Rychlokurz: Net Activity Diagram - Využíváte svou linku na maximum?

Software | 01.04.03

Šéfe vytížení na lince 99 % 95 % 90 %, a klesá... Všichni připraveni? ...83 %78 % ...Ano! ...65 % 50 %... Spusťte další stahování! ...Spuštěno! ...99 %, a drží... Zdravím vás ...

Šéfe vytížení na lince 99 % 95 % 90 %, a klesá... Všichni připraveni? ...83 %
78 % ...Ano! ...65 % 50 %...

Spusťte další stahování! ...Spuštěno! ...99 %, a drží...

Zdravím vás opět v novém dílu vašeho průvodce světem malých pomocníků v
Rychlokurzu. V dnešní době málokdo z vás má svůj počítač připojený do internetu
linkami závratných kapacit spíše (tak jako já) počítáte každý bajtík
protékající linkou. Častokrát jsem se zlobil, proč se sakra ta stránka načítá
tak dlouho, a chtěl jsem vědět, jestli svoji linku opravdu využívám naplno,
nebo jestli by se tam ještě něco "vešlo".

Začal jsem se tedy shánět po nějaké utilitě, která by mi ukázala, jak moc svou
linku zatěžuji, a jestli zrovna stahuji "na plné pecky" nebo jestli chuděra
prohlížeč čeká na odezvu serveru (která nepřichází). Chtěl jsem jednoduchý a
spolehlivý program a ten jsem také našel! Jmenuje se Net Activity Diagram.

Už vlastně název říká o zaměření tohoto programu vše. Umí však ještě něco
malého navíc jako bonus. Pojďme se tedy na to podívat.


INSTALACE

Ta opět patří mezi standardní tedy dobré. Spustíte exe-soubor, následně budete
dotázáni na požadované umístění instalace programu (nechte předvolené a
stiskněte [Next >]). Na další stránce opět [Next >], a spustí se vlastní
kopírování souborů. Po dokončení kopírování ještě nastavíte rychlost vašeho
připojení k internetu (pokud ji neznáte, je tu i univerzální volba I do not
know) a tlačítkem [Finish >] vše završíte.


START

Pokud jste v závěrečném okně instalace ponechali zaškrtnutou volbu Run N.A.D
now, potom se vám program rovnou spustí a ihned se vám předvede. Kromě
nastavovacího řidicího okna se vám ukážou všechny tři možnosti zobrazení. Jsou
to dvě ikony v systray (což je oblast v dolním pravém rohu vedle hodin). První
ikona ukazuje pouze to, zda síťovou kartou nebo modemem tečou data z internetu
do vašeho stroje (žlutý vzdálenější počítač), nebo naopak posíláte data do
internetu (zelený bližší počítač). Tuto ikonu asi příliš nevyužijete... později
si ukážeme, jak ji vypnout. Zato druhá ikona už je zajímavější. Ukazuje totiž
graf zatížení vaší linky v čase. Tady jedním pohledem zjistíte, zda vaše linka
jede naplno, nebo jestli můžete s klidem pustit další stahování nebo se podívat
na webovou stránku. Stejné údaje (ale ve větším) ukazuje i třetí zobrazovaný
graf, umístěný v okně nazvaném výstižně Window graph.


NASTAVENÍ

Co teď? Je na vás, které z grafů využijete, já osobně využívám pouze a jen Tray
Graph, tedy právě ten čtvereček v liště dole u hodin. Nijak mi nepřekáží a mám
ho stále na očích. Přepněme se tedy do nastavovacího okna a zaškrtnutím zde
zvolte grafy, které chcete používat (a které ne). Podle tlačítek jste jistě
pochopili, že můžete klidně i další grafy přidat... to se hodí v případě, že
chcete mít zobrazeno více grafů na různé síťové zdroje (tedy např. když máte v
počítači síťovou kartu i modem). Zde jsem chtěl uvést i další příklad, a to
zobrazení přijímaných a vysílaných dat zvlášť do oddělených grafů... avšak
ukázalo se, že i když nastavíte zobrazení jen jednoho směru (ukážeme si později
jak), tak v grafu se vám stejně objeví směry oba. Pro takovéto použití si buď
musíme tedy počkat na další, snad opravenou verzi, nebo si pomoci fintou,
kterou opět zmíníme později.

Spokojme se tedy s předpřipravenými grafy. Zvolte vámi vybraný graf ze seznamu
a klikněte na tlačítko [Properties]. Zde si můžete nastavit dopodrobna, jak
chcete, aby váš graf vypadal.

Jak vidíte na obrázcích vlevo, k dispozici jsou čtyři listy pro nastavení.

General - Hlavní nastavovací list. Zde nastavujete vlastní typ grafu, zdroj dat
i měřítko grafu.

Appearance - aneb nastavování barviček. Zde přiřazujete barvy zobrazované v
grafu. Pokud chcete vypnout zobrazování přenášených dat v jednom směru, nestačí
jen patřičnou barvu "odškrtnout". Musíte si pomoci fintou. Nastavte ji nejdříve
na stejnou barvu jako je pozadí grafu, potvrďte, a teprve následně ji vypněte.
Bude se sice stále zobrazovat, ale nebude vidět a "v-vo t-to de" .

Statistics - V tomto listě nenastavujete nic. Je to list informační, který vám
ukáže souhrnnou statistiku linky, tedy kolik dat jste přenesli jednotlivými
směry. Tlačítkem [Reset] můžete počitadla vynulovat.

Notifications - Tady jsme právě u slibované třešničky na dortu. Program nám zde
umožní nastavit alarmy navázané na váš graf. Kliknutím na tlačítko [Add] takový
alarm přidáte, tlačítko [Edit] vám ho umožní upravit a [Delete] ho smaže.
Stiskněte tedy [Add].

Jak vidíte, možností je spousta a můžete takto nechat sledovat mnoho typů
podmínek. Ať už upozornění na konec stahování souborů z internetu (podmínka
Average speed LESS then DURING 1kbps 30 sec, tedy že přenášíte méně než 1 kb/s
dat po dobu 30 sekund) nebo třeba upozornění, že brzy budete mít vyčerpaný
limit pro přenesená data na počítaných linkách (podmínka Received data MORE
then 1MB, tedy že od posledního vyresetování čítače v listu Statistics jste
přenesli více než 1 MB dat). Další možnosti potenciálního využití vás jistě
napadnou.

Zatím jsme se věnovali pouze listu Diagrams v hlavním nastavovacím okně. Pokud
se přepnete do druhého listu Settings, budete mít k dispozici nastavení
globálního chování programu (budete-li mít zvolenu kategorii [Program
settings]), nebo nastavení grafů společně pro všechny definované grafy
(kategorie Diagrams).


ZÁVĚR

I přes zmíněný nedostatek v zobrazování pouze jednoho směru přenosu dat mě
program Net Activity Diagram nadchl svou jednoduchostí a účelností. V okamžiku,
kdy chci pracovat s internetem, ho automaticky zapínám a díky němu vím, jak to
zrovna v danou chvíli vypadá s mojí linkou. A někdy je tato informace
neocenitelná.

URL: www.metaproducts.com/mp/mpProducts_Detail.asp?id=20Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.