Propojení mobilu s počítačem - Mobily Siemens a počítač

Software | 01.12.02

Chcete na svém Siemensu aktivovat propracované servisní menu? Toužíte po českéT9 u svého Siemense C35i? Donedávna nesplnitelné sny nyní skutečnost. V našem článku vám poradíme nejen...

Chcete na svém Siemensu aktivovat propracované servisní menu? Toužíte po české
T9 u svého Siemense C35i? Donedávna nesplnitelné sny nyní skutečnost. V našem
článku vám poradíme nejen s uvedenými operacemi, ale přidáme i další potřebné
nebo alespoň zajímavé tipy, čeho lze dosáhnout, propojíte-li svůj mobil od
výrobce Siemens datovým kabelem s počítačem.

Ke spojení jakéhokoliv mobilu a počítače je potřeba vybudovat cestu, přes
kterou budou obě strany spolu komunikovat. Některé mobilní telefony mají IrDA
port (Infrared Data Association infračervený port), jiné mohou komunikovat
pouze přes datový kabel. Ten lze pořídit zhruba za 500-600 Kč a seženete jej u
každého dobrého prodejce mobilních telefonů a příslušenství. Jestliže se vám
nechce kabel kupovat, ani nemůžete počítat s tím, že by se objevil pod vánočním
stromečkem, pokuste se vyptávat svých kamarádů, zda takovým kabelem
nedisponují. V případě neúspěchu by mohla být řešením návštěva unlockera, který
ale bude za práci a know how požadovat možná stejnou částku, na jakou by vás
přišel nový datový kabel.

Vhodný kabel pro telefony Siemens máme, jeden konec zasuneme do sériového portu
počítače, druhý lehce vklouzne do útrob mobilu (stejnou cestou jako nabíječka).
Můžeme začít:


OVLÁDÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ SIEMENS PŘES POČÍTAČ

Pro jistotu začneme něčím "bezpečnějším", kde nelze napáchat tolik chyb, jako u
dalších operací. Programy určené k ovládání mobilu dokážou nejen z přístroje
získat důležitá a zajímavá data, ale dovolují editovat seznamy telefonních
čísel i SMS zpráv, nebo zvládnou na mobil poslat logo a melodii. Většina z
těchto programů je licencována jako shareware, a proto je třeba se pro plné
využití zaregistrovat. Neregistrovaná verze může mít určitá omezení mezi
nejčastější patří například neúplné načtení telefonních seznamů (pouze prvních
100 záznamů). Cena registrace u programů začíná už na pouhých 35 (!) korunách u
programu GSM organiser. Ani 10 Euro za program VisSie od německých tvůrců není
rovněž příliš vysoká částka.


Sx35CZ

Program Sx35CZ, který naleznete na našem CD (sx35cz23.zip, 495 KB), pochází z
pera českého autora a můžeme jej zařadit mezi špičkové české programy zaměřené
na toto téma. Jelikož je možné program použít s mobilními telefony Siemens,
které jsou v České republice nejrozšířenější, popišme si funkce programu
důkladněji.

Pro instalaci stačí program rozbalit na zvolené místo na disku a popřípadě
vytvořit zástupce do nabídky Start nebo na plochu. Program nezapisuje žádná
data do systémového registru, odinstalace spočívá v pouhém smazání programu z
disku. Autor programu zvolil zajímavou licenční politiku k registraci je
požadováno zaslat autorovi obyčejnou pohlednici.

Program pracuje nejen s mobily řady x35 (tedy C35i, M35 a S35), ale i s dalšími
mobilními telefony Siemens: C45, S45, ME45, SL 45, M50, MT50. Zvládá dokonce i
mobil S25, který je pro mnoho podobných programů zapovězený.

Po spuštění programu se počítač snaží mobil najít. Pokud se mu to nepodaří,
upozorní nás hláškou, že ke spojení nedošlo. V tom případě je nutné v menu
vyhledat položku "Nastavení" a ručně upravit některé údaje (většinou je chybně
zadán port, přes který má počítač s mobilem komunikovat).

