Průvodce pevnými disky

Software | 01.05.03

Jejich kapacita se stále zvětšuje, jsou stále rychlejší, občas jsou také jenpro zlost ano, mluví se o pevných discích. Na následujících stránkách si můžete přečíst něco o tom, ...





Jejich kapacita se stále zvětšuje, jsou stále rychlejší, občas jsou také jen
pro zlost ano, mluví se o pevných discích. Na následujících stránkách si můžete
přečíst něco o tom, jak vyřešit nejčastější problémy týkající se právě pevných
disků.

Ještě nikdy nebylo k mání takové množství megabajtů za tak málo peněz. Dnes je
také daleko lákavější představa koupě nového pevného disku, než každodenní
uklízení a mazání přebytečných souborů. Konečně bude klid od toho věčného
huštění dat na malé disky, a také rychlost počítače se díky větší kapacitě
zvýší.

Jakmile pevný disk koupíte, ze začátku asi moc důvodů k radosti mít nebudete.
Často počítač s novým pevným diskem vůbec nespustíte, jelikož překročíte horní
hranici kapacity disku, se kterou je počítač ochoten pracovat (viz tabulka
Pevné disky: Nejdůležitější hranice kapacit pevných disků). Také vás mohou
začít sužovat podivná chybová hlášení BIOSu, jež se začnou objevovat po
zdánlivě úspěšné instalaci disku (viz tip č. 2). Nebo se třeba nemůžete
rozhodnout, který disk koupit, protože nevíte, k jakému standardu musí patřit,
aby správně pracoval s vaší základní deskou (viz tip č. 1). Rozhodli jste se do
vašeho systému integrovat systém Raid, a instalace Windows se vám nezdařila
(viz tip č. 10)? Pomocí našich tipů všechny problémy snadno vyřešíte.

Možná ale patříte do té skupiny šťastlivců, kteří když poprvé spustí svůj nový
pevný disk, nemají s ním žádné problémy. Jestliže je vám to líto, nebuďte
smutní. I pro vás máme něco v záloze. V tipu č. 6 se kupříkladu dočtete o tom,
jak si zoptimalizovat odkládací soubor. To, jak si ve Windows XP urychlíte svůj
SCSI disk, vám prozradíme v tipu č. 7. Dokonce ani když se budete trápit s
poškozením svého pevného disku, vás nenecháme naholičkách přitom nezáleží na
tom, zda se jedná o problém, jehož pravděpodobnou příčinou je počítačový virus,
či jde o fyzické poškození pevného disku.


1. Pevný disk s podporou Ultra-DMA 133 na řadiči Ultra-DMA 66

Problém: Vaše základní deska podle manuálu podporuje pouze disky s podporou
Ultra-DMA 66. Vy byste si ale k ní chtěli připojit pevný disk s podporou
Ultra-DMA 133.

Řešení: Rozhraní EIDE s podporou Ultra-DMA je zpětně kompatibilní, takže můžete
pevný disk s podporou Ultra-DMA 133 připojit k řadiči na základní desce bez
obav. Musíte se ale smířit s tím, že tento disk nebude na EIDE řadiči s
podporou pouze Ultra-DMA 66 pracovat s teoreticky maximální přenosovou
rychlostí 133 MB/s. V praxi to ale zas až tak moc nevadí, jelikož dnešní pevné
disky s podporou Ultra-DMA 133 stejně při vysokém zatížení zřídka přenášejí
více než 40 MB/s. Zvýšení přenosové rychlosti dosáhnete pouze použitím systému
Raid 0, a to výrazněji teprve až při použití tří a více pevných disků.
Počítejte s námi: Když vám jeden disk přinese přenosovou rychlost maximálně 40
MB/s, pak u dvou disků navzájem propojených můžete počítat asi s 50 MB/s a tři
disky vám přinesou rychlost okolo 75 MB/s. Máte-li tedy pouze řadič s podporou
Ultra-DMA 66, pak vaše disky bude brzdit až při použití systému Raid 0
minimálně se třemi disky.


