Rychlokurz: SMS Gate Keeper - textové zprávy po Internetu "den poté"

Software | 01.05.03

A je to tady... T-Mobile skočil do temných vod a jal se zpoplatňovat SMS nainternetu. Službu, která byla původně jako dodatková, která využívala "zbytkovou část" přenosového pásma a ...

A je to tady... T-Mobile skočil do temných vod a jal se zpoplatňovat SMS na
internetu. Službu, která byla původně jako dodatková, která využívala
"zbytkovou část" přenosového pásma a která asi největší měrou přispěla k
rozšíření mobilních telefonů mezi běžné obyvatelstvo. Mnozí křičeli "fúúúúj",
někteří křičeli "bojkóóót" a pár jich vzalo svoji telefoní kartu, na protest ji
snědlo a po nezbytném ošetření v nemocnici a po propuštění do domácího
ošetřování šli do obchodu a koupili si kartu od konkurence. T-Mobile s
hmotností kolosu toto ustál.

Eurotel, vida že se nekonaly žádné demostrace, že na náměstích nejsou hromádky
popela od upálených katet a reklamních materiálů T-Mobilu, si řekl: "Tak jemu
to prošlo, proč tedy ne mně". A s filištínem českým vyhlásil: "U nás stále
můžete posílat SMS z internetu zdarma, jen na konec připojíme reklamu". Že
reklama bude začínat již ve třetině, to překvapilo opravdu mnohé. A sen se
rozplynul...

S tímto zajisté smutným koncem esemesek zdarma však dostaly také smrtelný zásah
programy, které (čím dál dokonaleji) nám odesílání SMS po internetu
zjednodušovaly. Co s nimi, když sice je komu, ale není jak odesílat. Nutno
ovšem přiznat, že tyto programy mají tuhý kořínek a oklepaly se opravdu rychle.
Takže ti z vás, kteří razí heslo buď zadarmo, nebo nic, nyní mohou přestat
číst, protože tato doba už bohužel asi opravdu skončila. Vy ostatní, kteří jste
ochotni obětovat "kačku pade za kus", vítejte v dalším Rychlokurzu. Dnes se
podíváme, jak v této nové situaci můžeme odesílat SMS přes internet utilitou
SMS GateKeeper.


INSTALACE

Instalace je zcela jednoduchá, jak už jsme si u dobrých programů zvykli.
Stáhněte si instalační exe-soubor a spusťe ho. Pak jen klikejte na tlačítko
[Next >]. Nakonec se vám nainstalovaný program sám spustí. Jednoduché, že?
Příště asi kapitolu INSTALACE zruším.


PRVNÍ START A NASTAVENÍ

Ihned po prvním startu se ocitneme v sekci pro nastavení uživatelů. Jakých
uživatelů, ptáte se? Přeci těch, kteří chtějí používat tuto aplikaci. Každý z
nich si totiž může svůj telefonní seznam a seznam odeslaných SMS chránit heslem
a uložit si je i se svým nastavením na vybrané místo. Pokud chcete GateKeeper
používat sami, odškrtněte políčko [ ] Zobrazit při startu a stiskněte tlačítko
[Zrušit]. Ti z vás, co chtějí rozlišení na uživatele využít, si musejí
uživatele nejprve nadefinovat. Klikněte na ikonku a vyplňte následující
formulář:

Uživatel - jméno uživatele (stačí přezdívka)

Umístění dat - místo na disku, kam se uživateli budou ukládat jeho data
(adresář, SMSky, atd). Pohodlněji toto místo můžete vybrat kliknutím na ikonu .

Ještě zaškrtněte volbu Zkopírovat výchozí data. Kliknutím na [OK] uživatele
přidáte. V okamžiku, kdy se bude uživatel poprvé přihlašovat, bude vyzván ke
zvolení hesla.

Při prvním spuštění budete také automaticky přesunuti do okna pro nastavení
parametrů (toto okno můžete kdykoli vyvolat kliknutím na ikonu ). Zmíněné okno
obsahuje 6 "oušek" odpovídajících jednotlivým oblastem. My si popíšeme ta
nejdůležitější nastavení.

Hlavní - V této sekci nastavujeme globální chování programu; volby jsou to
celkem prosté a jasné, můžete s klidem experimentovat. Vysvětleny jsou na
obrázku.

Placený účet - Největší změnou celého programu je právě tato sekce. Zde uvedete
identifikační údaje účtu, který vám umožní odesílat SMS do placených sítí či do
zahraničí. Jak ho získáte? Do vašeho internetového prohlížeče zapište adresu
sms.mobilem.cz a v prostřední části stránky ve žlutém okně klikněte na
registrovat >. Dostanete se na stránku s přihlašovacím formulářem. Údajů
vyplňujete skutečně minimum. Na další stránce budete vyzváni, abyste si zadané
údaje po sobě překontrolovali, a tlačítkem [Registrovat] dokončíte vytvoření
účtu. Účet máte vytvořený, avšak má jednu podstatnou nevýhodu je prázdný. Tedy
přesněji, není na něm ani korunka. Tu tam za vás nikdo jiný nevloží (pokud
byste o někom věděli, pošlete mi mail). Pro to, aby vám fungovalo i odesílání
placených SMS, musíte na tento váš účet zaslat nějaké peníze. K dispozici jsou
cesty dvě: elektronická platba pro klienty eBanky nebo bankovní převod pro
všechny ostatní. Než se však peníze převedou, můžeme pokračovat v nastavení. Do
formuláře v našem programu v sekci Placený účet zapište přihlašovací jméno a
heslo právě vytvořeného účtu u sms.mobilem.cz. Tyto údaje jsou naštěstí uloženy
šifrovaně na pevném disku na místě, které jste uvedli při definici uživatele,
avšak přesto vám radím být na ně opatrný.