Program umí zjistit z mobilního telefonu tyto údaje:

- výrobce a model mobilu
- verzi firmwaru
- výrobní číslo mobilu IMEI
- kapacitu baterie
- intenzitu signálu a číslo vysílače
- kód sítě operátora
- jedinečná čísla ICCID a IMSI
- seznam sítí uložených v mobilu
- seznam posledních volaných, příchozích a ztracených hovorů

V programu je dále možno zobrazit a editovat následující položky:

- telefonní seznam uložený na SIM kartě i v mobilu
- seznam SMS zpráv
- nastavení přesměrování
- nastavení blokování
- hlasitost a melodie aktuálního vyzvánění (včetně vibračního)
- poznámky

Pokud potřebujete změnit svůj telefonní seznam, klikněte na tlačítko "Zobrazit"
a vyberte možnost "Editovatelný ze SIM karty" nebo "Editovatelný z telefonu".
Program se spojí s mobilem a načte z něho vámi požadovaný seznam to trvá
několik sekund nejdéle cca půl minuty. Záznamy ze seznamu je možné editovat po
stisknutí tlačítka F4 nebo po kliknutí pravým tlačítkem myši a výběru položky
"Opravit". K opětovnému zápisu změněného telefonního čísla zpět do mobilu
dochází ihned po potvrzení změny tlačítkem OK.

O něco méně komfortní je práce se seznamem SMS zpráv. Ty nelze programem měnit,
Sx35CZ dovoluje esemesky pouze mazat, předat dál a odpovědět. Při mazání celý
seznam zmizí a pro jeho opětovné vyvolání je třeba kliknout na tlačítko
"Obnovit".

Co je na programu zvláště potěšující, je uživatelská nenáročnost přenosu
melodií a log z a do mobilu. Stačí na disku vybrat obrázek ve formátu BMP nebo
GIF (pro logo) a nebo MID (pro melodii) a jednoduchým průvodcem logo či melodii
do mobilu nahrát. Rozměry obrázku mohou mít maximální velikost 101 x 64 bodů,
nejlépe černobílé. Větší grafická díla program sám ořízne a převede do
černobílé podoby (S25 dovolí uložit obrázek ve 2, 16 a 256 barvách). Během
chvilky váš mobil dostane atraktivní tvář v podobě nového loga na displeji.

Výhody tohoto programu jsou tedy zřejmé: Pokud jej používáte, nemusíte pracně
vyťukávat na klávesnici každou změnu v telefonním seznamu, můžete dokonce
komfortně (avšak za peníze přes mobil) odesílat esemesky, k zahození není ani
možnost nahrát pomocí programu loga a nové melodie do mobilního telefonu.

Nicméně je možné, že vám Sx35CZ nebude vyhovovat, a proto můžete vyzkoušet
nějaký z dalších programů, kterými lze mobilní telefon Siemens ovládat. Výběr
zajímavých programů naleznete na internetových stránkách, jež se mobilními
telefony Siemens zabývají:

- http://havanacb.místo.cz
- http://mt-siemens.aktualne.cz
- http://www.mysiemens.cz

Kolekci několika programů naleznete i na našem CD: Sx35CZ (sx35cz23.zip, 495
KB), VisSie (VisSie192.zip, 5,9 MB), GSM organiser (GSMorg.zip, 345 KB).


AKTIVACE SERVISNÍHO MENU

Servisní menu běžný uživatel nemusí potřebovat. Ovšem dokáže o mobilu zjistit a
zobrazit některé zajímavé informace, které jinou cestou dohledat nelze, nebo je
mobil zobrazuje v základním tvaru. I když pomocí servisního menu lze provádět
některá speciální nastavení, experimentovat doporučujeme pouze zkušeným
uživatelům. Nevhodnými nastaveními totiž lze mobil uvést do stavu, kdy je pro
jeho uvedení do provozuschopného stavu potřeba odborný servisní zásah.

Tento návod, původně určený pro mobilní telefony Siemens S45 a ME45, funguje
bezpečně i u jiných modelů stejné značky. Servisní menu lze jednoduchým
způsobem opět deaktivovat. Navíc aktivací nedochází ke ztrátě záruky.

K aktivaci bude třeba program Siemens service code generator naleznete jej na
adrese http://www.lcard.ru/~gorinov/down/sscg101.zip nebo na našem CD
(sscg101.zip, 21 KB). Ten po spojení s mobilem zajistí vše ostatní:

- Spusťte program a stiskněte tlačítko "Read IMSI". Počítač zjistí kód IMSI
uložený na vaší SIM kartě (IMSI = Inter Mobile Subscribe Identity) a vygeneruje
z něho později jedinečný přístupový kód (ukáže jej posléze v políčku Code).