2. Při startu počítače se objevují podivná hlášení

Problém: Instalovali jste do systému nový pevný disk. Počítač se sice bez
problémů spustí, uprostřed bootování se však objeví hlášení typu "Primary IDE
Channel no 80 Conductor Cable Installed". Přesto se ale dá s počítačem bez
problémů pracovat.

Řešení: Přečtěte si to hlášení pořádně slovo od slova! Říká vám, že na svém
primárním EIDE kanálu nemáte připojený 80žilový kabel, nýbrž s největší
pravděpodobností kabel 40žilový. Ten se však hodí pouze pro režim přenosu s
Ultra-DMA 33. Váš BIOS rozpoznal, že přenosová rychlost je velmi malá a
informuje vás o tom, že vaše konfigurace není tou optimální. Plnou rychlost vám
pevný disk poskytne pouze při použití 80žilového kabelu a ten pořídíte v každém
obchodě s počítačovými komponentami.

Pozor však při připojování zmíněného kabelu. Jeho modrý konec se připojuje k
EIDE řadiči na základní desce, zatímco černý konec je určen pro připojení
pevného disku Master a šedý pro pevný disk v zapojení Slave. 40žilové kabely
toto barevné značení nemají. Nemusíte tedy na kabelu pracně počítat, o jaký
druh se jedná, barevné značení vám to prozradí zcela spolehlivě.


3. Počítač neukazuje celou kapacitu pevného disku

Problém: Podle výrobce má váš nový pevný disk větší kapacitu, než jakou ukazuje
BIOS či Windows.

Řešení: To, že u vašeho pevného disku nebyla rozeznána jeho správná kapacita,
může mít několikero příčin.

1. příčina: Činí rozdíl mezi zobrazenou a výrobcem udávanou kapacitou asi 7,4
procenta? Pak je problém pravděpodobně jen v rozdílném způsobu výpočtu
kapacity. Výrobci pevných disků počítají kapacitu svých výrobků zpravidla tak,
jak jsme běžně zvyklí. Předpona kilo znamená tisíc (103), mega má význam
milionu (106) a pro předponu giga se přiřazuje ekvivalent miliardy (109). U
firmy Microsoft ale znamená předpona kilo hodnotu 1 024 (210), mega má význam 1
048 576 (220) a giga je totéž co 1 073 741 824 (230). Když vezmeme v úvahu
odlišný výpočet, který ostatně nebyl u menších kapacit tak markantní, zjistíme
u hodnot pohybujících se v řádech gigabajtů sice stejný, ale mnohem znatelnější
rozdíl 7,4 procenta.

2. příčina: Všechny ostatní rozdíly poukazují na to, že jste nějakým způsobem
ztratili na pevném disku místo. V nejhorším případě dokonce riskujete ztrátu
svých dat. Kapacity pevných disků se totiž tak razantně zvyšují, že často leží
na hranicích možností počítače. V již zmíněné tabulce Pevné disky:
Nejdůležitější hranice kapacit pevných disků jsme vypsali možná řešení tohoto
problému. Abyste snáze poznali, kde je u vašeho počítače onen problém,
zmiňujeme u potíží vyvolaných BIOSem také datum, do něhož byla ta daná hranice
velmi rozšířená. Při ostatních chybových hlášeních je ale naproti tomu lepší
zaměřit se na verzi Windows, kterou používáte. Pokud se dá váš problém řešit
updatem BIOSu, pak byste neměli váhat a na internetových stránkách výrobce
počítače či základní desky vyhledat jeho aktuální verzi.