Zpráva - Tato sekce slouží pro nastavení nakládání programu se zprávami.
Možnosti jsou následující:

[X] Automaticky opravovat diakritiku Ze zprávy budou před odesláním odstraněna
interpunkční znaménka což většnina mobilů jistě uvítá. Doporučuji zaškrtnout.

[ ] Všechny znaky velké Před odesláním převede znaky zprávy na velká písmena.
Vzhledem k tomu, že většina mobilů umí malá i velká písmena, můžete nechat
volbu nezaškrtnutou.

[ ] Uložit do odeslaných každého příjemce zvlášť Při odeslání zprávy více
příjemcům ji budeme mít uloženou v Odeslaných zvlášť pro každého adresáta.

[ ] Zakázat nepodepsané zprávy Pokud zaškrtnete tuto volbu, program po vás bude
při odeslání vyžadovat zvolit podpis ke zprávě.

[X] Smazat zprávu po odeslání Po odeslání se vyčistí pole pro zápis zprávy.

Vzhled - Zde nastavujete použité písmo. Zaškrtávací box ve střední části [X]
Zobrazit ikonu v pruhu úloh určuje, zda se má ikona programu objevit ve stavové
liště vpravo dole u hodin, nebo jestli se má program chovat jako běžná
aplikace. Zde také můžeme nastavit pozici reklamního banneru. V tomto místě je
jistě zajímavé podotknout, že ve chvíli, kdy na váš účet na sms.mobilem.cz
dorazí pětistá koruna, získáváte právo na plnou bezreklamovou verzi SMS
GateKeeperu. To je opravdu milé.

Připojení - Zde nastavujete chování programu vzhledem k typu vašeho
internetového připojení. Připojujete-li se modemem, zaškrtněte volbu [X]
Automaticky detekovat připojení. Pokud jste připojeni pevnou linkou, můžete s
úsměvem programu oznámit, že jste [X] Vždy online.

Speciální - V této sekci můžete nadefinovat své telefoní číslo, které se (pokud
to SMS brána podporuje) objeví jako číslo odesilatele. Také je zde políčko,
jímž můžete změnit umístění definičních souborů programu vhodné především pro
situaci, kdy jej sdílíte po síti.

Aby nebylo nastavování dost, můžete se kliknutím na tlačítko přesunout do
speciální sekce, kde nastavujete jednak volby týkající se vzhledu aplikace
(konkrétně použité písmo), či podrobnější volby týkající se připojení k
internetu (můžete zjistit z nastavení vašeho webovského prohlížeče) či
nastavení odesílání e-mailů (lze zjistit z nastavení poštovního klienta).


FUNKCE

Nastavování již bylo dost, pojďme konečně k poslání nějaké té SMSky. Nejdříve
si předpřipravíme Telefonní seznam. Kliknutím na tlačítko v tomto okně
nadefinujeme nejdříve skupiny, do kterých potom budeme kontakty sdružovat.
Doporučuji vytvořit si např. skupiny "Práce", "Kamarádi", atd. Skupinu
vytvoříte kliknutím na ikonu .

Jak již bylo řečeno, do jednotlivých skupin potom přidávejte vaše telefonní
kontakty. Můžete je přidat buď v tomto okně Telefony kliknutím na ikonu , nebo
v hlavním okně, když vyplníte telefoní číslo, zpřístupní se vám ta samá ikona
hned vedle.

Jak tedy odeslat SMS. Zapište telefonní číslo do patřičných políček, nebo ho
ještě lépe zvolte kliknutím na ikonu . Pokud chcete tu samou zprávu odeslat
více lidem naráz, zaškrtněte políčko [X] Odeslat více příjemcům. Nastavte
ostatní volby, jako třeba čas odeslání (ihned, v zadaný čas nebo někdy
později). Pokud zvolíte čas, musí být SMS GateKeeper v tento čas aktivní a musí
mít přístup na internet. Napište zprávu. Na vedle umístěných sloupcích můžete
sledovat, kolik místa ještě zbývá, než bude nutno vaši zprávu rozdělit do více
SMSsek. Zprávu lze kliknutím podepsat některým z vámi předpřipravených podpisů.
Když budete mít vše hotovo, ještě jednou vše překontrolujte a tlačítkem dáte
zprávu k odeslání. V sekci Fronta můžete sledovat, jak odesílání pokročilo a
také tam uvidíte zprávy, které na své odeslání teprve čekají. Vedlejší sekce
Odeslané slouží pro evidenci již odeslaných zpráv (pokud byla zaškrtnuta volba
[X] Uložit do odeslaných).


ZÁVĚR

Vlastně již není moc co dodat. Operátoři nám svojí pochopitelnou snahou zvýšit
si přísun peněz situaci s posíláním SMS po internetu poněkud zkomplikovali, ale
ihned se vynořilo několik náhrad, které ani tolik nebolí. Vlastně potom ani
nebudete tolik vnímat, že posíláte SMS placené. Ačkoli... počkejte... co tím
myslí, že můj kredit už je vyčerpán...?!


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.