- Chcete-li zjišťovat pouze některé údaje, označte možnost "Code 2". Na nápis
"Code 1" naproti tomu klikněte, pokud chcete zjišťovat všechny dostupné údaje a
měnit nastavení mobilu. Poté stiskněte tlačítko "Make code".

- Pokračujte kliknutím na tlačítko "Active" počítač vygenerovaný kód uloží na
poslední pozici telefonního seznamu na SIM kartě (ne abecedně). O tom se můžete
sami přesvědčit, pokud tuto pozici ve svém mobilu vyhledáte. Bude označena
názvem "#MONITOR".

- Dalším tlačítkem zobrazeným v počítačovém programu "Off" mobil vypnete. Po
jeho zapnutí bude servisní menu aktivní a připravené k použití.

- Vstupte do menu svého mobilu a stiskněte klávesu * nebo # (nebo "0" viz
níže). Objeví se před vámi slibované servisní menu.


Jestliže program Siemens service code generator neumí pracovat s vaším mobilním
telefonem Siemens, nabízí se jiné řešení:

- Kód IMSI zjistěte jiným programem (například v aplikaci Sx35CZ).

- Dále spusťte program Sscg z internetové adresy
http://www.lcard.ru/~gorinov/down/xsiemens.zip nebo z našeho CD (xsiemens.zip,
9 KB) a uveďte v něm zjištěný kód IMSI.

- Program vygeneruje jedinečný kód, který je třeba vložit na SIM kartu
konkrétně na poslední pozici v seznamu na SIM kartě (většinou má číslo 200 nebo
220). Vytvořenou položku pojmenujte libovolným jménem.

- Vypněte a zapněte mobilní telefon.

Servisní menu by mělo být funkční ve všech typech mobilních telefonů Siemens.
Některé v menu nereagují na klávesy * a #, tehdy je pro vstup do servisního
menu nutné stisknout číslici 0. Pokud nenaleznete program, který by korektně
dokázal zjistit číslo IMSI, doporučuji vložit SIM kartu do jiného mobilního
telefonu Siemens, aktivovat servisní menu v něm a pak vložit SIM kartu zpět do
vašeho mobilu.


Struktura servisního menu

Servisní menu je pro všechny typy mobilních telefonů Siemens obdobné, nikoli
stejné. Uvádíme zde pouze výběr nejzajímavějších hodnot a funkcí. Při popisu
vycházíme ze servisního menu mobilu Siemens S45. U ostatních typů mobilů je
toto menu velmi podobné. Malá písmena jsou zástupnými znaky pro číselné hodnoty.


Displej "Monitor"

CH číslo kmitočtového kanálu

RX příjmová úroveň (čím nižší číslo, tím lepší; ideální příjmové podmínky jsou
zhruba 51-60 dBm, při hodnotě blížící se 100 mobil ztrácí signál)

CI identita buňky (v hexadecimálním tvaru) podle seznamu na
http://www.gsmweb.cz lze zjistit, k jakému vysílači je mobil přihlášen, (u
pásma GSM1800 je údaj snížen o 337)

LAI kód země, sítě a zóny (v hexadecimálním tvaru)

RXAM minimální příjmová úroveň (v dBm) hodnota RX, kdy skutečně mobil ztratí
signálDisplej "Seznam buněk" (z předchozího displeje stiskněte pravou funkční klávesu)

První řádek udává hodnoty z vysílače, ke kterému je mobil přihlášen, další
položky jsou hodnotami okolních vysílačů.

CH číslo kmitočtového kanálu (u pásma GSM1800 sníženo o 337)

RL příjmová úroveň

C1 path-loss kritérium

C2 cell-reselection kritériumDisplej "Accu Monitor" nebo "Charge"

Z displeje "Monitor" stiskněte libovolné číselné tlačítko.

VB napětí baterie (mV)

CT indikace připojení nabíječky (0 nepřipojena, 1 autonabíječka, 2 nabíječka)

EX rychlost nabíjení (0 nabíječka nepřipojena, 1 rychlé nabíjení, 2 nabíjení
jmenovitým proudem, 3 nabíjení sníženým proudem, 4, 5 nabito)

TE teplota baterie (*0,1 !C)

LT čítač doby nabíjení (každých 5 sekund zvýší o 1)

mA odběr proudu

Cap zbývající kapacita baterie (%)

mAh spotřebovaná kapacita (mAh)Displej "Date/Time"

Date, Time datum a čas vytvoření aktuálního firmwaru mob. telefonuDisplej "Configuration"

První položky zapínají přístupné položky v servisním menu

Register Tone zvuková indikace ztráty signálu či přihlášení mobilu do sítě

Servisní menu ve svém mobilním telefonu deaktivujete velmi snadným způsobem:
Smažte poslední položku v seznamu na SIM kartě nazvanou "#MONITOR" (popřípadě
jinak), vypněte a znovu zapněte mobilní telefon. Servisní menu bude
deaktivované.

