Print2PDF míří do podnikové infrastruktury

Software | 23.07.08

Verze 8 softwarového nástroje Print2PDF reaguje na rostoucí poptávku po automatizovaném vytváření elektronických dokumentů a stává se tak aplikací připravenou k začlenění do podnikové IT inrastruktury.

Print2PDF podporuje webové služby, což je technologie umožňující snadnou komunikaci mezi různými informačními systémy. Data jsou typicky přenášena z informačního systému do systému Print2PDF, kde se vytvářejí PDF soubory opatřené digitálním podpisem. Následně jsou tyto vzniklé soubory ukládány do archivu nebo předávány zákazníkům.


Výhodou tohoto řešení je možnost vytvářet PDF soubory v oficiální archivační verzi dle ISO 19005 v souladu s PDF/A resp. PDF/A 1a i PDF/A 1b. Zároveň s plnou verzí produktu bude v blízké době uvolněna také varianta Print2PDF Free edition, jež po časově nelimitovanou dobu uživateli umožní testování programu (samozřejmě s omezením určitých funkcí).

- - Adam ŠoltysSouvisející články
Komentáře