Jestliže žádný update BIOSu nenaleznete, existuje ještě jedno východisko:
Nainstalujte si diskový manažer, který často výrobci pevných disků nabízejí
zdarma na svých internetových stránkách. Tyto utility bohužel mají někdy
problémy v komunikaci s bootovacími manažery nebo při spouštění počítače z
diskety, když se nato chcete dostat k datům na pevném disku. Vzhledem k těmto
obtížím se potom zdá lepším řešením použití karty s EIDE řadičem, jenž obsahuje
vlastní BIOS. Příkladem takové karty je třeba výrobek Promise Ultra 100 TX2,
podporující standard Ultra-DMA 100.


4. Zásadní problém: Poškozená tabulka souborů

Problém: Krátce po startu počítače spustila Windows program Scandisk. Ten se
ale přerušil s hlášením, že je poškozená tabulka souborů. Nyní není možné ani
spustit operační systém, ani se dostat ke svým datům uloženým na pevném disku.

Řešení: V tomto případě pomůže pouze profesionální zásah odborných firem, které
se zabývají záchranou dat z poškozených disků. Sami bohužel nemáte v tomto
případě šanci se ke svým datům dostat. Windows NT4, 2000 a XP vždy vytvářejí k
originální tabulce souborů, jež obsahuje seznam všech složek a souborů na daném
disku, ještě její kopii, kterou automaticky nahradí originální tabulku v tom
okamžiku, kdy dojde k jejímu poškození. V tomto případě se ale naneštěstí
poškodila i kopie tabulky souborů, což ukazuje na neopravitelné fyzické
poškození celého disku. Všechna data na disku uložená jsou ztracena, jelikož
bez tabulky souborů se k nim dostat jednoduše nedá. Jak již bylo zmíněno, zbývá
pouze možnost profesionální záchrany dat, kterou nabízí třeba firma Ontrack
Data Recovery. Tato služba je ale velmi drahá a vyplatí se pouze tehdy, pokud
jsou na disku uložena nějaká velmi důležitá data.


5. Pozor na viry: Oprava Master Boot Record (MBR)

Problém: Objevilo se vám chybové hlášení typu "Non-system disk or disk error",
případně se vám stala neobyčejná věc, kdy počítač zničehonic začal vydávat
zvuky. Antivirové programy vám tímto oznamují, že se v MBR vašeho pevného disku
uhnízdil virus.

Řešení: Pro odstranění viru musíte ještě opravit Master Boot Record.

Ve Windows 2000 a XP je nutné nejdříve se dostat do BIOSu a zde vybrat položku
First Boot Device/ CD-ROM. V dalším kroku je pak na vás, abyste do CD-ROM
mechaniky vložili instalační CD disk operačního systému a restartovali počítač.
Po uvítací obrazovce Microsoftu stiskněte klávesu nebo , čímž spustíte
Konzoli pro zotavení. V ní se vám zobrazí všechny fyzické diskové jednotky, na
nichž je nainstalován operační systém Windows. Stačí jen zadat číslo
odpovídající jednotky. Potom zadáním příkazu fixmbr vrátíte Master Boot Record
zpět do původního stavu. Další a podrobnější informace ke Konzoli pro zotavení
získáte v anglickém jazyce na adrese
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;314058.

Ve verzích Windows 95/98/ME je rovněž potřeba nejdříve upravit nastavení BIOSu,
a to tak, že zde vyberete položku First Boot Device/Floppy. Vložte spouštěcí
disketu do mechaniky a restartujte počítač. Pokud spouštěcí disketu nemáte,
můžete se do režimu MS-DOS dostat i pomocí instalačního CD disku. V režimu
MS-DOS pak zadejte na příkazový řádek příkaz fdisk /mbr.


6. Optimalizace odkládacího souboru

Problém: Často pracujete s velmi velkými soubory, takže odkládací soubor je
velmi intenzivně využíván. To však dosti negativně ovlivňuje výkon celého
počítače.

