Pohotový průvodce na cestách - Automapa Evropy

Software | 01.06.99

Najít vhodnou automobilovou trasu pro služební cestu, dovolenou nebo jenvíkendový výlet nemusí být na papírové mapě vždy jednoduché: do vzdálených míst je zapotřebí mapa velkého m...

Najít vhodnou automobilovou trasu pro služební cestu, dovolenou nebo jen
víkendový výlet nemusí být na papírové mapě vždy jednoduché: do vzdálených míst
je zapotřebí mapa velkého měřítka, v níž se ztrácejí potřebné detaily. Na
podrobných mapách se zase delší cesta rozpadne do složitého komplexu úseků.
Tento problém dokáží řešit programy různých producentů již drahnou dobu. Dosud
jsme se však museli spokojit s absencí takového softwaru z dílny PJsoftu,
patrně nejznámějšího českého tvůrce GIS programů. Jeho InfoMapa totiž dokázala
vyhledat automobilovou trasu pouze v rámci jednoho státu. V novém produktu
Automapa Evropy již toto omezení neplatí.

Na první pohled...
Nesporným pozitivem, jejž zaznamenáte již v prodejně, je příznivá cena 870 Kč
včetně DPH není pro GIS aplikaci mnoho. Zvláště pokud cenu srovnáváte s
ostatními produkty PJsoftu (za vyšší cenu ovšem disponují podstatně rozsáhlejší
paletou funkcí). Druhé příjemné překvapení na vás čeká po vložení kompaktu do
mechaniky: instalace vyžaduje maximálně 115 MB diskového prostoru, přičemž
komponenty systému nemusejí nutně obsazovat místo na disku (Automapu lze
provozovat i z CD--ROMu).
Po instalaci vás program osloví prostředím ne nepodobným sesterskému produktu
Mapa Prahy, v našem případě ovšem s redukovaným počtem tlačítek a položek menu.
Nicméně koncept ovládání zůstává zachován posunu výřezu mapy docílíte
kurzorovými klávesami, tlačítky v levé části obrazovky nebo klepnutím myší u
požadovaného okraje výřezu mapy. Také grafické provedení odpovídá ostatním
produktům z dílny PJsoftu vektorová grafika reprezentuje jednotlivé vrstvy
objektů (silnice, vodní toky a plochy, sídla...). Ve srovnání s papírovými
mapami nebo programy používajícími pro dokreslení realističnosti map rastrovou
grafiku tak působí tato mapa poněkud chudě. Tento spartánský design se na
druhou stranu příznivě projeví v nižších nárocích programu na výpočetní výkon a
rychlejším vykreslováním map.

Funkce programu a datová základna
Cílem produktu je samozřejmě nalézt automobilové spojení (včetně možnosti
použití trajektu) mezi výchozím a cílovým místem s možností zadání jednoho
místa průjezdního (škoda, že jen jednoho). Vyhledání místa je překvapivě velmi
rychlé, postačí ťuknout z klávesnice několik úvodních znaků názvu a program
nabídne odpovídající seznam měst. Vyhledají se pouze celá města, nikoliv jejich
části (např. zadání Praha 1-Staré Město není v Automapě Evropy možné), jak je
tomu např. u některých aplikací pro plánování cest na Internetu. V seznamu
bohužel nejsou místa stejného názvu nijak rozlišena např. dvěma totožně
označeným záznamům "Písek (Česká republika)" odpovídá jednou Písek u Jablunkova
a podruhé město v Jižních Čechách potačilo by přitom za název sídla doplnit
zkratku okresu nebo oblasti. Po zadání výchozího, průjezdního a cílového místa
se program zeptá, zda může při návrhu trasy kalkulovat s případným použitím
trajektu, a umožní výběr optimalizace (na čas, vzdálenost nebo kombinaci
obého). Zakázané místo (kudy jet opravdu nechcete např. placené tunely či úseky
dálnic v zahraničí) bohužel zadat nelze. Poté již zbývá jen zadat parametry
vozu (rychlosti na silnicích + spotřeba paliva), a výpočet optimální trasy může
začít. Nalezenou trasu reprezentuje podrobný itinerář v samostatném okně (jehož
velikost nelze měnit) a vyznačení použitých úseků silnic v okně mapy. Itinerář
kupodivu neobsahuje názvy hraničních přechodů, což může začínající cestovatele
poněkud mást orientaci získají pouze podle měst nejblíže hranic. Zato funkce
pro práci s mapou jsou zcela bez výtek mapu je možné posunovat osmi směry a
zoomovat až do měřítka 1 : 15 000. K dispozici jsou též funkce pro měření
vzdáleností (i lomená čára), ploch a akčního radia. Se zobrazením čísel silnic
je to horší musíte rolovat mapu tak, aby se číslo zobrazilo (kliknutím na
silnici se její číslo nezobrazí).
Přestože aplikace obsahuje data o značně velké části světa (od Portugalska,
Islandu a Spojeného království až po Kazachstán a Ázerbajdžán), jsou tato data
překvapivě poměrně podrobná. Ostatně posuďte sami ze statistického výčtu: atlas
obsahuje cca 77 000 měst, 220 000 referenčních bodů a 300 000 silničních úseků.
Tyto uzly a úseky ovšem v mapě odpovídají sídlům jen částečně, a tak se může
stát, že nalezená trasa se sídly koresponduje jen vzdáleně. U větších
vzdáleností mezi výchozím a cílovým místem je ale toto zkreslení zanedbatelně
malé.

Slovo závěrem
Přestože pozorný čtenář nalezl v tomto textu nemálo výtek, je možné odhadovat,
že Automapa Evropy si své místo na trhu najde. Zbývá sice ještě vychytat
spoustu drobných vad na kráse, nicméně základní funkcionalita produktu je
uspokojivá. Za rozumnou cenu a při nízkých nárocích na diskovou kapacitu a
výkon počítače je nyní možné získat software pro plánování cest po značně
velkém kusu Zeměkoule...

9 0338/OK

Automapa Evropy
+ měřítko map až 1 : 15 000
+ optimalizace tras na čas/vzdálenost
+ nzké požadavky na diskovou kapacitu
+ nevyžaduje CD v mechanice
- nepřesné vymezení úseků silnic a uzlů
- jen jeden průjezní bod
- nemožnost zadat zakázané místo
- nerozlišena města stejných jmen
K recenzi poskytla firma: PJsoft
Služská 27, Praha 8
Cena: 870 Kč vč. DPH
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.