Jelikož se servisní menu vztahuje k číslu IMSI vaší SIM karty, nebude na vašem
mobilu toto menu aktivní se SIM kartou vašeho kamaráda či známého. Pro novou
simku je opět nutné vygenerovat nový kód.

Podrobnější popis celého servisního menu naleznete na internetových stránkách
http://web.quick.cz/s45/sm/gprsm2.html (pro mobily Siemens S45 a Siemens ME45)
a http://www.gasbag.wz.cz (pro Siemens C35i).


UPDATE FIRMWARU

Téměř každý elektronický přístroj (nejen mobil, ale například i váš televizor
nebo automatická pračka) obsahuje integrovaný obvod, v němž je uložen tzv.
firmware. To je program, který řídí veškeré funkce daného zařízení. Někdy může
obsahovat program o velikosti několik stovek bytů, jindy například u
nejnovějších mobilních telefonů je jeho rozsah v řádu megabytů. Firmware u
mobilu zajišťuje funkci jednotlivých kláves, rozhoduje o tom, co se zobrazí na
displeji i to, jak bude spojen se sítí a jak se bude například chovat při
hovoru nebo odesílání SMS zprávy.

Po uvedení mobilního telefonu na trh je v mobilu vložena základní verze
firmwaru. Ovšem časem se zjistí (u každého mobilu tomu tak bylo), že obsahuje
několik chyb. Tak například: mobil "zamrzá", po zadání určité kombinace kláves
z něj nelze volat, sám se vypíná, některé funkce se ovládají velmi těžkopádně,
atd. Výrobce tedy musí uvést novou verzi firmwaru, která odbourává předchozí
chyby. Někdy s novým firmwarem ještě dodá mobilnímu telefonu nové funkce. Tyto
updaty zašle všem autorizovaným servisům, popřípadě uloží na svých webových
stránkách. Zde se uživatelé mohou dozvědět o nejnovější verzi firmwaru a
obrátit se na autorizovaný servis k jeho nahrání do mobilu.

To, s jakým firmwarem váš mobil pracuje, zjistíte u většiny mobilních telefonů
Siemens snadno: vyťukejte na klávesnici svého mobilu kód *#06# a odešlete jej
zeleným tlačítkem. Ukáže se výrobní číslo přístroje (IMEI). Nyní stiskněte levé
funkční tlačítko pod displejem. Na řádku Version je uvedena verze firmwaru
vašeho mobilu.


S45, ME45

Velmi zajímavou cestou se vydal Siemens s mobilními telefony S45 a ME45. Nejen,
že v originálním balení najdou kupující datový kabel (to ani zdaleka není běžná
praxe), ale umožnil uživatelům těchto mobilů aktualizovat firmware jednoduše
přímo ze svých webových stránek.

Na internetové stránce
http://www.my-siemens.com/com.aperto/MySiemens/Files/Specials/hq/gprs/index.html
klikněte na obrázek svého mobilního telefonu (S45 nebo ME45), a dále zvolte
požadované národní prostředí: Czech republik. O něco níže pod rozbalovací
nabídkou se po chvíli objeví odkaz na soubor (cca 4,2 MB), ten je třeba
stáhnout do počítače. Abyste nemuseli pro objemný soubor na internet, vložili
jsme jej i na naše CD. Zde je firmware v české verzi 21 jak pro typ S45, tak i
pro ME45 (ME45210305_UpdateTool.exe, S45_210305_UpdateTool.exe).

Před samotnou aktualizací verze firmwaru doporučuji zjistit, jakou verzi
používáte. Nemá totiž sebemenší smysl vkládat opakovaně do mobilu stejnou verzi
firmwaru, jakou už mobil disponuje, nebo dokonce nižší (to v mnoha případech
ani nejde).