Řešení: Samozřejmě asi nejlepším řešením by bylo zvýšit operační paměť systému,
ale existuje i jiný způsob, jak bez dalších investic do počítače zvednout jeho
výkon. Předpokládejme, že máte na počítači několikero pevných disků a pracujete
v operačním systému Windows 2000 nebo XP. U těchto operačních systémů totiž
můžete odkládací soubor rozdělit na několik disků v tom nejpříznivějším případě
se tak rozdělí rovněž počet přístupů na tyto disky. Nastavení týkající se
odkládacího souboru naleznete v Ovládacích panelech ve Windows 2000 tak, že
poklepete na ikonu Systém a zde se přesunete na záložku Upřesnit. Na zmíněné
záložce stisknete tlačítko Možnosti výkonu a v poli Virtuální paměť konečně
stisknete tlačítko Změnit. Ve Windows XP postupujete opět z Ovládacích panelů
poklepáním na ikonu Systém, dále přesunutím na záložku Upřesnit. V poli Výkon
stisknete tlačítko Nastavení a v dialogovém okně Možnosti výkonu se přesunete
na záložku Upřesnit. Zde v poli Virtuální paměť stisknete tlačítko Změnit.

Pokud je to jen trochu možné, neměli byste odkládací soubor ani jeho části
umisťovat na disk, v němž máte nainstalována Windows. Jako minimální velikost
zmíněného souboru se doporučuje alespoň 1,5násobek velikosti operační paměti.

Jestliže budete uvažovat o rozdělení odkládacího souboru na několik disků, bude
to mít efekt jen tehdy, pokud jej rozdělíte na několik fyzických disků, ne na
několik diskových oddílů na jednom disku. Jinak budete svůj systém brzdit dále.
Jestliže máte v počítači pouze jeden disk, měli byste odkládací soubor umístit
do prvního diskového oddílu, neboť ten obecně bývá nejrychlejší.


7. Pevný disk pracuje velmi pomalu

Problém: Když jste si otestovali svůj nový pevný disk benchmarkovým programem,
jako je například Sandra 2003, našli jste pod položkou "Drive Index" hodnotu 30
MB/s. Když si ale měříte čas při kopírování dat z nového disku na váš starý,
docházíte k údaji maximálně okolo 5 MB/s. Stejné hodnoty dostáváte i v případě,
když kopírujete soubory v rámci nového pevného disku.

Řešení: Tento problém může mít celou řadu příčin, a tedy i několik možností
řešení.

1. příčina: Pracujete ve Windows XP a jedná se u vašeho nového disku o pevný
disk SCSI se souborovým systémem NTFS? Pak aby váš disk pracoval rychleji, je
třeba si nainstalovat Service Pack 1 od Microsoftu. Naleznete jej na
internetové adrese http://www.microsoft.com/cze/windows/xp/pro/downloads/sp1/ a
má velikost asi 135 MB. Zejména při kopírování velkého množství malých souborů
potřebují Windows XP daleko více času, než je třeba.

2. příčina: Váš starý pevný disk je pomalejší než ten nový, čímž při kopírování
omezuje rychlost přenosu dat.

3. příčina: Výsledky testů benchmarkových programů byste neměli brát
bezpodmínečně za ty jediné správné. Zvláště u programu Sandra se upozorňuje na
to, že se jedná o tzv. "syntetický" benchmark, který podle zkušeností s
reálnými aplikacemi nemusí odpovídat pravdě. Anglickou verzi programu Sandra
2003 Standard určenou pro Windows 98/ME, 2000 a XP naleznete , případně na
internetové adrese www.sisoftware.co.uk (SANDRA2003.EXE, 5,06 MB).

Takzvaný "Drive Index" je hodnota, jež je počítána blíže nespecifikovaným
způsobem z přenosových rychlostí získaných při náhodném a sekvenčním čtení a
zápisu na disk. Na našem testovacím počítači jsme se například dostali při
standardním nastavení programu Sandra na index o hodnotě asi 30 MB/s, hodnota
získaná pro sekvenční čtení byla 42 MB/s, pro náhodné čtení pouze 6 MB/s,
hodnoty pro zápis byly 38 MB/s, resp. 10 MB/s.

