Rychlokurz: KubikSMS - textovky přímo z počítače

Software | 01.02.02

Tak vás opět vítám u dalšího dílu Rychlokurzu. Kolem nás už pěkně řádí zima(tedy alespoň v době, kdy píšu tento článek, by ven psa nevyhnal) a většina lidí myslí spíše na l...

Tak vás opět vítám u dalšího dílu Rychlokurzu. Kolem nás už pěkně řádí zima
(tedy alespoň v době, kdy píšu tento článek, by ven psa nevyhnal) a většina
lidí myslí spíše na lyže a užívání si sněhu.

My se dnes podíváme na prográmek, který je i není zdarma (vysvětlím na konci
článku), ale hlavně je velmi a nepopiratelně užitečný. Jedním z nesporných
důvodů, proč se stalo posílání SMS oblíbenou formou komunikace, je kromě
psychologie člověka také to, že operátoři uvolnili možnost posílat z internetu
SMS zdarma. A my si dnes ukážeme, jak si tuto komunikaci zpříjemnit a
zjednodušit. Pusťme si tedy program KubikSMS DreamCom program pro posílání SMS
přes internet.


INSTALACE

Je vidět, že program oproti předchozím verzím již značně dospěl. Instalace
spočívá ve dvou krocích. Spusť (dvojklik na soubor dream406.exe) a Vyber (tím
míním adresář, do kterého chcete program nainstalovat). Tam také instalovaný
program najdete a spustíte ho dvojklikem na soubor DreamCom.exe. To je celá
instalace :-) (snad jen bych autorovi vytkl, že by při instalaci mohl vytvořit
ikonu zástupce do menu Start, případně na plochu na mých Windows 2000 mi ji
instalační program nevytvořil).


NASTAVENÍ

Při prvním spuštění budete nejprve vyzváni k některým nezbytným nastavením. V
listu "Vzhled a chování" nemusíte nastavovat nic nechte všechny volby v
základním stavu. Na experimenty budete mít později více času a snad i chuti.
List "Nastavení odesílání" je již o něčem jiném. Zde byste měli nastavit v
sekci "Uživatel" vaše jméno a e-mailovou adresu. Pro možnost posílat SMS zprávy
pomocí e-mailu je potřeba také nastavit sekci "SMTP nastavení". Váš
poskytovatel internetu by vám měl sdělit jméno či adresu tzv. SMTP serveru, což
je stroj, který od vás přebírá vámi odesílanou poštu a obstará doručení na
správné místo. V políčku "Port" nechte číslo 25 (což je standard) tedy pokud
vám váš provider neřekne jinak. Některé servery také při odesílání vyžadují
přihlašovací jméno k SMTP serveru to vyplňte do políčka "User ID". Pokud jste
náhodou schováni za tzv. firewallem nebo proxy, je potřeba vyplnit údaje do
sekce "Nastavení proxy pro WWW". Tyto údaje opět získáte od vašeho
poskytovatele internetu.


ADRESÁŘ

Tak, nastavování už bylo dost. Před vámi teď je otevřené hlavní okno programu.
Zatím zeje prázdnotou, ale nebojte se, pustíme se do nápravy situace. První
věcí, kterou je potřeba udělat, je naplnit (alespoň zčásti) adresář kontaktů a
telefoních čísel. Bez toho byste asi SMS neposlali. Klikněte tedy na ikonu
(nebo stiskněte Alt+A) a v novém okně klikněte na ikonu pro přidání nového
jména .

Vyplňte jméno a číslo v mezinárodním formátu. To znamená pro Českou republiku
předvolba +420, dále následuje číslo operátora nebo města bez první nuly (např.
Eurotel 602 nebo Praha 2) a zakončíte to celé číslem stanice. Takže výsledek by
měl vypadat nějak takto +420602123456 nebo +4202123456. Položka "SMSEmail" by
se měla vygenerovat sama, pokud ne, stiskněte tlačítko [Generovat]. Pokud ani
potom se políčko nevyplní, nenadávejte a zkontrolujte vámi zadané telefonní
číslo pravděpodobně jste zadali chybně předčíslí operátora. Pokud ani poté se
položka "SMSEmail" nevygeneruje... teprve pak můžete začít nadávat :-) Ale to
by se rozhodně stát nemělo.