Zasuňte do nabitého mobilního telefonu datový kabel vedený z počítače, nebo
mobil vhodně nasměrujte pro komunikaci přes IrDA. Spusťte stažený soubor.
Objeví se před vámi okno se dvěmi tlačítky. Klikněte nejdříve na první "Jazyk"
a vyberte jazyk (čeština). Volbu potvrďte tlačítkem "Pokračovat". Vypněte a
zapněte mobilní telefon. Pak stiskněte druhé nabízené tlačítko "Start". Program
právě do mobilu nahrává nový firmware. Po tuto dobu s mobilem nijak
nemanipulujte neklikejte na žádná tlačítka, ani mobil neodpojujte od datového
kabelu nebo komunikačního IrDA zařízení! Mohlo by dojít k nenávratnému zničení
přístroje!

Ukazatel průběhu bude postupně narůstat a po pěti až deseti minutách oznámí
úspěšné nahrání firmwaru. Pokud v průběhu nahrávání program ohlásí chybu,
můžete tušit problém. Pokuste se o nahrání ještě jednou. Pokud ani to nepomůže,
bude nejlepší, když mobil donesete do autorizovaného servisu a korektní upgrade
nové verze firmwaru necháte na odbornících.


C35i, M35i A OSTATNÍ MOBILY SIEMENS

Pro ostatní mobilní telefony Siemens tak snadná cesta jako pro výše uvedené
mobily neexistuje. Na internetu však naleznete hned několik programů, kterými
lze updatovat firmware i pro další mobilní telefony Siemens. Popišme si tedy,
jak upgradovat firmware u nejrozšířenějšího mobilu Siemens mobilního telefonu
C35i.

Před samotným nahráním nového firmwaru se doporučuje zazálohovat současný obraz
celé flash paměti na pevný disk počítače, abychom mohli, v případě problémů,
obnovit původní stav paměti. Zálohu provedeme snadno programem "x35 Flasher
repair". Ten je obsahem balíku na internetové adrese
http://havanacb.misto.cz/CM35FW18T9CZ.ZIP nebo na našem CD (CM35FW18T9CZ.ZIP,
640 KB). Spusťte tento program a nastavte port, přes který mobil komunikuje s
počítačem. Nyní vypněte mobilní telefon. V programu klikněte na tlačítko "Read
Flash" ve stavovém řádku se objeví text "Power on the phone!". To je signál pro
to, abyste krátce stisknuli červené tlačítko mobilního telefonu. Mobil po
krátké chvíli začne blikat a program se pustí do nahrávání flashe z mobilu.
Celá akce trvá nejvýše 10-20 minut. Poté se zobrazí nové okno a program požádá
o zadání jména souboru, do kterého se má firmware mobilu uložit. Zvolte tedy
jméno a potvrďte tlačítkem "Save". Pak zazálohujte paměť EEPROM mobilního
telefonu: Klikněte na tlačítko "Read EE", zvolte jméno souboru a opět krátce
stiskněte červené tlačítko mobilu pro zahájení akce. Záloha EEPROM paměti
mobilu by neměla trvat déle než jednu minutu.

Spusťte program swupins.exe (swupinst.zip, 43 KB). Naleznete jej na našem CD
nebo na internetu: http://havanacb.misto.cz/swupinst.zip). Otevře se dosovské
okno. V něm klávesou zvolte jazyk (angličtinu nebo němčinu), popřípadě změňte
port, přes který bude počítač s mobilem komunikovat. Dalším tlačítkem R (Ready)
nebo B (Beenden) uložíte konfiguraci do souboru a program ukončíte.

Připojte datovým kabelem mobil k počítači a zapněte jej. Spusťte program s
aktualizací firmwaru Cm351804.exe (CM35flash18czech.zip, 1,9 MB). Ten jsme pro
vás opět připravili na našem CD nebo jej naleznete na internetu
http://havanacb.místo.cz/CM35flash18czech.zip). Program vyzkouší komunikaci s
mobilním telefonem a sám jej vypne. Pak požádá o připojení k zařízení. V tomto
okamžiku je nutné krátce stisknout červené tlačítko mobilního telefonu. Proces
flashování se spustí. Po dokončení je třeba na žádost programu mobilní telefon
zapnout.

Je nemyslitelné nahrávat do mobilního telefonu firmware určený pro jiný mobil.
Takže například zcela odpadá možnost nahrát firmware z typu S45 na mobilní
telefon například C35i!


