právě sem.

To celé je ještě okořeněno přítomností vestaveného MP3 přehrávače, takže si z
kteréhokoliv místa můžete právě zpracovávaný soubor rovnou přehrát.


BATCH TAGER

Začněme hypotetickou situací. Koupili jste si CD oblíbeného interpreta, a
protože si je nechcete "ošoupat", dáte ho kolegovi, aby vám z něj udělal MP3
soubory. Kolega byl šikovný a druhý den máte CD převedeno do podoby MP3, a
navíc byl na vás tak hodný, že pojmenoval soubory jednotlivých písniček jménem
a pořadovým číslem (např. 01 Rok Dabla.mp3). Nelze se mu ale divit, že už
nevyplňoval MP3 hlavičky... To teď čeká na nás.

Pustíme si tedy TAG SCANNER a přejdeme na funkci BATCH TAGER. V dolní části
stiskneme tlačítko a najdeme adresář, ve kterém se naše MP3 soubory nalézají.
Stiskneme [OK] a v Poli "Path" se objeví cesta k našim souborům. Tím jsme
určili, které MP3 soubory budeme upravovat. Nyní budeme pokračovat shora. V
poli "Action" musíme mít nastaveno "Generate TAG from filename" (Generovat
hlavičku ze jména souboru). Pole "Capitalization" určuje, zda se nějakým
způsobem mají upravovat velká/malá písmena. Možnosti jsou:

UnChAnGeD: beze změny
lower case: převést na malá písmena
UPPER CASE: převést na VELKÁ písmena
Only First Up: první písmeno každého slova bude velké, zbytek malý

Dále musíme určit, jakým znakem jsou odděleny jednotlivé informace. V našem
případě máme název 01 Rok Dabla.mp3, tedy vidíme, že pořadí a název písničky
jsou odděleny sekvencí znaků " " (mezera pomlčka mezera). Do pole Delimiters
zapíšeme tedy " ". Vedlejší pole označené "Existing TAG" určuje, jak se program
při generování bude chovat k informacím, které již v MP3 hlavičce jsou. Hodnota
"Leave" říká, že pokud v MP3 hlavičce jsou nějaké informace, tak je tam nechá a
nijak je nebude upravovat, vygeneruje je pouze v případě, že MP3 hlavička je
prázdná. "Update" přepíše pouze položky, které jsme vyplnili ostatní ponechá
beze změny. Hodnota "Overwrite" znamená, že existující informace v hlavičce
proste vymaže a nahradí je generovanými. Pro náš případ je nejvhodnější hodnota
"Overwrite".

Nyní vyplníme položky hlavičky tak, jak je požadujeme mít.

"Title" (Jméno písničky): Do pole "Title" má přijít název písničky, tedy druhá
položka vyjmutá z názvu souboru. Zapíšeme tedy "%2".

"Artist" (Umělec): Tato informace se ve jménu souboru nevyskytuje, chceme ji
pro všechny písničky nastavit na "Jarek Nohavica", proto do tohoto pole
zapíšeme jméno zpěváka přímo.

"Album" (Název desky): Stejná situace jako v předchozím případě, zapíšeme přímo
"Sountrack Rok Ďábla"

"Genre" (Žánr): Opět zvolíme ze seznamu přímo hodnotu, a to "Soundtrack"

"Year" (Rok): Rok vydání, zapíšeme 2002

"Track" (Poradí písničky na Albu): Tato informace je pro každou píseň jiná a je
obsažena v názvu souboru na prvním místě, zapíšeme "%1"

Kliknutím na tlačítko se podíváme, jak bude vypadat výsledek generování. Pokud
budeme spokojeni, klikneme na tlačítko a akci provedeme. Nyní v našich
písničkách máme řádně vyplněné informace.

Abychom měli informace uložené i v hlavičce ve verzi 1 (pro starší přehrávače),
nastavte pole "Action" na hodnotu "Copy TAG from other version" (zkopírovat
hlavičku z jiné verze) a ujistěte se, že máte stištěné tlačítko . Měli byste
mít v horním řádku text "Copy ID3v2 to ID3v1" (Zkopírovat hlavičku verze 2 do
hlavičky verze 1) a v prostředku nastavenou volbu "Complete overwrite"
(Kompletně přepsat). Opět zkontrolujeme pomocí a provedeme .