V dolní části vidíme dvě políčka: "Přiřazené skupiny" a "Nepřiřazené skupiny".
To znamená, že budeme moci naše kontakty sdružovat do skupin podle nějakého
klíče (např. "Kamarádi", "VIP", "Pracovní", "Holky", "Kluci" ...), a díky tomu
pak posílat najednou SMS všem kamarádům s pozváním na mejdan, všem VIP klientům
s pozváním na prezentaci nebo třeba všem ženám s přáním k MDŽ. K tomu, jak
skupinu vytvořit, se dostaneme později, zatím se spokojíme s tím, že pokud
bychom měli skupinu vytvořenou, mohli bychom do ní náš nový kontakt přiřadit.
Tímto máme kontakt vytvořen a tlačítkem [OK] ho přidáme do adresáře. Takto si
zapište více svých kontaktů, nebojte se té trochy práce, dělat to budete muset
pouze jednou.

Vám zvídavějším doporučím pozdější prozkoumání tlačítka a , které slouží pro
hromadný převod dat z textového souboru nebo programu Outlook do adresáře.
Naopak tlačítkem můžete vaše kontakty z adresáře uložit do textového souboru a
buď zazálohovat, nebo je zpracovat v jiném programu, např. v Excelu.


SKUPINY

Nyní se podíváme na zoubek již zmiňovaným skupinám. Klikněte na ikonu pro práci
se skupinami (nebo kombinaci kláves Alt+X). Otevře se nám okno pro práci se
skupinami uživatelů. V podstatě pro každou skupinu platí, že do ní kontakt buď
patří, nebo nepatří tedy jeden kontakt může být ve více nebo také žádné
skupině. Označíme-li v levém poli skupinu, v pravých dvou polích uvidíme
uživatele, kteří do skupiny patří a kteří nikoli. Pokud uživatele označíte a
kliknete na ikonu ruky v patřičném směru, kontakt tím do nastavené skupiny buď
přidáte, nebo ho naopak odeberete.

Zkusme si tedy vytvořit nějaké nové skupiny a přidělit do nich naše kontakty.
Vytvořte skupinu "Kamarádi" (kliknutím na ikonu a zapsáním jména skupiny).
Vidíte, že pole "Přiřazená jména" je prázdné, zatímco všechny naše kontakty
jsou v poli "Nepřiřazená jména". Skupina "Kamarádi" je nová, a tudíž prázdná.
To hned napravíme. Označte kontakty, o kterých si myslíte, že si označení
"Kamarádi" zaslouží (zaškrtnutím do okénka u kontaktu), a následně klikněte na
ikonu ruky . Označené kontakty se nám přesunuly do pole "Přiřazená jména" a tím
se staly členy skupiny "Kamarádi". Vytvořte si více skupin a přiřaďte do nich
stejným způsobem kontakty.

Vidíte tedy, že příslušnost kontaktů ke skupině můžete nastavit buď v okně
"Skupiny", nebo u každého kontaktu stanovit, do kterých skupin spadá. Snažte se
být v této činnosti pečliví, mnohokráte se vám vrátí je přeci příjemné poslat
všem známým novoroční přání "jedním" kliknutím :-) (ach, ta lidská
pohodlnost...)


ODESÍLÁNÍ SMS

Zatím jsem si pouze hráli s nastavováním kontaktů a skupin, ale jak že se
vlastně SMS posílají? Velice jednoduše. Vraťte se do hlavního okna. V levém
poli zaškrtněte kontakty, jimž chcete SMS poslat. Pokud chcete vidět pouze
kontakty, které patří do určité skupiny, klikněte na ouško s názvem skupiny
(např. "Kamarádi"). Pokud nyní chcete označit všechny kamarády, klikněte pravým
tlačítkem do okna s kamarády a z menu zvolte "označit vše" (Rychleji Ctrl+W).
Nyní vidíte, že máte všechny kamarády pěkně zaškrtnuté. Klikněte do vedlejšího
okna a začněte psát zprávu. Sledujte při tom stavový řádek, kde se vám
zobrazují informace o tom, kolik znaků jste již napsali ("Znaků"), kolik jich
ještě můžete napsat, abyste se vešli do jedné zprávy ("Zbývá") a nakonec údaj o
tom, na kolik částí bude výsledná zpráva rozdělena. S diakritikou si nemusíte
dělat starosti, program před odesláním všechny znaky české abecedy s
diakritikou převede do ASCII, tedy "budete posilat SMS bez hacku a carek", zato
budou bez problémů čitelné na mobilních telefonech a o to přeci jde.