Získané výsledky představují mezní hodnoty, údaje naměřené v praxi se pohybují
v intervalu mezi nimi. Kupříkladu při kopírování jednoho souboru o velikosti 1
GB na jiný, stejně rychlý disk můžete dosáhnout rychlosti 30 MB/s. Pokud ale
vezmete 10 000 souborů o celkové velikosti opět 1 GB, můžete na počítači
naměřit pouze 6 MB/s. Zmíněná hodnota může při ještě větším počtu souborů ještě
klesnout, jelikož s narůstajícím počtem souborů rostou nároky na správu
samotného systému souborů Windows. Zatěžuje se tak nejen disk, ale i procesor,
operační paměť a odkládací soubor. Nehledě k tomu, že jistou roli zde hraje i
stupeň fragmentace souborů na disku.

4. příčina: Při kopírování dat v rámci jednoho disku je rychlost přenosu dat
ještě nižší žádný disk totiž nedokáže současně číst a zapisovat. Při kopírování
jednoho velkého souboru v rámci jednoho disku jsme na našem testovacím počítači
dosáhli přenosové rychlosti přibližně 7 MB/s, u kopírování mnoha malých souborů
pouze 4 MB/s.


8. Po odstranění složek a souborů pořád není na disku dostatek místa

Problém: Když ze svého pevného disku odstraníte spoustu nepotřebných dat,
množství volného místa se nezvýší vůbec, anebo jen nepatrně.

Řešení: Při standardním nastavení Windows data, která se rozhodnete smazat,
neodstraňují, nýbrž je přesouvají do koše. Pokud v Průzkumníku povolíte funkci
Zobrazovat skryté soubory a složky (ve Windows XP tuto volbu naleznete
například v menu Nástroje/Možnosti složky na kartě Zobrazení), ukáže se vám ve
stromové struktuře každého diskového oddílu složka Recycled, případně Recycler.
Abyste si na disku udělali více místa, potřebujete koš vysypat. Klepněte pravým
tlačítkem na pracovní ploše nebo v Průzkumníku na ikonu koše a z kontextového
menu vyberte příkaz Vysypat koš. Celý tento přístup k mazání souborů můžete
změnit, když si klepnete pravým tlačítkem myši na ikonu koše a z kontextového
menu zvolíte příkaz Vlastnosti. Když zde kupříkladu zaktivujete položku
Nepřesouvat soubory do koše, ihned je odstraňovat, koš vlastně nikdy
nepoužijete. Chcete-li z důvodu úspory místa, bezpečnosti či rychlosti
jednotlivé soubory vždy kompletně odstraňovat, je další možností používání
klávesové zkratky .


9. Pevný disk pracuje jen několik hodin

Problém: Váš pevný disk začíná po dvou až čtyřech hodinách vydávat podivné
zvuky. Krátce nato zatuhne počítač. Po novém spuštění počítače BIOS pevný disk
nerozpozná a operační systém nenastartuje. Teprve až poté, co horký pevný disk
ochladíte, začne počítač znovu fungovat ovšem zase jen dvě až čtyři hodiny, pak
vše začíná nanovo.

Řešení: Nejprve je třeba vyloučit fyzické poškození disku. K tomu účelu
použijte testovací program výrobce vašeho pevného disku získáte jej téměř vždy
na jeho internetových stránkách. Ten vám umožní prostřednictvím vašeho
operačního systému vytvoření spouštěcí diskety na bázi operačního systému
MS-DOS, která navíc bude obsahovat diagnostický program. jsme pro vás
připravili následující utility:

1. IBM Drive Fitness Test 3.20 (DFT32V320.EXE, 2,09 MB), najdete jej i na
internetu na adrese www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm#DFT

2. Maxtor Powermax 3.04 (POWERMAX.EXE, 2,26 MB), na internetu je na adrese
www.maxtor.com/en/support/downloads/powermax.htm

