Příběh o obraze

Software | 01.02.04

Možná znáte příběh o obrazu, který bez rámu ležel po dlouhou dobu zcelanepovšimnut a v okamžiku, kdy ho umístili do jeho původního rámu, poznali, že se jedná o dílo velikého mistr...

Možná znáte příběh o obrazu, který bez rámu ležel po dlouhou dobu zcela
nepovšimnut a v okamžiku, kdy ho umístili do jeho původního rámu, poznali, že
se jedná o dílo velikého mistra. Rám obrazu hraje důležitou roli i v příběhu
Podobizna Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Jako by rám byl součástí obrazu
samotného, jeho působení, nejen okolím a obalem. A i když rám nemění obraz
samotný, může proměnit pohled na něj. Dá vyniknout době a místu, kdy byl obraz
namalován, kde visíval. Dává obrazu jeho význam a smysl. Může být jeho
komentářem, či výkladem. Vhodně zvolený rám dodá fotografii půvab či atmosféru,
pravost, či tajemství.
Aplikace Photo/Graphic Edges je rámová dílna, vybavená rámy, rámečky a
paspartami nejrůznějších dob a stylů. Pravděpodobně též kádinkami s řadou
odbarvovačů, vývojek, rozpouštědel a žíravin, které rozpustí, rozmělní a
odbarví okraje vašich fotografií. Dále drátěnými kartáči, špachtlemi, nožíky a
tupými nůžkami. Naleznete v ní čtrnáct různých typů úprav, deset tisíc okrajů,
tisíc povrchů, 175 rámečků a 230 speciálních kresebných (trhacích,
vyplavovacích, či škrabacích a jinak nepojmenovatelných) nástrojů.
Dílna je použitelná buď samostatně (do programu lze načítat obrázky), nebo jako
filtr z prostředí Adobe Photoshopu (a plug-in kompatibilních programů). Pro
kreativní grafické studio může mít stejný význam, jako kvalitní elektronický
fotoaparát, či bohatá kolekce klipartů. Díky velké variabilitě nastavení a
množství připravených okrajů není třeba se obávat opakujících se motivů,
kupříkladu v reklamních materiálech. S pomocí rámečků a okrajů fotografií
dokážete (kromě vlastní obrazové informace) mnohem lépe pracovat s asociacemi,
historickým kontextem, pocity a emocemi.

Práce s programem
K práci program využívá standardní grafické prostřední plug-inů Auto FX s 3D
tlačítky a plovoucími paletkami. Pro rychlejší dosažení požadovaného výsledku
využijete množství Presets v náhledovém okně. Během jednoho volání plug-inu lze
aplikovat více filtrů, sdružovat je a použít na jinou předlohu. Filry disponují
samostatnými nástroji pro umístění a deformaci fotografie i rámečku a efektu. K
dispozici je také efekt přidávajícího, či ubírajícího štětce. Kromě toho máte
bohaté nastavení barev, deformací, povrchů, či tvarů rámečků a okrajů.

Seznam filtrů
Acid Edge - roztřepené okraje, připomínající okraje tisku naplocho, okraje
látky, či filmu
Ambient Brush - prolnutí s jiným obrazem, představujícím např. okolí
Burned Edge - ohořelé okraje papíru, zčernalé okraje fotografií, apod.
Distord Edge - jakoby špachtlí zpracovaný povrch fotografie, odtržený, ocelovým
kartáčem rozcupovaný okraj papíru
Edge Brush - rozostřený, rozvrstvený, rozmytý, rozčesaný okraj
Edges - přetvořené pozadí a povrch snímku, okraj filmového plátu, tištěné
grafiky, políčka kinofilmu
Frames - dřevěné, kovové, papírové rámečky nejrůznějších tvarů, barev a pojetí,
kompozice fotografie s ručním papírem a obálkou, kombinace fotografie a kresby
Montage - koláže fotografií a obrázků s různými okraji
Photo Border - různé moderní či stylové kovové foto-rámečky
Photo Tabs - fotografické růžky mnoha tvarů, jak je známe ze starých i
moderních alb
Putty Edges - tvarově ořezané či otrhané okraje, připomínající práci se špachtlí
Smudget Edges - rozmazanými skvrnami tvořené okraje, vývojkou znečištěné
fotografie
Transfer - zvlněná fólie, při zasychání pocvrkaný papír, účinky znečištěných
kapalin
Vignette - okraje ztrácející se ve světle či tmě jako na starých fotografiích a
medailoncích, prolnutí s pozadím

Photo/Graphic Edges 6.0
variablita nástrojů
ohromné množství předloh
absolutně přesvědčivá reálnost
náročnost na výkon PC
K recenzi poskytla firma:
Auto FX Software, http://www.autofx.com
Cena: 179 USD
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.