Dobrá, dopsali jste zprávu a máte označené adresáty? Ano? Takže nyní ji
odešleme. Především si však musím objasnit rozdíl mezi posíláním přes "Web",
"SMSEmail" nebo "Email". Nejjednodušší je varianta "Email", kdy vámi napsaná
zpráva bude odeslána elektronickou poštou na e-mailovou adresu kontaktu na
mobil se tak nikdy nedostane. Varianta "SMSEmail" je podobná. Zpráva bude
odeslána elektronickou poštou, ale na speciální adresu generovanou při
vytváření kontaktu. Cokoli přijde na tuto adresu, operátor vezme a pošle SMS
cestou přímo na mobil. Takže takto se může vaše zpráva dostat až do mobilního
telefonu adresáta. Poslední variantou je "Web". Naši operátoři mají webové
stránky, do kterých můžete napsat svou zprávu, uvést adresáta a tuto zprávu
odeslat na síť operátora jako SMS. Pokud V programu KubikSMS zaškrtnete volbu
"Web", program se postará o správné vyplnění formuláře právě na těchto webových
stránkách a pošle zprávu touto cestou. Doručení je obvykle rychlejší než ve
variantě "SMSEmail", ale mezi odesíláním zprávy je nutno dodržet určitý časový
interval (u Paegasu je to např. 120 s, u Eurotelu 30 s...). Údaj o časovém
zpoždění je zobrazen v hlavním okně.

Takže teď jsme již dostatečně teoreticky informováni, tudíž zprávu můžeme
odeslat. Odeslat ji můžeme hned , nebo také odložit odeslání na stanovený čas .
Samozřejmě, že v tu dobu musí být program spuštěný. Vypadá to ale efektně, když
napíšete blahopřání k narozeninám své drahé polovičky předem a nastavíte
zpožděné odesílaní a pak, zatímco vy s ní sedíte v restauraci u večeře, jí
přijde vaše blahopřání na mobilní telefon...

Každopádně po stisknutí tlačítka pro odeslání se zpráva zařadí do fronty
odesílaných zpráv. Tuto frontu vidíte v hlavním okně a můžete ji dodatečně
upravovat. Také zde vidíte, zda se zpráva zrovna odesílá (zelená ikonka), nebo
zda na odeslání čeká (ikonka červená).

Pro zvídavce tu mám ještě jednu zvláštnost. Pokud při odesílání zprávy máte
aktivní ikonu FlashSMS (nebo má kontakt nastaveno odesílání zpráv přímo na
displej), zpráva přijde na mobilní telefon speciálně označena a zobrazí se hned
na displeji telefonu (tedy ne do přijatých SMS jako obyčejná zpráva). S touto
zprávou obvykle adresát nic nenadělá, pouze si ji může přečíst (záleží na
telefonu). Takže s tímto nastavením buďte opatrní, v některých případech je to
však velmi zajímavé a netradiční.


DALŠÍ MOŽNOSTI

Pokud důkladněji prozkoumáte ostatní listy ve vedlejším okně, zjistíte, že jsme
tímto povídáním zdaleka nevyčerpali všecny možnosti, které nám program nabízí.
V sekci "Fronta" můžeme pracovat se zprávami připravenými k odeslání, v sekci
"Historie" zase zjistíme, komu jsem poslali jakou zprávu (a kdy). Do sekce
"Zprávy" si můžete předpřipravit některé zprávy a následně je posílat prakticky
jedním kliknutím. V sekci "Státy" je seznam států s jejich předvolbami. Tuto
sekci zřejmě nebudete potřebovat měnit. V oušku "SMSEmail" je nastavení
operátorů pro odesílání SMS pomocí elektronické pošty. Naopak sekce "Skripty"
slouží pro ovládání odesílání SMS přes webové stránky operátorů. Poslední sekce
"Odkazy" obsahuje adresy WWW stránek, které můžete navštívit přímo z programu.

Nebojte se experimentovat, program obsahuje velice dobrou a srozumitelnou
nápovědu, takže se na ni s důvěrou obracejte (klávesa F1).


ZÁVĚR

KubikSMS je už vyspělý program, který nabízí jednoduché ovládání pro
začátečníky i mnoho funkcí a nastavení pro pokročilé. Každopádně je to velmi
dobrý program a tím, že je české provenience, ještě získává sympatie. Pro
používání s reklamním bannerem je zdarma. Pokud si však za úsměvných 100 Kč
program zaregistrujete, banner vám zmizí, obdržíte uživatelskou podporu a
upgrady zdarma až do verze 5 ale to nejdůležitější podpoříte další rozvoj
tohoto šikovného programu. A to je něco, co za tu stovku stojí...


- WWW programu: dreamcom.d2.cz
- Program ke stažení: dreamcom.d2.cz/dream406.exe
- Registrace: dreamcom.d2.cz/registrace.php2 0038/OK oKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.