ČESKÁ T9 PRO SIEMENS C35I

Jedna z mála věcí, co chyběla v době svého uvedení, byl český slovník T9.
Výrobce tohoto mobilu poukazoval na to, že český slovník se všemi pády, rody,
atd. je pro mobilní telefon C35i příliš složitý a tak by se do flash paměti
nevešel. Nicméně český člověk nelenil a pokusil se o (podle výrobce) nemožné.
Tak přišel na svět český slovník T9 i pro mobilní telefon Siemens C35i.

Před zavádění slovníku T9 do mobilního telefonu Siemens musíme splňovat několik
podmínek: musíme disponovat datovým kabelem (C35i nemá infraport), příslušným
softwarem (ten lze dohledat na internetu nebo jej najdete na našem CD) a
zejména mobilním telefonem s vhodnou verzí firmwaru. Jelikož při nahrávání
českého slovníku T9 nejde o přehrání celé flashe, ale pouze o tu část, která je
vyhrazena pro slovník mobilu, je třeba mít v mobilním telefonu firmware verze
18. Pokud tuto verzi firmwaru v mobilu nemáte, je bezvýhradně nutné si ji
nejprve opatřit. Mobil musí být rovněž odblokovaný pro použití ve všech sítích!

Ještě dříve, než začnete do mobilního telefonu nahrávat, je nanejvýš vhodné,
provést zálohu současné paměti (viz postup na jiném místě článku). Pro
instalaci musí být v jediném adresáři obsaženy soubory C3T9CZ18.XBI (na našem
CD jej naleznete v archivu CM35FW18T9CZ.zip), SWUP194.EXE (uložen v archivu
SWUP194.ZIP) a SWUP.INI, který je nutno vytvořit za pomoci utility SWUPINST
(uložen v archivu SWUPINST.ZIP viz výše). Pokud tomu tak není, soubory
překopírujte.

Původní firmware jsme zazálohovali, máme nakopírované i potřebné soubory,
baterku v mobilním telefonu dostatečně nabitou, můžeme tedy přistoupit k
samotnému nahrání české T9. Mobilní telefon připojme datovým kabelem k počítači
a zapněme jej. Instalaci zahájíme tak, že spustíme instalační soubor s
potřebným parametrem: SWUP194 C3T9CZ18.

XBI. Telefon se sám vypne. Nyní počkejme na hlášení "Trying to connect to mobil
with Egold-Boot-Strap-Loader" a krátce stiskněme červené tlačítko mobilního
telefonu. Telefon začne blikat a program nahrává do mobilu data. V žádném
případě nyní s mobilem (a raději ani s počítačem) nemanipulujte. Mohlo by dojít
k jeho vážnému poškození!

Na konci nahrávání dat do mobilu program ohlásí chybu při zápisu. Toto hlášení
ignorujte oblast paměti obsahuje informace o počtu nahrání firmwaru a nebyla
smazána, proto do ní není zápis možný. Ve stejném okamžiku program ukončí svou
práci. Můžete jej zavřít a zapnout mobil.

Ještě předtím, než začnete psát SMS zprávu, je nutné nastavit prostředí T9:
Vejděte do menu, zvolte položku "Zprávy" "Napsat zprávu" "Vytv. nový text".
Stiskněte tlačítko OK a vyberte položku "T9 Jazyk", zde zvolte "Cestina" a vše
potvrďte. Pokud v levé dolní části displeje není nápis "T9Info", znamená to, že
dosud nemáte "tédevítku" aktivní. Pro aktivaci stačí dlouze stisknout hvězdičku
(*).

Zkuste první slovo: tak třeba "Ahoj" nemají ani v angličtině, ani v němčině. S
českým slovníkem T9 však ano!

Některé programy, které jsou zde popsány, neumí pracovat pod operačními systémy
Windows NT, Windows 2000, ani Windows XP. V tom případě doporučuji použít
utilitu Bochs, která byla uveřejněna na minulém CD PC WORLDu.

Mějte na paměti, že nahráním nového firmwaru nebo jeho části do mobilního
telefonu ztrácíte na přístroj záruku!


Máte-li další dotazy, posílejte SMS zprávy na naše nové mobilní telefonní číslo
604 707 349 nebo e-maily do naší schránky mobilporadna@smsplus.cz. Na vaše
dotazy k této problematice se pokusíme najít odpověď. Rovněž přivítáme tipy na
další články, abychom psali o tom, co vás opravdu zajímá.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.