3. Seagate Seatools Disc Diagnostic 1.05 (SEATOOLD.EXE, 1,61 MB), k dispozici i
na adrese
http://download.seagate.com/seatools/registration.nsf/d_file_return?openform

4. Western Digital Data Lifeguard 10.0 (DLGINSTALL_10_0.EXE, 1,41 MB), který je
k dispozici na internetové adrese http://support.wdc.com/download/index.asp

5. Fujitsu ATA Diagnostic Tool 6.01 (FJDT6_01.ZIP, 158 KB), ten se dá stáhnout
na adrese http://www.fdg.fujitsu.com/home/product.asp?L=en&PID=225&INFO=swr

6. Samsung DOS-Tool Shdiag 1.25 (SHDIAG.EXE, 166 KB) pro starší pevné disky a
Hutil 1.08, který je představován dvěma soubory (HUTIL.EXE, 297 KB a
HUTIL111.CFG, 1,33 KB) pro modernější varianty, oba na internetové adrese
www.samsungelectronics.com/hdd/support/utilities/utilities_index.html

Pokud diagnostický program nenalezne žádné poškození disku, pak se zřejmě váš
disk během provozu přehřívá. Zkuste proto zlepšit odvod tepla. Máte-li v
počítačové skříni dostatek místa, postarejte se o to, aby byl disk umístěn tak,
že pod i nad ním bude volný prostor. Máte počítačovou skříň už přeplněnou,
případně vám výše zmíněná rada nepomohla? Pak zkuste použít čelní stěnu nebo
výměnný rámeček se zabudovaným větráčkem. Jestliže váš počítač nemá ve skříni
žádný větráček, můžete vylepšit proudění vzduchu pomocí větráčku
namontovatelného do slotu počítače.


10. Na disky zapojené do systému Raid nelze instalovat operační systém

Problém: Chtěli byste použít pevné disky zapojené v systému Raid jako
bootovací. Instalace operačního systému však vždy skončí předčasně s chybou.

Řešení: Pro úspěšnou instalaci operačního systému na pevné disky zapojené do
systému Raid musí být splněno několik předpokladů.

Nejprve musí být řadič Raid nastaven jako bootovací zařízení. Vyhledejte proto
v BIOSu položku jako Boot Sequence, Boot Order apod. Často se nachází v menu
BIOS Features Setup. Zde jako bootovací disk vyberte položku Add-in board a v
ní, pokud je to možné, zvolte přesně volbu Raid Controller. Pokud taková
možnost k dispozici není, nastavte volbu SCSI. To ale platí pouze pro řadič
Raid v provedení EIDE. Položka SCSI v tomto případě slouží jen k tomu, aby byl
počítač donucen vyhledávat bootovací médium někde na kartě PCI a je jedno, zda
se jedná o SCSI nebo EIDE. Jestliže váš počítač nemá k dispozici ani volbu
SCSI, je třeba provést update BIOSu, který najdete buď na internetové stránce
výrobce vašeho počítače, či vaší základní desky. Jestliže žádný update
nenaleznete, pak se musíte smířit s tím, že z disků zapojených do systému Raid
jednoduše počítač nespustíte.

Další problémy, které mohou nastat, se projevují tím, že BIOS sice dokáže
rozeznat pevné disky zapojené v systému Raid, přesto při instalaci Windows
dochází k hlášením typu "Setup did not find any hard disk drives installed in
your system". Zde je očividně vina na straně operačního systému, který Raid
systém nerozpoznal. Je tedy potřeba nainstalovat ovladač pro Raid systém.
Jestliže jste tento nedostali společně s řadičem, určitě bude k dispozici na
internetových stránkách výrobce. Po jeho stažení zopakujte instalaci operačního
systému. Jakmile se zobrazí upozornění pro instalaci ovladačů SCSI nebo Raid,
přerušte instalaci stiskem odpovídající klávesy většinou se jedná o či
a ovladač nainstalujte. Nyní by měla instalace Windows proběhnout bez
problémů.















Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.