TAG EDITOR

"BATCH TAGER" byl vhodný pro hromadné úpravy MP3 hlaviček. Když však
potřebujeme upravit jednotlivý soubor, je lepší použít "TAG EDITOR". Přejdeme
do "TAG EDITORu", a protože jsme již uvedli pracovní adresář s MP3 soubory,
uvidíme přímo seznam písniček (jinak bychom museli nastavit adresář kliknutím
na tlačítko ). Kliknutím na písničku se v pravé polovině zobrazí informace z
MP3 hlavičky a pod nimi další informace o kódování MP3 souboru. Nyní můžeme
změnit libovolnou položku v hlavičce a kliknutím na tlačítko tyto informace
uložíme do hlavičky. Pokud máme zvolenu hlavičku verze 2 (), můžeme do hlavičky
také vložit text písně nebo třeba obrázek z videoklipu . Vyplatí se mít
zaškrtnutou volbu "Both Versions" (Obě verze), jež informace zapíše pod oběma
verzemi MP3 hlaviček a informace budou tudíž přístupné i pro starší programy,
které s verzí 2 ještě neumějí pracovat.


MP3 RENAMER

Tak MP3 hlavičky máme nyní bezchybné , avšak zdá se nám, že název souboru by
mohl také obsahovat více informací, abychom se rychleji orientovali. Přejdeme
nyní do "MP3 RENAMERu". Opět (pokud to již nemáme) zvolíme adresář s MP3
soubory tlačítkem . Musíme nyní uvést, jak má jméno souboru vypadat. Dejme
tomu, že chceme nějaký takovýto název: "Jarek Nohavica 01 Rok Dabla Rok Dabla",
tedy "Zpěvák Poradí Název písničky Deska" (anglicky "Artist Track Title
Album"). Porovnáme námi požadovaný formát s nápovědou v poli "Work sheets" a
zjistíme, že do pole formát musíme zapsat "%1 %7 %2 %3", a abychom měli v
každém slově první písmeno velké (lépe to vypadá), vybereme v poli
"Capitalization" hodnotu "Only Firs Up". Opět nejdříve zkontrolujeme výsledek
kliknutím na tlačítko , a pokud budeme spokojeni, klikneme na a tím jména
souboru změníme.


LIST MAKER

Jména souboru máme dokonalá, hlavičky řádně vyplněné. Už nám schází pouze
vygenerovat seznam s pořadím písniček pro přehrávání, a třeba i seznam pro
založení do našeho elektronického archivu. Přejdeme na ouško "LIST MAKER".
Pravděpodobně tam již budete mít množství souborů, protože jsme s nimi již
pracovali. Pokud však chcete přidat nějaké další soubory, kliknete na "Add" a
zvolte "Files" (Soubory) nebo "Folder" (Adresáře). Písničku naopak ze seznamu
odeberete, když na ni kliknete a pak kliknete na "Rem" (nebo stisknete klávesu
[Delete]). "Sort" písničky v seznamu uspořádá, "Clear" naopak celý seznam
vyčistí. Pomocí "Open" můžete načíst již vytvořený seznam ze souboru (M3U nebo
PLS) pro úpravy a upravený uložit kliknutím na "Save". Takto tedy vytvoříte
seznam písní pro přehrávání.

Pokud však potřebujete spíše seznam písemný, připravte si ho stejným způsobem.
Potom však ve spodní části okna zaškrtejte informace, které chcete, aby byly v
seznamu, a zvolte formát v poli "Export to". Pak kliknete na tlačítko . Možné
formáty jsou:

HTML: Vygeneruje HTML stránku se seznamem písní. V tomto případě ale musíte
vyplnit také pole "Active links", které říká, jestli mají být názvy písní
"klikatelné" a kam mají ukazovat. Pokud chcete tento seznam uložit na vaše
internetové stránky, zvolte "Internet" a do "URL" zapište cestu (např.
"http://www.ja.cz/muzika"). Pokud ho však chcete používat lokálně na disku,
zvolte "Local" a z HTML stránky budou odkazy ukazovat na váš disk.

Excel List: Jak asi očekáváte, vygeneruje tabulku pro Excel.

CSV text file: Výsledkem bude textový soubor, kde jednotlivé informace budou
oddělené středníkem. Tento formát je vhodný pro import do ostatních programů.


ZÁVĚR

TagScanner je vizuálně hezká, rychlá a praktická utilita, která umí "to své"
dokonale. Až na nepříjemné matení různými verzemi hlaviček jsem se nesetkal s
jediným problémkem či chybičkou. Asi bych uvítal nastavení, kterým bych řekl,
že všechny akce chci provádět pro obě verze MP3 hlaviček, ale to už asi ze mne
mluví lenost . Úžasné by také bylo propojení s internetovou databází názvu
písniček, česká lokalizace, a pak by TagScanner mohl říci "Ano, jsem dokonalý".

Domovská stránka: xdev.narod.ru2Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.